Tuesday, October 29, 2019

ေကာသလမင္း အိပ္မက္ (၁၆) ခ်က္၁။ အရပ္ေလးမ်က္နွာမွ ေလးေကာင္ေသာ နြားလားဥသဘတို့သည္ လာလတ္၍ မင္းရင္ျပင္၌ ေဝွ့မည္ဟု တြန္ျမည္ ျကံုးဝါးလ်က္ မေဝွ့ပဲသာလွ်င္ ဖဲေလကုန္သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ အရပ္ေလးမ်က္နွာမွ မိုးတို့သည္ ရြာအံသကဲ့သို့ ထစ္ျကိုးလ်က္ မရြာပဲသာလွ်င္ ေပ်ာက္ပ်က္ ကုန္လတၱံ့။ ထိုအခါ ေကာက္ပဲသီးနွံတို့ ပ်က္စီး၍ လူတို့၌ အစာေရစာ ရွားပါးငတ္မြတ္ျခင္း ျဖစ္လတၱံ့။

၂။ နုနယ္ေသးငယ္စြာေသာ အပင္တို့သည္ ပြင့္ျက၊ သီးျကသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ ဆုတ္ယုတ္ေသာကာလ လူတို့ အသက္တန္းတိုေသာ ကာလ၌ ေယာက္်ား မိန္းမတို့သည္ ထက္သန္ ျပင္းေသာ ရာဂ ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ငယ္ရြယ္စဉ္ အခါ၌ပင္ အိမ္ေထာင္ျပုျခင္း၊ သားေမြးျခင္း တို့ကို ျပုကုန္လတၱံ့။

၃။ နြားမျကီးတို့သည္ မိမိတို့ ေမြးစျဖစ္ေသာ နြားမငယ္တို့၏ နို့ကို စို့သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ ျကီးေသာသူတို့အား အရိုအေသျပုျခင္း ေပ်ာက္ကြယ္ေသာကာလ၌ အမိအဖ၊ ေယာကၡမ စသူတို့သည္ ကိုးကြယ္ရာ မရွိကုန္သည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို့၏ သားသမီး သားမက္ ေခြ်းမ စသူတို့ထံ၌ ကပ္ရပ္၍ ျငိုျငင္ ညွိုးငယ္စြာ အသက္ေမြးရကုန္လတၱံ့။

၄။ လွည္းတို့၌ ဝန္ကို ေဆာင္နိုင္ေသာ နြားျကီးတို့ကို မကမူ၍ နြားငယ္တို့ကိုသာ ကေစကုန္၏။ နြားငယ္တို့လည္း ဝန္ကို မနိုင္၍ လွည္းတို့ကိုလည္း ဆြဲျခင္းငွာ မတတ္နိုင္သည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ အသက္ျကီးဝါျကီး ပညာရွိကုန္ေသာ သူတို့အား အမတ္၊ တရားသူျကီး စေသာ ရာထူးစည္းစိမ္တို့၌ မခန့္ထားမူ၍ အသက္၊ ဝါ၊ ပညာ ငယ္ကုန္ေသာ လူငယ္တို့အားသာ ခန့္ထားျကလတၱံ့။ ထိုအခါ အခြင့္အေရးမသိ၊ မေတာ္ မမွန္ျဖစ္၍ အမႈ မျပီး၊ အက်ိုးမျပီး ရွိေသာအခါ လူငယ္တို့သည္ မိမိတို့၏ ရာထူး စည္းစိမ္ကို စြန့္ျကလတၱံ့။ လူျကီးတို့သည္လည္း ငါတို့မွာ ျပင္ပကသာ ျဖစ္၏ဟု လ်စ္လ်ဴျပု၍ ေနျကလကုန္လတၱံ့။ သို့ျဖစ္၍ တရားမေစာင့္ အမႈမျပီးျကသည္နွင့္ မင္းနွင့္တကြ တိုင္းျပည္ပါ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ဆီးျကလတၱံ့။

၅။ ခံတြင္း နွစ္ခုရွိေသာ ျမင္းသည္ ေကြ်းလာေသာ မုေယာစပါး စသည္တို့ကို ခံတြင္းနွစ္ခုျဖင့္ပင္ စားသည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ တရားသူျကီးတို့သည္ နွစ္ဖက္ေသာ အမႈသည္တို့မွ ေပးေသာ တံစိုးလက္ေဆာင္တို့ကို စား၍ အမႈတို့ကို မမွန္မကန္ ဆံုးျဖတ္ျကကုန္လတၱံ့။

၆။ အဖိုးတသိန္းထိုက္ေသာ ေရွြခြက္ကို ေျမေခြးဖိုအား က်င္ငယ္စြန့္ရန္ ေပး၏။ ေျမေခြးလည္း ထိုေရွြခြက္၌ က်င္ငယ္ စြန့္သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ အမ်ိုးျမတ္ေသာ သူတို့သည္ အခ်ီးအျမွောက္ မခံရ၊ ဆင္းရဲျက၍ အမ်ိုးယုတ္ေသာ သူတို့ အစိုးတရ ျကြယ္ဝ ခ်မ္းသာျကလတၱံ့။ ထိုအခါ အမ်ိုးျမတ္တို့ အသက္ေမြးျခင္းငွာ မတတ္နိုင္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ မိမိတို့ သမီးတို့ကို အမ်ိုးယုတ္တို့အားေပး၍ အသက္ေမြး ျကကုန္လတၱံ့။

၇။ တေယာက္ေသာ ေယာက္်ားသည္ အင္းပ်ဉ္၌ ထိုင္လ်က္ လြန္ကို က်စ္၍ ေျခရင္း၌ ထား၏။ ထို အင္းပ်ဉ္ေအာက္၌ ရွိေသာ ဆာေလာင္ေသာ ေျမေခြးမသည္ ထိုေယာက္်ား မသိစဉ္လွ်င္ ထိုလြန္ကို စား၏ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ မိန္းမတို့သည္ အစားအေသာက္၊ အဝတ္၊ အေနအထိုင္ စသည္တို့၌ ေလာ္လည္ျခင္း ရွိ၍ မိမိတို့ လင္ေယာက္်ားသည္ ဆင္းရဲျငိုျငင္စြာ ရွာေဖြ စုေဆာင္းအပ္ေသာ ဥစၥာ ပစၥည္းတို့ကို အဝတ္အစား၊ အစားအေသာက္ တို့၌ လည္းေကာင္း၊ ေသာက္စား ကစားျခင္းတို့၌ လည္းေကာင္း၊ အေပ်ာ္အပါးတို့၌ လည္းေကာင္း၊ သေဘာက္ လင္ငယ္ထားျခင္း တို့၌ လည္းေကာင္း အရမ္းမဲ့လွ်င္ ျဖုန္းတီးေလလတၱံ့။ ေခြးမသည္ မသိစဉ္းစားသကဲ့သို့ အိမ္သူ မိန္းမတို့သည္ ဤသို့ တိတ္တဆိတ္ ျဖုန္းတီး ခိုးစားျကလတၱံ့။

၈။ ေရမရွိေသာ အိုးတို့ျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ ေရျပည့္အိုးျကီး တလံုးကို ျမင္ရ၏။ လူတို့သည္ အရပ္ ရွစ္မ်က္နွာမွ ေရကို ယူလာျက၍ ထိုေရျပည့္အိုးျကီး အတြင္းသို့သာလွ်င္ ေလာင္းထည့္ ၾက၏။ ေလာင္းထည့္ေသာ ေရတို့သည္ ျပည့္လွ်ံ၍ က်ကုန္၏။ ဤသို့လွ်င္ အဖန္တလဲလဲ ေရျပည့္အိုးသို့သာ ေလာင္းလွ်က္ ေရမရွိေသာ အျခံအရံအိုးတို့ အတြင္းသို့ကား မည္သူမွ် မေလာင္း မထည့္ပဲေနသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ မင္းနွင့္တကြ လူတို့ တရားပ်က္ကြက္၊ ဩဇာညံ့ဖ်င္း၊ ဆင္းရဲျခင္းသို့ ေရာက္ျကကုန္လတၱံ့။ ထိုအခါ မင္းအစိုးရတို့သည္ ဆင္းရဲသားတို့အား မင္း၏အက်ိုးစီးပြားအတြက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေစအံ။ ေဆာင္ရြက္ေစအံ။ ထမ္းရြက္ေစအံ။ သို့ျဖစ္ရကား မင္းတို့၌သာ ျပည့္စံု အက်ိုးခံစားျကရ၍ ဆင္းရဲသားတို့မွာ ေရမရွိေသာ အိုးတို့ပမာ တစံုတရာမရွိ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္းသို့ ေရာက္ကုန္လတၱံ့။

၉။ နက္ရွိဳင္းက်ယ္ဝန္းေသာ ေရကန္ျကီးတခုတြင္ သတၱဝါတို့ ဆင္း၍ ေရေသာက္ျက၏။ ကန္၏အလယ္ ေရနက္ရာ၌ ေရသည္ ေနာက္၍ ကန္နားဝန္းက်င္ ေရတိမ္ရာ သတၱဝါတို့ နင္းရာ၌ ေရသည္ ျကည္လင္၏ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းတို့သည္ မတရား အုပ္စိုးျခင္း၊ တံစိုးစားျခင္း၊ ေလာ္လည္ျခင္း၊ သနားညွာတာ ကရုဏာ မဲ့ျခင္း၊ ျကမ္းျကုတ္ ရက္စက္ျခင္းတို့ ရွိလွ်က္ လူတို့အေပၚ၌ အထူးထူး အျပားျပားေသာ အခ်င္းအရာျဖင့္ အခြန္အတုတ္ တို့ကို ခြဲခန့္ ေကာက္ယူလတၱံ့။ ထိုအခါ လူတို့မွာ တစံုတရာ မေပးေဆာင္နိုင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲလ်က္ ျမို့ျကီးရပ္ျကီးတို့၌ မေနနိုင္ပဲ ရပ္စြန္ ျပည္နားသို့ သြားေရာက္ေနျကရသည္ ျဖစ္လတၱံ့။ ကန္အလယ္တြင္ေနာက္၍ ကန္ေဘးတြင္ ျကည္သကဲ့သို့ ျမို့လယ္ရြာလယ္၌ တိတ္ဆိတ္၍ ရပ္စြန္ျပည္နား၌ လူစည္ကားလတၱံ့။

၁၀။ တလံုးတည္းေသာ အိုးျဖင့္ တခ်ိန္တည္းခ်က္ေသာ ထမင္းသည္ အခ်ို့ေပ်ာ့၏၊ အခ်ို့ မနပ္၊ အခ်ို့နပ္၏။ ဤသို့ ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ မိုးကြက္ျကား ရြာလတၱံ့။ ထိုအခါ အခ်ို့ေနရာ၌ မိုးရြာလြန္း၍ ေကာက္ပဲသီးနွံ ပ်က္အံ။ အခ်ို့ေနရာ၌ မရြာ၍ ပ်က္အံ။ အခ်ို့ေနရာ တြင္ကား မိုးမွန္၍ ေကာင္းအံ။ ဤသို့လွ်င္ ထမင္းအိုးတြင္ ျမင္ေသာ ထမင္းကဲ့သို့ ေကာက္ပဲသီးနွံ သံုးေထြ ျပားလတၱံ့။

၁၁။ အဖိုးတသိန္းထက္ေသာ စႏၵကူးနွစ္ကို ယက္တက္ပုပ္ရည္ျဖင့္ ေရာင္းစားသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ေသာ ကာလတြင္ ေလာ္လည္၍ လာဘ္လာဘကို မက္ေမာကုန္ေသာ ရဟန္းအလဇၨီ လူအလဇၨီတို့သည္ ဆြမ္း၊ ေဆး၊ ေက်ာင္း၊ သကၤန္း ဥစၥာပစၥည္း စသည္ တို့ကို အလိုရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ လမ္းခရီးဆံု၊ အိမ္ဝ၊ အိမ္ျကို အိမ္ျကားတို့၌ ငါဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ေဟာျကားလတၱံ့။ နိဗၺာန္ အလို့ငွာ ေဟာေတာ္ မူအပ္ေသာ အလြန္ မြန္ျမတ္ေသာ တရားေတာ္ကို တပဲ၊ တမူး၊ တက်ပ္ စသည္တို့ အက်ိုးငွာ ေရာင္းစား ေဟာေျပာ ျကသည္ျဖစ္၍ တသိန္းထိုက္ေသာ စႏၵာကူးနွစ္ကို ယက္တက္ပုပ္ရည္ျဖင့္ ေရာင္းစား သကဲ့သို့ ျဖစ္ကုန္လတၱံ့။

၁၂။ ဘူးေတာင္းတို့သည္ ေရ၌ နစ္သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ အမ်ိုးယုတ္ေသာ သူတို့ကိုသာ ရာထူး စည္းစိမ္ ေပးသည္ ျဖစ္၍ အမ်ိုးယုတ္တို့ တန္ခိုး အာဏာ ျကီးမား ထင္ေပၚ အရာရာတြင္ တြင္က်ယ္လ်က္ တို့ စကားသာလွ်င္ ဘူးေတာင္း နစ္သကဲသို့ နစ္၍ တည္ကုန္လတၱံ့။

၁၃။ ေက်ာက္ဖ်ာျကီး ေရတြင္ေပၚသည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ ေတာ္မွန္ လိမၼာ ပညာရွိေသာ သူတို့၏ စကားသည္ မည္သည့္ အရာ၌မဆို ေလးေသာေက်ာက္ဖ်ာ ေရတြင္ ေပၚသကဲ့သို့ နစ္တည္ ျခင္းမရွိ၊ မခိုင္မျမဲ ရွိျကကုန္ လတၱံ့။

၁၄။ ဖားငယ္မ တို့သည္ ျကီးစြာေသာ ေျမြေဟာက္ျကီးမ်ားကို စားျမိုသည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ လူတို့သည္ ျပင္းေသာ ရာဂ ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ကိေလသာ အလိုသို့ လိုက္လ်က္ ငယ္ရြယ္ကုန္ေသာ မယားတို့၏ အလိုသို့ လံုးဝ လိုက္ျကကုန္ လတၱံ့။ အလုပ္အကိုင္မႈ၊ ဥစၥာ ပစၥည္းမႈ၊ ေက်းကြ်န္မႈ၊ စီမံခန့္ခြဲမႈ စေသာ အရပ္ရပ္တို့၌ လင္ေပၚတြင္ လွြမ္းမိုးအုပ္စိုးျခင္းကို ျပုျကမည္ ျဖစ္ရကား ဖားငယ္မသည္ အဆိပ္လ်င္ေသာ ေျမြကို စားမ်ိုသကဲ့သို့ ျဖစ္ကုန္လတၱံ့။

၁၅။ မည္းနက္ ရုပ္သြင္၊ အဆင္း ဆိုးဝါးေသာ က်ီးတို့ကို ေရွြ၏ အဆင္းနွင့္ တူေသာ ေရွြဟသၤာတို့က ျခံရံေနျကသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ အားနည္းေသာမင္းတို့ လက္ထက္၌ ထိုမင္းတို့သည္ ဆင္စီး ျမင္းစီး စေသာ အတတ္တို့၌ မလိမၼာ၍ စစ္ထိုးျခင္း၌ မရဲရင့္ဘဲ ျဖစ္ျကကုန္လတၱံ့။ ထိုအခါ တိုင္းျပည္နိုင္ငံ ဆံုးရံႈးမည္ကိုစိုး၍ တူေသာဇာတ္ရွိေသာ သူေကာင္းသားတို့အား အစိုးရျခင္းကို မေပးမူ၍ မိမိတို့ထံ၌ ခစားျကကုန္ေသာ အမ်ိုးယုတ္ေသာ ေက်းကြ်န္တို့အားသာ ေပးကုန္လတၱံ့။ သို့ျဖစ္၍ အမ်ိုးေကာင္းသားတို့ ကိုးကြယ္ရာမရွိပဲ အစိုးရျခင္း၌ တည္ကုန္ေသာ အမ်ိုးယုတ္တို့ထံ၌ ခစားျကကုန္ လတၱံ့။

၁၆။ ဆိတ္တို့သည္ က်ားသစ္ကို သတ္စားျကသျဖင့္ က်ားသစ္တို့သည္ ေျကာက္လန့္လ်က္ ဆိတ္တို့ကို အေဝးမွ ျမင္လွ်င္ပင္ ေတာခ်ံုရွိရာသို့ ေျပးျကသည္ကို ျမင္မက္ပါသည္။

ေနာင္အခါ အမ်ိုးယုတ္ေသာ သူတို့ အစိုးရကုန္သည္ျဖစ္၍ အမ်ိုးျမတ္သူတို့ မထင္ရွား ျဖစ္လတၱံ့။ အမ်ိုးယုတ္ သူတို့မွာ မင္းကြ်မ္းဝင္သည္ ျဖစ္၍ တရားရံုးတို့၌ ဩဇာအာဏာ လွြမ္းမိုးလ်က္ အမ်ိုးျမတ္သူတို့၏ ဘိုးဘပိုင္ လယ္ေျမ ဥစၥာ အရပ္ရပ္တို့ကို ငါတို့ လယ္ေျမဥစၥာ ျဖစ္သည္ဟု သိမ္းယူျက၍ တရားတေဘာင္ ျဖစ္လွ်င္ တန္ခိုးမဲ့သူတို့အား ဖိနွိပ္ပုတ္ခတ္ ျခိမ္းေျခာက္ နွင္ထုတ္လ်က္ အနိုင္က်င့္ ျကကုန္လတၱံ့။ ထိုအခါ အမ်ိုးျမတ္သူတို့ ေျကာက္လန့္ စက္ဆုတ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ လယ္ယာ ဥစၥာတို့ကို ေပးအပ္ကုန္လ်က္ အိမ္သို့ျပန္၍ အိပ္ေနျကကုန္အံ။ ထိုမွ တပါးလည္း အက်င့္သီလရွိေသာ ရဟန္းတို့သည္ အက်င့္သီလမဲ့ေသာ ရဟန္းတို့က ခ်ုပ္ခ်ယ္ ဖိနွိပ္ျကေလသျဖင့္ ေတာသို့ ေျပးဝင္ ပုန္းေအာင္း ျကကုန္လတၱံ့။ ဤသို့လွ်င္ အမ်ိုးေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္း တို့လည္း လြတ္ရာ ကြ်တ္ရာ ေတာေတာေတာင္ေတာင္ တို့ကို ေျပးပုန္းျကကုန္လတၱံ့။

ေနာင္အခါကို ယခုအခါဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာရီး။ ကန္ေတာ့။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၁၀-၂၀၁၉

Tuberculosis vaccine တီဘီ ေခၚ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးသစ္ နီးစပ္လာျပီ

ကေန႔ထြက္တဲ့ ေဆးသုေတသနသတင္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ကမာၻေပၚမွာ လူနာသစ္ေပါင္း တသန္းခြဲ တီဘီ ျဖစ္ေနရတယ္။ ကေလးေတြေမြးကတည္းက BCG ထိုးေပးတာ ထိေရာက္မႈ အားမေကာင္းလွပါ။ ေဆာရီး။

ကာကြယ္ေဆးသစ္ကို ေတာင္အာဖရိက၊ ကင္ညာနဲ႔ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံေတြမွာ လူၾကီး ၃၅၀၀ ကိုစမ္းသပ္ျပီးပါျပီ။

တီဘီဟာ အဓိက အဆုတ္ကိုေရာဂါရေစတယ္။ ကာကြယေဆးသစ္ကို အမ်ားသံုးႏိုင္ဘို႔ ၂၀၂၀ က်မွျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အိႏၵိယမွာ ၂၇%၊ တရုပ္မွာ ၉%၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ၈%၊ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ၆%၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ ၄%၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္မွာ ၄% နဲ႔ ေတာင္အာဖရိကမွာ ၃% တီဘီျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယမွာ ႏွစ္စဥ္ လူ ၄ သိန္း တီဘီနဲ႔ေသဆံုးေနတယ္။ ေဆာရီး။

၂၀၁၀ စာရင္းေတြအရ လူေပါင္း ၁၀ သန္း တီဘီကူးစက္ခံထားရတယ္။ လူဦးေရ ၂၅% မွာ ငုပ္ေေနတဲ့တီဘီရွိၾကတယ္။ သူတို႔ထဲက ၅% ကေန ၁၀% တိုးဟာ တခ်ိန္မွာ တီဘီေရာဂါျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ MDR-TB ေခၚ ေဆးယဥ္တီဘီကလည္း ဆိုးတယ္။ ေဆာရီး။

ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းကို သတင္းထဲမွာ မေတြ႔ပါ။ အေျခအေနကေတာ့ သိပ္မေကာင္းလွ။ ျပည္ပအလုပ္သြားလုပ္ခ်င္သူေတြ ေဆးမေအာင္တာ အဆုတ္မွာ အစက္အေပ်ာက္နဲ႔ အမာရြတ္ေတြၾကလို႔ျဖစ္တယ္။ ေဆာရီး။

TB writing links တီဘီေရာဂါစာမ်ား
1. BCG vaccine တီဘီ ကာကြယ္ေဆး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/bcg-vaccine.html
2. Bone tuberculosis အရိုး တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/bone-tuberculosis.html
3. Infertility and TB (1) တီဘီ ေဆးနဲ႔ ကေလးမရႏိုင္ေသးျခင္း (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/infertility-and-tb-1.html
4. Infertility and TB (2) တီဘီ ေဆးနဲ႔ ကေလးမရႏိုင္ေသးျခင္း (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/infertility-and-tb-2.html
5. Intestinal Tuberculosis အူ (တီဘီ) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/intestinal-tuberculosis.html
6. MDR TB Q and A ေဆးယဥ္တဲ့တီဘီ အေမး-အေျဖ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/mdr-tb-q-and.html
7. Pleural effusion အဆုပ္အိတ္ထဲ အရည္ေအာင္းျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/pleural-effusion.html
8. Primary Complex ကေလးတီဘီ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/primary-complex.html
9. TB (Tuberculosis) တီဘီ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2008/10/tuberculosis-tb.html
10. TB Medicines Side Effects (တီဘီ) ေဆးေတြ နဲ႔ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/side-effects-of-tb-medicines.html
11. TB Q and A (တီဘီ) အေမး-အေျဖ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/09/tb-q-and.html
12. TB Q and A (တီဘီ) အေမးအေျဖ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2014/01/tb-questions.html
13. TB Signs & Symptoms တီဘီေရာဂါလကၡဏာမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/tb-signs-symptoms.html
14. TB အသစ္လား အေဟာင္းလား http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/tb.html
15. Tuberculin test (တီဘီ) အတြက္ (ၾကဴဘာကူလင္ တက္စ္) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/10/tuberculin-test.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၁၀-၂၀၁၉

Saturday, October 26, 2019

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္ ေပါင္းလျပည့္မွာ ဌာပနာသြင္းျပီး တည္ထား ကိုးကြယ္တယ္လို႔ ေရးထားတယ္။ ျမန္မာလိုေရးတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယားမွာ ဘီစီ ၅၈၈ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း၂၆၀ဝ ေက်ာ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုလို႔ေရးထားတယ္။

အဂၤလိပ္လိုေရးတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယားမွာ Siddhārtha Gautama သိဒၶတၳေဂါတမ 563 BC နဲ႔ 483 BC ၾကားလို႔ ေရးထားတယ္။ ဘီစီ ၅၆၃ ခုမွာ ဘုရားေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသား ဖြားျမင္တယ္။ ဘီစီ ၄၈၃ မွာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံတယ္။

သကၠရာဇ္ ငါးမ်ိုးရွိတယ္ရွိတယ္။

၁။ မဟာသကၠရာဇ္
ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ဘိုးေတာ္ ေဒဝဒဟဘုရင္ အဥၥနမင္းျကီးလက္ထက္မွ သကၠရာဇ္ ၈၆၄၅ ခုကို ျဖိုျပီး မဟာသကၠရာဇ္ စတင္တယ္။ ဘုရားဖြားေတာ္မမူမီ ၆၈နွစ္ အလိုကျဖစ္တယ္။

၂။ သာသနာသကၠရာဇ္
ဘုရားရဲ႕သက္ေတာ္ ၈၀ မွာ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ နွစ္က်ေရာက္တယ္။ အဲဒီ ၁၄၈ နွစ္ကို ျဖိုျပီး သာသနာသကၠရာဇ္ကို စျပီးတြက္တယ္။ သာသနာေတာ္ အနွစ္ ၅၀⁠ဝ၀ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံျပီး ေလးလအျကာ ပထမသံဂါယနာ တင္ေတာ့ သကၠရာဇ္ ၁၄၈ ကိုျဖိုျပီး သာသနာနွစ္သကၠရာဇ္ (၁)ခု ျကြင္းထားရာကေန သာသနာသကၠရာဇ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။

၃။ ေကာဇာသကၠရာဇ္၊
ျမန္မာသကၠရာဇ္လို႔လည္းေခၚတယ္။ သေရေခတၱရာေခတ္ သုမုႏၵရီမင္းလက္ထက္ကစတယ္။ လက္ရွိသံုး ျမန္မာျပကၡဒိန္ ျဖစ္တယ္။ ကေန႔ဟာ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ။

၄။ ဘီစီ ခရစ္သကၠရာဇ္
ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီကာလ ေနာက္ျပန္ေရတြက္ရတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသက္ရွိထင္ရွားရွိခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္ဟာ ဘီစီ ၅၆၃ နဲ႔ ၄၈၃ ၾကားျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅၀၂ နဲ႔ ၂၅၈၂ ၾကားမွာျဖစ္တယ္။

၅။ ေအဒီ ခရစ္သကၠရာဇ္
ခရစ္ေတာ္ ေပၚျပီးနွစ္မွစ၍ အစဉ္အတိုင္း ေရတြက္ရတတယ္။ လက္ရွိသံုး အဂၤလိပ္ ေခၚ Gregorian ဂရီဂိုရီးယန္း ျပကၡဒိန္။ ၁၅၈၂ မွာ စတင္သံုးစြဲတယ္။ အဲတာအရင္ ဂ်ဴးလီယက္ဆီဇာလက္ထက္ ဘီစီ ၄၆ မွာ စသံုးတဲ့ Julian ျပကၡဒိန္မွာ တႏွစ္မွာ ၁၀ လ (Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, and December) သာပါတယ္။

သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၄၉၈ ခုႏွစ္ (၁၉၅၅) မွာ ဆ႒သဂၤါယနာသဘင္ က်င္းပခဲ့တယ္။

ေကာဇာသကၠရာဇ္ကို ၁၁၈၂ နွစ္ ထည့္ေပါင္းလွ်င္ သာသနာနွစ္ရမယ္။ ခရစ္နွစ္ကို ၅၄၃ ေပါင္းပါက သာသနာနွစ္ရမယ္။

အခုႏွစ္ ၁၃၈၁ မွာ သာသနာ ၂၅၆၃ ႏွစ္ရွိျပီ။

သာသနာနွစ္ ၂၄၉၈၊ (ခရစ္နွစ္ ၁၉၅၄၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၆) ခုနွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ျမို့ ကမာၻေအး ကုန္းေျမ၊ မဟာပါသာဏလိုဏ္ဂူေတာ္ျကီး၌ ဆ႒မသဂၤါယနာ တင္ခဲ့ျကသည္လို႔ ဖတ္ရတယ္။ သာသနာ ၂၅၀၀ ျပည့္ကိုရည္ရြယ္က်င္းပခဲ့တာ။ ကြ်န္ေတာ္က ၆ ႏွစ္သား မွတ္မိတယ္။ မႏွစ္ကေနြမွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ဖူးခဲ့ၾကရတယ္။ ဆယ္တန္း ျမန္မာစကားေျပစာအုပ္မွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ျပည့္မ်က္ႏွာလုိ႔ ဖတ္ရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၆-၁၀-၂၀၁၉

Friday, October 25, 2019

Questions on 24-10-2019

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးသားျပီး ေဒါက္တာေအာင္ခင္ (လန္ဒန္) တည္းျဖတ္တဲ့ စာအုပ္ငယ္ေလးကို ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ျပည္ပလႈပ္ရွားမႈကေန ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ပါသတ္ပံုေတြကို တင္ျပပါတယ္။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တခုက
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို
အမွန္တကယ္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၁၀-၂၀၁၉

စသျဖင့္လို႔ ေရးရတယ္

ကြန္မင့္တခုရတယ္။ အေရအတြက္တိုင္းမွာ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး စသည္ဖင့္ ေရတြက္ရသည္ မဟုတ္ပါလား တဲ့။

တစ္ကို အေရအတြက္လို႔မွတ္တာ မတိက်ပါ။ ဂဏန္းဆိုရင္ တစ္လို႔က ပိုျပီးမွန္တယ္။ တ နဲ႔ တစ္ အခါတရာေက်ာ္မွာ နမူနာပံုတရာေက်ာ္ တင္ျပထားျပီး။ စသျဖင့္၊ စသည္သျဖင့္လို႔ ေရးရတယ္။

ျဖင့္
မ်က္စိျဖင့္
လက္ျဖင့္
ေျခေထာက္ျဖင့္
ဟူသျဖင့္
ျပဳမူသျဖင့္
ေျပာသျဖင့္
အားျဖင့္
အထူးသျဖင့္
ေတြ႔လွ်င္ျဖင့္
ငါ့မွာျဖင့္
သူ႔မွာျဖင့္
တရားသျဖင့္
သူ႔ကိုျဖင့္
ျဖင့္ေျပာ
ျဖင့္ျဖဴး

ဖင့္
ဖင့္ = ေလးလံ ဖင့္ႏႊဲသည္
ဖင့္မၾကာ
ဖင့္စားသည္
ဖင့္မေနပါႏွင့္
ဖင့္ေသာသူ
ခရီးဖင့္သည္
ေႏွးဖင့္သည္
အလုပ္ဖင့္သည္
အေျပာအဆိုဖင့္သည္
အသြားအလာဖင့္သည္

