Saturday, November 7, 2015

Election ink ေရြးေကာက္ပြဲသံုးမင္

ပို႔စ္တခု = Nay Thukha နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ့တာဝန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါျပီ

- လက္သန္းမွာ မင္
- ရင္ထဲမွာ မင္
- ဖ်က္လို႔မရတဲ့ မင္
- မွင္စာေတြကို ဖ်က္လို႔ရတဲ့မင္
- မင္မပါတဲ့မွင္စာေတြ က်ဆံုးပါေစ။
ရည္ညႊန္း = Ink and Imp မင္ နဲ႔ မွင္စာ

ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲေပးျပီးသူတိုတို႔ေပးလိုက္တဲ့မင္ကို Electoral ink, indelible ink, electoral stain လို႔ေခၚပါတယ္။ ဓါတုေဗဒလို ေဖါ့စ္ဖါးရပ္စ္ (မီးစုန္း) မင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္။ ရာသက္ပန္မဟုတ္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ဖ်က္မရပါ။

အိႏၵိယမွာ ပဌမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့ မဲေပးျပီးသူေတြကေန ထပ္ျပီးမဲမေပးႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလည္းဆိုတဲ့ အခက္အခဲၾကီးရွိခဲ့တယ္။ Dr. M.L. Goel ေဒါက္တာ ဂိုလ္းဦးေဆာင္တဲ့သိပၸံပညာရွင္ေတြကေန ၾကိဳးစားၾကတယ္။ တတိယအၾကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲကစျပီး အဲဒီမင္အမ်ိဳးအစားကိုသံုးလာႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီမင္ကုိ မဲေပးျပီးသူရဲ႕ လက္သန္းထိပ္မွာ တို႔ေပးတယ္။ မင္ကို ၁၅-၃ဝ စကၠန္႔ၾကာေျခာက္ေစအာင္ထားရမယ္။ အလင္းေရာင္နဲ႔ျပရမယ္။ ဆဲလ္ဗား ႏိုက္ထရိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေနရာင္ထဲက ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္နဲ႔ထိေတြ႔ရာကေန ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ဖ်က္မရေအာင္ ျဖစ္သြားမယ္။ မင္သုတ္ထားတဲ့ အေရျပားဆဲလ္ေတြ ေသျပီး အသစ္လဲေတာ့မွသာ အေရာင္ေပ်ာက္ပါမယ္။

စံခ်ိန္ကိုက္မင္ဟာ ဆဲလ္ဗား ႏိုက္ထရိတ္10%, 14% or 18% ရွိတယ္။ အေကာင္းစားထဲမွာ အရက္ပ်ံပါလို႔ မဲေပးသူတေယာက္ဆီက ဗက္တီးရီးယားပါလာရင္ ေနာက္တေယာက္ဆီကိုမကူးေစပါ။ ပ်မ္းမွ် ၇၂-၇၆ နာရီခံတယ္။ လံုးဝအေရာင္ပ်ယ္ဘို႔ကေတာ့ ၂ ပါတ္ကေန ၄ ပါတ္အထိၾကာတယ္။ Silver nitrate ဓါတ္ဟာ ၂၅% ထက္ေက်ာ္ရင္ မင္ထိတဲ့ေနရာမွာ မေနသာမထိုင္သာလိုခံစားရႏိုင္တယ္။ အမ်ားဆံုး မရမ္းေရာင္ကို သံုးပါတယ္။ ၾကာရင္ မည္းမယ္။ ညိဳမည္းလာမယ္။

အျငင္းပြားစရာမ်ား
- ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က အာဖကန္နစၥတန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖ်က္လို႔လြယ္တဲ့ အရည္အေသြးညံ့တဲ့မင္ကိုသံုးခဲ့တယ္။
- ၂ဝဝ၈ တံုးက မေလးရွားမွာ မင္သံုးတာကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ဖ်က္လိုက္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ မင္တို႔ထားျပီးသူ မဲမေပးရလို႔မပါဘူးဆိုျပီးအေၾကာင္းျပတယ္။ ၂ဝ၁၃ မွာတရားဝင္လုပ္ေတာ့ ေရနဲ႔အလြယ္ေဆးလို႔ရတဲ့မင္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲလိုနဲ႔တက္လာတဲ့ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အခုျပႆနာေတြတက္ေနျပီ။
- ၂ဝဝ၈ ဇင္ဘာေဗြေရြးေကာက္ပြဲတံုးက လက္မွာမင္တို႔မထားတဲ့ မဲမေပးသူေတြကို အာဏာရွင္ဖက္ေတာ္သားေတြက တိုက္ခိုက္ၾကတယ္။
- ၂ဝ၁ဝ အာဖကန္မွာ တာလီဘန္ေတြက လက္မွာမင္တို႔ထားရင္ လက္ကိုျဖတ္မယ္လို႔ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။
- ၂ဝ၁၅ ျမန္မာျပည္မွာ ႕႕႕႕႕။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၇-၁၁-၂ဝ၁၅

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Djenkol bean တညင္းသီးက်န္းမာေရး

၁။ တညင္းသီးက ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ဆရာ ၂။ ဆရာကခင္ဗ်ာ၊ တညင္းသီးက လူခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိုးျပုပါသလားခင္ဗ်ာ က်န...