ျဖစ္ကိုလည္း ရရစ္မပါပဲေရးေနၾကတာ မွားတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၈
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ၾကယ္

မိုးေပၚမွာ ၾကယ္တလံုး တိမ္ဖံုးပါလို႔ လမသာ
သာေတာ့ခါ သာပါလိမ့္
နတ္ေဒဝါ သူဖန္ဆင္းတယ္ ဖိုးေရႊလမင္း။

ၾကယ္ ႏွင့္ လ

မိုးေပၚမွာ ၾကယ္ေတြဝင္းလို႔
လမင္းက ထိန္လို႔သာ
လမင္းနဲ႔ ၾကယ္တာရာငယ္
ဘယ္ဟဟာက ၾကီးပါလိမ့္
ဘယ္ဟာက နီးပါလိမ့္ေလး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၈
၂၄-၁၀-၂၀၁၉
Phyu Phyu Win ေက်းဇူး။

Mirror Letters မွန္စာ

ကြန္မင့္တခုရတယ္။ ေက်းဇူး။

ေရႊလရယ္သာ၊ ဖ်င္းကိုခါလို႔ ဖ်ာကိုခင္း၊ ယာကိုရွစ္လို႔ ရစ္ကိုရွာ၊ သဝင္ရံုးလို႔ သရံုးဝင္၊ ေရာင္ေရႊရစ္ကယ္ ရစ္ေရႊေေရာင္၊ မာမေလာင္ေတာ့ ေမာင္မလာ၊ ပ်ိဳ႕ေရႊနွဖာစူးေတာ့ ေမာင့္ေရႊနွဖူးစာ။ အမွားေတြကေတာ့ပါမွာပါ။ အဲတာ ၁တန္း ၂တန္း ဘယ္အတန္းကကဗ်ာလည္းမသိဘူး။ ငယ္တုန္းက ဆုိေကာင္းလို႔မွတ္မိေနတာပါ။

အတာမ်ိဳးကို မွန္စာ သို႔မဟုတ္ ေၾကးမံုစာေခၚတယ္။ တခ်ိဳ႕က နားမလည္ၾကပါ။ ေဒလီမွာ ဆရာ့ေဆးခန္းမွာလာကူၾကတဲ့ တိုင္းသားလူမ်ိဳးစုထဲက ဆရာမေလးေတြကို ေမြးလူနာေစာင့္ေနရင္း ဘီးၾကိဳက္ဆိုတာ ဘာလဲေမးတာ ဘီးၾကိဳက္ ၾကိဳက္ဘီးလို႔ ေျဖတယ္။

အင္းဗ်ဴးလင့္စ္ ေခၚ လူနာတင္ယာဥ္ေတြရဲ႕ ကားေရွ႕မွန္ေပၚမွာ စာလံုးေပါင္းကို မွန္စာနဲ႔ေရးထားေလ့ရွိတယ္။ ေရွ႕ကသြားေနတဲ့ကးရဲ႕ ေနာက္ၾကည့္မွန္ကေန အတည့္ျမင္ရတယ္။

ေမာ္ဒန္ကာတြန္းထဲမွာ ကာတြန္းေအာင္ရွိန္ေရးတာတခု ခုထိအမွတ္ရတယ္။

ေရာ္ေပ ေလာက္ရွမ္း အထန္း အဆူးတဲ့။ လူရိုင္းတေယာက္ ေရေပၚမွာ လမ္းသလားေနတယ္။ အမွန္က ေရထဲငုပ္ေနၾကတဲ့ တျခားလူရိုင္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေပၚကေနေလွ်ာက္ေနတာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၈
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

တေလာကလံုးသည္

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ေရးသားခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္

တေလာကလံုးသည္ အိပ္ေမာက်ေနျပီျဖစ္ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္သည္ အိပ္၍မရပါ။ အိပ္၍မမျဖစ္ရျခင္းေလာက္ ဆိုးဝါးခံခက္ေသာ ဒုကၡထက္ၾကီးေလးေသာဒုကၡအား အိပ္၍မရျဖစ္ဘူးေသာသူတိုင္းေတာ့ စာနာစြာ စဥ္းစားႏိုင္မိၾကပါလိမ့္မည္။ နာရီျပန္ ၂ ခ်က္တီးသံကို မၾကာကေလးမွီက ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စြာ ၾကားသိခဲ့ရပါ၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တေလာကလံုးသည္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခ်ိဳက္ အိပ္ေမာက်ေနျပီျဖစ္ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္သည္ အိပ္၍မရပါ။

ကြ်န္ေတာ့္မွတ္ခ်က္ -
(တစ္) ေလာကလံုးသည္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်ိဳက္ခ်ိဳက္ အိပ္ေမာက်ေနျပီျဖစ္ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္သည္ အိပ္၍မရပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၇
၂၄-၁၀-၂၀၁၉
Photo from Aungmyint Oo ေက်းဇူး

Dye ဆိုးေဆးလား ဆိုးေစတဲ့ေဆးလား

ဆရာ မဂၤလာပါ။ သိခ်င္တဲ့ေခါင္းစဥ္ အေႀကာင္းရာကေတာ့ ခုေခတ္ လူငယ္ေတြ ဆံပင္ေဆးဆိုးႀကတဲ႔ အေႀကာင္းပါဆရာ။ ကြ်န္မအသက္ ၂၉ ပါ အထက္တန္းေအာင္ျပီး ၁၆ႏွစ္ကတည္းက ဆံပင္ေဆးဆိုးလာတာ ခုထိဆိုးတုန္းပါပဲ။ ျဖဴလို႔ဆိုးျခင္း မဟုတ္ပါ၊ လွခ်င္၍ အေရာင္ဆိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဓိကေမးလိုသည္မွာ အေရာင္ဆိုးတာ ဘယ္ကိုယ္တြင္းအဂါၤကို ထိခိုက္ပါသလဲရွင္။ ကြ်န္မ ဘယ္အရာကို medical check လုပ္သင့္ပါသလဲရွင္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ကင္ဆာလူနာ အမ်ားျပားေတြ႔ရ၍ ယခုမျဖစ္ခင္ အခ်ိန္တြင္ တစံုတခုေႀကာင့္ ေပါ့ဆျပီး အခ်ိန္လြန္မွ ေရာဂါျဖစ္ပြားမွာကို ေႀကာက္ရြ႕ံေသာေႀကာင့္ ေျဖေပးေစလိုပါသည္ရွင္။ လူငယ္ အမ်ားစုကိုယ္စား ေနာက္ျပီး ကြ်န္မအေနနဲ႔လဲ တကယ္ကို စိုးရိမ္မိ၍ ေမးျခင္းျဖစ္ပါသည္ ဆရာရွင့္။ ဆရာ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုပါေစ။

Beauty Product Dangers အလွအပသံုးပစၥည္းေတြရဲ႕ အမွန္တရား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/beauty-product-dangers.html
Beauty Product Risks အလွအပသံုးေရာင္းကုန္မ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/beauty-product-risks.html
Dye ဆိုးေဆးလား ဆိုးေစတဲ့ေဆးလား https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/hair-dye.html
Hair & Health ဆံပင္က သင့္က်န္းမာေရးကို ေျပာေနတယ္ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hair-health.html
Hair Care During Pregnancy ဆံပင္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ https://doctortintswe.blogspot.com/…/hair-care-during-pregn…
Hair dye reactions ဆံပင္ဆိုးေဆး သတိေပး https://doctortintswe.blogspot.com/…/hair-dye-reactions.html
Hair Dye ဆံပင္ဆိုးေဆး သတိေပး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/hair-dye.html
Hair salon ဆံပင္အလွျပင္သူေတြအတြက္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/hair-salon.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၈
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

သမီးအျကီးက

သမီးအျကီးက အသက္ ၆၅ပါ ဗိုက္ရဲ့ေအာက္ ေပါင္ရင္းထိပ္ဘက္ျခမ္းက နာနာေနတာ ျကာပါျပီ

သမီးအျကီးက အသက္ ၆၅ပါဆိုတာ မရွင္းပါ။

ဟုတ္ကဲ့ဆရာ သမီးရဲ့ ျကီးေဒၚပါ သူ ့ရဲ့အသက္က ၆၅ႏွစ္လို ့ေျပာတာပါ ဆရာ

ဒါကနမူနာတခုသာ။ ကိုယ့္မိသားစုတခုတည္းသာေခၚေဝၚတာမ်ိဳးကို ကြ်န္ေတာ္က မသိႏိုင္ပါ။ အေမ-အေဖ-အမ-အကို-ဦးေလး-ေဒၚေလးေတာ့ သိပါတယ္။

အဲလိုပဲ ကိုယ့္နာမည္ကို အဖ်ားဆြတ္ေျပာေလ့ရွိသူေတြက အဲလိုေရးေမးၾကတာကိုလည္း နားမလည္ပါ။ စဥ္းစားေနရတာ အခ်ိန္ပိုကုန္ေစတယ္။ အားနာလို႔ နမူနာမေပးေတာ့ပါ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို သားလို႔ေရးရင္ ေရးတဲ့သူလား၊ သူ႔သားလား စဥ္းစားရတယ္။ သမီးလို႔ ေရးတဲ့သူဆိုရင္ ေရးတဲ့သူလား၊ သူ႔သမီးလား၊ သမီးရဲ႕သမီးဆိုရင္ သူ႔ေျမးမလား။ သားရဲ႕ ေကာင္မေလးဆိုရင္ သူ႔ေခြ်းမလား။ သမီးေကာင္ေလးဆိုရင္ သူ႔သားမက္။ နမူနာစာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။

ဆရာဝန္ကိုလည္း အမ်ိဳးစပ္မေခၚအပ္ပါ။ တည္တည္တန္႔တန္႔ အပိုအလိုမပါ ေရးသင့္ၾကပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၇
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

Ulcer အနာ

အသက္က ၂၂ ပါဆရာ က်ားပါ ေခါင္းမွာ အနာေလးေတြ ေပါက္ေနလို့ပါ အစကနည္းနည္းကေနမ်ားလာလို့ပါ ေအာင့္ပါတယ္ အနာက ရင္းေနပါတယ္ တလနီးပါးေလာက္ ရွိပါျပီခင္ဗ်

1. Abscess ခူနာ ေခၚေသာ ျပည္တည္နာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/04/blog-post.html
2. Boils ေမြးကြၽတ္နာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/boils.html
3. Cellulitis (သို႔) Erysipelas အေရျပားေရာင္နာ http://doctortintswe.blogspot.com/…/cellulitis-erysipelas.h…
4. Erysipelas အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/erysipelas.html
5. Infections ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္းမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/infections.html
6. Injury First Aid ထိခိုက္ဒဏ္ရာျပဳစုနည္း http://doctortintswe.blogspot.com/…/04/injury-first-aid.html
7. Skin infections (Ulcer) အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/skin-infections-ulcer.html
8. Sterilization ပိုးသန္႔ျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sterilization.html
9. Ulcer အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/11/ulcer.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ေခ်ာင္းစိုး မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးလို႔ ေရးရတယ္

ဆရာရွင့္ အသက္ ၃၃ နွစ္ ကိုယ္ဝန္ ၃၇ ပတ္ ေျမာက္ မွာ နွာစီး ေခ်ာင္းစိုး ျဖစ္ေနလို့ OG နဲ့ ျပန္ျပဖို့က ငါးရက္ေလာက္ လိုပါေသးတယ္ ဒီျကားထဲ အခြ်ဲထ ျပီး ေခ်ာင္းစိုးသလိပ္ေပ်ာက္ေအာင္ ဘာလိုေနထိုင္သင့္လည္း ဆိုတာ အျကံေပးေစခ်င္ပါတယ္ ညဘက္ေတြ ေခ်ာင္းပိုစိုးလြန္းလို့ေကာင္းေကာင္းအိပ္မရပါ ဘိုက္ထဲက ကေလးတြက္ ထိခိုက္နိုင္လားလည္း သိခ်င္ပါတယ္ ဆရာ ေျဖေပးပါအံုးရွင္

Pregnancy and Antihistamines ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ အေအးမိေပ်ာက္ေဆး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-antihistamines.html
Common Cold အေအးမိရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/common-cold.html
Dos and Don’ts for Common Colds အေအးမိရင္ ေရာင္ရန္-ေဆာင္ရန္မ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/dos-and-donts-for-common-colds.html
Medicine during pregnancy ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ေဆးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/medicine-during-pregnancy.html

ေခ်ာင္းစိုး မဟုတ္၊ ေခ်ာင္းဆိုးလို႔ ေရးရတယ္။ စိုးဆိုတာ
စိုးစံသည္
စိုးစဥ္းမွ်မသိ
စိုးပိုင္သည္
စိုးမိုးသည္
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနၾကရသည္
စုိးစဥ္းမွ်မသိ
စုိးရြံ႕
စုိးရိမ္စိတ္
စုိးအုပ္
ၾကီးစိုးသည္
အစိုးရ
အုပ္စိုးသူ
ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္
ေရာဂါဆိုးမွာ စိုးရိမ္သည္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

Facts to get pregnant ကိုယ္ဝန္ရေအာင္ ၾကံေဆာင္နည္း

(ကန္ေတာ့)

မဂၤလာပါဆရာ သမီးအသက္က ၃၀ ပါ အမ်ိဳးသားအသက္က ၃၃ ႏွစ္ပါ အိမ္ေထာင္က်တာ ၁၁ လရွိေနပါျပီဆရာ
သားသမီးရတာမ်ိဳးရိုးနဲ႔သက္ဆိုင္ပါသလားဆရာ မိဘကတႏွစ္ေက်ာ္မွကိုယ္ဝန္ရတာနဲ႔ သားသမီးကေရာ တႏွစ္ေက်ာ္မွ ကိုယ္ဝန္ရတယ္ဆိုတာ ျဖစ္နိုင္ပါသလားဆရာ သမီးက ေဆးစစ္ခ်င္ေပမယ့္ သမီးအေမက တႏွစ္မေက်ာ္ေသးလို႔ ေပးမစစ္ခိုင္းလို႔ပါဆရာ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကူညီအႀကံေပးပါဦးဆရာ

ရာသီလမွန္ + မ်ိဳးဥလစဥ္ထြက္ + သားအိမ္နဲ႔ မ်ိဳးဥအိမ္ေတြမွာ ေရာဂါမရွိသူ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္။

ဒါဆို တႏွစ္မေက်ာ္ေသးလို႔မရေသးတာဆိုတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္ ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ဆရာ

Facts to get pregnant ကိုယ္ဝန္ရေအာင္ ၾကံေဆာင္နည္း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/facts-to-get-pregnant.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

Lead poisoning ခဲဆိပ္သင့္ျခင္း

သမီးေလးရဲ႕ ခဲဆိပ္အေျဖက စိုးရိမ္ရလား ေဒါက္တာ

ေဆးခန္းျပ မျပသာ ေမးတာတိုင္းကို မေျဖပါ။ ေဆးျပားပံုသာ ျပေမးတာတိုင္းကို မေျဖပါ။ ေဆးစာသာ ဘာသာျပန္ခိုင္းတာကို မေျဖပါ။ စိုးရိမ္ရသလားသာ ေမးတာတိုင္းကို မေျဖပါ။ အသက္ က်ား မ အခ်က္အလက္နဲ႔ေမးရင္ ကုသနည္း ကာကြယ္နည္းကို သိရင္ ေျဖပါတယ္။

အသက္ ၂ႏွစ္၉လ (မ) ေဘးအိမ္က ဘတၳရီ လုပ္ငန္း ေပါင္ခ်ိန္မတက္တာ က်န္းမာေရး ခ်ဳခ်ာတာေၾကာင့္ ခဲဆိပ္သံသယဝင္ၿပီး စစ္လိုက္တာပါ ေဒါက္တာ

ေမးခြန္းပါကေလးအေျဖ 4.771 ရွိ။ကေလး ၁၀ ေအာက္ ပံုမွန္။ 45 mcg/dL နဲ႔အထက္ဆို ေဆးကုသမႈခံယူရမယ္။

Lead poisoning ခဲဆိပ္သင့္ျခင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/lead-poisoning.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

Chronic Cough ေခ်ာင္းဆိုးေနတာ တလေလာက္ရွိပါျပီ

ဆရာရွင့္ က်ြန္မအသက္ ၃၂ ကေလးနွစ္ေယာက္မိခင္ပါ။ တုပ္ေကြးဖ်ားျပီး ေခ်ာင္းဆိုးခ်ြဲျကပ္က်န္ေနပါတယ္။ ဆရာဝန္မ်ားလည္းျပသပါတယ္။ ယခုတလေက်ာ္ျကာေနပါျပီရွင့္။ အစားေတာ့မပ်က္ပါဘူးရွင့္။ ညဆိုလည္း အရမ္းမဆိုးပဲအိပ္ရပါတယ္ရွင့္။ အရွင္းမေပ်ာက္ပါသျဖင့္ မည္သို့လုပ္ေဆာင္ရမလဲရွင့္။

Bronchitis ဘေရာင္ခိုက္တစ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/bronchitis.html
Chronic Cough ေခ်ာင္းဆိုးေနတာ တလေလာက္ရွိပါျပီ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/chronic-cough.html
Cough Syrups ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrups.html
Coughing into the elbow ေခ်ာင္းဆိုးခဲ့ပါသည္ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/06/coughing-into-elbow.html
Healthy culture ေခ်ာင္းဆိုး-လက္ေဆး ယဥ္ေက်းမႈ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/healthy-culture_18.html
Influenza (Flu) တုပ္ေကြး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/influenza-flu.html
Medicine for Pneumonias and Respiratory Tract Diseases ႏူမိုးနီးယားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အသက္ရွဴလမ္းေရာဂါေဆးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medicine-for-pneumonias-and-respiratory.html
Pneumonia ႏူမိုးနီးယား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/respiratory-tract-infections-3.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ရီးစားနက္ ရည္းစားမည္း

၁။ က်ေနာ္ ရီးစားနက္ အတူတူ ႕႕႕

ရီးစားနက္ဆိုတာ နက္ေသာ မည္းေသာ မိန္းကေလးလား မသိ။ ရည္းစားလို႔ ေရးရတယ္။

ရီး
ပရီးပထာ
မရီး (အကို၏ဇနီး)
ရီးတီးရားတား
လမ္းခရီး
ဝရီး (ဦးေလး)
အရီး (အေဒၚ)
ဦးရီး (ဦးေလး)
ေမွ်ာ္ရီးေမွ်ာ္ေရာင္

ရည္း
စရည္းပင္
စရည္းအိုးခြက္
နိႆရည္း
ယရည္း = ဆင္ထိန္း
ရည္း = ဆုရသည္
ရည္းစား
ရည္းေလေလ့ ရည္းေလေလ့ (ေလွေလွာ္သားမ်ားဆိုသည့္စကား)
ရည္ငံခ်စ္ၾကိဳက္
အရည္းၾကီးရဟန္း
အိုးစရည္း
ေရွာင္ခြါသရည္း
ေလ်ာ့ရည္း

၂။ နဲ႔ ကို နက္ လို႔လဲေရးေနၾကတယ္ဆရာ

၃။ နဲ႔ ကို နက္ ဆိုၿပီး ေရးၾကတာကိုလည္း ေထာက္ျပေပးပါအံုးဆရာ။ မလုပ္ပါနဲ႔ကို မလုပ္ပါနက္၊ ဟိုလူနဲ႔တြဲ သည္လူနဲ႔တြဲ ကို ဟိုလူနက္ သည္လူနက္ လို႔ ေရးၾကတာ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေနၾကၿပီဆရာ။

နက္
အနက္ေရာင္။
နက္ေက်ာ။
နက္ၾကဳတ္။
နက္ခ်ိပ္။
အသားနက္သည္။
နက္ျဖန္ခါ။
နက္ရႈိင္း။
နက္ဝွမ္း။
နက္နဲခက္ခဲလွသည္။
အဓိပၸါယ္အတိမ္အနက္။
နကၡတ္တာရာ။

နဲ႔
ႏုန္႔နဲ႔သည္။
သြားနဲ႔သည္။
သည္အဝတ္အစားနဲ႔ လွသည္။
လႈပ္တိုင္းနဲ႔သည္။
ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ သြားေနသည္။
ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔သာ က်န္ေတာ့သည္။
ႏွဲ႔၍ နဲ႔။
နင့္နင့္သီးသီး။
သူနဲ႔သာဆိုရင္

နင္
နင္နဲ႔ငါနဲ႔။
နင္ပဲငဆ မေျပာရ။
အစာနင္သည္။

နင့္
စားပို႔နင့္တတ္သည္။
နင့္ေနေအာင္ မစားရ။
နင့္နင့္သီးသီး မေျပာအပ္။

ဟိုလူနက္ သည္လူနက္တြဲလို႔ေရးရင္ေတာ့ အသားမည္းသူနဲ႔တြဲလိုက္ အသားနက္သူနဲ႔တြဲလိုက္ျဖစ္မွာေပါ့။ Smile!

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ျမန္မာစာ အတန္းမတက္ၾကေသး

၁။ ဆိုးရင္စိတ္ႀကီးလြန္းရင္ ဘာျဖစ္တက္လဲ ဆရာ တဲ့။ ကြန္မင့္ ေမးခြန္း။

ေမးနည္းကို အၾကိမ္တေထာင္ေလာက္ တင္ထားတယ္။ စိတ္ၾကီးသူ ကေလး လူၾကီး အသက္ က်ား မ မသိ။

တက္ဆိုတာ အတန္းတက္တာ၊ သစ္ပင္တက္တာ၊ အတက္ေရာဂါ။

၂။ ဘေလာ့ကိုဝင္မၾကည့္တက္လို႔ပါဆရာ☺ (မၾကည့္တတ္)

၃။ ေသြးကေတာ့ တညေနဘဲဆင္ျပီး မဆင္းေတာ့ပါဘူးဆရာ။ ဘာျဖစ္တက္လဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္ဆရာ။

၄။ ဆရာေသျခာစြာဖတ္ပါတယ္ မသံုးတက္လို႕ပါခင္ဗ်ာ (မသံုးတက္ဆိုတာ မွားတယ္။ မသံုးတတ္)

၅။ ဆရာ အတက္ပညာလို႔ သံုးသလား၊ အတတ္ပညာလို႔ သံုးသလားဆရာ။ (အတတ္ပညာက အမွန္။)

၆။ ဆရာ အတက္ႏုိင္ဆုံးကုိေရးမယ္ဆို အတက္လား၊ အတတ္လား။ မသိတာ မတက္တာဆုိရင္ေရာ တက္လား၊ ကက္လား၊ ခဏခဏမွားလုိ႔။ (အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ မတတ္တာက အမွန္။)

၇။ ပညာတက္လား၊ ပညာတတ္လား၊ ေျပာျပပါရွင့္။ (ပညာတတ္က အမွန္။)

၈။ ဆရာ မတ္တတ္ရပ္ နဲ႔ မတ္တပ္ရပ္ ဘယ္ဟာကမွန္ပါသလဲ။ (မတ္တတ္ရပ္က အမွန္။)

၉။ The Money Drop Myanmar ရဲ့ အစီအစဥ္တခုမွာ TV ကေနၾကည့္တာ အေျဖေလးခုေပးျပီး တခုေရြးရတာဆရာ။ က်ေနာ္က မတ္တတ္ရပ္လို႔ ေျဖတာကို အဲဒီအစီအစဥ္က computer operator ပဲ မွားေျဖသလား မသိပါ။ သူတို႔က မတ္တပ္ရပ္ကို အမွန္ေျဖျပေတာ့ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသသြားတယ္ဆရာ။ က်ေနာ္လဲ မမွားနိုင္ဘူးဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိတယ္ဆရာ။ ခုလိုဆရာေျပာျပေတာ့ ပိုေသခ်ာသြားတာေပါ့။ (မတ္တတ္ရပ္က အမွန္။)

၁၀။ ဆံုးမစာတခုမွာ ေစတနာအမွားေၾကာင့္ ေဝဒနာျဖစ္သြားတက္သည္လို႔ ေရးတာဖတ္ရတယ္။ (ေဝဒနာျဖစ္သြားတတ္သည္ လို႔ ေရးရတယ္။)

၁၁။ သမီး မၾကည့္တက္လို႔ပါဆရာ ၫြန္ျပပါေနာ္။ ဘေလာ့ကို ဝင္မၾကည့္တက္လို႔ပါဆရာ။ ဝင္ၾကည့္တက္သြားပါျပီ။ (မၾကည့္တတ္၊ ကူးစက္ေစတတ္ေသာ၊ ဝင္ၾကည့္တတ္လို႔ ေရးရတယ္။)

တတ္
တတ္ကၽြမ္းေအာင္ ေလ့လာသင္ယူပါ
တတ္စြမ္းသေလာက္ေတာ့ လုပ္ပါ
တတ္တုိင္း မၾကြားသင့္
တတ္တုိင္းပညာျပေနသည္
တတ္ပြန္
တတ္သိလိမၼ ာ
တတ္ေယာင္ကားမလုပ္ပါႏွင့္
တတ္ေျမာက္ျပီ
တတ္ႏုိင္သေလာက္လွဴပါ
တတ္ႏုိင္ေသာ
ပညာတတ္
ပုတတ္ေကာင္
ဖြတ္ပတတ္
ၾကည့္တတ္ မၾကည့္တတ္
မတတ္ႏိုင္
မတ္တတ္ရပ္
မျပီးတတ္ေသး
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း
ျဖစ္တတ္ ပ်က္တတ္
လုပ္တတ္ ကိုက္တတ္
လုပ္တတ္ မလုပ္တတ္
သမားဟူးရားအတတ္
အတတ္ပညာ ရွာမွီးပါ
အတတ္ပညာ ရွာမွီးပါ။
အေနာတတ္ေရအိုင္
အဲတာလိုအမွားမ်ိဳးက ျဖစ္တတ္တယ္
ေကာင္းေအာင္ လုပ္တတ္သလား
ေဆးပညာအတတ္
ေျပာတတ္ဆိုတတ္
ေသလုမတတ္

တက္
တကၠတြန္း
တကၠသုိလ္
တက္ကစီနဲ႔သြားမယ္
တက္က်မ္း ေလ့လာသူ
တက္ခပ္သည္
တက္ညီလက္ညီ
တက္တက္စင္လြဲေနတယ္
တက္တူးထိုးသည္
တက္မ
တက္သည္ ဆင္းသည္
တက္သုတ္ရုိက္မလုပ္ပါႏွင့္
တက္ေခတ္နတ္ဆိုး ဖတ္ဖူးလား
တက္ေခါက္သည္
တႏွစ္တတန္း တက္တဲ့ေက်ာင္းသား
မတုန္တက္ေသး
လူ႔သက္တမ္း
အစိုးရသစ္ တက္လာျပီ
အတက္ (ဝက္ရူးျပန္) ေရာဂါ
ေက်ာ္တက္သည္
ေဒါသျဖင့္ တက္ေခါက္သည္
ေနာက္ထုတ္စာအုပ္ေတြမွာ သတ္ပံုေတြ တက္တက္စင္ လြဲမွားေနတယ္
ေလွတက္ တစံုယူခဲ့ပါ

တတ္ နဲ႔ တက္ မွားေရးေမးသူေတြ အမ်ားၾကီး။ ျမန္မာစာ အတန္းမတက္ၾကေသး။ ခုေခတ္ တကၠသုိလ္ေတြကလည္း တစ္ကသိုလ္ေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

Neonatal conjunctivitis ေမြးကာစကေလး မ်က္စိက်ိန္းေရာဂါ ႏွင့္ ဘုး မရွိ

ဆရာ သားေလးက ေမြးကတည္းက မ်က္ဝတ္ေတြထြက္ေနပါတယ္ ၂လတုန္းက သြားျပေတာ့ ဂ်င္တာမိုင္စင္ ေပးလိုက္ပါတယ္ ကေလးအထူးကုက သက္သာသြားျပီး ၃လေနေတာ့ ျပန္ျဖစ္ပါတယ္ မ်က္ရည္ဝဲျပီး မ်က္ဝတ္ျဖစ္တာပါ မ်က္ေစ့ အထူးကုကို ၃လေက်ာ္ေတာ့ ထပ္ျပပါတယ္ ဒီေဆးထပ္ေပးပါတယ္ ခုသား၄လေက်ာ္ပါျပီ ထပ္ျဖစ္ေနပါတယ္ မ်က္လုံးနီတာ ဒဏ္ျဖစ္တာမ႐ွိဘဲ မ်က္ဝတ္ကထြက္ေနတာ မ်က္လုံးကပုံမွန္ပါ မ်က္ရည္နည္းနည္းနဲ႔ေအာက္မ်က္ခမ္းက မ်က္ဝတ္ထြက္ေနလို႔ပါ

မ်က္စိဆရာဝန္ညႊန္တာသင့္ ပို႔ေပးတဲ့စာက ဘယ္ဆရာဝန္ကေရးတာလဲ မသိ။

စာက သမီး႐ွာဖတ္ျပီး ကေလးငယ္ေတြက မ်က္ရည္ေၾကာမပြင့္ေသးတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာမကေျပာဖူးလို႔ အဲစာထဲကတိုင္းျဖစ္ေနမလားမသိဘုးဆရာ မ်က္စဥ္းခတ္ရင္ကေလးအိပ္ေနတဲ့ခ်ိန္ေတာ့ ခတ္ပါတယ္ ကေလးေအာက္မ်က္ခမ္းေလးဆဲြျပီး ကေလးႏိုးခ်ိန္ၾကကေလးက ရမ္းျပီးခါေနတဲ့တြက္ေဆးမဝင္ဘုးထင္လို႔ပါ

Neonatal conjunctivitis ေမြးကာစကေလး မ်က္စိက်ိန္းေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/neonatal-conjunctivitis.html

လင့္ပို႔လိုက္တယ္။ စာေရးတာ ေျပာဦးမယ္။ မ်က္ေစ့ မဟုတ္။ မ်က္စိလို႔ေရးရတယ္။ မသိဘူး၊ မဝင္ဘူးလို႔ ေရးရတယ္။ ဘုး မရွိ။

သတ္ပံုက်မ္းမွာ ဘု ကို ဒီေနရာေတြမွာသာ သံုးပါတယ္။ဘုက်သည္၊ ဘုဇပတ္ပင္၊ ဘုမသိဘမသိ၊ ဘုရင္မ၊ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ မွန္ပါ့ဘုရား၊ မိဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေမာင္းဘု။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ၾကိဳးစား က်ိဳးပဲ့

ဘာသာေရးစာေတြဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဒီဇိုင္းဆြဲတင္တဲ့စာတခုမွာ က်ိဳးစားလို႔ေရးထားတယ္။ မ်ားတယ္။ ၾကိဳးစားလို႔ ေရးရတယ္။ အရုပ္က်ိဳးျပတ္လို႔ေရးတဲ့ပို႔စ္တခု ေတြ႔တယ္။ အရုပ္ၾကိဳးျပတ္ ဒါမွမဟုတ္ အရုပ္က်ိဳးပဲ့လို႔ ေရးသင့္ပါတယ္။

က်ိဳး
႐ိုက်ဳိး၊
ကိုယ္က်ဳိးနည္း၊
က်ဳိးတုိးက်ဲတဲ၊
က်ဳိးပဲ့၊
က်ဳိးယုတ္ရွက္ကြဲ ကိုယ္က်ဳိးနည္း၊
က်ဳိးေပါက္၊
က်ဳိးႏြံ၊
ခ်ိဳး၍က်ဳိး၊
ခ်ဳိက်ဳိးနားရြက္ပဲ့၊
ငယ္က်ဳိးငယ္နာ၊
တဝက္က်ဳိး၊
မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳ၊
မာန္စြယ္က်ဳိး၊
မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္၊
မ်က္မုန္းက်ဳိး၊
ျမစ္က်ဳိးအင္း၊
လုပ္ရက်ဳိးနပ္၊
အက်ိဳးေက်းဇူး၊
အက်ဳိးယုတ္၊
အပုိးက်ဳိး၊
အိုနာက်ဳိးကန္း၊
ေစ်းေပါင္က်ဳိး၊
ေထာင့္မက်ဳိး၊
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး၊
ႏႈတ္က်ဳိး၊

ၾကိဳး
စည္းႀကိဳး၊
ဆြဲႀကိဳးတန္ဆာ၊
ႀကိဳးကြင္းစြပ္၊
ႀကိဳးကုတ္၊
ႀကိဳးကုိင္၊
ႀကိဳးခုန္၊
ႀကိဳးစား၊
ႀကိဳးဆြဲခ်၊
ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္လံုခ်ည္၊
ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္၊
ႀကိဳးပမ္း၊
ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား၊
ႀကိဳးၾကာငွက္၊
ႀကိဳးဝုိင္းသစ္ေတာ၊
ႀကိဳးသီခ်င္း၊
ဖိနပ္သည္းႀကိဳး၊
မိုးႀကိဳးပစ္၊
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္၊
မ်ဥ္းႀကိဳး (တန္းေအာင္ တိုင္းရန္ သံုးသည့္ၾကိဳး)၊
ျမင္းဇက္ႀကိဳး (ဆြဲေခၚရန္သံုးသည့္ၾကိဳး)၊
လက္ျပန္ႀကိဳးတုပ္၊
လြန္ႀကိဳး၊
ဝရဇိန္မိုးႀကိဳး၊
သံႀကိဳးစာ၊
သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း၊
အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္၊
အားႀကိဳးမာန္တက္၊
အုန္းဆံႀကိဳး၊
ေမွ်ာ့ႀကိဳး၊

ၾကိဳးၾကာသံ - ခင္ေမာင္တိုး https://www.youtube.com/watch?v=Dw18rWYqbmQ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

စင္း နဲ႔ ဆင္း

ေစာေစာက တတ္ နဲ႔ တက္ မွားေရးတာကို တင္ျပထားတယ္။ အခုက အမွားတမ်ိဳး။ ပို႔စ္တခုမွာ မားကက္တင္း စင္းခ်င္လို႔ပါလို႔ ေရးထားတယ္။ မွားတယ္။ ဆင္းခ်င္လို႔ပါလို႔ ေရးရတယ္။

စင္း
စင္းစင္းအိပ္သည္
စင္းစင္းေနသည္
စင္းလံုးေခ်ာ
စင္းလ်ဥ္း = ဧကန္အမွန္
စင္းေခ်ာ = ဇင္းေခ်ာ
တစင္းႏွစ္စင္း
ဓါးတစင္း
ပုဆိုးအစင္း
ပဲစင္းခုန္
ျမားတစင္း
သေဘာျဖဴအူစင္း
ဦးပဥၨင္း
ေကာက္ကစင္း = လမ္းစဥ္တေလ်ာက္ညီညြတ္သည္
ေျဖာင့္စင္းေသာသူ
ေျဖာင့္စင္းသည္

ဆင္း
ကြင္းဆင္းေလ့လာသည္
ဆင္းတုေတာ္
ဆင္းရဲဒုကၡ
ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္
ဆင္းေတာင့္ဆင္းရဲ
ေအာက္ဆင္းသည္

တက္တတ္ ဆင္းတတ္ၾကပါေစသတည္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၇
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

စည္ ႏွင့္ စီ

ဆရာခင္ဗ်ာ သိခ်င္တာေလးတခု႐ွိလို႔ ေမးခြင့္ျပဳပါ။ အေလာင္းစည္သူမင္းလို႔ ေပါင္းတာလား၊ အေလာင္းစီသူလို႔ ေပါင္းတာလားခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္သိထားတာက အေလာင္းစည္သူမင္းလို႔ပဲ သိထားလို႔ပါ။ အသိ အကိုတေယာက္က အေလာင္းစီသူဟုေျပာလို႔ပါ။ ဆရာက ျမန္မာစာအေရးအသားကို အကိုးအကားေလးေတြနဲ႔ အေသးစိပ္ေျဖတတ္လို႔ ေမးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ။ ေလးစားစြာျဖင့္။

အေလာင္းစည္သူမင္းက မွန္ပါတယ္။ အေသးစိတ္က မွန္တယ္။

စည္
စည္ကားသည္
စည္တို
စည္ပင္ဝေျပာ
စည္ပင္သာယာ
စည္ပုတၲရာျမိဳ႕
စည္ပုတ္
စည္ပုိင္း
စည္ရပ္ဆိုင္းဆိုင္း
စည္သြတ္အစာ
စည္ေတာ္သံ
စည္ေဖာင္း
စည္ေဗ်ာ (မူလသံုး)
စည္ေျဗာ (ယခုသံုး)
ပင္စည္
ၾကံစည္
ၾကက္ပ်ံမက် စည္လတၲံ႕
မင္းလွစည္သူ
လူစည္ကား
သာစည္ျမိဳ႕
အိုးစည္
အေလာင္းစည္သူမင္း
ေၾကးစည္
ေရစည္

စီ
ကိုယ္စီကိုယ္ငွ
စာစီစာကံုး
စီကံုးသည္
စီကာပတ္ကံုး
စီစဥ္ေနသည္
စီစီကြ်က္ကြ်က္
စီညံစီညံ
စီတင္းစံုဖဲ
စီတန္းသည္
စီမံသည္
စီျခယ္
စီရင္က်ည္ = ပ်က္စီးယိုယြင္းသည္
စီရင္ခ်က္
စီရင္ထံုး
တခုစီ
ပူစီ
လူစီ (မိန္းကေလးအမည္)
အစီအရီ
ေခြးတစီစီ
ေန႔တြက္စီ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁ဝ-၂ဝ၁၇
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ငါးစည္ေဖာင္း နဲ႔ ပူစည္ေဖာင္း

ငါးစီေဖာင္း ပူစီေဖာင္း အမွန္ကို သိခ်င္မိပါတယ္

အရင္ထုတ္ သတ္ပံုစာအုပ္ေတြမွာ ပူစီေဖာင္း မပါ။ ဘူစီေဖာင္း မပါ။ ဗူစီေဖာင္း မပါ။

ယုဒသန္အဘိဓာန္မွာ စည္ေဖာင္း ပါတယ္။ ေလပူသြင္း၍ မိုဃ္းေကာင္ကင္သို႔တက္ေစေသာလို႔ ပါတယ္။

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမွာ ငါးစည္ေဖာင္းေကာ္လို႔ ပါတယ္။

ငါးစည္ေဖာင္း နဲ႔ ပူစည္ေဖာင္း လို႔ေရးတာက မွန္ပါမယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

Coughing and Children ကေလးေတြေခ်ာင္းဆိုးရင္

မဂၤလာပါ ဆရာရွင့္။ က်ြန္မသမီး အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ေခ်ာင္းဆိုးတာေတာ့ျကာေနျပီ ခုက ေခ်ာင္းေတြဆိုးေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေန႔ဘက္ဆိုလဲအေကာင္းတိုင္းပဲ ညဘက္ သန္းေခါင္ဆို ေခ်ာင္းဆိုးျပီး သီးသလို ျဖစ္ျဖစ္လာျပီး အသက္ရွဴ မရတဲ့ထိ ျဖစ္ျဖစ္သြားပါတယ္ စျဖစ္တဲ့ညက ၃ ျကိမ္ေလာက္ျဖစ္ေလာက္ပါတယ္ ေနာက္ညေတြလဲ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနျပီး အျကိမ္ေရေတာ့ နည္းသြားပါတယ္။ ေဆးခန္းျပေတာ့လဲ ေခ်ာင္းဆိုး ေပ်ာက္ေဆးပဲေပးေနပါတယ္ အဲလိုျဖစ္တာက မသက္သာလို႔ ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြက ကေလးအထူးကုဆရာဝန္နဲ႔ပဲျပသင့္လား လူျကီးကေလး မခြဲထားတဲ့ဆရာဝန္ ေတြနဲ႔ပဲျပသလို႔ အဆင္ေျပပါသလား ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ဆရာဝန္ျပတာကိုေတာ့ ဘယ္သူကေမးေမး မေျဖပါ။

Bronchitis ဘေရာင္ခိုက္တစ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/bronchitis.html
Chronic Cough ေခ်ာင္းဆိုးေနတာ တလေလာက္ရွိပါျပီ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/chronic-cough.html
Cough Syrups ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrups.html
Coughing and Children ကေလးေတြေခ်ာင္းဆိုးရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/coughing-and-children.html
Healthy culture ေခ်ာင္းဆိုး-လက္ေဆး ယဥ္ေက်းမႈ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/healthy-culture_18.html
Humidifiers for Babies ကေလးေတြအတြက္ ေရေငြ႔ေပးစက္ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/humidifiers-for-babies.html
Pneumonia ႏူမိုးနီးယား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/respiratory-tract-infections-3.html
Pneumonia in Children ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္သည့္ ႏူမိုးနီးယားေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pneumonia-in-children.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

တခ်ိဳ႕

သတင္းမွန္ မမွန္ေတာ့ မသိပါ။ ပို႔စ္ေတြ႔တာ။

တခ်ိဳ႕ကို ေၾကာက္ေနရ၏
တခ်ိဳ႕ကား အမွားလုပ္ၾက၏။

တခ်ိဳ႕ကား အမွန္ေရးၾက၏။
(တစ္ခ်ိဳ႕) ကား အမွားေရးသားျခင္းျဖစ္၏။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

Untrue အဲတာမ်ိဳးေတြကို မေရးပါ

ဆရာ ၾကက္သြန္နီမွာ ေတြ႔ရတတ္တယ့္ အမဲေလးေတြက အသဲကင္ဆာျဖစ္တတ္တယ္လို ့ Facebook မွာေတြ႔လု္ိ ့ ေမးၾကည့္တာပါဆရာ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ ေနာင္ေရွာင္လို႔ရေအာင္ပါ။

အဲတာမ်ိဳးေတြကို မေရးပါ။ တမ်ိဳးျပီးတမ်ိဳး မဟုတ္ကဟုတ္ကေတြကို ဇာခ်ဲ႕ ဖြဲ႔ႏြဲ႔ ေရးျပီးတင္ေနၾကတယ္။ ကင္ဆာအေၾကာင္းစာေတြကို ေဆးသုေတသနေတြကုိ ကိုးကားျပီး ေရးထားတယ္။

အသစ္ထြက္တဲ့ ေဆးသုေတသနေတြထဲက ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမွာဆိုရင္ ဘာသာျပန္ျပီး တင္ျပပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ပုတီးတကံုး

ဒူေနာင္ေဝေဝ ေၾကးစည္တီးေတာ့
စိပ္ပုတီးနဲ႔ ေမာင္ေထြးငယ္။

မၾကီးဆီကို လာထိုင္ျပီးေတာ့
စိပ္ပုတီးၾကီး ျပလို႔ရယ္။

မမၾကီးရယ္ ဘၾကီးလံုးက
ပုတီးတကံုး ဝယ္ေပးတယ္။

ဘၾကီးညစဥ္ မအိပ္ခင္ေျပာတဲ့
ဗုေဒၶါ ဗုေဒၶါ ရြတ္လို႔ရယ္
စိပ္မယ္ စိပ္မယ္ တဲ့။

ေငြတာရီကဗ်ာကို ပို႔ေပးသူ ေက်းဇူး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၀-၂၀၁၉

ကထိန္ပြဲ

ပံုကို စာနဲ႔အတူ ပို႔ပါတယ္။ တနွစ္ တလ တၾကိမ္ ဟူေသာအသံုးမ်ားကို ေတြ ့ရပါသည္။ ေရွးကစာအုပ္ထဲမွာပါ ဆရာ။

တႏွစ္တြင္ တလ၊
တလတြင္ တၾကိမ္သာ၊
တလတာကာလ၊
တေက်ာင္းႏွင့္ တေက်ာင္း၊
တသင္းႏွင့္ တသင္း၊
တရပ္ကြက္ႏွင့္ တရပ္ကြက္၊

ေက်းဇူး။ ကထိန္ပြဲကိုေရွးကတည္းက ခင္းက်င္းၾကပါတယ္။ ျမန္မာစာကိုလည္း ဟိုေရွးကတည္းကေရးသားၾကပါတယ္။

ကထိန္ကိုေတာ့ အစဥ္အလာအတိုင္းသာ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔ကေန တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ထိ တလတိတိ အခ်ိန္ကာလအတြင္းသာ လွဴခြင့္ရွိတယ္။ တႏွစ္မွာ တလ၊ တလမွာ တရက္၊ တရက္မွာ တေက်ာင္းနဲ႔ အလွဴရွင္တဦးက တၾကိမ္သာ လွဴခြင့္ရွိတယ္။

ျမန္မာစာကိုေတာ့ တေက်ာင္းတကာထာ တရြာတပုဒ္ဆန္း ေရးေနၾကတယ္။ တမွန္သမွ်တစ္လို႔ေရးေနၾကတယ္။

ရဟန္းတုိ႔ရအပ္တဲ့ ကထိန္အာနိသင္ (၅) မ်ဳိးနဲ႔ အလွဴရွင္တုိ႔ရအပ္တဲ့ ကထိန္အက်ဳိး (၅) မ်ဳိးရွိတယ္။

ျမန္မာစာ ကုသိုလ္ရပါေစသတည္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၈
၂၅-၁၀-၂၀၁၉
Aye Min Tun ေက်းဇူး။

စာတလံုး ဘုရားတဆူ

လြန္ခဲ့တဲ့တပတ္ေလာက္ သူ႔ကေလးကို ျမန္မာစာမွန္မွန္ကန္ကန္သင္ေပးခ်င္တဲ့ ဖခင္တဦးက ကိုးကားစရာစာအုပ္ ေမးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က စာအုပ္ေတြနဲ႔ လက္လွမ္းေဝးပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာေနသူေတြကေတာ့ ေပၚလစီသတ္ပံု စာအုပ္ေတြ ေျပးမလြတ္ ေရွာင္မရ သြားေလရာ ခလုတ္တိုက္ေလာက္အာင္ ေပါမ်ားတယ္။

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ၁ဝ၊ စာမ်က္ႏွာက ၃၅၈ ကေန ၃၆၆ အထိမွာ ျမန္မာသဒၵါအေၾကာင္းပါတယ္။ စကန္လုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတာ အဆင္မေျပေသးပါ။ ေဆာရီး။

အေရအတြက္ အတိုင္းအတာကိုျပေသာ နာမဝိေသသနေအာက္မွာ သည္လိုပါရွိပါတယ္။

ကုန္သည္ တဦး၊ ပုတီး ႏွစ္ကံုး၊ ႏြား သံုးေကာင္၊ မ်ဥ္း ေလးေၾကာင္း၊ လက္စြပ္ ႏွစ္ကြင္း၊ ခံု တခု၊ ပန္း ႏွစ္ခိုင္၊ ဖ်ာ ႏွစ္ခ်ပ္၊ အပ္ သံုးေခ်ာင္း၊ ၾကိဳး တေခြ၊ စကား တခြန္း၊ ျမင္း ငါးစီး၊ ေလွ သံုးစင္း၊ ထင္း တစည္း၊ စာ တေစာင္၊ ဘိနပ္ တစံု၊ ဘုရား တဆူ၊ သိမ္ ႏွစ္ေဆာင္၊ ၾကြက္သြန္ တတက္၊ စပ်စ္သီး တတြဲ၊ ဆပ္ျပာ ႏွစ္တံုး၊ အုတ္ ႏွစ္ထပ္၊ အက်ႌ ႏွစ္ထည္၊ ေညာင္ ေလးပင္၊ ရဟန္း သံုးပါး၊ ပိုက္ဆံ တျပား။

ခုေခတ္မွာ သတ္ပံုအမွားေတြ သင္ေပးေနၾကေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း သက္ေသထူလိုက္ပါတယ္။ ျပင္ၾကေစခ်င္တယ္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားဟာ ဘုရားတဆူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆူ မဟုတ္ပါ။ စာတလံုး ဘုရားတဆူလို႔ ဆိုစကားလည္းရွိတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၈
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

BC and AD ဘီစီ ႏွင့္ ေအဒီ

က်မ သိပ္နားမလည္ပါဆရာ ဘီစီ ဆိုတာေတြဟာ က်မ အေတာ္မသိတာပါ။

ဘီစီ၊ ေအဒီကို အလယ္တန္းမွာ သင္ရပါမယ္။ ခရစ္မတိုင္မီနဲ႔ ခရစ္ေနာက္လို႔ ေက်ာင္းတိုင္းမွာ သင္ပါတယ္။

A.D. စာလံုးက လက္တင္ဘာသာစကား anno domini ကေနလာတယ္။ Lord ေခၚ Jesus Christ ဂ်ီးဆပ္စ္ဘုရား ေမြးတဲ့ခုႏွစ္။ Julian ဂ်ဴလီယန္နဲ႔ ကေန႔ကြ်န္ေတာ္တို႔သံုးေနၾကတဲ့ Gregorian ဂရီဂိုရီယန္ ျပကၡဒိန္မွာသံုးတဲ့ခုႏွစ္ျဖစ္တယ္။

B.C. ဆိုတာ before Christ ကိုအတိုေရးတာ။

AD 1 ဆိုတာ ခရစ္ေမြးျပီး ၁ ႏွစ္။ 1 BC ဆိုတာ ခရစ္မေမြးခင္ ၁ ႏွစ္။

B.C./A.D. ေရးနည္းစနစ္အျပင္ C.E. ေခၚ Common era နဲ႔ B.C.E. ေခၚ Before common era လို႔ေရးလာတာမ်ိဳး ရွိတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိခဲ့တာ ဘီစီ ၅၆၃/၄၈ဝ ကေန ၄၈၃/၄ဝဝ လို႔ သမိုင္းကဆိုပါတယ္။

ဘီစီ ၁ဝဝ မွာ ပ်ဴႏိုင္ငံေတာ္ေပၚထြန္းခဲ့တယ္။ ေအဒီ ၉ဝဝ အထိ ရွည္ၾကာတယ္။ ဘီစီ ၃ဝဝ မွာ မြန္ႏိုင္ငံေတာ္ စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့တယ္။ ေအဒီ ၈၄၉ ခုႏွစ္မွာ ပုဂံႏိုင္ငံတည္ေထာင္တယ္။ အေနာ္ရထာမင္းဟာ ေအဒီ ၁ဝ၄၄ ကေန ၁ဝ၇၇ အထိ နန္းစံတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရတာ ေအဒီ ၁၉၄၈။

Anno is the Latin word for “year” (cognate with año in Spanish) It appears as part of the abbreviation A.D. (Anno Domini = the Year of the Lord), but because of the dechristianization of western society, this is not so commonly seen anymore.

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၈
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

သကၤႆနဂိုရ္မွာ (၂)

သကၤႆနဂိုရ္ဟာ ကေန႔အိႏၵိယေျမပံုမွာ Sankisa လို႔ေခၚတယ္။ ယူပီျပည္နယ္ထဲမွာ၊ ေဒလီနဲ႔ လပ္ခေနာင္းျမိဳ႕ ၾကားမွာရွိတယ္။ Sankassa နဲ႔ Sankasia လို႔လည္းေခၚတယ္။ Sankissa နဲ႔ Sankasya လို႔လည္း ေခၚတယ္။ အာေသာကမင္းၾကီးကရွာေဖြျပီး ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထားခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ပ်က္စီးေနျပီျဖစ္တဲ့ ေစတီလည္း တည္ထားခဲ့တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ ရာမယနဇာတ္ထဲမွာ သီတာမင္းသမီးဖခင္ ေနခဲ့တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္။

ျမိဳေတာ္ရဲ႕အဝင္ဝေနရာဟာ ျမတ္စြာဘုရား အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားအျပီး တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္ကေန ျပန္ဆင္းအလာ ဆိုက္ေရာက္တဲ့ေနရာလို႔ မွတ္တမ္းခ်ိဳ႕ကဆိုပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက သီတင္းကြ်တ္လျပည္ေန႔မွာ ဆီမီးေတြ မီးေရာင္စံုေတြ ထြန္းညွိပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစုက သီတင္းကြ်န္လျပည့္တိုင္း ေရာက္ရွိေနရာဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ မီးထြန္းၾကပါတယ္။

ခါတိုင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္သက္ေစ့ထက္ ဖေယာင္းတိုင္တတိုင္ အပိုထြန္းတယ္။ ကေန႔ေတာ့ ဖေယာင္းမီးခြက္အေရအတြက္ နည္းလို႔ ဆယ္ခြက္တည္းသ ာထြန္းညွိပူေဇာ္ပါတယ္။ စိတ္ကေတာ့ သကၤႆနဂိုရ္မွာ။

ျဖည့္စာ
ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ တာ၀တိ ံသာ နတ္ျပည္ကေန သကၤႆနဂိုရ္ျပည္ကို ဆင္းလာတယ္ဆိုတဲ့ဇာတ္လမ္းဟာ မူရင္းပါဠိေတာ္မွ မပါရွိ။ ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး အႏွစ္ (၁၀၀၀) ေလာက္မွာျပဳစုတဲ့ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသရဲ႕ အ႒သာလိနီ အ႒ကထာမွာ စတင္ေတြ႕ရွိရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။ လင့္ပို႔ေပးတဲ့ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ ေက်းဇူး။

ကြ်န္ေတာ္လည္း သုေတသနေသးေသးေလးတခု ခပ္ျမန္ျမန္ေလးလုပ္ပါတယ္။ သကၤႆနဂိုရ္ျပည္ေနရာကို ရွာေတြ႔ခဲ့တဲ့ အာေသာကဘုရင္ၾကီးဟာ ဘီစီ ၂၆၈ ကေန ၂၃၂ အထိ အုပ္စိုးခဲ့ပါတယ္။ ဝီကီပီးဒီးယားထဲမွာပဲ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဘီစီ ၅၆၃/၄၈၀ ကေန ၄၈၃/၄ဝဝ လို႔ ဆိုထားတယ္။ ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး အႏွစ္ (၁၀၀၀) ေလာက္မွာဆိုတာက အာေသာကထက္ အမ်ားၾကီးေနာက္က်ေနတယ္။

မူရင္းပါဠိေတာ္နဲ႔ သမိုင္းအေထာက္အထားေတြ အေရးၾကီးသလို ၾကည္ညိဳစိတ္ထား ျခင္းဟာလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာတရပ္အျဖစ္လည္း တန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၈
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

Color of Democracy မျပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္

သစ္ပင္ေတြရဲ႕သဘာဝ အေရာင္အေသြးေျပာင္းလဲျခင္းဟာ အျပစ္ကင္းတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အဲလိုေျပာင္းတာမ်ိဳးကို သဘာဝမက်ဘူးလို႔ေျပာၾကတယ္။ သက္ရွိလူေတြနဲ႔ သစ္ပင္ေတြ မတူလို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မေျပာင္းေတာ့ပဲ တရားေသဆုပ္ထားတာမ်ိဳးကိုေတာ့ သေဘာမတူပါ။

တကယ့္အရွိကို ထင္ဟပ္ျပီး၊ အမ်ားစုဘက္မွာရပ္မွသာ ဒီမိုကေရစီမည္တယ္။ ၁၉၉ဝ တုန္းကနဲ႔ မတူေတာ့တာ သိတယ္။ ၂ဝ၁ဝ နဲ႔ ၂ဝ၁၅ က ျခားနားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉ဝ နဲ႔ ၂ဝ၁၅ လာတူေနတယ္။ အဲတာကတမ်ိဳး။ သဘာဝမက်တဲ့ႏိုင္ငံေရး ရွိခဲ့လို႔ျဖစ္တယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္တိတိက သည္လိုေန႔ ေန႔ခင္းေလာက္မွာ မိုးေလးဖြဲဖြဲရြာတယ္။ အျပင္မွာ အေရာင္စိုျပီး စံုလွတဲ့ ပန္းခ်ီကားကို ၾကည့္ရတယ္။ အရင္က အစိမ္းတေရာင္သာရွိခဲ့တဲ့ သစ္ပင္ေတြဟာ အဝါ၊ လိမ္ေမာ္ဝါ၊ ဝါညိဳ။ မိုးကလည္းစုိစုိ၊ တကယ့္ကို ေရေဆးရွဳခင္းကားလို။ နီညိဳနဲ႔ အနီဟာ၊ လိုက္ဖက္ညီပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ပင္နီနဲ႔ အနီ လိုက္ဖက္ညီတယ္၊ လူေတြလည္း ညီတယ္၊ စည္တယ္၊ ျမည္တယ္၊ တည္တယ္လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။

အဲတာ မျပီးေသးတဲ့ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္သာျဖစ္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၅
၂၅-၁၀-၂၀၁၉


သခ်ၤာ

တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်၏

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

ေမးနည္း ပို႔လိုက္တယ္

ကြ်န္မအသက္ 38နွစ္ပါ။ ဒီလထဲမွာ ညာဘက္ရင္ေဘးနားက တအားေအာင့္ေအာင့္ေနပါတယ္။ ထိုင္လဲမရအိပ္ရင္လဲ ေဘးကတခုခုကထိုးေနသလို။ အသက္ရူရင္လည္းေအာင့္ပါတယ္ဆရာ။ ေတာ္ေတာ္ေလးလဲေနခက္ပါတယ္ရွင့္။ ေတာ္ေတာ္ျကာသြားျပန္ေတာ့လဲ ဘာမွမျဖစ္သလိုေကာင္းေနျပန္တယ္ရွင့္။ သမီးကိုေက်းဇူးျပုျပီးေျပာျပေပးေစလိုပါတယ္။ ဘာေရာဂါျဖစ္နိူင္သလဲရွင့္။

ညာဘက္ရင္ေဘးနားကဆိုတာ မရွင္းလင္။ ရာသီ အိမ္ေထာင္ေရး ေသြးတိုး ဆီးခ်ိဳ မသိ။

ေမးနည္း ပို႔လိုက္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉


Heart Disease ႏွလံုးေရာဂါလို႔ထင္စရာ ေျခာက္ခ်က္

အသက္ ၂၁ ၊ မပါ ဆရာ ႏွလုံးေအာင့္တာ ခဏခဏျဖစ္ေနလို႔ပါ။ တခါေအာင့္ရင္ အသက္ရႈရခက္လာၿပီး မိနစ္ အနည္းငယ္အထိကုိ ၾကာေနပါတယ္ ဆရာ အခု မႏၱေလးမွာ အထူးကုနဲ႔ျပၾကည့္ေတာ့ ဆရာဝန္က ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းက ပုံမွန္ပဲ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဆုိၿပီး ေသာက္ေဆးေပးထားပါတယ္ ဆရာဝန္ေပးတဲ့ ေဆးနာမည္က Zespan (Gold ) ပါ။ သမီးက ႏွလုံးေအာင့္တတ္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ ဆရာ အခုပိုဆုိးလာတယ္ထင္ရလို႔ပါ။ အရင္က ႏွလုံးေအာင့္ရင္ အခ်ိန္မိနစ္ သိပ္မၾကာေပမဲ့ အခုႏွလုံးေအာင့္တာက  မေန႔က ညေနကတည္းက အခုမနက္ထိ ေနလို႔အဆင္မေျပဘူးဆရာ ေခ်ာင္းလဲ မဆုိးရဲဘူး စကားလည္း က်ယ္က်ယ္မေျပာရဲဘူး ဆရာ ႏွလုံးေအာင့္ရင္ ဘယ္လိုေၾကာင့္ ေအာင့္တတ္တာလဲ အရမ္း အေရးႀကီးတဲ့ Case တခုလားဆိုတာေလးေတြ သိခ်င္လို႔ပါ သတ္ပုံအမွားပါခဲ့လ်င္ ျဖည့္စြက္ေထာက္ျပေပးပါဆရာ။

ႏွလံုးရွိတဲ့ေနရာ ရင္ပတ္မွာျဖစ္တာတခုတည္းကိုသာ မၾကည့္ပါနဲ႔။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားသူေတြ၊ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္သူေတြ၊ ဆီးခ်ိဳရွိသူေတြ၊ ေသြးတိုးေနသူေတြနဲ႔ ကိုလက္စေထာမ်ားေနသူေတြအတြက္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို သတိျပဳၾကဘို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Difficulty To Carry Out Daily Routines ေန႔စဥ္လုပ္ေနက် အလုပ္ကို အရင္မလိုမလုပ္ႏိုင္ျဖစ္လာျခင္း
ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကေန ေသြးပို႔ေပးတာ အရင္လိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ တခုခုမွားေနသလား စစ္ေဆးရပါမယ္။

၂။ Dizziness Or Lightheadedness ေခါင္းမူးတတ္လာျခင္း
အားနည္းလို႔မဟုတ္ဘဲ၊ ႏွလံုးေၾကာင့္လည္း ေခါင္းမူးႏိုင္တယ္။ ရင္ပတ္ေအာင့္တာနဲ႔ အသက္ရွဴခက္တာပါ ေရာေနရင္ ဆရာဝန္ျပပါ။

၃။ Breaking Out In Cold Sweats ေခြ်းေစးပ်ံျခင္း
မဖ်ားပဲနဲ႔ ေခြ်းထြက္ပါသလား။ ေခြ်းကေအးေစးေနပါသလား။ ညမွာထြက္သလား။ ရာသီဥတု၊ အစားအေသာက္နဲ႔ ေျပးလႊားရလို႔ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ေခြ်းထြက္ပါသလား။

၄။ Chest Pain And More ရင္ပတ္ေအာင့္ျခင္း
ရင္ပတ္အလယ္ေနရာနာျပီး ဘယ္ဖက္လက္ေမာင္းဆီအထိနာပါသလား။ တခ်ိဳ႕မွာ ရင္ေခါင္း၊ လက္ေမာင္း၊ ေမးရိုး၊ သြားနဲ႔ ေနာက္ေက်ာပါနာတယ္။

၅။ Frequent Bouts Of Cold And Flu မၾကာခဏ အေအးမိေနသလား
အေအးမိ၊ တုပ္ေကြး၊ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္ပါသလား။ ဗိုင္းရပ္ပိုးဝင္ခံရဖန္မ်ားေနသူမွာ ႏွလံုးက ေသြးလွည့္တာ အားနည္းေနႏိုင္တယ္။

၆။ Overwhelming Fatigue အားယုတ္ေနသလား
အားမရွိျဖစ္ျပီး အသက္မရွဴမဝျဖစ္ေနသလား။ ဒီအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္သိသာတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ႏွလံုးက်န္းမာၾကပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

ျမန္မာစာ ေလာကဓံ

ဆရာ သတ္ပံုေတြမွားပံုကေတာ့ အိမ္က ကေလးငွါးလာတဲ့ ေလာကဓံ႐ွစ္ပါးစာအုပ္ ေ႐ွ႕ဆံုးစာမ်က္ႏွာ ေအာက္ပါပံုအတိုင္းပဲ ဆရာ။

ေက်းဇူး။ လာဘ္သတ္ပံု မွားေနတယ္။ အယေသာလည္း မွားေနတယ္။

ေလာကဓံတရားရွစ္ပါး = ဆင္းရဲျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ လာဘ္ရျခင္း၊ လာဘ္မရျခင္း၊ အေျခြအရံမ်ားျခင္း၊ အေျခြအရံနည္းျခင္း။

အဲဒီကတည္းက ျမန္မာစာဟာ လာဘ္တိတ္သြားတယ္။ ကဲ့ရဲ႕ခံရတယ္။ ဆင္းရဲသြားတယ္။ သူတို႔တေတြမွာ အေျခြအရံ (တစ္) သမားကေတာ့ မ်ားလွတယ္။

တရားစာေတြ မွားေရးေနၾကတယ္လို႔ တင္တာကို တခ်ိဳ႕က ဟုတ္ရဲ႕လားတဲ့။ တရားစာ အမွားေတြ အမ်ားၾကီး။ ထိပ္နဲ႔ ေအာက္မွာ အထင္ကရဆရာေတာ္ၾကီးေတြ ပံုနဲ႔ ဘြဲ႔နဲ႔ စာေရးတာက သတ္ပံုမမွန္။ ဆုေတာင္းစာေတြလည္း မွားၾကတယ္။ ႏွစ္ဦး၊ သၾကၤန္၊ ဝါဝင္ ဝါကြ်တ္ ရာသီတိုင္း အမွားေတြလာတယ္။ ျမန္မာစာဟာ လာဘ္တိတ္ေနတယ္။ ကန္ေတာ့။ ေဆာရီး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၇
၂၅-၁၀-၂၀၁၉
Photo from Daw Mi Thinn ေက်းဇူး

Tonight I Can Write ဒီေန႔ညမွာ ငါ ကဗ်ာေရးႏိုင္ခဲ့ၿပီ

ေမာင္သစ္တည္အမည္နဲ႔ ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္တဲ့ ခ်ီလီကဗ်ာဆရာ Pablo Neruda ပါဘလိုေနရူဒါရဲ႕ ကဗ်ာ ေနာက္ဆုံးပိုင္း။

ငါ သူ႔ကို မခ်စ္ေတာ့တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ခဲ့ရသလဲ

ငါ႔အသံဟာ သူ႔ေသာတအာ႐ံုကို ထိေတြ႕ဖို႔ ေလကို ရွာဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ တျခားသူ တေယာက္ သူဟာ တျခားသူတေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္သူျဖစ္ေနေတာ့မယ္

တခါတုန္းက ငါ႔အနမ္းေတြလိုေပါ႔ သူ႔အသံ သူ႔ရဲ႕ ေတာက္ပတဲ့ကိုယ္ခႏၶာ သူ႔ရဲ႕ အဆုံးမရွိတဲ့ မ်က္လုံးေတြ ငါ သူ႔ကို မခ်စ္ေတာ့တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူ႔ကို ခ်စ္ခ်င္လည္း ခ်စ္ဦးမွာပဲ အခ်စ္ဟာ သိပ္တိုေတာင္းၿပီး ေမ့ေလွ်ာ့ျခင္းဟာ သိပ္ရွည္လ်ားလွတယ္ဆိုတဲ့ ကဗ်ာမ်ိဳး။

ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီလိုညမ်ိဳးေတြမွာ ငါဟာ သူ႔ကို ရင္ခြင္မွာေပြ႔ထားၿပီး ငါ႔ဝိညာဥ္ဟာ သူ႔ကို ဆုံး႐ွံဳးခဲ့႐ံုနဲ႔ မေက်နပ္ေသးဘူးဆိုတဲ့ ကဗ်ာမ်ိဳး။

ဒီေဝဒနာဟာ သူ႔ေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့ ေနာက္ဆုံး ေဝဒနာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာမွာပဲ ဒီေနာက္ဆုံး ကဗ်ာေလးေတြကိုေတာ့ သူ႔အတြက္ ငါေရးလိုက္ပါတယ္။

(တစ္) ျခားသူ (တစ္) ေယာက္ မဟုတ္။ (တစ္) ခါတုန္းက မဟုတ္ပါ။ ျမသန္းတင့္ စာေတြဖတ္ျပီး ၾကီးျပင္းလာသူေတြက ပါးစပ္ကေတာ့ ဓါးေတာင္ကို ေက်ာ္မယ္တဲ့။ စသတ္ကိုေတာင္ မေက်ာ္ႏိုင္ၾက။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၇
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

Dry skin အေရျပားေျခာက္ေနရင္

၁။ ဆရာရွင့္ သမီးအသက္က ၂၁ပါ လည္ပင္းတေနရာပဲကြက္ျပီး အသားေျခာက္ေနလို့ပါ ဆံပင္ကိုအျမဲခ်ထားပါတယ္ ဆံပင္ကဂုတ္ေက်ာ္ဆိုေတာ့ ရုတ္တရက္ထျဖစ္တာ စိုးရိမ္လို့ပါဆရာ က်န္းမာေရးေကာင္းပါတယ္ဆရာ အသားေျခာက္တာ သံုးရက္ေလာက္ေတာ့ရွိပါျပီးဆရာ

၂။ ေဆာင္းတြင္းမွာ အသားအေရေျခာက္လို႔ မ်က္ႏွာကို သံလြင္ဆီလိမ္းလို႔ရပါသလားရွင့္။

၃။ က်ေနာ့္ အေရၿပားဟာ ေၿခသလံုး၊ ေပါင္နဲ ့ လက္တို ့မွာ အေရၿပားေၿခာက္ၿပီး အဖတ္ေလးေတြနဲ ့ပက္ၾကားအက္သလို အေရၿပားဟာ ေခ်ာေမြ ့စိုေၿပၿခင္းမရွိပါဘူး၊ မည္သို ့လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို လမ္းညြန္ေပးပါခင္ဗ်ား။ (ပပ္ၾကားလို႔ ေရးၾကတယ္။)

အေရျပားေျခာက္တာ အေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကေနျဖစ္ေစတယ္။ တခုတည္းမကေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အတြင္းနဲ႔ အျပင္ဆိုျပီး ကြာေသးတယ္။ အျပင္အေၾကာင္းခံေတြက ပိုမ်ားတယ္။ ရာသီဥတုေအးတာနဲ႔ ေရေငြ႔ဓါတ္ နည္းတာေတြက ျဖစ္ေစတယ္။ အတြင္းအေၾကာင္းခံေတြထဲမွာ အသက္ရလာလို႔၊ မ်ိဳးရိုး၊ ေရာဂါေတြ (ပန္းနာ၊ အေရျပားနာ၊ လည္ပင္းၾကီး ေဟာ္မုန္းနည္း-မ်ားေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳ)။ ဆပ္ျပာ အျပင္းစားေတြနဲ႔ တြဲျဖစ္တာေတြပါတယ္။ အေရျပား စုိေအာင္လုပ္တဲ့ Moisturizers ကို အသံုးမတတ္လို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေသြးတိုးက်ေဆး၊ ကိုလက္စေထာက်ေဆး၊ အလာဂ်ီေဆးနဲ႔ ဝက္ျခံေဆးေတြကေနလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ Eczema, Psoriasisယ Atopic dermatitis ႏွင္းကူစတဲ့ နာတာရွည္ အေရျပားနာနဲ႔ ခြဲျခားရမယ္။ အာဟာရနည္းတာလည္း ပါတယ္။

ဘာလုပ္ရမလဲ
• အေၾကာင္းခံေဆးဝါးေတြဆိုရင္ ေဆးျဖတ္တာနဲ႔ သက္သာလာမယ္။
• Emollient ေဆး ေန႔စဥ္သံုးပါ။ Moisturizer စနစ္တက်သံုးပါ။ အေျပာ့စားေတြက Cetaphil lotion, Lubriderm lotion နဲ႔ AmLactin 12% lotion ေဆးေတြ။ အျပင္းစားေတြက Vaseline နဲ႔ Aquaphor ေတြျဖစ္တယ္။
• အဲတာေတြနဲ႔ မရေသးရင္ (စတီရြိဳက္) ပါတဲ့လိမ္းေဆးေတြသံုးႏိုင္တယ္။ Hydrocortisone 1% cream (အေျပာ့စား), Pramosone 2.5% cream (အေျပာ့စား), Triamcinolone 0.1% cream (အလတ္စား), Clobetasol 0.05% cream (အျပင္းစား) ေတြျဖစ္တယ္။ စတီရြိဳက္စားေဆးက တာရွည္သံုးရင္ အေရျပားကို ပါးေစတယ္။
• ယားတယ္ဆိုရင္ Oral antihistamines (အင္တီဟစ္တမင္း) ေဆးေတြျဖစ္တဲ့ Diphenhydramine (Benadryl), hydroxyzine (Vistaril, Atarax), Loratidine (Claritin) နဲ႔ Cetirizine (Zyrtec) ေတြေသာက္ႏိုင္တယ္။
• Vaseline တေန႔ ၂-၃ ၾကိမ္လိမ္းပါ။
• Lukewarm showers ေရခပ္ေႏြးေႏြးနဲ႔ခ်ိဳးပါ။
• Mild soaps ဆပ္ျပာ အေျပာ့စားသံုးပါ။ ဥပမာ Dove soapless cleanser, Aveeno cleanser, Cetaphil cleanser ေတြျဖစ္တယ္။
• အထူး Moisturizers ေတြကို သံုးႏိုင္တယ္။ (လက္တစ္အက္စစ္) ပါတဲ့ (Amlactin, Lac-Hydrin) နဲ႔ ယူရီယာပါတဲ့ (Urix or Carmol) ေတြျဖစ္တယ္။
• Mild moisturizers ေတြမွာ ေရေမႊးမပါတာက ေကာင္းတယ္။
• အစားအေသာက္မွာ လံုေလာက္မွ်တေအာင္ စားသံုးရမယ္။
• Omega-3 နဲ႔ ဗီတာမင္ (ေအ) ေကာင္းတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

Breaking News ျမန္လိုက္ၾကတာ

သတင္း ခ်က္ခ်င္းထက္ပိုျမန္ျမန္ တင္ႏိုင္သူေတြ မ်ားတယ္။
ေဆးရံုသတင္းလည္း အေရးေပၚထက္ေစာတယ္။
ဘ႑ာေရးသတင္းလည္း ဘဏ္မန္ေနဂ်ာက ေနာက္မွသာသိရတယ္။
တိက်ေသးတယ္။

နာဂစ္ေၾကာင့္ ကြဲအက္ပ်က္စီးသြားရရွာတဲ့ ၾကက္ဥအလံုးေရကို လုပ္သားျပည္သူ႔ေနစဥ္မွာ အတိအက်ေဖၚျပႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ နဝတ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ အတူတူဘဲ။

ကြဲအက္ ေက်ပ်က္သြားေသာ သတင္းမ်ားလို႔ေခၚတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

ေဆာလ်င္စြာ

ဆရာခဗ် ေစာလ်င္စြာ နဲ႔ ေဆာလ်င္စြာ ဘယ္ဟာက အမွန္ပါလဲဗ်။ အခုမွ ဒီလို အေရးအသားကို ျမင္ဖူးလို႔ပါ။

ေဆာလ်င္စြာလို႔ ေရးပါတယ္။ အေစာတလ်င္လို႔ေရးတာက စ နဲ႔ ဆ မပီသသူေတြကေရးတာ။ မမွန္ပါ။

အေဆာတလ်င္
ေဆာေဆာလ်င္လ်င္
ေဆာျမိဳ႕
ေဆာရီး
ဆီးေဆာကစား

ေစာေၾကာစစ္ေဆး
ေစာေစာစီးစီး
ေစာေစာထြတ္ခြါ
ေစာဒကတက္
ေစာဒနာ
စိတ္ေစာ
ဘဝင္ေစာ
ေစာေစာအိပ္လို႔ ေစာေစာထို႔ ေစာေစာလမ္းေလွ်ာက္ၾကပါစို႔

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

ျပန္ျပန္ေမးေနရတာ ျမန္မာ

ပုိးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ျမန္မာမွာေရာဂါေတြ အျဖစ္မ်ားလို႔ ဖတ္ရတယ္။ ပုိးသတ္ေဆးဆိုတာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာသံုးတဲ့ ေဆးေတြကိုေခၚတာ။ တခ်ိဳ႕က လူေတြေနမေကာင္းလို႔ေသာက္တဲ့ ပဋိဇီဝေဆး ေခၚ ဗက္တီးယားအတြက္ေဆးကိုလည္း အဲလိုေရးေလ့ရွိၾကတယ္။ အဲတာက မမွန္ပါ။

ျမန္မာမွာဆိုတာ ေမးစရာအျမဲရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္လား၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးလား။ သတင္းဖတ္မွ တိုင္းျပည္လို႔သဲကြဲတယ္။

ခုေခတ္မွာ ျမန္မာေဝါဟာရကို ထည္လဲသံုးၾကတယ္။ တခါတည္းဖတ္တာနဲ႔ နားမလည္။ အေမရိကေရာက္ေနသူေတြက ျမန္မာျပန္တုန္းကလို႔ အေတာ္ေျပာၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘာသာျပန္တာကို ေျပာတယ္ထင္ေနတာ။

တိုင္းျပည္လည္း ျမန္မာ၊ လူမ်ိဳးလည္း ျမန္မာ၊ စကားနဲ႔စာလည္း ျမန္မာ။ ေရာေကာေသာေကာျဖစ္ေနတာ ျမန္မာ။

အရင္ကေတာ့ သဲသဲကြဲကြဲ ေရးၾက ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရထုတ္ အဘိဓာန္ေတြမွာပါ ျမန္မာကို နာမ္နဲ႔ နာမဝိေသသန ေရာေထြး ေရးထားတယ္။ မမွန္ပါ။

VOA ဝဘ္ဆိုက္သတင္းကို နမူနာအျဖစ္သံုးရလို႔ ေဆာရီး၊ ကန္ေတာ့။ အဲလိုဟာေတြ ေန႔တိုင္း အမ်ားၾကီးဖတ္ေနရတယ္။

ျမန္မာေျပာေသာ ျမန္မာသည္ ျမန္မာသြား၍ ျမန္မာစား၏။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉


တိုးတက္ေနေသာ ျမန္မာစာ

အဂၤလိပ္စာလံုးေတြ မလိုအပ္ပဲ ထည့္ေရးၾကတယ္။ P တဲ့။ Pး တဲ့။ B တဲ့။ အဲလိုလာရင္ ေရာဂါလား စဥ္းစားရတာက တဒုကၡ။

- အေမက HIV
- အေဖက C
- ညီငယ္က TB
- ညီမက AIDS
- ျမန္မာျပည္ၾကီး အလြန္တိုးတက္။

ေဆာရီး။ ကန္ေတာ့။

P ပီ ကူးစက္ေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html
P B D ေရာဂါမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2018/10/p-b-d.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၅
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ စမ္းတဝါး

မိုးမိုး (အင္းလ်ား) ေရးတဲ့ဝတၲဳ။

ခုေခတ္မွာေတာ့ စမ္း (တစ္) ဝါး တဲ့။ နမူနာအမွားနဲ႔ တြဲတင္သင့္ မတင္သင့္ အေတာ္စဥ္းစားပါတယ္။ ေဆာရီး။ ရွိေသးတယ္။

ျမန္မာစာ ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာ စမ္းတဝါး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉

တကၠသိုလ္မွ ကာတြန္းသင္ခန္းစာ တပုဒ္

ဦးဟိန္စြန္းေရးသားတာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၂၈ ခုႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္သည္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘဝ၌ရွိစဥ္ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ရ၏ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ့္ဆရာျဖစ္သူ ေကာလိပ္ေက်ာင္းထြက္ ကာတြန္းဆရာၾကီး ဦးဘကေလး ေခၚ ေရႊတေလးၾကီးကို ဆြဲခိုင္း၏။ ဦးဘကေလးကလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကာတြန္းတခုကို ဆြဲေပး၏။ ေရႊတေလး၏ကာတြန္းကို ကြ်န္ေတာ္ကလည္း သေဘာက်သျဖင့္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္ မဂၢဇင္းတြင္ ထည့္လိုက္သည္။

ကာတြန္းဆရာၾကီးေတြက ျမန္မာစာသတ္ပံုကို အမွန္အတိုင္းသာ ေရးသား ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁၀-၂၀၁၉
ပံုအတြက္ ေက်းဇူး။

Wednesday, October 23, 2019

National Immunization Schedule


သံဂါယနာ သမိုင္းBreast Cancer ရင္သားကင္ဆာ


Breast Cancer ရင္သားကင္ဆာအသိပညာေပး ကမာၻတဝွမ္း ပန္းခရမ္းေရာင္မီးေပါင္း တေသာင္းေက်ာ္ထြန္းလင္း

၁၅ စကၠန္႔တိုင္း ကမာၻေပၚက ႏိုင္ငံတခုခုမွာ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ရင္သားကင္ဆာ ေတြ႔ရွိေနတယ္။ ေဆာရီး။

The Eiffel Tower, Paris, France ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ပဲရစ္ျမိဳ႕ေတာ္၊ အီဖယ္လ္ေမွ်ာ္စဥ္

La Moneda Palace, Santiago, Chili ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ စန္တီယာဂိုျမို႕ေတာ္ နန္းေတာ္

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ ဘယ္မွာေနေန ရင္သားကင္ဆာေဘးက ေဝးၾကပါေစသတည္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၁၀-၂၀၁၉

Tuesday, October 22, 2019

ႏိုင္ငံေတာ္အိုးၾကီး

လင့္ ၂ ခုပို႔တာ ရတယ္။ ေက်းဇူး။

၁။ တခု၊ တေကာင္၊ တေယာက္ https://www.facebook.com/lucky.charm.9237244/posts/837851666585438

၂။ တေက်ာင္းတဂါထာ၊ တ႐ြာတပုဒ္ဆန္းတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကေလးေတြ အေၾကာင္းကို ေအာက္ကလင့္မွာ ဆက္ဖတ္ပါ။ https://www.bbc.com/burmese/in-depth-49702883

ဟုတ္။ ေက်းဇူး။ မွန္တဲ့မီဒီယာေတြက မွန္ၾကပါတယ္။

BBC မွာ မွန္တာမ်ားတယ္။ စာရိုက္တဲ့သူ နည္းနည္းက မွားတယ္။
VOA အမွန္ မ်ားတယ္။
RFA အမွား မ်ားတယ္။
Irrawaddy မွန္တယ္။
DVB တခ်ိဳ႕တဝက္ မွန္တယ္။
အစိုးရထုတ္ အကုန္ ေပၚလစီေနာက္သာလိုက္တယ္။ ရြဲ႕ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အိုးၾကီးကို စေလာင္းရြဲ႕နဲ႔ ဖံုးေပးေနရတယ္။

အခုေၾကးမံုကလည္း ေပၚလစီသမားလံုးလံုး။ သတင္းစာကို တည္ေထာင္သူ ေအာင္ဗလ ေခၚ ဦးေသာင္းကေတာ့ ကြယ္လြန္တဲ့အထိ ျမန္မာစာသတ္ပံုမွန္နဲ႔သာ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။

ဦးေနဝင္းခန္႔တဲ့ ျမန္မာစာအဖြဲ႔မူအတိုင္းသာ ဆက္သံုးေနတဲ့ အိုးၾကီးရြဲ႕တာ ျပင္လမ္း မျမင္ေသးပါ။ ေဆာရီး။ ကန္ေတာ့။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၂-၁၀-၂၀၁၉

ေဒ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဆရာလား မသိ

ဆရာ ကြၽန္ေတာ္ဖ်ားတာ ၄ရက္ရိွပါပီး ရြာက ေဆးဆရာက Ciprofloxacin 500mg Para 500mg Dexa Ibuprofen 400mg ဒီေဆးေတြ၀ယ္ပီးေသာက္ပါလို႔ေျပာလို႔ေဆးဆိုင္မာ၀ယ္ပီးေသာက္ပါေဒ အဖ်ားေတာ့က်ပါေဒဆရာ ျပန္ဖ်ားလိုက္ ေကာင္းလိုက္ျဖစ္ေနပါတယ္ ဘယ္လိုေဆးမ်ား ၀ယ္ေသာက္သင့္သလဲဆရာ ေျဖေပးပါ

ကြ်န္ေတာ္ဆိုသူ အသက္ မသိ။ ျပတာ ဆရာဝန္လား ေဆးမွဴးလား အရပ္ဆရာလား မသိ။ ေဆးဆိုင္မွာလို႔ ေရးရ။

မာ ႏွင့္ မွာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/blog-post_19.html
မာ ႏွင့္ မွာ သို႔မဟုတ္ မာေသာအရိုး မာေသာအိမ္ မာေသာရန္ကုန္ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_82.html
ျမန္မာစာမွာ ပီး မရွိပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_560.html
ျမန္မာမာဆိုတာ ဘယ္မွာရွိပါသလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/blog-post_97.html
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကူးစက္ေရာဂါသစ္မ်ား ျဖစ္ပြါးေန https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/blog-post_53.html
သားအိမ္မာလို႔ မေရးရ သားအိမ္မွာလို႔ ေရးရ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html

ပါတယ္လို႔ ေရးရ။ က်ပါတယ္လို႔ ေရးရ။

ေဒ
တရားေဒသနာ
နတ္ေဒဝတာ
ပေဒသရာဇာ
ပေဒသရာဇ္
ဥပေဒ
ေဒဝစၧရာ
ေဒဝဒတ္
ေဒဝဒဟ
ေဒဝန္းတိုက္
ေဒဝိန္းအမတ္
ေဒသစာရီ
ေဒသအရပ္

ျမန္မာစာသင္ေပးတာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမလား အရပ္ဆရာလား မသိ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၂-၁၀-၂၀၁၉

Sunday, October 20, 2019

က်ဳပ္တို႔တေတြ

က်ဳပ္တို႔တေတြဟာ သူခိုးျဖစ္ေနရင္
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို
အျပစ္ဆိုရလိမ့္မယ္။ (ေမာင္စိန္)

ခုေခတ္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ (တစ္) ေတြဟာ
အျပစ္ဆိုလည္း မမႈ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ထိလို႔မရပု မညီပု မ႐ွိပါပု

(ကန္ေတာ့)

၁။ အသက္က ၂၃ပါဆရာ ဆရာ႐ွင့္ သမီးလက္သည္းမွာ လက္သည္း ပိုးစားေနတာ ထိလို႔မရပု နာေနတာ ပိုး႐ွိတဲ့သူနဲ႔ လက္သည္းညႇပ္တူတူသုံးရင္ ကူးႏိုင္ပါသလားဆရာ ဘာေဆးလူးရမလဲ႐ွင့္ ခုမွစျဖစ္ကာစမို႔ပါဆရာ

၂။ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ႕႕႕ က တခုနဲ႔တခုမညီပု ဆရာ။ ဘယ္ဘက္ကတခု ညာဘက္ကတခုထက္ နည္းနည္းတြဲက်ေနတယ္ အူက်တာလည္း ကြၽန္ေတာ္စမ္းၿပီးပါၿပီ မ႐ွိပါပု အဲ့တာေလးသိခ်င္လို႔ပါ။

ပုကို အရပ္ပုတာမွာ သံုးပါတယ္။ မညီဘူး၊ မရွိဘူးလို႔ေရးရတယ္။ တစ္ငါးလံုးကုိပါ ျပင္လုိက္တယ္။ ေဆာရီး။

ပုခက္
ပုဂံေခတ္
ပုစြန္ေျခာက္
ပုစဥ္းေကာင္
ပုစုခရု
ပုဆစ္တုပ္
ပုဆိန္
ပုဆုိး
ပုတတ္
ပုတီး
ပုထုဇဥ္
ပုထုိး
ပုပ်ပ္ပ်ပ္
ပုရစ္ဖူး
ပုရစ္ေကာင္
ပုရပုိက္
ပုရြက္ဆိတ္
ပုလင္း
ပုလဲကံုး
ပုသိမ္ထီး
ပုအိုင့္အုိင့္
ပုေရာဟိတ္
ပုခက္
ပုဂံျပည္
ပုစြန္
ပုစြန္ခ်ဥ္
ပုစြန္စာပင္
ပုစြန္ဆိတ္
ပုစြန္တာရာ
ပုစြန္တုပ္
ပုစြန္လံုး
ပုစြန္ေျခာက္
ပုစဥ္းထိုးငွက္
ပုစဥ္းရင္ကြဲ
ပုစဥ္းေကာင္
ပုစုခရု
ပုဆစ္တုပ္
ပုဆိန္
ပုဆုိး
ပုတတ္စာပင္
ပုတတ္ေကာင္
ပုတိ-ဘဂၤ-မရဏ
ပုတီးကုန္းျမိဳ႕
ပုတီးစိပ္
ပုထဝီ
ပုထိုးေစတီ
ပုထုဇဥ္
ပုပုကြကြ
ပုပ်ပ္ပ်ပ္
ပုရစ္ = အညြန္႔အဖူး
ပုရစ္ဖူး
ပုရစ္ေကာင္
ပုရည္ = ဆန္စပါးထည့္ေသာစလြယ္
ပုရပိုက္
ပုရြက္ဆိတ္
ပုရြက္ပ်ံ
ပုလင္း
ပုလိပ္
ပုလုေကြးေလး = ေသးငယ္ေသာ
ပုလဲတမူး = ႏွစ္သက္ျမတ္ေလးသည္
ပုလဲပုတီး
ပုလဲျမိဳ႕
ပုသိမ္ျမိဳ႕
ပုအိုင့္အုိင့္
ပုေရဇာတပစၥည္း
ပုေရာဟိတ္
ပုပုပ်ပ္ပ်ပ္

ပု https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/blog-post_15.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Questions on 15-10-2019

ည ႏွင့္ ေန႔

လက္ဖက္ပြဲႏွင့္ ညပြဲဆက္ရမည္
ဆယ့္ႏွစ္နာရီထိုးတာနဲ႔ ႏွစ္ပတ္လည္စာေတြလာမည္
သင့္ႏိုးရာကို ျပန္ျပင္ ျပန္တင္မည္

ေမးခြန္းေတြ အိပ္ေနၾကဦးမည္
သူတို႔ ႏိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ဖက္စားသူ အိပ္ပါမည္
ေနသည္ မ်က္ႏွာလိုက္၏။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

သမား

အသက္ေမြးရန္ တစံုတခုေသာ အတတ္ပညာႏွင့္ျဖစ္ေစ အလုပ္အကိုင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္၍ အသက္ေမြးသူဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္သက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးအတတ္ကို တတ္သျဖင့္ ေဆးကုစားသူကို ေဆးသမား၊ မ်က္လွည့္ျပစားသူကို မ်က္လွည့္သမား၊ လွည္းတိုက္စားသူကို လွည္းသမား စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ နာမ္ပုဒ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္သည္။ (ဤေနရာတြင္ ေဆးဝါးမ ႏၲရားစသည္ျဖင့္ ေရာဂါဘယတို႔ကို ကင္းေပ်ာက္ ခ်မ္းသာရန္ ကုသႏိုင္သူ ေဆးသမားကိုယူ။)

ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ေရးသားခဲ့တဲ့ ေလာကသာရပ်ိဳ႕ထဲမွာေရးထားတာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ မဟုတ္ပါ။ အနက္အဓိပၸါယ္မွာလည္း အနက္အဓိပၸာယ္လို႔ မေရးပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စာသမားမ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၈
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Diaper ကေလးအတြက္ ဒိုင္ယာပါ

ဆရာ မဂၤလာပါ ရွင့္ ကၽြန္မရဲ႕ သားေလးက သံုးလရွိပါၿပီ ေမြးစ ကတည္းက diaper သံုးပါတယ္ သူမ်ားေတြက ေျခေထာက္ခြင္တတ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာၾကပါတယ္ရွင့္ Diaper ကို မွန္ကန္ေအာင္၊ ကေလးေျခေထာက္ မထိခိုက္ေအာင္ ဘယ္လို သံုးရပါမလဲရွင့္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ရွင့္

သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ ကေလးတိုင္းကို ဒိုင္ယာပါသံုးပါတယ္။ Club foot ေျခခြင္တယ္ဆိုတာ မေမြးခင္ ဗိုက္ထဲကတည္းက ပါလာတာ။

How to Change a Diaper | Pampers https://www.youtube.com/watch?v=PutHMl2UwaE

Diaper rash ဒိုင္ယာပါ ေလာင္ျခင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/diaper-rash.html

Zinc oxide cream ဇင့္ေအာက္ဆိုက္ခရင္မ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/zinc-oxide-cream.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၈
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Milo မိုင္လို

မဂၤလာပါ ဆရာ Nestle က ထုတ္တဲ့ Milo ကို အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၂ ထိေသာက္သံုးရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ကြ်န္ေတာ့ သမီးက အသက္ ၂ ႏွစ္ ၂ လပါ သမီး Milo အရမ္း ႀကိဳက္ပါတယ္ က်န္းမာေရးအရ ဒီ အသက္အရြယ္မွာ တိုက္သင့္ပါသလား

Milo မိုင္လိုထဲမွာ ခ်ိဳတာပါလို႔ ကေလးေတြၾကိဳက္ၾကတယ္။ သတိထားစရာတခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိတယ္။ သၾကားဓါတ္ရဲ႕သေဘာက ဘယ္ကေနရရ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးမယ္။ အခ်ိဳၾကိဳက္လြန္းရင္ တျခားအရသာေတြကို မၾကိဳက္တာျဖစ္တတ္တယ္။ သြားေပါက္ျပီးရင္ သြားအေပၚယံလႊာကို ထိခိုင္ႏိုင္လို႔ အခ်ိဳစားျပီးတိုင္း ပါးစပ္ ေဆးသင့္တယ္။ မိုင္လုိထဲမွာ Vitamins A, B1, B2 & C ေတြပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိခင္ႏို႔နဲ႔ ေဖၚျမဴလာႏို႔မႈန္႔ေလာက္ မျပည့္စံုပါ။ မိုင္လိုကို ႏြားႏို႔ကေနလုပ္တယ္။ ႏြားႏို႔မတည့္သူေတြ မသင့္။ ကေလးဘယ္အရြယ္မွသာတိုက္လို႔ေတာ့ သုေတသနမရွိ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၈
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ

ကန္ေတာ့သူေတြလာတိုင္း ဆုေတာင္းတဲ့တာဝန္ကို ေဒၚျမျမေအးကသာယူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဆုမေပးတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ စာေရးရာမွာလည္း သာဓုလို႔ထည့္ေရးေလ့မရွိပါ။ ေကာင္းေလစြလို႔ မေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ဤေရာဂါမွ အညွာမွည့္ေၾကြ
ျဖစ္ေသာေထြလွ်င္ ေကြေကြကြင္းကြင္း
ရွင္းရွင္းသန္႔သန္႔ ညြန္႔ညြန္႔သားသား
ဖါးဖါးစိမ္းစိမ္း ရွိန္းရွိန္းလတ္လတ္
လြတ္လတံ့နည္း အနာသည္း၍
တညည္းတြားတြား ဆိုမ်ားတံုတံု
တစံုမက္မက္ တသက္လံုးလံုး
မဆံုးစေကာင္း ပန္နက္ေတာင္း၏။ (သုဝဏၰသွ်မ္ပ်ိဳ႕)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ပံုထဲကထက္ ၃ ႏွစ္တိတိပိုျပီး အုိစာလာၾကျပီ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၈
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ယြန္းထည္

ကြန္မင့္တခု ရတယ္။ လက္ဖက္စား ကြမ္းအုပ္ေလးႏွင့္ဆို အလြန္ပဏာရမည္ ထင္ပါသည္။ က်ေနာ္သည္လည္း ျပည္တြင္းတြင္မရွိ၍ ပို႔မေပးနိင္ တဲ့။

ေက်းဇူး။ ယြန္းအုပ္လို႔ ေခၚတယ္။ လက္ဖက္နဲ႔ ကြမ္းအတြက္ ယြန္းထည္ ႏွစ္ခု အိမ္မွာရွိတယ္။ သားတေယာက္ ျမန္မာျပည္ျပန္တုန္းက ပါလာတာ။ အမွတ္တရသာ ထားပါတယ္။

ယြန္း
ယြန္း = တိမ္းေစာင္း၊ သြား
ယြန္းဆက္ (ဗိသုကာသံုး)
ယြန္းထည္
ယြန္းေပါင္ပုရပုိက္
ေျမာက္ဘက္ယြန္းယြန္း
ယြန္း (ရွမ္း) အကၡရာ

ပန္းယြန္း (ပန္းဆယ္မ်ိုး)

အပန္းငယ္ ေျဖကာ၊ ဗလာေလတူ ယြန္း၊ သံသာငွက္ကယ္က ညႊန္း (ေအာင္ေျမသာဇံ ေတာင္လား ပတ္ပ်ဳိး)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ကန္ေတာ့ခံသူေတြ

သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ဝန္းက်င္မွာ ျမန္မာ့ရိုးရာအစဥ္အလာအရ မိဘနဲ႔ဆရာဆရာမေတြကို ကန္ေတာ့ၾကတယ္။ အသက္ဝါၾကီးသူေတြကို ကန္ေတာ့ၾကတယ္။ အကန္ေတာ့ခံသူေတြလည္း ငယ္စဥ္ရြယ္စဥ္က သူတို႔မိဘဆရာေတြကို ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကမယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တယ္။ ေကာင္းတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈကို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကတာမွားတယ္။ လက္အုပ္ခ်ီခံထိုက္သူလူတန္းစား ျဖစ္လာတယ္။ ဘုရားထဲေက်ာင္းထဲ ဖိနပ္စီးခြင့္ရသူလူတန္းစား ျဖစ္လာတယ္။ ဘုန္ၾကီး ျပန္မေျပာေမာ့မၾကည့္ရဲတဲ့ အစဥ္အလာကေန တခ်ိဳ႕က ဆဲေရး တိုင္းထြာလာၾကတယ္။ အဲတာမွာ ဘုန္းၾကီးကညံ့တာလည္းရွိတယ္။

• ဆရာ-ဆရာမတို႔သည္ အာစရိယျဖစ္ၾကကုန္၏။
• ဘုန္းၾကီးရဟန္းတို႔သည္ သံဃာျဖစ္ၾကကုန္၏။
• ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔သည္ ပုထုဇဥ္ျဖစ္ၾကကုန္၏။
• အကန္ေတာ့ခံမ်ားလည္း ပုထုဇဥ္ျဖစ္ၾကကုန္၏။
• ကန္ေတာ့ခံထိုက္သူေတြ စင္ၾကယ္ေလေလ ကန္ေတာ့သူေတြ ကုသိုလ္ၾကီးေလေလ။

ကန္ေတာ့ခံသူေတြ လိမၼာၾကပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၆
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Headache ေခါင္းကိုက္ျခင္း

မဂၤလာပါ ဆရာ အသက္ ၁၈ နွစ္ ေယာက်ာ္းေလး ခဏခဏ ေခါင္းက္ိုက္ေနလု႔ိပါ တခါတခါ ေခါင္းကိုက္ရင္ ၁နာရီနီးပါးေလာက္ျကာပါတယ္ ေခါင္းအေနာက္ဖက္ ေနာက္ေစ့ေအာက္နားမာလဲ အက်ိတ္တခု ရွိေနပါတယ္ မေန႔ကထက္ပိုျကီးလာသလိုထင္ရပါတယ္ ေခါင္းကိုက္တာေတာ့ ၁ပတ္ေက်ာ္p ဆရာ ေဆးဝယ္ေသာက္ေပမယ့္ ခုထိမေပ်ာက္ေသးလုိ႔ပါ

Tension headache ကြ်န္မျဖစ္ေနတာ ေခါင္းအရမ္းကိုက္ျခင္းပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tension-headache.html

မွားေနတဲ့သတ္ပံုစာေတြလည္း ပို႔လိုက္တယ္။ တခါတခါ နဲ႔ အက်ိတ္တခုလို႔ေရးတာ မွန္တယ္။ ကြန္ဂရက္က်ဴေလးရွင္း။

P ပီ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html
မာ ႏွင့္ မွာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/blog-post_19.html
မာ ႏွင့္ မွာ သို႔မဟုတ္ မာေသာအရိုး မာေသာအိမ္ မာေသာရန္ကုန္ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_82.html
အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ဘယ္မွာ မသိပါျငား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/blog-post_93.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Asthma ပန္းနာ

ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ဇနီးအသက္က 32ပါ ေခ်ာင္းဆိုးတာ ၁လေလာက္ရွိပါျပီ ေခ်ာင္းခဏခဏဆိုးတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး နီးဆက္ရာဆရာဝန္နဲ့ျပျဖစ္ပါတယ္ ညဘက္အိပ္ရင္ ရင္ေခါင္းကေနတရွြီရွြီျကားရတယ္ ဆရာဝန္ကလည္း စမ္းရင္ ျကားရတယ္ေျပာတယ္ ျပီးေတာ့ဓတ္မွန္ရိုက္ခိုင္းတယ္ဆရာ ျပီးေတာ့ ေဆးတိုက္တာ ၉ ရက္ေလာက္ရွိျပီ အသံက မေပ်ာက္ဘူး ေခ်ာင္းလည္းမေပ်ာက္ဘူး ေခ်ာင္းဆိုးရင္လည္းခြ်ဲသံပါတယ္ ဒါေပမဲ့ခြ်ဲမထြက္ဘူးဆရာ ရင္ဘက္လည္း မနာဘူးမေအာင့္ဘူး အစားလည္းစားတယ္စားခ်င္စိတ္လည္းျဖစ္တယ္ အစားအေသာက္လည္းပ်က္ဘူး ဆရာဝန္ေပးတဲ့ေဆးေသာက္ရင္ အားနည္းတယ္ တခါတေလနားထဲကေလထြက္တယ္ အစားစားလိုက္ရင္ ျပန္ေျပာက္သြားပါတယ္ ဆရာဝန္ကေတာ့ TB ေတာ့မျဖစ္နိုင္ဘူးေတာ့ေျပာတယ္ စစ္ေတာ့စစ္ခိုင္းထားပါတယ္ဆရာ ဓါတ္မွန္ေတာ့ရိုက္ျပီးပါျပီဆရာ ဘာေရာဂါျဖစ္နိုင္လဲဆိုတာသိခ်င္လို့ပါဆရာ

ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖစာမွာ တီဘီအေဟာင္းလို႔ပါတယ္။ ေမးခြန္းအရ ပန္းနာ ေခၚ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ရွဴလမ္း က်ဥ္းတာလို႔ထင္ရ။ ပန္းနာစာ ပို႔လိုက္မယ္။

1.    Asthma (1) ပန္းနာ (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/asthma-1.html
2.    Asthma (2) ပန္းနာ အဆက္ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/asthma-2.html

ေျပာက္ ကို ေပ်ာက္၊ ျပတ္ ကို ပ်က္ လို႔ ျပင္လိုက္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Placenta Previa အခ်င္း ေရွ႕ေရာက္ျဖစ္ျခင္း

ဆရာရွင့္ က်မ အသက္ ၃၄ နွစ္ပါ က်မကိုယ္ဝန္က အခု ၁၉ ပတ္ရွိပါျပီ ဒီေန့ ကိုယ္ဝန္ျပခဲ့တာပါ Ultrasound ရိုက္ရပါတယ္ အခ်င္းက ေအာက္ေရာက္ေနတယ္တဲ့ ဆရာ အဲ့ဒါ စိုးရိမ္ရလား ဆရာရွင့္

Placenta Previa အခ်င္း ေရွ႕ေရာက္ျဖစ္ျခင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/placenta-previa.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Skin Pressure Sore ဖိအားသက္အနာ

မဂၤလာပါဆရာရွင့္။ ကၽြန္မကအသက္ ၂၀၊ အိမ္ေထာင္သည္၊ ကိုယ္ဝန္ ၃၃ပတ္ထဲမွာပါ။ လွုပ္လွုပ္ရွားရွားလုပ္ရင္ ေမာတတ္လို႔အမ်ားအားျဖင့္ လဲေလ်ာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္သည္ ဘယ္ဘက္ေစာင္းအိပ္ေပးတာ ေကာင္းတယ္ ဆိုလို႔ ကၽြန္မဘယ္ဘက္ကိုပဲ ေစာင္းအိပ္ေပးပါတယ္။ အခုကၽြန္မဘယ္ဘက္တင္ပါးမွာ Bedsores ျဖစ္သလိုမ်ိဳး ျမင္ရခံစားရပါတယ္ဆရာ။ သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေလးေတြ ၫႊန္ၾကားေပးေစလိုပါတယ္ဆရာ။

Skin Pressure Sore ဖိအားသက္အနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/skin-pressure-sore.html

Sleeping positions during pregnancy ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ဘယ္လိုအိပ္သင့္သလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/sleeping-positions-during-pregnancy.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Ringworm ေပြး

ေပြးေပါက္ေနလို့ လိမ္းေဆး ေသာက္ေဆး စံုေနျပီ ေပ်ာက္ခါနီးျဖစ္လိုက္ ျပန္ေပၚလာလိုက္နဲ့ ေသာက္ေဆး ေကာင္းေကာင္းေလး လမ္းညွြန္ေပးပါအံုး

ကေလး လူၾကီး အသက္ က်ား မ မသိ။

Ringworm ေပြး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/ringworm.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ေဆးစစ္ခ်က္စာ သိပါသလား

ေဒါက္တာရွင့္ မဂၤလာပါ ရွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏အစ္မက အသက္က ၄၂နွစ္ပါ အိမ္ေထာင္ရွိပါတယ္ရွင္ ေသြးေလးဘက္နာလို့ အေျဖထြက္ပါတယ္ရွင့္ ေဆးနည္းကုနည္းမ်ားအလင္းျပေပးပါဆရာ ကုလို့ရတဲ့ေရာဂါ ဟုတ္မဟုတ္လည္း စိတ္ပူစြာ သိလိုပါတယ္ဆရာ ေမးျမန္းရျခင္းအတြက္လည္း အားကိုးပါတယ္ဆရာ အားလည္းနာပါတယ္ဆရာ

ေဆးစစ္ခ်က္စာ ပံုမဟုတ္ သိပါသလား။ အထင္နဲ႔ေျပာၾကတာေတြကို ေသခ်ာျပန္ေမးေတာ့ မွားေနတာမ်ိဳး ခဏခဏၾကံဳရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ကေလး လူၾကီး အသက္ က်ား မ မသိ

မဂၤလာပါဆရာ က်ြန္ေတာ္ ဆင္တုတ္ေကြး ျဖစ္ျပီး ေျခလက္ေတြကိုက္က်န္ခဲ့လို့ ဘာေဆးေတြစြဲေသာက္သင့္လည္း

ကေလး လူၾကီး အသက္ က်ား မ မသိ။

Chikungunya ခ်ီကန္ဂြန္ညာ ေခၚ ဆင္ျဖဴေတာ္တုပ္ေကြး https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/chikungunya.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ကေလး လူၾကီး အသက္ က်ား မ မသိ

ဆရာ ဒီေဆးက တေန႔ဘယ္နွစ္ျကိမ္ေသာက္ရမလဲးဆရာ ေက်းဇူးျပုပီးညြန္ျပေပးပါဆရာ ဆင္တုပ္ေကြျဖစ္ေနလို႔ပါ ေျခစစ္လက္စစ္ေတြ အရမ္းကိုက္ခဲနာေနလို့ပါဆရာ

ကေလး လူၾကီး အသက္ က်ား မ မသိ။

လဲး မွာ း မလို။ ပီး မွာ ရရစ္လို။

Chikungunya ခ်ီကန္ဂြန္ညာ ေခၚ ဆင္ျဖဴေတာ္တုပ္ေကြး https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/chikungunya.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Pregnancy and Air Travel ကိုယ္ဝန္နဲ႔ ေလယာဥ္ခရီး

အသက္ ၃၁ႏွစ္ ကိုယ္ဝန္ ၃လႏွင့္ ၂ပတ္ပါရွင္ ႕႕႕ မွျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ခ်င္လို႔ပါ ကိုယ္ဝန္ ၃လ ၂ပတ္ဆို ေလယာဥ္စီးလို႔ရ၊ မရ သိခ်င္လို႔ပါရွင္။

ရ။

Pregnancy and Air Travel ကိုယ္ဝန္နဲ႔ ေလယာဥ္ခရီး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/pregnancy-and-air-travel.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Dizziness အမူးေရာဂါ

ဆရာ ကြၽန္မအသက္  ၃၀၊ အိမ္ေထာင္႐ွိပါတယ္။ သားတေယာက္ဖြားျပီး ၃ႏွစ္ခံတားေဆးလက္ေမာင္းထဲထည့္ခ်ိန္မွစ၍ေခါင္းခဏခဏမူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၃ႏွစ္ခံေဆးထုပ္ျပီး Ok ေဆးကတ္စားေနပါတယ္။ ေခါင္းမူးမသက္သာပါဘူးဆရာ။ေသြးေပါင္မက်ဘဲမူးေနတာ။ အိပ္ခ်ိန္ဆိုမ်က္စိေတြျပာျပီးမူးပါတယ္ဆရာ။ အိပ္ေပ်ာ္ျပီးတေရးႏိုးထတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ႐ုတ္တရက္မထႏိုင္ေအာင္မူးပါတယ္။ တေရးႏိုးထခ်ိန္မွာေခါင္းမူးေနတာ ၂ပတ္ေလာက္႐ွိသြားျပီဆရာ။ အျမဲတမ္းအခ်ဥ္စားခ်င္ေနပါတယ္ဆရာ။ ဘာေဆးစားသင့္တယ္လမ္းၫြန္ေပးေစလိုပါတယ္ဆရာ။

Dizziness အမူးေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/dizziness.html
Acute Periphreral Vertigo အမူးေရာဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/acute-periphreral-vertigo.html
BPPV အရက္မေသာက္ဘဲ မူးတဲ့ေရာဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/bppv.html
Dizziness အမူးေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/dizziness.html
PPPD ေခါင္းမူးေရာဂါတမ်ိဳး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/pppd.html
Vertigo အမူးေရာဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/vertigo.html
PPPD ေခါင္းမူးေရာဂါတမ်ိဳး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/pppd.html

ရရစ္ ၅ ခု ထည့္လိုက္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ဓါတ္

တရားစာ ကြန္မင့္တခုလာတယ္။ မိမိတို႔အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တ အပ္ေသာ အပူဓတ္အေလာင္ဓတ္ တဲ့။ ဓါတ္လို႔ေရးရတယ္။ ခုေခတ္မွာ ဓာလို႔ေရးတာသာ မွန္တယ္ထင္ေနၾကတာ မဟုတ္ပါ။ လက္ေရးေတြ အဆင္မေျပတာကမ်ားတယ္။ ဓါ လို႔ ေရးတာက တ နဲ႔ မွားစရာမရွိဘူး။

ဓါတ္ခြဲခန္း
ဓါတ္ခိုက္
ဓါတ္ခဲ
ဓါတ္ခ်ဳပ္
ဓါတ္စက္
ဓါတ္တံခါး
ဓါတ္ပံု
ဓါတ္ပစၥည္း
ဓါတ္မီး
ဓါတ္ရွင္
ဓါတ္သြား
ဓါတ္သေဘာ
ဓါတ္ေဆာင္
ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္
ဓါတ္ေလးပါး
ဓါတ္ေလွကား
ဓါတ္ေလွ်ာ
နာမ္ဓါတ္
ရုပ္ဓါတ္
သုဇိဓါတ္
အာကာသဓါတ္
ေလာကဓါတ္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Vertigo အမူးေရာဂါ

အေမ့အတြက္ ေမးခ်င္လို့ပါ ဆရာ အသက္ ၆၇ နွစ္ပါ အိမ္ေထာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး ေရာဂါက ၆လပိုင္းထဲတုန္းက မ်က္နွာျကီး တခုလံုးေဖာင္းအစ္ေနျပီး တကိုယ္လံုးအသားေတြ ေနရာအနွံ့ယားေနလို့ ဆိုျပီး ေဆးခန္းသြားျပလိုက္ေတာ့ ဆီးခ်ိုေသြးခ်ို နဲ့ ေသြးတိုး ရွိတယ္ ဆိုတာကို သိရပါတယ္ ဆရာ အေမက အခု ေနာက္ပိုင္း ေသြးက်ေဆးနဲ့ ဆီးခ်ိုက်ေဆး ေတြကို ေန့တိုင္း ေသာက္ရေတာ့ မူးေနတာ တပတ္ေလာက္ရွိပါျပီ ဆရာ အရင္ကတည္းက ေက်ာက္ကပ္လည္း သိပ္မေကာင္းတာ ရွိထားပါတယ္ ဆရာ ျပီးေဆးေသာက္ဖို့ ညွြန္ျကားေပးပါ ဆရာ အခုရက္ပိုင္းထဲ ေခါင္းမူးလာတာ ပိုပိုျပင္းထန္တယ္အိမ္ျကီးလည္း ေဇာက္ထိုးျကီးျဖစ္ေနတာ္လို့ သက္သာရင္ ျပန္ေျပာျပတယ္ရာ အစာစားရင္ ေရေသာက္ရင္ လည္မ်ိုျကီးထဲမွာ တခုခုပိတ္ေနသလိုမ်ိုးျကီးလည္း ျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္လို့ပါ ဆရာ ဘယ္လိုမ်ိုး ဆက္လုပ္သင့္ပါသလဲဆိုတာကို လမ္းညွြန္ျပေပးပါ ဆရာ

Dizziness အမူးေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/dizziness.html
Acute Periphreral Vertigo အမူးေရာဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/acute-periphreral-vertigo.html
BPPV အရက္မေသာက္ဘဲ မူးတဲ့ေရာဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/bppv.html
Dizziness အမူးေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/dizziness.html
PPPD ေခါင္းမူးေရာဂါတမ်ိဳး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/pppd.html
Vertigo အမူးေရာဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/vertigo.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Exluton ကိုယ္ဝန္တားေဆး

(ကန္ေတာ့)

ဆရာ မဂၤလာပါရွင့္ အသက္က ၂၀ ကေလးက တနွစ္နဲ့ငါးလပါ သံုးလခံေဆးထိုးထားတာ ရာသီေတြလာေနလို့ ဆရာဝန္ျပတာ ဆရာဝန္ကေသြးထိန္းေဆးေပးပါတယ္ ေသြးထိန္းေဆးေသာက္ရင္းနဲ့ မသက္သာလို့ ထပ္ျပေတာ့ exluton တားေဆးကဒ္ေသာက္ခိုင္းပါတယ္ ေဆးေသာက္တာနွစ္လံုးေျမာက္မွာ ရာသီဆင္းတာမရပ္ေသးလို့ တျခားဆရာဝန္နဲ့ ေျပာင္းျပတာ သူေပးတဲ့ေဆးနဲ့အဆင္ေျပျပီး ေသြးမဆင္းေတာ့ပါဘူး။ အဲ့ဒါ exluton ဆက္ေသာက္ဖို့လိုေသးလားရွင့္ သံုးလခံေဆးက ေနာက္လ ၁၃ရက္ေန့မွရက္ခ်ိန္းျပည့္မွာပါ ရက္ခ်ိန္းျပည့္မွ exluton ဆက္ေသာက္မလို့ပါ အခုမေသာက္လို ့ရပါသလားရွင့္

၃ လျပည့္ျပီး ေျပာင္းလိုက ေျပာင္းႏိုင္။

Depo Provera သံုးလခံ ကိုယ္ဝန္တားထိုးေဆး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/depo-provera.html
Exluton ႏို႔တိုက္မိခင္ ကိုယ္ဝန္တားေဆး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/birth-control-minipill.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

အသက္ အခ်က္အလက္ေတြ မသိ

၁။ ဆရာ႐ွင့္နဖူးမွာအဆီဖုေတြထြက္ေနလို႔ပါ႐ွင့္ဘာေဆးမ်ားသံုးရမလဲ႐ွင္

နဖူးမွာအဆီဖုေတြထြက္ေနသူ အသက္ အခ်က္အလက္ေတြ မသိ။

၂။ ဆရာ ငါးျကီးဆီ Omega 3 နဲ့ zytrim နဲ့ တေန့တည္းေသာက္လို့ရပါသလားရွင့္ အဓိက သမီးဝိတ္က်ခ်င္တာပါရွင္

ဝိတ္က်ခ်င္သူ အသက္ အခ်က္အလက္ေတြ မသိ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

တေရးႏိုးေသာ္ အၾကံမေပၚ

ဆရာခင်ဗျ...ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်.မေတ္တာ ရပ်ခံပါရစေ...linkထဲက စာတွေကို Unicode နဲ့ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ...

ဆရာခင္ဗ်...ကြ်န္ေတာ္တစ္ခုေလာက္.ေမတၱာ ရပ္ခံပါရေစ...linkထဲက စာေတြကို Unicode နဲ့ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဆရာ...

အခုမွ တေရးႏိုးလာသလိုပဲ။ ေဖါင့္အေၾကာင္းတင္ျပထားတာေတြက မ်ားလွျပီ။ ဘယ္လို ဘာ့ေၾကာင့္ ေရးထားျပီးသား။ ဘေလာ့ဂ္မွာ စာပုဒ္ေရ ၁၄၆၇၆ ရွိတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Corn ကြ်န္မရဲ့အေမ၏ အသက္ မသိ

မဂၤလာပါဆရာ ကြ်န္မ ရဲ့အေမရဲ့ ေျခဖဝါးမွာ အသားမာလို အခဲေလးျဖစ္ေနပါတယ္ဆရာ ဆရာဝန္ျပရင္လည္း ဆရာေတြ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဘဲေျပာတယ္ဆရာ အရမ္းကိုက္ပါတယ္ဆရာ

ကြ်န္မရဲ့အေမ၏ အသက္ မသိ။ တည္ေနရာ အရြယ္အစား မသိ။ ငါးမ်က္စိေခၚတာဟုတ္ မဟုတ္ မသိ။ ဆီးခ်ိဳရွိ မရွိ မသိ။

Corn ငါးမ်က္စိ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/corn.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ပံုေသနည္း

ခါ ဂါ ငါ ဓါ ပါ ဝါ ေျခာက္လံုး ေမာက္ခ်ပါလို႔ မွတ္သားမိပါတယ္ ဆရာရွင့္

အဲလိုကြန္မင့္ေတြ ခဏခဏလာတယ္။ ေျဖရတာလည္း အခါခါ။

ျမန္မာစာမွာ ပံုေသနည္းေတြ ေဖၚျမဴလာေတြ ၁၀၀% အသံုးတည့္တာမဟုတ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ တင္ျပထားတယ္။

ဓါတုေဗဒသင္ရေတာ့ လက္ေရးလည္းမလွေတာ့ ဓာတုေဗဒလို႔ေရးတဲ့သူေတြ အေလွာင္ခံရတယ္။

ျမန္မာစာသတ္ပံုမွာ တရားေသမွတ္ရတာမ်ိဳးရွိသလို မူကြဲေတြ ဟိုအရင္ကတည္းက ရွိတယ္။ တမွန္သမွ် တစ္လုပ္ၾကလို႔ ေျပာင္းခိုင္းတာက အမိန္႔ေပးတာ။ ဝိဇၨာပညာနဲ႔ သိပၸံပညာ မတူတာေတြရွိတယ္။ ျမန္မာစာကို ယူနီေဖါင္းဝတ္ေပးတာ ၾကည့္လို႔ မတင့္တယ္ပါ။

ပဲ နဲ႔ ဘဲ ေဖၚျမဴလာလည္း အတူတူပဲ။ မူကြဲကို မသိေစေအာင္လုပ္တာ အသိပညာကို မ်က္စိတဖက္ပိတ္ခိုင္းထားသလို။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

အရပ္ေဆးနည္း လမ္းေဘးေဆးနည္း တရုပ္ကုလားေဆးနည္း

ကြန္မင့္တခုရတယ္။ ၾကက္သြန္နီအေစးျဖင့္ ႕႕႕

အရပ္ေဆးနည္း လမ္းေဘးေဆးနည္း တရုပ္ကုလားေဆးနည္းလာတင္တာတိုင္းကို ဖ်က္ပါတယ္။ လူၾကီးမင္းေနရာမွာသာ ေရးပါရန္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

တသက္တာ

စာေရးဆရာ ဦးေအာင္သင္း
အမ်ိဳးသားစာေပ တသက္တာဆုရွင္

ဆရာေအာင္သင္းထက္ ေတာ္သူေတြကေတာ့ (တစ္) သက္တာဆု ရၾကတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

မိန္းမတဦး ႏွင့္ ေတာထြက္ရဟန္းၾကီးတပါး

တ အသုံးတခ်ိဳ႕ပါ ဆရာ

ေက်းဇူး။

တဖက္ကမ္း
မိန္းမတဦး
ေတာထြက္ရဟန္းၾကီးတပါး

၂၀-၅-၁၉၆၃ ေန႔ထုတ္ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Scorpion sting ကင္းသံုးကင္း တကင္းျပီးသလား

ဆရာ႐ွင့္ ကြၽန္မသားေလး လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ရက္က ကင္းအျဖဴအေသး လက္တဆစ္အရြယ္ အကိုက္ခံရပါတယ္ အသက္က ၅နစ္ခြဲပါ ကိုက္တဲ့ေနရာက မနာေတာ့ေပမယ့္ ကိုယ္က နဖူးနဲနဲပူ ေက်ာနဲနဲပူ ျဖစ္ေနပါတယ္ ဂ်ီလဲက်ပါတယ္ အစားလဲ ပံုမွန္စားပါတယ္ ပံုမွန္အိပ္ပါတယ္ ကိုက္တဲ့ေန႔က ကိုကိခံရတဲ့ေနရာကို ၾကက္သြန္ျဖဴနီေထာင္းျပီး အံုေပးစည္းေပးပါတယ္ သက္သာျပီထင္လို႔ေဆးခန္းမသြားျပပါဘူးဆရာ အခုထိ ကိုယ္က ေႏြးေနလို႔ ဖ်ားတာလဲမဟုတ္ျဖစ္ေနပါတယ္ ေဆးခန္းသြားျပဖို႔လိုပါသလား႐ွင့္ ဘာေဆးမ်ားတိုက္ရင္ရပါသလဲ႐ွင့္

Scorpion sting ကင္းသံုးကင္း တကင္းျပီးသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/scorpion-sting.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Questions for Friday, so far:
I would like to hear about how the overall climate in Burma has changed over the course of his lifetime and what his outlook is for the future of the country.
I always enjoy hearing our colleagues speak about their fondest memories of being in Burma and would also love to hear about new, fond memories he has created since being here.
Burmese languages fascinate me. I want to know how they know who speaks what.

ပညာေရးႏိုင္ငံေရး

ေခါင္းစဥ္မွာ ေဝါဟာရႏွစ္ခုတြဲထားတဲ့ စကားစု တခုတည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာက ပညာေရး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ပညာေရး ဘာ့ေၾကာင့္ က်ဆင္းနိမ့္က်ခဲ့ရသလဲ။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးမရင္ကာလ စာသင္ၾကားေရးကို ကြ်န္ပညာေရးလို႔ ေခၚလိုက ေခၚႏိုင္ေပမဲ့ ပညာေရး ထိပ္တန္းက်ခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး စစ္အာဏာမသိမ္းခင္အထိလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွကြ်န္းစြယ္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ထိပ္က။ အာဏာသိမ္းကတည္းက စက်တာ အခုထိ။ ထိုးက်တာ။ ေဇာက္ထိုး။ မိုးမေမွ်ာ္ႏိုင္ေသးပါ။

ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုမွာ နိမ့္နိမ့္လာတာ။ တိုင္းျပည္တခု ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းျပီဆိုရင္ အုပ္စံု။ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အားလံုး။

ပညာေရးက်ဆင္းတာထဲမွာလည္း ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု။ အေျခခံက ျမန္မာစာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ။ အခုထိ ေဇာက္ထိုး။ မိုးမေမွ်ာ္ႏိုင္ေသးပါ။

ႏွစ္ေတြၾကာလာေတာ့ သင္ၾကားေပးရသူေတြထဲမွာ ညံ့တဲ့ေခတ္စနစ္ကေန ေမြးထုတ္ထားသူေတြခ်ည္းလိုလိုျဖစ္ေနတယ္။ ကန္ေတာ့။ ေဆာရီး။

Signs Of Heart Disease ႏွလံုးေရာဂါလို႔ထင္စရာ ေျခာက္ခ်က္

မဂၤလာပါ ဆရာ႐ွင့္ ကြၽန္မအသက္ ၂၀ပါ ကြၽန္မရဲ႕ႏွလံုးက စူးကနဲေအာင့္တဲ့ေဝဒနာကိုခံစားေနရတာပါ အသက္ျပင္းျပင္း ႐ွဴ႐ူင္ပိုေအာင့္ပါတယ္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးဘာမွမလုပ္ပဲေနရင္ခဏပဲ ၿပီးေတာ့သက္သာသြားပါတယ္ ကြၽန္မ ၁၈ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အဲ့လိုမ်ိဳးခံစားေနရတာပါ အဲ့တုန္းကဆို တလတခါေလာက္ပဲ ဆိုေတာ့ အမႉမဲ့အမွတ္မဲ့ပါပဲ ခုေနာက္ပိုင္းမွ ႐က္စိပ္ၿပီး ေအာင့္လာလို႔ပါ ဘာျဖစ္တာလဲသိခ်င္ပါတယ္ ဘယ္လိုကုသမႉမ်ိဳးခံယူရမလဲ႐ွင့္။

ရာသီ မသိ။ အိမ္ေထာင္ေရး မသိ။ ေသြးတိုး ေခၚ ေသြးဖိအား မသိ။ ႏွလံုခုန္ႏႈန္း တမိနစ္ ဘယ္ေလာက္ မသိ။

ႏွလံုးရွိတဲ့ေနရာ ရင္ပတ္မွာျဖစ္တာတခုတည္းကိုသာ မၾကည့္ပါနဲ႔။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားသူေတြ၊ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္သူေတြ၊ ဆီးခ်ိဳရွိသူေတြ၊ ေသြးတိုးေနသူေတြနဲ႔ ကိုလက္စေထာမ်ားေနသူေတြအတြက္ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို သတိျပဳၾကဘို႔ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေန႔စဥ္လုပ္ေနက် အလုပ္ကို အရင္မလိုမလုပ္ႏိုင္ျဖစ္လာျခင္း
ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကေန ေသြးပို႔ေပးတာ အရင္လိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ တခုခုမွားေနသလား စစ္ေဆးရပါမယ္။

၂။ ေခါင္းမူတတ္လာျခင္း
အားနည္းလို႔မဟုတ္ဘဲ၊ ႏွလံုးေၾကာင့္လည္း ေခါင္းမူးႏိုင္တယ္။ ရင္ပတ္ေအာင့္တာနဲ႔ အသက္ရွဴခက္တာပါ ေရာေနရင္ ဆရာဝန္ျပပါ။

၃။ ေခြ်းစီးထြက္ျခင္း
မဖ်ားပဲနဲ႔ ေခြ်းထြက္ပါသလား။ ေခြ်းကေအးစီးေနပါသလား။ ညမွာထြက္သလား။ ရာသီဥတု၊ အစားအေသာက္နဲ႔ ေျပးလႊားရလို႔ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ေခြ်းထြက္ပါသလား။

၄။ ရင္ပတ္ေအာင့္ျခင္း
ရင္ပတ္အလယ္ေနရာနာျပီး ဘယ္ဖက္လက္ေမာင္းဆီအထိနာပါသလား။ တခ်ိဳ႕မွာ ရင္ေခါင္း၊ လက္ေမာင္း၊ ေမးရိုး၊ သြားနဲ႔ ေနာက္က်ာပါနာတယ္။

၅။ မၾကာခဏ အေအးမိေနသလား
အေအးမိ၊ တုပ္ေကြး၊ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္ပါသလား။ ဗိုင္းရပ္ပိုဝင္ခံရဖန္မ်ားေနသူမွာ ႏွလံုးက ေသြးလွည့္တာ အားနည္းေနႏိုင္တယ္။

၆။ အားယုတ္ေနသလား
အားမရွိျဖစ္ျပီး အသက္မရွဴမဝျဖစ္ေနသလား။ ဒီအခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္သိသာတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ႏွလံုးက်န္းမာၾကပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ထုပ္ဆီးတုိး

ထုပ္စည္းထုိးေရးေနတာ မွားေနရင္ ျပဳျပင္ေပးပါ

ထုပ္
က်ပ္ထုပ္ထိုး
ထမင္းထုပ္
ထုပ္စြပ္ေလ်ာက္စြပ္
ထုပ္ဆီးကစားသည္
ထုပ္ဆီးတမ္းကစား
ထုပ္တိုးသည္
ထုပ္ပုိးသည္
ထုပ္ျပန္ေလ်ာက္ျပန္
ထုပ္ေပၚ ၾကြက္ေလွ်ာက္
ထုပ္ေလွ်ာက္ဒုိင္းျမား
ဖက္ျဖင့္ထုပ္
မံု႔ဖက္ထုပ္
လံုျခံဳစြာထုပ္ပါ
အထုပ္အပိုး
ဦးထုပ္

အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊ မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ၊ ပ်င္းရိမမူ၊ ဝတ္ငါးဆူ၊ အိမ္သူက်င့္အပ္စြာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

တက်ပ္

တခါတုန္းက တိုင္းျပည္ၾကီတခုက ဘုရင္ၾကီးတပါးမွာ အင္မတန္ေခ်ာေမာလွပတဲ့ တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ သမီးေတာ္ေလးတပါး ရွိသတဲ့ကြယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
ပံုပို႔ေပးသူ ေက်းဇူး။

ကဝိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္း

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႀကီးေရးသားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်သြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ တရားခံမ်ားထဲက ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါရေစ။

(စ) သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သမိုင္းဘာသာရပ္ဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္လို႔ မအေအာင္၊ မတံုးေအာင္ သမိုင္းသင္ရတယ္လို႔ အဆိုအမိန္ ့ရွိခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (ဗိုလ္ေနဝင္းခန္႔တဲ့) ေဒါက္တာညီညီရဲ႕ စနစ္သစ္ ပညာေရးအရ အမွတ္နည္းတဲ့ လူေတြကို သမိုင္းအဓိက သင္ရန္ပို႔ လိုက္ေတာ့ အလြန္၀ါသနာပါၿပီး စားႀကိဳးစားသူ တေယာက္တေလကလြဲလို႔ သမိုင္းသုေတသီ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ား ထြက္လာရန္ မလြယ္ပါ။ ျမန္မာစာ အဓိကဘာသာရပ္မွာလည္း ထိုနည္း၎ ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။

ျမန္မာစာအတြက္ ပိုကံဆိုးတာကေတာ့ အာဏာရွင္ဗုိလ္ေန၀င္း ျမန္မာစာေကာ္မရွင္မွာ နာယကတက္လုပ္ၿပီး သတ္ပံု၊ သဒၵါတို႔ကို သူ႔စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ခိုင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးဦးဝန္လိုပုဂၢိဳလ္ကိုေတာင္ မက်က္တက်က္ဖုတ္ထားတဲ့ေပါင္မုန္႔လို မႏူးမနပ္ မတတ္တတတ္လူလို႔ ဗုိလ္ေန၀င္းက သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အက်ယ္ကိုဆရာႀကီးေၾကးမံုဦးေသာင္း ေရးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ တေလာကမိုးမခမွာပါသြားတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေစာ (ဘာလင္) ရဲ႕ ျမန္မာစာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါးတခုမွာလဲ အလားတူေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေသးစိတ္ ထပ္မေရးလိုတာ့ပါ။ ျမန္မာျပည္ထဲက လူမ်ားမွာေတာ့ ဓားဂုတ္ေပၚ၀ဲၿပီး သံုးခုိင္းေနလို႔ မခ်စ္ေသာ္လည္းေအာင့္ကာ နမ္း ဆိုသလို ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး ဒီသတ္ပံုက်မ္းသံုးေနရတာကို နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပေရာက္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားထုတ္တဲ့ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ စတာေတြကလဲ ဒီသတ္ပံုက်မ္းအတိုင္း လိုက္နာေရး ေနၾကတာကေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာပါ။ အမ်ားညီ ဤကိုကြၽဲဖတ္ၾကဆိုသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အမ်ား မိုးခါးေရေသာက္ေနၾကေတာ့လဲ ကြၽန္ေတာ္ အပါအဝင္လူအမ်ားစုဟာ ေရာယိမ္းလိုက္၊ ဘသားယိမ္းလုိက္ လုပ္မိသြားၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီးေၾကးမံု ဦးေသာင္းကေတာ့ ကြယ္လြန္တဲ့အထိ စစ္အစိုးရရဲ႕သတ္ပံုက်မ္းကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီး က၀ိလကၡဏာသတ္ပံု သတ္ညႊန္း အတိုင္းသာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ (ဆံုး)

ကဝိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္းကို စိႏၲေက်ာ္သူ ဦးဩက သတိုးမင္းေခါင္ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ေရးသားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေမာင္ၾသဟာ ဘုတလင္၊ ေမာင္းေထာင္ရြာမွာ ၁၀၉၈ ခုႏွစ္မွာေမြးတယ္။ ဟံသာဝတီေရာက္မင္းနဲ႔ သတိုးမင္းေခါင္ထံမွာ ခစားရတယ္။ ၁၁၁၃ ခုနွစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၁ ရက္ေန့မွာ က်မ္းျပီးစီးေတာ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာရွိေသးတယ္။ ကဝိလကၡဏာသတ္ပံုက်မ္းမွာ ဆန္း၊ အလကၤာ၊ သဒၵါ၊ ဗ်ာကရုဏ္း၊ ေရွးထံုးပံုျပင္၊ ရာဇဝင္သမိုင္း၊ သံပိုင္းေမာ္ကြန္း စတဲ့ ေလာကီနွင့္ ေလာကုတၱရာက်မ္းေတြကလာတဲ့ ဗဟုသုတ အဆီအနွစ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္လို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရတယ္။

အခုေတာ့ ေလာကီနဲ႔ ေလာကုတၱရာက်မ္းေတြကလာတဲ့ ဗဟုသုတအဆီအနွစ္ေတြနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ သတ္ပံုက်မ္းေတြ တရားမဝင္ျဖစ္ကုန္ျပီ။

ကဝိလကၡဏာသတ္ပံု ေလးေစာင္တြဲ ပါဠိဆရာဦးေျဖ သုတ္သင္ျပင္ဆင္သည္

သက္ငယ္တပံု ဝါးတရံု ရိပ္ၿမံဳသာခ်မ္းဧး

ကဝိလကၡဏာသတ္ပံု

ေရာင္ျခည္ေျခာံသြယ္၊ ဘဝဂ္ကယ္၊ အံ့ဘြယ္ဆဲ့ရွစ္ျဖာ။
ပရိသတ္လယ္၊ ေပ်ာ္စံပယ္၊ ဘုန္းႂကြယ္လူ႔ထြတ္ခ်ာ။
ရနံ႔မျပယ္၊ ပန္းစပယ္၊ ခက္သြယ္ႏွာေမာင္းျဖာ။
မုရင္းတံစယ္၊ ေကာက္သန္လယ္၊ ကတြယ္မစိုက္ရာ။
ပ်ိဳပ်ိဳရြယ္ရြယ္၊ ေနာင့္ေဆြမယ္၊ ခ်စ္ဘြယမ်ားသည္သာ။
မင္းဆက္ငါးသြယ္၊ ရွင္ဘို႔မယ္၊ နန္းလယ္တင္သဉ္သာ။
လဟာျပင္က်ယ္၊ မိုးမွာၾကယ္၊ ၿပိဳင္ဆြယ္မႏႈန္းရာ။
ပိန္းေကာေလွငယ္၊ ျမစ္ပင္လယ္၊ အလြယ္မကူးသာ။
အရိပ္နည္းငယ္၊ မကံုကယ္၊ ကုန္စယ္သြားေလပါ။
ေဖါင္းစိမ္းသက္ငယ္၊ ကိုင္းစက္စယ္၊ ပိတ္ကြယ္မိုးရွက္ကာ။
တံု႔ပယ္တံု႔ပယ္၊ ယက္ကန္းရွယ္၊ သြတ္လွယ္ျပန္လူးလာ။
သပ္သပ္ပါယ္ပါယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၊ ထက္ဝယ္ဘြဲ႕ေခြကာ။
မင္းပရိယာယ္၊ ငတင့္တယ္၊ နားဝယ္မလည္ရွာ။
ျပက္ျပက္ျပယ္ျပယ္၊ ငရဲးလြယ္၊ မ်ိဳးႏြယ္ျမတ္ဆန္းသာ။
ရတုခ်ဘြယ္၊ အသြယ္သြယ္၊ ေျခာက္ဆယ္ကိရိယာ။
ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္၊ ပညာက်ယ္၊ တဆယ္ဥပစာ။
ေၾကးနီတဆယ္၊ ေငြတဆယ္၊ သည္ဖြယ္သံုးဗိႆာ။
သစ္ၾကားသစ္အယ္၊ စားခ်င္ဘြယ္၊ ဓါးဝယ္ၿမိဳ႕ေက်းမွာ။
ပဲးကူးၿမိဳ႕ဝယ္၊ ေမြေသာက္သြယ္၊ သပၸါယ္ရႈစရာ။
လက္ေတာ္ငင္ဆြဲး၊ တလံခြဲး၊ ေျပာင္ၿပဲးနဖူးဖ်ား။
တရုပ္က်ဆဲး၊ နန္းေတာ္လႊဲး၊ မင္းရဲးေက်ာ္ေခါင္အား။
စပါးတခြဲး၊ ေငြတပဲး၊ ျခင္ၿမဲးဆယ္တင္းစား။
တလံုလဲးလဲး၊ လည္ခ်င္းႏႊဲး၊ လက္ဝဲးမယ္မထား။
ေခ်ာင္းတဟ့ဲဟဲ့၊ ေပ်ာင္းယဲ့ယဲ့၊ မ့ဲ၍ ငိုတတ္သည္။
ေက်ာက္နဂါးသြဲ႕၊ စိမ္းလ့ဲလဲ့၊ အိုဘ့ဲျမတျခည္။
သလႅာျမစ္ဆံု၊ ၿမိဳ႕ဗဒံု၊ မံုရြာႏွင့္မေဝး။
သက္ငယ္တပံု၊ ဝါးတရံု၊ ရိပ္ၿမံဳသာခ်မ္းဧး။
တိထီရက္ပံု၊ လူ႕သက္ကံု၊ တၿပံဳျဖည္းျဖည္းေသြး။
ေဆးျပာမံအံု၊ အနာၿမံဳ၊ တလံုလဲးလဲးေပး။
ရွစ္မည္ၿဂိဳဟ္ပံု၊ နိယထံု၊ တစံုတခုေဘး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

တာရာ

ဒီတခါေတာ့
အေျဖဟာ တခုထဲ
ပဌမအမ်ိဳးက
တဝါးဝါး တဟားဟား
ပညာရွာျခင္းတမ်ိဳးပါဘဲ

ခုေခတ္မွာေတာ့
ဒီ (တစ္) ခါေတာ့
အေျဖဟာ (တစ္) ခုထဲ
ပထမအမ်ိဳးက
(တစ္) ဝါးဝါး (တစ္) ဟားဟား
ပညာရွာျခင္း (တစ္) မ်ိဳးပါပဲ

ေခတ္ေပၚျမန္မာစာ တဝါးဝါးတဟားဟားရယ္စရာ ျဖစ္ရပါေတာ့သတည္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉
ပံုပို႔ေပးသူ ေက်းဇူး။

၄ ဆိုတာဘာလဲ

၁။ မဂၤလာပါ ဆရာ သမီးေလးက အခု ၄ ပါ မေန ့ကတေန႔လုံး ဆီးမသြားဘူး႐ွင့္ ည၈နာရီ တႀကိမ္သြားၿပီး အခုမနက္ထိ ဆီးထပ္မသြားလို ့ပါ႐ွင္ ေျဖေပးပါ႐ွင့္

၄ ဆိုတာ ရက္ လ ႏွစ္ မသိ။ ေရေသာက္နည္းသလား။

အဲလိုေမးတာေတြ မၾကာမၾကာလာတယ္။ ဂဏန္းေနာက္မွာ တန္ဖိုး ေခၚ ယူနစ္ပါရင္ ဘာမွနားမလည္ေစႏိုင္။

တႏွစ္ ၃ လသားကေလး၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂၀ ေပါင္၊ ဖ်ားေနတာ ၂ ရက္၊ အပူခ်ိန္ ၁၀၀ ဒီဂရီ အက္ဖ္၊ ပါရာစီတေမာ အရည္ ၅ စီစီ၊ တေန႔ ၃ ၾကိမ္တိုက္ပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

Lung Cancer (2) အဆုပ္ ကင္ဆာ (၂)

က်မအမ်ိဳးသားပါ အသက္ ၅၈ႏွစ္ အဆုုတ္ကင္ဆာအဆင့္ ၃လိုု႔ ေျပာပါတယ္ ေဆးသြင္း ဓါတ္ကင္သင့္ပါလား ဘယ္လိုေနထိုင္ကုသရပါမလဲ

ေရာဂါအဆင့္ လူနာက်န္းမာေရးအရ အထူးကုဆရာဝန္ေတြညႊန္တာ လိုက္နာသင့္။

ေယာက္်ားေတြေရာ မိန္းမေတြပါ ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆံုးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းထဲမွာ အဆုပ္ကင္ဆာက ထိပ္မွာရွိတယ္။ ကေန႔ကာလမွာ အဆုပ္ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသရသူ ၁ဝ ေယာက္ထဲမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ၉ ေယာက္ရွိတယ္။ (ရင္ေဒါင္) ဓါတ္ေငြ႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ နဲ႔ ဓါတုပစၥည္းေတြက တျခား တရားခံေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေပၚ ေဆးဝါးသစ္ေတြက အားတက္စရာ ရွိပါတယ္။

၁။ ေဆးလိပ္ နဲ႔ အဆုပ္ကင္ဆာ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ
စီးကရက္ထဲပါေနတာက ကင္ဆာကို ျဖစ္ေစႏိုင္တာသာ မကဘူး၊ အဆုပ္ရဲ႕ သဘာဝခုခံမႈကိုပါ သက္ေရာက္ေစတာလဲ ပါတယ္။ အသက္ရွဴလမ္း တေလွ်ာက္မွာ Cilia ေခၚတဲ့ အေမႊးေသးေသးေလးေတြ ရွိေနတယ္။ အဆိပ္ အေတာက္ေတြ၊ ဗက္တီးရီးယားေတြ နဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ ဝင္လာရင္ တားဆီးေပးတယ္။ ေဆးလိပ္ေငြ႔က ဒီအေမႊးေလးေတြကို ေလျဖတ္သလိုျဖစ္ေစတယ္။ အဲဒီအခါ Carcinogens ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တာေတြ အဆုပ္ထဲကို အတားအဆီးမရွိ ဝင္လာႏိုင္ၾကတယ္။

၂။ အဆုပ္ကင္ဆာ လကၡဏာမ်ား
ျဖစ္ခါစမွာ မသိသာဘူး။ ဘာမွမခံစားရေသးဘူး။ ဆက္ျဖစ္လာမွ ဒါေတြခံစားရမယ္။
- ေခ်ာင္းဆိုးတာ မေပ်ာက္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနမယ္၊
- ရင္ပတ္နာမယ္၊ အသက္ပင့္ရွဴရင္ နာမယ္၊
- အသက္ရွဴၾကပ္မယ္၊ အသက္ရွဴမဝျဖစ္မယ္၊
- ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျဖစ္မယ္၊
- အားယုတ္မယ္။

၃။ အဆုပ္ကင္ဆာ ဆန္ကာတင္စစ္ျခင္း
ေစာေစာစီးစီး သိႏိုင္လား။ Spiral CT scan ရိုက္စစ္ေဆးရင္ တခ်ိဳ႕လူေတြမွာ ေစာေစာသိႏိုင္တယ္။ ေစာတယ္ ဆိုတာေတာင္ အသက္ကယ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိ ေစာသလား မေျပာႏိုင္ဘူး။ National Cancer Institute ကေန ဒီနည္းရဲ႕ အသံုးက်မႈကို ေလ့လာေနတယ္။ ခက္တာတခုက ဒီ (စကင္) ရိုက္ရင္ အဆုပ္ထဲက အႏၲရာယ္ ျပဳႏိုင္တာေရာ မျပဳႏိုင္တာေရာေတြ႔ ျမင္ရတယ္။ သံသယကို ရွင္းေအာင္ ဆက္စစ္ရလို႔ မလိုအပ္ဘဲ အသားစျဖစ္စစ္ရတာ၊ စိုးရိမ္စိတ္ဝင္ရတာ၊ ေငြေၾကးကုန္က်တာေတြ ျဖစ္ေစတယ္။

၄။ ေရာဂါဟုတ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုေသခ်ာေစမလဲ
မ်ားေသာအားျဖင့္ နာတာရွည္ေခ်ာင္းဆိုးတာ၊ အသက္ရွဴၾကပ္တာေတြ မျဖစ္ေသးခင္ သံသယမဝင္ၾကဘူး။ Chest X-ray ရင္ပတ္ဓါတ္မွန္ စတာေတြ ရိုက္မယ္။ Sputum test သလိပ္စစ္တာလုပ္မယ္။ သံယယကိုေသ့ခာေအာင္ Biopsy အသားစ ထုတ္စစ္တာ လုပ္မယ္။

၅။ အဆုပ္အသားစ ထုတ္ယူ စစ္ေဆးျခင္။
X-ray ဓါတ္မွန္မွာလဲ အကိ်တ္ေတြ႔မယ္၊ Sputum test သလိပ္စစ္တာမွာလဲ Cancer cells ကင္ဆာဆဲလ္ ေတြ႔မယ္ဆိုရင္ Biopsy အသားစ ထုတ္စစ္တာလုပ္ျပီး ေသခ်ာေစမယ္။

၆။ အဆုပ္ကင္ဆာ အမ်ိဳးအစားမ်ား
အႏုၾကည့္မွန္ဘီလူး ေအာက္မွာ အဓိက ၂ မ်ိဳးရွိတယ္။
- Small-cell lung cancer ဆိုတာက ပိုဆိုးတယ္။ ျပန္႔ပြါးတာ ျမန္တယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္တာနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္။
- Non-small-cell lung cancer က ျပန္႔တာ ေႏွးတယ္။ ၉ဝ% က ဒီအမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။

၇။ အဆုပ္ကင္ဆာ အဆင့္မ်ား
ကင္ဆာ ဘယ္အထိေရာက္ေနသလဲဆိုတာ အဆင့္ျဖစ္တယ္။ အဆင့္ခြဲစနစ္ေတြ တမ်ိဳးမကရွိတယ္။ Small-cell lung cancer အမ်ိဳးအစားကို အဆုပ္တဖက္တည္းမွာသာနဲ႔ တက္ေစ့ေလာက္သာေရာက္ေသးတဲ့ Limited ကြက္ျဖစ္ေနတာ နဲ႔ အဆုပ္ ၂ ဘက္လံုးနဲ႔ တျခားအထိေရာက္ေနတဲ့ Extensive က်ယ္ျပန္႔တာဆိုျပီး၊ ၂ ဆင့္ခြဲတယ္။ Non-small-cell lung cancer ကိုေတာ့ ၁ ကေန ၄ အထိခြဲထားတယ္။

၈။ ဘယ္ေလာက္အထိ အသက္ရွင္ႏိုင္သလဲ
ေလ့လာမႈအရ သိရတာ မရရာပါ။
American Cancer Society ရဲ႕ေနာက္ဆံုး စာရင္းမွာ ၁၉၉၈ ကေန ၂ဝဝဝ အတြင္း Non-small cell lung cancer ေရာဂါနာမည္ ေသခ်ာထားသူေတြမွာ ၅ ႏွစ္အသက္ရွည္သူ ၁% ကေန ၄၉% ရွိတယ္။ ဒိေနာက္ပိုင္း ေဆးေတြ၊ ကုသနည္းေတြ ပိုေကာင္းလာေနပါတယ္။

၉။ သိပ္ေနာက္မက်ခင္သိရင္
Non-small-cell lung cancer ေတြ႔ရင္ Surgery ခြဲစိတ္တာနဲ႔ ေကာင္းႏိုင္တယ္။ အက်ိတ္ျဖစ္ျဖစ္ အဆုပ္တဖက္လံုးျဖစ္ျဖစ္ ခြဲထုတ္မယ္။ Radiation therapy ဓါတ္ကင္တာ၊ Chemotherapy ေဆးေပးတာ ဆက္လုပ္ႏိုင္တယ္။ Small-cell lung cancer ဆိုရင္ ခြဲဘို႔ေနာက္က်ေနတာ မ်ားတယ္။

၁ဝ။ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္ေရာက္ေနရင္
အသက္ပိုရွည္ႏိုင္သမွ်ရွည္ေအာင္၊ ေနရတာလဲ သက္သာေစေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ Radiation therapy ဓါတ္ကင္ေပးမယ္။ Chemotherapy ေဆးေပးမယ္။ Chemotherapy ေဆးေပးနည္း (ခီမို) ကို Small-cell lung cancer အမ်ိဳးအစားမွာ ပိုသံုးလို႔ သင့္တယ္။

၁၁။ ျပစ္မွတ္ထား ကုသေပးနည္း
ကုသနည္းသစ္ျဖစ္တယ္။ Chemotherapy ေဆးေပးနည္းနဲ႔လဲ တြဲသံုးတာရွိတယ္။ တနည္းက ကင္ဆာ (ဆဲလ္) ေတြ အသက္ရွင္ဘို႔လိုတဲ့ ေသြးေၾကာသစ္ေတြ မျဖစ္ေစအာင္ လုပ္ေပးနည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္ လူနာေတြအတြက္ Chemotherapy ေဆးေပးနည္းနဲ႔တြဲရင္ သင့္တယ္။
ေနာက္တနည္းက ကင္ဆာ (ဆဲလ္) ေတြ ပြါးရာမွာလိုအပ္တဲ့ အခ်က္ျပမႈကို သက္ေရာက္ေစတယ္။

၁၂။ ေရာဂါရွိတာ သိလာျပီးေနာက္ စိတ္ထိခိုက္မွာေတာ့ အမွန္ပါ။ ေဆးလိပ္ေသာက္တာနဲ႔ ဆက္ေနတယ္လို႔ သိျပန္ရင္ "ေနာင္တ" ျဖစ္ေနေတာ့မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္ဖို႔ဘို႔အခ်ိန္ မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕ကို အေကာင္းဆံုး ဘယ္လို ဆက္မလဲကိုသာ အာရံုစိုက္ပါ။ လူေနမႈပံုစံေျပာင္းဘို႔ရာ အခုစလုပ္တာ အေစာဆံုး ျဖစ္ပါမယ္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္တာနဲ႔ မျဖတ္သူေတြထက္ ပိုသက္သာတာ အမွန္ဘဲ။

၁၃။ ေဆးလိပ္ မီးခိုးရွဴရသူမ်ား (တဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား)
ဇနီးျဖစ္ျဖစ္ ခင္ပြန္းျဖစ္ျဖစ္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူျဖစ္ရင္ သူမ်ားေတြထက္ ၂ဝ-၃ဝ% ပိုျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

၁၄။ လုပ္ငန္းခြင္
Uranium, (ယူေရနီယမ္)၊ Arsenic (အာဆင္းနစ္) စတာေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေန႔တဓူဝ ေတြ႔ေနရသူေတြမွာ အဆုပ္ကင္ဆာ ျဖစ္လာဘို႔ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ Asbestos မီးခံေက်ာက္လဲ အဲလိုဘဲ။

၁၅။ ဓါတ္ေငြ႔
Radon ဆိုတာ ဓါတုေဗဒလို Rn နဲ႔ေရးျပီး အႏုျမဴနံပါတ္ ၈၆ ျဖစ္တယ္။ Radon gas (ရင္ေဒါင္) ဟာ သဘာဝျဖစ္ ေရဒီယို ဓါတ္ၾကြသတၲိ ရွိတယ္။ ပံုပါကရိယာနဲ႔ စစ္ႏိုင္တယ္။ အေမရိကားမွာေတာ့ ေဆးလိပ္ျပီးရင္ အဆုပ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေစတဲ့ ဒုတိယ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္တယ္။ ဒီေရာဂါနဲ႔ ေသဆံုးရသူထဲက ၁၂% ဟာ ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။

၁၆။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ
ေဆးလိပ္ေလာက္ ျဖစ္ေစႏိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကား၊ စက္ရံု စတာေတြကေန ထြက္တဲ့ အေငြ႔ေတြကေန ကင္ဆာျဖစ္ဘို႔ အားေပးရာက်တယ္။

၁၇။ တျခားအေၾကာင္းခံေတြ
- မိသားစုထဲမွာ ျဖစ္ဘူးတာ၊
- ေသာက္ေရထဲမွာ (အာဆင္းနစ္) မ်ားေနတာ၊
- တျခားဘာအေၾကာင္းမွ ရွာမရသူေတြမွာလဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ေဆးလိပ္ မေသာက္သူေတြထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရက ပိုမ်ားတယ္။ Adenocarcinoma အမ်ိဳးအစားကလဲ ေဆးလိပ္ မေသာက္သူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္။

၁၈။ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ
ေဆးလိပ္မေသာက္ပါနဲ႔။

- Diet and cancer ကင္ဆာ နဲ႔ အစားအစာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/diet-and-cancer.html
- Smoking and Cancer ေဆးလိပ္နဲ႔ ကင္ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/smoking-and-cancer.html
- Lung Cancer (1) အဆုပ္ ကင္ဆာ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/lung-cancer.html
- Lung Cancer (2) အဆုပ္ ကင္ဆာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/lung-cancer-2.html
- Lung Cancer and Papaya အဆုပ္-ကင္ဆာ နဲ႔ သေဘၤာရြက္ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/lung-cancer.html
- Lung cancer therapy is milestone အဆုပ္ကင္ဆာကုသနည္းမွတ္တိုင္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/lung-cancer-therapy-is-milestone.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ဝိပႆနာဒီပနီ

ဝိပလႅာသ

(၁) သညာဝိပလႅာသ
က။ အနိစၥ၌ နိစၥဟု အမွတ္မွားျခင္းတပါး
ခ။ အသုဘ၌ သုဘဟု အမွတ္မွားျခင္းတပါး
ဂ။ ဒုကၡ၌ သုခဟု အမွတ္မွားျခင္းတပါး
ဃ။ အနတၲ၌ အတၲဟု အမွတ္မွားျခင္းတပါး။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ျပဳစုေတာ္မူေသာ ဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္ (မူရင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ထုတ္)

အခုေခတ္မွာေတာ့ တရားကို အမွတ္မွား မမွား မသိပါ။ သတ္ပံုေတြ အမွတ္မွားျခင္း (တစ္) ပါးေတြ အလြန္မ်ားတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၅-၁၀-၂၀၁၉

ကဗ်ာ့ၾကယ္တပြင့္

သူခိုးဖမ္းပါ
လမ္းၾကားမွာလား
ပန္ကာေအာက္မွာထိုင္ေန၏။

ရင္ထဲစြဲေအာင္ သံုးေၾကာင္းကဗ်ာတိုေလးေတြ ထားရစ္ခဲ့သူေတြက ဆရာတင္မိုးနဲ႔ ေမာင္ယဥ္မြန္။

သူလည္း ေၾကြက် ေျမခ ကဗ်ာ့ၾကယ္တပြင့္။ ၾကယ္ (တစ္) ပြင့္ မဟုတ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၈
၁၆-၁၀-၂၀၁၉
ပံု Ko Nyo Aung

Soap သူပုန္ေတြလာမယ္

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတဦးကေျပာျပတယ္။ NLD အႏိုင္ရရင္ သူပုန္ေတြဝင္လာမယ္လို႔ ေျပာေနၾကတယ္ရွင့္။

ရခိုင္ေတြက ဆပ္ျပာကို သဘုန္လို႔ေခၚၾကတယ္။ အိႏၵိယမွာ အမ်ားဆံုးသံုးတဲ့ (ဆာဘုန္း) ဟင္ဒီစကား ျဖစ္ပါတယ္။ Soap = साबुन (Sabun) = ဆပ္ျပာ။

ဟုတ္ႏိုင္တယ္။ NLD အႏိုင္ရရင္ ဆပ္ျပာေတြအေတာ္လိုမယ္။ အညစ္အေၾကး ေဆးေၾကာစရာေတြက မ်ားတာကိုး။

အရင္တခါတင္စဥ္က ကြန္မင့္ေတြေရးၾကတယ္။ ေက်းဇူး။
• ဆဘုန္၊ ဆာဘုန္း ဆိုတာကုလားေတြပဲေခၚၾကတာပါဆရာ ရခိုင္ေတြကေတာ့ သဘုန္ လို႔ပဲေခၚၾကပါတယ္ဆရာ။
• မေလးလိုလည္း ဆာဘြန္ ဘဲဆရာ ဗဟုသုတေပါ့
• မေလးလိုလည္း ဆာဘြန္း sabun ပဲဆရာ
• မေလးဘိုလဲဆပ္ျပာကိုဆာဘြန္းလို႕ေခၚပါတယ္
• ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ားမွာလဲ ဆာဘြန္းလို႔ ေခၚပါတယ္ ေဆာ့ဘု လို႔လဲေခၚတာ ေတြ႕ဘူးပါတယ္
• ဘုတ္ျပင္း နယ္ဘက္က႐ွမ္းေတြလဲ ဆာပူ လို႔ေခၚပါတယ္

သူပုန္လို႔အေခၚခံရသူေတြက လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက။ ဆပ္ျပာေတြ အမ်ားၾကီးလိုတယ္။ အညစ္အေၾကးေတြ၊ ေဆးေၾကာစရာေတြက အမ်ားၾကီးက်န္ေသးတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၅
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Sunset တေနဝင္ေသာ္

တြံေတးသိန္းတန္သီဆိုခဲ့တဲ့သီခ်င္းကို တင္ထားၾကတာ သတ္ပံုမွန္နည္းနည္းနဲ႔ (တစ္) ေနဝင္ေသာ္လို႔ မွားေရးသူေတြက မ်ားတယ္။ စာသားတင္သူကလည္း တစ္ ၁၉ လံုးနဲ႔ေရးထားျပီး၊ ခုနစ္နဲ႔ ခုႏွစ္လည္း မွားေနတယ္။

တေတာဝင္ထြက္ တကုန္းတက္၍ တေတာင္ကိုေက်ာ္ တပင္မွာနားေသာ္ အားငယ္ေျဖမခ်ိ ေတြ႔လိမ့္ႏိုးႏိုး ေမွ်ာ္ကိုးလို႔ေနာ္ ဪ မၾကင္နာ တမင္ခြာ စိမ္းသူရဲ႕ ျမင္လွဲ႔ေစခ်င္ေသာ္ တေနဝင္လွ်ိဳး တမိုးပင္ခ်ဳပ္ေလခဲ့ၿပီေနာ္။

တေနထြက္၍ ေျဖရက္ကယ္ေမ်ာ္ ေရတြက္ကာ လက္မွာခ်ိဳး ဆယ္ျပန္ဆယ္ကာတိုးလို႔ ရြယ္ကိုးသူေပၚမလာေသာ္ ဘယ္အၿငိဳးနဲ႔မ်ား ပစ္ခြာေျပးခဲ့ ခ်စ္ရွာေသးသူ ဘဝင္မွာ အေျဖမေပၚ မၾကင္နာသူႀကီးေရ ဘယ္ေသာအခါမွ ဆံုဆည္းရမယ္ေနာ္။

ေရေျမ ေတာ ေတာေတာင္ကမ္းပါးယံ သီတာခုနစ္တန္ ဆီးကာေသာ္တည့္ မိုးအရွိ ေျမအလံုး အဆံုးထိေအာင္ ေဖြရွာမယ္ေနာ္ ေသြခြာ ေျပးသူႀကီးေရ နီးေအာင္ပင္လွမ္း လွမ္းလာခဲ့ေသာ္ လြတ္ေအာင္ေျပးပါလားကြယ္ ဪ ဇြတ္ေရွာင္ေျပးသူ တပါးရယ္ေနာ္။

အသက္ခႏၶာဆံုးေစေတာ့ ဖုန္းေမေၾကာ့ကို မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ ေဖြရွာမယ္ေနာ္ မေမ့ ေမ့ေအာင္ ေျဖမေဖ်ာက္ႏိုင္သူမို႔ ေရေျမတသန္႔ ေျခဆန္႔ကာရွာခဲ့ျပန္ေသာ္ တေနဝင္လွ်ိဳး တမိုးပင္ခ်ဳပ္ေလခဲၿပီေနာ္။ ။

ျမန္မာစာ တေနဝင္လွ်ိဳး တမိုးပင္ခ်ဳပ္ေလခဲ့ၿပီေနာ္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၈
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ေပၚပလင္ မိမၼဝတ္လံုခ်ည္ တကိုက္လွ်င္ ၆ က်ပ္ထဲ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က အဝတ္စဆိုတာ မာလက်င္ကေနစတယ္။ သိပ္လည္းမျဖဴ ၾကမ္းတယ္။ ေနာက္ ပိတ္စ ေပၚလာတယ္။ ျဖူတယ္။ ေခ်ာတယ္။ ေနာက္ ေပၚပလင္။ ပိုျဖဴ ပိုေခ်ာလာတယ္။ တက္ထြန္ကေတာ့ မီးပူတိုက္စရာ မလို။ တိုက္ပံုနဲ႔ ေဘာင္းဘီရွည္ခ်ဳပ္ဝတ္လို႔ ေကာင္းတယ္။

ေပၚပလင္ကို ရုပ္ရွင္မင္းသမီးၾကည္ၾကည္ေဌးနဲ႔ ေၾကာ္ျငာတယ္။ ၾကည္ၾကည္ေဌးက ေဗဒါလမ္းသီခ်င္းကို စဆိုခဲ့သူ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၈
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

မဥၨဴသကပန္း

ဆရာရွင့္ ျမဥၨဴသကပန္းလား၊ မဥၨဴသကပန္းလား၊ ဘယ္ဟာအမွန္လဲသိခ်င္လို႔ပါ။

မဥၨဴပန္း
မဥၨဴသကပန္း

မဥၨဴသကပန္းဆိုတာ နတ္ပန္းလို႔စာဖြဲ႔ၾကတယ္။ သခြပ္ပန္းနဲ႔ စာထဲမွာ အတူပါေလ့ရွိတယ္။ မဥၨဴပန္းလို႔ေတာ့ တကယ္ရွိတယ္။ နန္းသံုးေတာ္ဝင္ စာဖြဲ႔ေလ့ရွိတဲ့ပန္းေတာ့ မဟုတ္။ ေတာပန္းလို႔ေျပာႏိုင္တယ္။ တရပ္တမ်ိဳး ေခၚၾကသလား မေျပာတတ္ပါ။ ဝင္းဦးဆိုတဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ထဲမွာ လွမဥၨဴလို႔ဖြဲ႔တာရွိတယ္။ မိန္ကေလးအလွဘြဲ႔။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၇
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ဟက္ပီးဘာ့သ္ေဒး

ဒီရက္မွာ ၁၉၆၅-၁၉၇၂ ေဆးေက်ာင္းသူငယ္ခ်င္းက ႏွစ္ေယာက္၊ ၁၉၉၀ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္က တေယာက္ ေမြးေန႔ေတြ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

အမည္

ကြန္မင့္တခုရတယ္။

ၾကည္ၾကည္ေ႒း ? ၾကည္ၾကည္ေဌး? တဲ့။

ၾကည္ၾကည္ေဌး နဲ႔ ၾကည္ၾကည္ေ႒း ၂ မ်ိဳးလံုးေရးေနၾကတယ္။ အမည္မွန္ မသိပါ။ ေဆာရီး။

လူအမည္ကို ၾကိဳက္သလိုစာလံုးေပါင္းေလ့ရွိတယ္။ ေလးနဲ႔ျမားလို႔က သတ္ပံုအမွန္။ စာေရးဆရာကေလာင္အမည္က ဒဂံုေရႊမွ်ား။ သူ႔အမည္ကို ျပင္မေရးအပ္ပါ။

၁၉၉၀ အမတ္ ၂ ဦးမွာ တေယာက္က ဗိုလ္ ေနာက္တေယာက္က ဘို လို႔ စာလံုးေပါင္းတယ္။ သူတို႔အမည္ေတြကို ျပင္မေရးအပ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ခဏေနရင္ ဖ်က္ပါမယ္

၁။ ဆရာ ဒီကဗ်ာမွာေရာ စာအမွားေတြခ်ည္းပဲ ျမန္မာစာ ၾကာေလ ယိုယြင္းေလပါ

သတ္ပံုအမွားေတြကို လိုက္ရွာေနစရာ မလိုပါ။ ခဏေနရင္ ကြန္မင့္ကို ဖ်က္ပါမယ္။ ေဆာရီး။

၂။ ဆရာအေကာင့္အပ္ေပးဘာအု႔းေနာ္စာသားေတြးဖတ္ရဘာတယ္ဆရာေက်းဇူးတင္ဘာတယ္

ကြ်န္ေတာ့္ေနရာမွာ သတ္ပံုမွာေရးလာရင္ ျပင္ခ်င္ ဖ်က္ခ်င္တယ္။ ကိုယ့္စာ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္မွန္တယ္ထင္တာေရးၾကတာ သိပ္မေျပာလိုပါ။ ခဏေနရင္ ကြန္မင့္ကို ဖ်က္ပါမယ္။ ေဆာရီး။

စတစ္ကာေတြ၊ GIF ေတြ၊ လူပံုေတြ၊ အေကာင္ပံုေတြ၊ သတ္ပံုမမွန္တဲ့ ဆုေတာင္းစာေတြ၊ တရားစာေတြကိုလည္း ဖ်က္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

အဘေခတ္ က်ဆံုးပါေစ

ယူနစ္မပါမွာ မ က်န္ခဲ့တာေထာက္ျပလို႔ ေက်းဇူး။ အဘအတြက္ေတာ့ လင့္ပို႔လိုက္မယ္။ ခဏေန ကြန္မင့္ကို ဖ်က္ပါမယ္။ ေဆာရီး။

How to greet အဘေခတ္ က်ဆံုးပါေစ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/how-to-greet.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

တေရးႏိုးေသာ္ အၾကံမေပၚ

ေနာက္တေေယာက္လာျပန္ျပီ။

၁။ ဆရာ့ရဲ့ websiteက ဇော်ဂျီဖြစ်နေတယ် စံစနစ် Unicodeပြောင်းသုံးပေးပါလား ဖတ်မရလို့ပါ

ဒါက မေန႔ကတေယာက္။ လာဦးမယ္။

၂။ ဆရာခင်ဗျ...ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်.မေတ္တာ ရပ်ခံပါရစေ...linkထဲက စာတွေကို Unicode နဲ့ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ...

အခုမွ တေရးႏိုးလာသလိုပဲ။ ေဖါင့္အေၾကာင္းတင္ျပထားတာေတြက မ်ားလွျပီ။ ဘယ္လို ဘာ့ေၾကာင့္ ေရးထားျပီးသား။ ဘေလာ့ဂ္မွာ စာပုဒ္ေရ ၁၄၆၇၆ ရွိတယ္။

ကြ်န္ေတာ္က အေပ်ာ္သံုးသူေတြလို စဥ္းစားရတာမဟုတ္ပါ။ ေဆာရီး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

သံဝေဇနိယ ေလးဌာန

ဆရာရွင့္၊ ဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးခဲ့တဲ့ ကပိလဝတ္၊ မိဂဒါဝုန္ စတဲ့ ေနရာေဒသမ်ားဟာ အခုဘယ္ေနရာေတြပါလဲ၊ India ဘက္မွာလား Nepal ဘက္မွာလား၊ ဗဟုသုတမၽွေဝေပးပါရွင့္၊ ေက်းဇူးပါဆရာ။

အခုခ်ိန္ဟာ ဘုရားဖူးရာသီျဖစ္ပါတယ္။ မဇၩိမေဒသမွာရွိတဲ့ သံေဝဇနိယ ေလးဌာနကိုသြားၾကပါတယ္။ သံေဝဇနိယ ေလးဌာနဆိုတာ -
၁။ ဘုရားေလာင္းေမြးဖြါးတဲ့ေနရာ လုမၺိနီ။ အဲဒီေနရာတခုသာ ကေန႔နီေပါႏိုင္ငံထဲမွာတည္ရွိတယ္။ က်န္ေနရာေတြက ကေန႔အိႏိၵယျပည္ထဲမွာရွိၾကတယ္။

၂။ ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္နဲ႔ ေစတီေတာ္တည္ရွိရာ ဗုဒၶဂယာ၊ အိႏိၵယ။

၃။ ပဥၥဝဂၢီငါးဦးကို တရားဦးေဟာၾကာရာ မိဂဒါဝုန္၊ အိႏိၵယ။

၄။ ဘုရားျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံရာ ကုသိနာရံု၊ အိႏိၵယ။ Kushinagar, Kusinagar or Kusinara (ကူစီနဂါး) လို႔ အသံထြက္မွ ေဒသခံေတြကသိပါတယ္။

· ဗုဒၶဂယာ အခါခါေရာက္၊ ေခါက္ေရ မမွတ္မိ။ တေခါက္မွာ တမဂ္ရလို႔ကေတာ့ ဒီစာေရးဘို႔မရွိ။

· ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရာ နာရဥၨရာျမစ္ကို အခါခါျဖတ္သန္း၊ သုဇာတာ ႏို႔ဆြမ္းကို တမ္းမိ။ လြမ္း၏။

· ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္မွာ သမင္ ရွာၾကည့္၊ ပဥၥဝဂၢီ မွန္းၾကည့္၊ ဓမၼစၾကာ ရြတ္ၾကည့္ခ်င္ေပသိ အလြတ္မရရွိ။

· ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ရာႀကီးရွိရာ သာဝတၳိ၊ ေရာက္သည့္အၾကိမ္ေရ ေရမထားမိ၊ မပဋာကိုသာ လိုက္ရွာမိ။ သံေဝဂ ရရွိ။

· ေတာင္ငါးလံုးကာခို ရာဇၿဂိဳဟ္က ဗိမၺိသာရအက်ဥ္းေထာင္မွာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ရွာခဲ့မိ။

· နာလႏၵာတကၠသိုလ္မွာ ဖရက္ရွာလုပ္ခဲ့တာ အခါခါ၊ တေခါက္မွာ တဘာသာသင္ယူခဲ့ရင္ျဖင့္ အ႒ာရသပညာအစံုရရွိ။

· ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရာ ကုသိနာ႐ံုမွာ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါသင္ခန္းစာ ျပန္ကာမွတ္မိ။

· ဗာရာဏသီ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေရာက္သည္မသိ။ ဆြန္ဘ႑ာတိုက္က တေခါက္မွာ ေရႊဒဂၤါးတျပား ႏိႈက္ခဲ့ရရင္ျဖင့္ ဒီေနရာ ေရာက္ဘို႔မရွိ။

· အင္ၾကင္းပင္ရွားသြားတဲ့ လုမၸီနီဥယ်ာဥ္အသြားမွာ သင္ယူထားတဲ့ သာဖြါးနဲ႔မီးယပ္ပညာ ေသးသိမ္သြားေတာ့၏။

· ရာဇၿဂိဳဟ္က သာမညဖလသုတ္ေဟာေတာ္မူရာ ဇီဝကဥယ်ာဥ္မွာ သမားေတာ္ဆုေတာင္းခဲ့ပါ၏။

တင္ထား ရွယ္ထားၾကတာတခု ေတြ႔ပါတယ္။ ဗုဒၶဘုရားျဖင့္စဥ္ ပထမ အပိုင္း ၁ မွ ၃၀ထိ ေအးေဆးနားတဲ့ခ်ိန္ ၾကည့္ဖို႔ shareယူထားေနာ္တဲ့။

ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာစာတမ္းထိုး အိႏိၵယဇာတ္ကား။ နည္းနည္းေလးၾကည့္လိုက္တယ္။ သတ္ပံုေတြ သြက္သြက္ခါေအာင္ မွားေနတယ္။ ကြန္မင့္တခုက ယေသာ္ဓရာ နဲ႔ မယ္ေတာ္မာယာ နာမည္လြဲလို႔ေရးထားတယ္။ ျမတ္စြာဘုရာ၏ခမည္းေတာ္ သုတ္ေဓါဒနမင္းတဲ့။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနလို႔ ေရးရတယ္။ ပလင္တဲ့။ ပလႅင္လို႔ ေရးရတယ္။ ေနနတ္သားကို ေမာတၲာပို႔တဲ့။ ေမတၲာပို႔လို႔ ေရးရတယ္။

ဗုဒၶဝင္ဖ်က္တယ္။ ျမန္မာစာပ်က္တယ္။ ကုသိုလ္ျဖစ္ပါ့မလား။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Pregnancy Pains ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေဝဒနာ

မဂၤလာပါ ဆရာ က်မက အသက္၃၀၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးပါ႐ွင့္ ကိုယ္ဝန္က ၁၅ပတ္ထဲမွာပါ ခ်က္နားတဝိုက္ေအာင့္ေနလို႔ပါ

Pregnancy Pains ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေဝဒနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-pains.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ျပင္ခ်င္သလို ျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္

တခိုင္ႏွစ္ခိုင္ ႏွင္းပန္းခိုင္ ခင္ေဆြးဦးေရးတဲ့စာအုပ္ပံု ပို႔ေပးတာရတယ္။ ေက်းဇူး။

ေနာက္ထုတ္ေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းတင္တာေတြက ခင္ေဆြဦးရဲ႕ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖါက္ျပီး သတ္ပံုျပင္ထားၾကတယ္။ မလုပ္ေကာင္းပါ။

ႏုႏုရည္ အင္းဝစာအုပ္ ထပ္ပို႔တယ္။

ဟုတ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို တင္ထားသူတေယာက္ကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ တဲ့။ ႏုႏုရည္ အင္းဝ ကို သတ္ပံုျပင္ေပးထားတယ္။

ခင္ေဆြးဦးနဲ႔ ႏုႏုရည္ အင္းဝ တို႔ထက္ ျမန္မာစာေတာ္သူေတြက ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ အမ်ားၾကီး။ စာအုပ္ထပ္ထုတ္တဲ့ စာအုပ္တိုက္ေတြကလည္း အရင္စာေရးဆရာေတြ ကဗ်ာဆရာေတြသာမက ဆရာေတာ္ၾကီးေတြထက္ ျမန္မာစာ ေတာ္ၾကတယ္။ အြန္လိုင္းေဒါင္လုဒ္ ကြန္ျပဴတာစာရိုက္သူေတြကလည္း အရင္စာေရးဆရာေတြ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြထက္ ျမန္မာစာေတာ္ၾကတယ္။ ျပင္ခ်င္သလို ျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ကြ်န္ေတာ္ အိႏၵိယမွာ ၂၄ ႏွစ္ေနခဲ့ရတယ္။ ၁၉၉၀ အကုန္ကေန ၂၀၁၄ စက္တဘၤာလအထိ။ ေမြးတာက ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဘက္က ပုလဲ၊ ၾကီးတာက မံုရြာ၊ ေဆးပညာသင္တာက မႏၲေလး။ အခုေနရတာက ယူအက္စ္ေအ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

တစ္တစ္ခြခြ အသံထြက္ဖတ္ရ ေျပာရတယ္

ကြန္မင့္တခု ရတယ္။

တခ်ို့ ေသာသူေတြက ဘဝေပးအေျခေနေျကာင့္ စာေပေကာင္းေကာင္းမတတ္ေျမာက္တဲ့သူေတြလည္းရွိျကမွာပါ ဘဝေပးအေျခေနေျကာင့္ ဆင္းရဲနြမ္းပါးလို့ ဆရာ့ကို ကိုယ္တတ္သမွ်စာလံုးေလးေတြနဲ့ အားကိုးတျကီး ေမးျမန္းတဲ့သူေတြလည္းရွိမွာပါ သာ၍သာ၍ လူအမ်ားရဲ့အသက္ကို ဆရာကယ္တင္နိုင္ပါေစ

ေဖါင့္ျပင္ ဖတ္တယ္။

စာသင္ခဲ့တာနည္းလို႔၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္လို႔၊ ဆင္းရဲလို႔ဆိုတဲ အထင္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား မွားတယ္။ ဘြဲ႔ရျပီးသူေတြ၊ ရာထူးၾကီးသူေတြလည္း မွားတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ကျပားေတြထဲက မွန္သူေတြလည္း ေတြ႔တယ္။ နမူနာေတြ တင္ျပထားတယ္။

သိရဲ႕သားနဲ႔ တမင္ထြင္ေရးတာလည္းရွိတယ္။ တကယ္ကို သတ္ပံုမွန္မသိသူေတြက အလြန္႔အလြန္ မ်ားတယ္။ ျမန္မာစာဂုဏ္ထူးရသူဆီကလည္း မွားေရးတာ လာတယ္။

အခုေရးတာက ေမးခြန္းေပါင္း ေသာင္းဂဏန္းကို အၾကမ္းေလ့လာမႈလုပ္ထားျပီးမွ ေရးတာျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္မင့္ထဲက (တစ္) ခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ျပင္ပါတယ္။ ေဆာရီး။ တခ်ိဳ႕လို႔ သင္ခဲ့ရ ဖတ္ခဲ့ရတယ္။ အဲလို စသတ္ပါတာကို တစ္တစ္ခြခြ အသံထြက္ဖတ္ရ ေျပာရတယ္။

ေမးခြန္းမွာ သတ္ပံုမမွန္လို႔ မေျဖခဲ့တာ တခုမွ မရွိပါ။ နားလည္ရင္ ေျဖပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ဌ ႏွင့္ ႒

၁။ ေ႒း ဋႏွင့္ဌ ေပါင္းျခင္း ေဌး ပါတ္ဆင့္မပါ မူရင္းအျဖစ္မွတ္သားဖူးပါတယ္ဆရာ

၂။ တကယ္ေတာ့ ႒ က အသတ္သေဘာမို ့ ျပ႒ာန္းလို႔သာ သိခဲ့တာပါ။ အေတာ္ေခါင္းစားစရာပါ။

၃။ ေရွ႕မွာ စာလံုးပါေနရင္ ႒ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ျပ႒ာန္း။ ျပ႒ာန္းမွာ ပ်တ္လို႔အသံထြက္ရတယ္။ အစဆံုးေရးရင္ ဌ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ဌာန။

၄။ ဆရာ ျပဌာန္းလား၊ ျပ႒ာန္းပါလားဆရာ။

၅။ ဆရာ႐ွင့္ ဌ ႏွင့္ ႒ အကၡရာကို မည္သည့္အေၾကာင္းရာမ်ားတြင္ ခြဲျခား ေရးသားၾကပါသလဲ။

၆။ ပထမလို႔ဘဲသိခဲ့တာ ပ႒မဆိုတာ ပ႒မံဆရာသိန္း။ အာ့လိုနာမည္မ်ိဳးဘဲသိခဲ့ရတာ။

၇။ ကမၼဠာန္းေတာရေက်ာင္းကထိန္လို႔ေရးထားတဲ့ ပို႔စ္တခုေတြ႔ပါတယ္။ မွားေနတယ္။ ကမၼဌာန္းလို႔ေရးရတယ္။

႒ နဲ႔ ဌ အသံုးေနရာ မတူပါ။ ျမန္မာစာ ဗ်ည္းအကၡရာ (၃၃) လံုးထဲမွာ ဌ သာပါတယ္။ ႒ မပါ။

၁၃၁၆ (၁၉၅၄) ခုႏွစ္ထုတ္ ဦးစံခ်စ္ေရးသားတဲ့ ကဝိဓဇသတ္ပံုက်မ္းမွာေတာ့ ဌာန္း = ကမၼဌာန္း၊ ပဌာန္းပါဠိ၊ ျပဌာန္းသည္ လို႔ပါတယ္။ ဌာန္ = ဌာန္ကရိုဏ္း၊ ျပဌာန္း၊ အဓိဌာန္၊ သႏၷိဌာန္ လို႔ပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ထုတ္ ဦးသာျမတ္ေရးသားတဲ့ ျမန္မာစာေရးထံုးက်မ္းထဲမွာေတာ့ ဌာန္း = ကမၼဌာန္း၊ ျပဌာန္းသည္၊ ျပဌာန္းခ်က္စာအုပ္ လို႔ပါတယ္။

စစ္အစိုးရေခတ္မွာထုတ္ထားတဲ့ ျမန္မာအဘိဓာန္စာအုပ္ထဲမွာ ျပဌာန္းေရာ ျပ႒ာန္းပါ မေတြ႔ပါ။ ဌာန၊ ဌာနခ်ဳပ္၊ ဌာေန၊ ဌာနႏၲရ၊ ဌာပနာ လို႔သာပါတယ္။

ခရီးေဆာင္ျမန္မာအဘိဓာန္မွာေတာ့ ျပ႒ာန္း = ပ်တ္ထန္၊ ပ်ာ့ထန္ အသံထြက္ေၾကာင္းပါတယ္။ (ၾကိ) ဥပေဒစသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ ပ႒မံဆရာသိန္းက နာမည္အရသူသေဘာက်တာကို စာလံုးေပါင္းထားတယ္။ တျခားလူေတြလည္း ကိုယ့္နာမည္ကို ၾကိဳက္သလိုေပါင္းၾကတယ္။ ဥပမာ အူးမ်င့္သိဏ္း။ သူတို႔အၾကိဳက္ကို ေျပာရန္မရွိပါ။

ပဌမ နဲ႔ ပထမ ကိုသီးသန္႔ေရးထားတယ္။

ဌာ
ကမၼဌာန္း
ကိုယ္သဏၭာန္
က်န္းမာေရးဌာန
ဌာနခ်ဳပ္
ဌာနစိတ္
ဌာနပိုင္မင္း
ဌာနမွဴး
ဌာနီ
ဌာနႏၲရ
ဌာပနာ (ပါဠိ = ဌပန = ထားျခင္း)
ဌာပနာတိုက္
ဌီ (ဥပါဒ္၊ ဌီ၊ ဘင္)
ပဌမ (ပါဠိ) = တခုေျမာက္
ပဌာန္းပါဠိ
ပထမ = (သကတၲ ေခၚ သသၤသၾကိဳက္ ေခၚ ဆန္းစ္ခရင္ ေခၚ သသၤကရုိက္) = တခုေျမာက္
မိုးေလဝႆဌာန (ယခင္သံုး)
ရာထူးဌာနႏၲရ
ဝတ္ဌနာ
သူေဌးသူၾကြယ္။
ေနရာဌာန


ကု႒နူနာ
ဆ႒မ
ဒိ႒
အ႒ကထာ
အ႒မ
အ႒ာရသအတတ္
ဥကၠ႒
ေရႊမုေ႒ာ

တခ်ိဳ႕က ငွက္ကိုေရးတာ ဌက္လို႔ရိုက္တယ္။ မွားတယ္။ တေခ်ာင္းငင္၊ ဟထိုးကို အကၡရာရဲ႕ အလယ္ကေနသာဆြဲရတယ္။

ပဌမ ပ႒မ ပထမ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/blog-post_950.html
ပဌမ ႏွင့္ ပထမ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/03/blog-post_94.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

မ်က္စိမွိတ္ထားေသာ္လည္း

မိတ္ေဆြတေယာက္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရွဴေနပါသတဲ့။ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ေနသတဲ့။ ရယ္စရာ ေရးလိုက္တယ္။ ႏွာေခါင္းကို ဖြင့္၊ နားကုိ ပိတ္လို႔။

ကြ်န္ေတာ္လည္း မႏွစ္ကေႏြမွာ အလည္ျပန္ေတာ့ စာအုပ္ဆိုင္ေတြကို သြားခ်င္ေပမယ့္ မသြားခဲ့ပါ။ မ်က္စိမွိတ္ထားစရာ စာအုပ္ေတြကို ျမင္မိမွာစိုးလို႔။ မလံု႔တလံုပံုနဲ႔ စာအုပ္အဖံုးေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ေပၚလစီအရ ပလီထားတဲ့ သတ္ပံုေတြကို မျမင္ခ်င္လို႔။

မျမင္ခ်င္ဆံုးစာအုပ္ေတြကေတာ့ ေရႊဥေဒါင္းနဲ႔ တသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ သခင္ဘေသာင္း ဘာသာျပန္တဲ့ တေထာင့္တည၊ ေတာင္ျမိဳ႕ဆရာေတာ္ၾကီးေရးတဲ့ တဘဝ သာသနာစာအုပ္ေတြ။ အဲတာေတြကို စသတ္ထားၾကတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

သတ္ပံု ႏွင့္ စပယ္လင္

အဂၤလိပ္လိုေရး ေမးတာကို အဂၤလိပ္လိုေရး ေျဖလိုက္တယ္။

ေျဖျပီး စပယ္လင္ ျပင္ပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ေခၚ အိုင္ ကို အျမဲ အိုင္အၾကီးေခၚ ကယ္ပီတယ္လက္တားနဲ႔သာ ေရးရတယ္။ သင္ ေခၚ ယူ ကို ဝိုင္အုိယူ နဲ႔သာ ေရးသင့္ေၾကာင္း။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးတဲ့သူငယ္ခ်င္းဆီ စာေရးတာမဟုတ္။ ကိုယ့္က်န္းမာေရးကို ဆရာဝန္ဆီ စာေရးတာျဖစ္လို႔။

အဂၤလိပ္လိုေရးတာကိုလည္း အားေပးတယ္။ မွန္ေစခ်င္တယ္။

သူ႔ဖုန္းမွာ ျမန္မာစာေဖါင့္မရွိလို႔ပါ။ ေနာင္စာေရးရင္သတိထားပါမယ္တဲ့။ အဂၤလိပ္လိုေရးေတာ့ ေဖါင့္မေျပာင္းရလို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာတယ္။ ေက်းဇူး။ စပယ္လင္ေတာ့ သတ္ပံုျပင္သလိုသာ ျပင္ေနရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

တကၠသိုလ္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

ပံုတင္ထားတာ ေတြ႔တယ္။ ေက်းဇူး။ ဖတ္ေတာ့ နားမလည္။ ေဆာရီး။

၁၉၆၂ႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲကို ရက္ရက္စက္စက္ၿဖိဳခြင္းျပီး ေက်ာင္းေတြပိတ္တယ္။ ႏွစ္လေလာက္အၾကာ ေက်ာင္းေတြျပန္ဖြင့္ေတာ့ ေက်ာင္းသားတိုင္း ပုဆိုးနဲ႔တိုက္ပံုအကႌ် ဝတ္ရမယ္။ ေဘာင္းဘီဝတ္ရင္ နက္တိုင္တပ္ရမယ္။ ေက်ာင္းသူေတြလဲ အကႌ်လက္ရွည္ထူထူဝတ္ရမယ္။ အကႌ်ပါးပါးနဲ႔ အကႌ်လက္ျပတ္ မဝတ္ရ။ ဆရာေတြ၊ ဆရာမေတြက ၾကည့္ထိန္းရမယ္။ စည္းကမ္းအတိုင္း ဝတ္မလာသူေတြကို စာသင္ခန္းထဲ ဝင္ခြင့္မျပဳရ အမိန္႔ေတြထုတ္ပါတယ္။

မတတ္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြမွာ တိုက္ပံုအကႌ်က ထည္လဲ မရွိၾက။ တိုက္ပံုဝတ္မထားရင္ စာသင္ခန္းထဲ ဝင္ခြင့္မျပဳနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကရရွာတယ္။ ကိုမင္းေနာင္ဆိုခဲ့ဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတဦးဆိုတဲ့သီခ်င္းက အဲဒီေနာက္ခံမွာ ေပၚလာတာ။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတဦး လွပံုထူးသမွ် ေတြ႔ရဖူးသည္မွာ။ ၾကည္စြာဘဝင္ႏွလံုး ရႊင္ျပံဳးေျမ့ကာ ယေန႔သာတိုင္ ေၾသာ္ ေမ့ပါႏိုင္အျမဲ၊ တသက္သက္စိတ္ထဲမွာ ေမွ်ာ္ကာေတြး ေငးမိအခါခါ။

အင္းယားကန္အပါး ေလွ်ာက္ကာသြား အနားယူေသာတေန႔မွာ၊ ယဥ္စြာယဥ္စြာ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔ျပံဳးလဲ့လဲ့ခ်စ္စရာ၊ ပြင့္သစ္လာသည့္ပန္း လန္းတဲ့ပံုပမာ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတဦး ခ်စ္ၾကည္ႏူးစရာ လွပေၾကာ့ယဥ္စြာ။

တပတ္လွ်ိဳဆံထံုးေၾကာ့မွာ တပြင့္ပန္းပန္လာ၊ ရႈကာေငး ႏုဝါအေသြး လက္ရွည္ထူထူေလးဝတ္ကာ၊ ၾကက္ေသြးနီနီ ထဘီပန္းခက္ ယဥ္သထက္ယဥ္စြာ၊ နက္ေမွာက္ကတၲီပါ လွပယဥ္ေက်း ပံုေတာ္ေလးနဲ႔ပါ။

ျမန္မာဆန္ဆန္ အေနာက္ဟန္မေႏွာ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာထား ဝတ္စားတန္ဆာ၊ ရႈတိုင္းယဥ္ အဆင္ေျပကာ အခ်ိဳးက်က် လွပလို႔ခ်စ္စရာ၊ ေတြ႔ခဲ့ဖူးတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတဦးပါ။

အခုေခတ္မွာက တမ်ိဳး။ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္ေတြက ျမန္မာစာသတ္ပံုနဲ႔ အေရးအသား မသိၾကေတာ့။ ေတြ႔ပံုထူးတဲ့ တစ္ကသိုလ္ေတြ ျဖစ္ကုန္ျပီ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

The Old Man and the Sea ဇရာ

ကြန္မင့္တခုရတယ္။ အဆိုေတာ္ ကိုမင္းေနာင္ အရင္လေလာက္ကမွဆံုးသြားၿပီတဲ့ဆရာ အသံတကယ္ေကာင္းၿပီး သူ႔သီခ်င္းေတြနားေထာင္ေကာင္းတယ္ ဇရာ တို႔ဂ်င္မေလးဂ်မ္းတို႔ တဲ့။

ဇရာသီခ်င္းကို ဘိုကေလးတင့္ေအာင္ေရးသားျပီး ကိုမင္းေနာင္ကဆိုပါတယ္။

အဏၰဝါ ကမ္းေျခအနီးမွာ၊ ဇရာပို တံငါအိုၾကီး ဘဝခရီးကိုေတြး ေတြး ရင္ေလးမိတာ၊ ငိုက္ေဆြးသလိုႏြမ္း ပိုက္အေဆြးကို ထမ္းကာ၊ တလွမ္းျခင္းလွမ္းရင္း၊ ဝမ္းတြင္းမခ်ိသမွ် အတိအက်ေပၚလာ။ ေအာ္ ျမစ္ျပင္ရယ္က်ယ္ပါဘိေလး၊ ငါးေတြ သည္ျမစ္ေၾကာမွာ ေပါပါဘိေလး။ သို႔ေသာ္ သည္ပိုက္အေဆြးနဲ႔ လိုက္ေရးမလြယ္ပါ။

ႏုပ်ိဳသစ္လြင္ ငယ္စဥ္ကိုမွန္း။ လြမ္း မ်က္ရည္ျဖာ။ အင္အားသန္မာ လူလံုးက်စ္လစ္။ ပိုက္သစ္ကိုဆြဲကာ၊ လာလာေလ ေရႊငါးၾကင္းတို႔။ အိမ္အျပန္ငါးတန္ထမ္းလို႔၊ မွန္းကာၾကည့္ လြမ္းပါဘိေလး။

ဇရာဖိစီး ခရီးမတြင္ေသာဘဝမွာ၊ က်န္ေသးသမွ် အားေဆာင္ၾကည့္ရွာ၊ ကံေပးမွ ငါးတေကာင္မိမွာ။ အလို ၾကည့္စမ္းပ စားစရာ ငါးသတၱဝါ၊ ဟင္ ပိုက္မွာတြယ္ျငိ မိတန္ေကာင္းရဲ႕တခါ၊ အသာအယာေခ်ာ့ကာဆြဲ၊ အသက္ပင္မရွဴရဲ လက္ထဲ လက္ထဲ လက္ထဲေရာက္လု ခုအခ်ိန္မွာ ႕႕႕

လြတ္ေလျပီ ႕႕႕ ေရႊရည္ဝင္းသည့္ငါး ငါးသတၱဝါ၊ ခုန္လႊားျပန္ဆင္း ျမစ္တြင္းအဏၰဝါ။ တငါအို ႕႕႕ ဗ်ာပိုလိႈက္လွဲ မ်က္ရည္ဝဲ။ အားခဲလို႔မေျဖသာ၊ လူကဇရာ ပိုက္မွာေဆြး၊ ငိုေၾကြးမည္တမ္း ျမစ္ကမ္းေဗြအဏၰဝါ။     ။

The Old Man and the Sea က အေမရိကန္စာေရးဆရာ အားနက္စ္ဟယ္မင္ေဝးေရးတဲ့ ဝတၲဳ။ ၁၉၅၄ မွာ ထုတ္ေဝတယ္။ က်ဴးဘားမွာ ေရးတာလို႔ဆိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကသာ အဲလိုအသံထြက္တာ အမွန္က ကူဗား တဲ့။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉
ပံု The Old Fisherman by Alexander Ignatius Roche

Alaxan ေဆး

ဆရာရွင့္ ကြ်န္မအသက္ ၃၀ ကေလးအသက္ ၃လပါရွင့္ ကြ်န္မ သြားကိုက္၍ alaxan ေသာက္တာ ကေလးကို ထိခိုက္နိုင္သလား သိခ်င္ပါတယ္ရွင့္

Paracetamol (ပါရာစီတေမာ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/paracetamol.html

Ibuprofen အိုင္ဘူပရိုဖင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/ibuprofen.html

ဒီေဆး ၂ မ်ိဳး ေရာထားတဲ့ေဆးျဖစ္တယ္။ မျမင္ရ မစမ္းရသူတိုင္းကို အေဝးကေန ေဆးကုသလို မလုပ္ပါ။ ေရာဂါအေၾကာင္း ေဆးအေၾကာင္းသာ ေရးတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

မိုးတိမ္ေတြ

ေလလည္းတိုက္တယ္။ ေအးတယ္။ မေအးခဲ့တာ ၾကာေတာ့ ပိုေအးသလိုထင္ရတယ္။ သစ္ပင္ေတြ အေရာင္ေျပာင္းစျပဳျပီ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း မျဖစ္မေန သြားလာ လုပ္ကိုင္ၾကရတာေတြကိုေတာ့ မလုပ္ မျဖစ္ၾကပါ။ ဦးစားေပးရ ေရြးခ်ယ္ရတာေတြ လူတိုင္းမွာ ရွိၾကတယ္။

ေအးခ်ိန္မွာ ေကြးေန ေတြးေနသူေတြက လုပ္ရမွာေတြကို လုပ္ခဲ့ၾကလို႔။ မနားရသူေတြကလည္း နားခ်ိန္မွာ နားၾကရမယ္။

သစ္ရြက္စိမ္းေတြလည္း ဝါနီညိုေရႊေရာင္ ေျပာင္းၾကလိမ့္မယ္။ လူႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ဟာ ဘာဝတရားေနာက္ လိုက္ၾကရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ကာတြန္း

၁၀-၉-၂၀၁၂ ေန႔မွာ အိႏၵိယကာတြန္းဆရာတေယာက္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေျပာင္ေလွာင္ေရးဆြဲလို႔ အဖမ္းခံရတယ္။

၃၀-၇-၂၀၁၉ ေန႔မွာ တရုပ္ကာတြန္းဆရာတေယာက္ တရုပ္ဆန္႔က်င္ေရးကာတြန္းဆြဲလိုု႔ အဖမ္းခံရတယ္။

ျမန္မာျပည္သား ကာတြန္းဆရာေတြကို မီမမီမသိပါ။ (ဦး) ဘဂ်မ္း၊ (ဦး) သန္းၾကြယ္နဲ႔ ေမာင္စိန္တို႔ဟာ အလြန္ေတာ္တဲ့ ကာတြန္းဆရာေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ေတာ္တဲ့ တျခားကာတြန္းဆရာေတြလည္း အမ်ားၾကီး။ အရင္ကကာတြန္းေတြမွာ သတ္ပံုလည္း မွန္တယ္။ အခုေတာ့ သတ္ပံုမွန္သူ နည္းနည္းသာ ရွိတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Baby Health Links ကေလးက်န္းမာေရးစာ ၂၀

မဂၤလာပါဆရာ ကေလးကအသက္ ၃လပါ ေခ်ာင္းဆိုးတာ ၅ ရက္ေလာက္ရွိပါၿပီ ရင္မၾကပ္ပါဘူးလြန္ခဲ့တဲ့ ၃ရက္က ရန္ကုန္ကေနနယ္ျပန္ၿပီးေနာက္မွာ ပိုဆိုးလာပါတယ္ဆရာ ေဆးဆိုင္မွာေမး၀ယ္ေတာ့ Baby Cough Syrup ဆိုတဲ့ေဆး ေပးလိုက္ပါတယ္ဆရာ အခုကေလးက ေခ်ာင္းဆိုးတာစိပ္လာပါတယ္ သလိပ္ေတြအန္လိုက္မွသက္သာပါတယ္ဆရာ အဲ့ဒါ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာေလးေျပာျပပါဦးဆရာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Baby Health Links ကေလးက်န္းမာေရးစာ ၂၀
1. Baby Care ကေလးဗိုက္နာရင္ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/baby-care.html
2. Baby health ကေလးက်န္းမာေရး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/baby-health.html
3. Baby Questions ကေလးအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/baby-questions.html
4. Baby's Cough ကေလးငယ္ေတြေခ်ာင္းဆိုးရင္ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/babys-cough.html
5. Baby's Cough ကေလးငယ္ေတြေခ်ာင္းဆိုးရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/babys-cough.html
6. Child Health Care ကေလးေတြ ေနမေကာင္းရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/child-health-care.html
7. Common Cold in children ကေလးေတြ အေအးမိရင္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
8. Common Oral Mucosal Lesions ခံတြင္း-ပါးစပ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/06/common-oral-mucosal-lesions.html
9. Coughing and Children ကေလးေတြေခ်ာင္းဆိုးရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/coughing-and-children.html
10. Cypon syrup (ဆိုက္ပြန္) ေဆးရည္ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/cypon-syrup.html
11. Diarrhea in Children ကေလးဝမ္းသြားရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/diarrhea-in-children.html
12. Fever and Baby ကေလးႏွင့္ အဖ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/fever-and-baby.html
13. Fever First Aid အဖ်ားရွိသူ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/fever-first-aid.html
14. Gripe Water ကေလး ေလေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/gripe-water.html
15. Medicines for babies ကေလးနဲ႔ ေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/medicines-for-babies.html
16. Myth About Babies ကေလးငယ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/myth-about-babies.html
17. Paracetamol and Azithromycin ကေလးေဆးမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/paracetamol-and-azithromycin.html
18. Paracetamol Suppositories ပါရာစီတေမာထည့္ေဆး https://doctortintswe.blogspot.com/2019/06/paracetamol.html
19. Paracetamol Syrup (ပါရာစီတေမာ) အရည္ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/paracetamol-syrup.html
20. Supplementary foods ကေလးအတြက္ ျဖည့္စြက္စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/supplementary-foods_18.html
21. Tonics for Children ကေလးအားေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/tonics-for-children.html
22. Vomiting in babies ကေလးေတြအန္ရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/vomiting-in-babies.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Red Received Round Rubber Seal Stamp လက္ခံရရွိပါသည္

၁။ How wikipedia is smart in our language
All operating systems on phones and computers have already had Unicode.
People are just only installing Zawgyi.

ယူနီကုဒ္ေၾကာ္ျငာလည္း လာတယ္။

၂။ hello , sIR
we are manufcturer from China
mini humidifier will like ?
GOOD PRICE

ေဆးေၾကာ္ျငာလည္း လာတယ္။

ေၾကာ္ျငားမ်ား လက္ခံရရွိပါသည္။ ေက်းဇူး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Hepatitis B vaccine ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး

ဆရာရွင့္ က်မက ႕႕႕ ျမို့နယ္ ႕႕႕ တိုက္နယ္ေဆးရံုမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ Trained nurse ပါ ဒီေန့OT ဝင္ရင္း round needle စူးမိလို့ပါရွင့္ လူနာက HBs Ag positive ပါရွင့္ က်မက၂၀၁၀ သင္တန္းသူတုန္းက ဘီကာကြယ္ေဆးေတာ့ ထိုးထားပါတယ္ရွင့္ Antibody ေအာင္ မေအာင္ေတာ့ မစစ္ထားပါဘူး အဲတာ ဘီကာကြယ္ေဆး ထပ္မံထိုးဖို့ လိုအပ္လား သိခ်င္လို့ပါရွင့္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္

ေဆာရီး။ ဘီကာကြယ္ေဆးထိုးထားရင္ စိုးရိမ္စရာ မရွိေလာက္။ အမ်ားအာျဖင့္ ထပ္စစ္စရာမလိုပါ။ ဘီပိုးသံယရွိသူ ေနာက္ ၄ ပတ္မွာ စစ္ႏိုင္။ ၁ ပတ္ကေန ၉ ပတ္အထိေစာင့္ရတတ္။ ၄ ပတ္က ပ်မ္းမွ်ျဖစ္တယ္။

Hepatitis B vaccine အသည္းေရာင္ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးအေႀကာင္း‬ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/hepatitis-b-vaccine.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ပိုဆိုးလာသည္လို႔ ေရးရတယ္

အသက္ ၂၃။ မ။ အေရျပားေရာဂါ အသက္ ၅နွစ္မွစ၍ျဖစ္သည္။ယခင္ကထက္ ယခု ပိုစိုးလာသည္။ ဘယ္လို ေဆးဝါးမ်ိုး သံုးရမည္နည္း။ ဘယ္လိုဂရုစိုက္ရမည္နည္း။ ဘယ္လိုအေရျပားေရာဂါျဖစ္သနည္း။ ဘယ္လိုကုသရမည္နည္း။

ေဆာရီး။ နာတာရွည္အေရျပားမွာျဖစ္တာ အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ျပသင့္။ လင့္တခု ပို႔မယ္။

ပိုဆိုးလာသည္လို႔ ေရးရတယ္။

Dermatitis ေပ်ာက္ႏိုင္ခဲတဲ့ အေရျပားအနာ hhttps://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/blog-post_27.html

စိုး နဲ႔ ဆိုး ttps://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/eczema.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

White Elephant ဆင္ျဖဴေတာ္

ကာတြန္းဆရာ (ဦး) သန္းၾကြယ္က ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးမွာသံုးေၾကာင္းေရးဆြဲထားတယ္။ ဖဆပလ ေခတ္မွာ။

ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာအျပင္ သီရိလကၤာ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား၊ နီေပါရာဇဝင္ေတြမွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို တန္ဘိုးထားၾကတယ္။ အျမတ္တႏိုး မဂၤလာယူၾကတယ္။ ျမန္မာ့ကုန္းေဘာင္ရာဇဝင္မွာေျမဒူးမင္းနဲ႔ ဘုရင့္ေနာင္တို႔က ဆင္ျဖဴ႕ရွင္ဘြဲ႔ခံၾကတယ္။ ေတာ္ဝင္လက္ေဆာင္အျဖစ္လည္း ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ၁၆ ရာစုထဲမွာ ထိုင္းနဲ႔ ဗမာႏိုင္ငံၾကား ဆင္ျဖဴေတာ္ ၄ ေကာင္ ပိုင္လိုမႈေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္။

ဟင္ဒူဒ႑ာရီမွာလည္း ေဝဒစၾကဝဠာေဗဒမွာ ေဝဒနတ္ဘုရားေတြဘုရင္ Airavata ဟာ ဆင္ျဖဴေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာစာေပမွာလည္း အမ်ားၾကီးပါတယ္။ စၾကာမင္းမွာ ဦးေခါင္းသံုးလံုးပါဆင္ျဖဴေတာ္ရွိသတဲ့။ နာမည္ကလည္း Airavata ျဖစ္တယ္။

စစ္အစိုးရေခတ္ကေခၚၾကတဲ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ဟာ Albino elephants ျဖစ္တယ္။ ခရုသင္းအပါအဝင္ ျဖဴတာမွန္သမွ်ကို ေခၚတယ္။ တကယ့္အေရာင္က ပန္းေရာင္၊ နီညိဳႏုေရာင္သာျဖစ္တယ္။ အမွန္က ဆင္ေရာ တျခားအေကာင္ေတြ၊ ငွက္ေတြမွာပါ ရွားပါးလို႔ တန္ဘိုးထားတဲ့သေဘာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ က်ိန္စာသေဘာယူဆတာလည္းရွိတယ္။

အျဖဴေရာင္မုသားဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စကားစုရ့ဲအဓိပၸါယ္က အေသးအဖြဲလိမ္ေျပာတာတဲ့။ တဖက္သားခံစားခ်က္ကို မထိခိုက္ေအာင္ ေျပာတာမ်ိဳးတဲ့။

အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ တမ်ိဳးယူဆၾကတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္မထားတာေတြေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ၾကီးမားတာကို White elephant အသံုးကိုသံုးၾကတယ္။ (ပီတီ ဘာႏြမ္) ဆိုသူ အေမရိကန္စီးပြါးေရးသမားဟာ Toung Taloung ေခၚတဲ့ ဗမာ့ အဘိုးတန္ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္ကိုရယူဘို႔ အျပင္းအထံၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ထိုင္းဘုရင့္ဆီက တေကာင္ ဝယ္လို႔ ရသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆင္ျဖဴဟာ ညစ္ေပတဲ့မီးခိုးေရာင္ထဲမွာ ပန္းေရာင္ အစက္အေျပာက္ေလးေတြနဲ႔ဆင္သာ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရေတာ့တယ္။

အဲတာေၾကာင့္ ခုေခတ္မွာ အေပၚယံတန္းဆာဆင္ထားတဲ့ လက္ေဆာင္နဲ႔ ေရာင္းကုန္ကိုသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ အသံုးနဲ႔ သံုးလာၾကတယ္။ ဥပမာ စပိန္မွာ ေဆာက္လုပ္တဲ့ ေလယာဥ္ကြင္း အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆင္ျဖဴေတာ္စာရင္းဝင္ၾကတယ္။ မဒရစ္ေတာင္ဖက္က Ciudad Real Airport ေလဆိပ္။ ေျမာက္အေမရိကမွာ အၾကီးဆံုး Montréal-Mirabel International Airport ေလဆိပ္။ Lambert-St. Louis International Airport runway ေလဆိပ္ေျပးလမ္း။ ဒုတိယကမာၻစစ္တံုးက ဂ်ပန္ Yamato စစ္သေဘၤာ။ အဲလို ေခတ္သစ္ ဆင္ျဖဴေတာ္စာရင္းက အရွည္ၾကီးရွိပါတယ္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ပြဲေတြလမ္းေတြနဲ႔ ေရႊေတြေငြေတြ၊ ရတနာေတြစီျခယ္ျပီး၊ တခန္းတနား လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၈-၁၁-၂ဝ၁၁ ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ဧရာဝတီတံတားဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္တ့ဲ သမတ ဦးသိန္းစိန္ကေန ဆင္ျဖဴေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္ရ့ဲရတနာတပါးဆိုျပီး မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္ေျပာသြားခဲ့တယ္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္မွာ ထိုင္းကေန စစ္ပြဲမွာ ရဲရဲေတာက္တုိက္ႏုိင္တဲ့ ကုိယ္ခႏၵာၾကီးၾကီး ဆင္မည္းတေကာင္ကို ဆင္ျဖဴေတာ္ဆုိျပီး မင္းေနျပည္ေတာ္ကို ပို႔လုိက္ပါတယ္။ ဆင္ဝန္ေတြက ဆင္ျဖဴေတာ္အဂၤါ ပါမပါ စစ္ေဆးေပမဲ့ တခုမွ မေတြ႔လို႔ အခက္ေတြ႔ေနၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ဦးေပၚဦးကို အကူအညီေတာင္းၾကရတယ္။ ေနာက္ေန႔ မနက္ခင္းမွာ ဘုရင္က သူ႔ဘုန္းတန္ခုိးအရေပၚတဲ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို လာျပီးရူစားေတာ့တယ္။ ဆင္ဝန္ကို ဆင္ျဖဴေတာ္အဂၤါပါလား ေမးပါတယ္။ ဆင္ဝန္ကလည္း တိတ္ေနေတာ့ ဘုရင္က ေပၚဦး ေလ်ွာက္တင္စမ္းဆုိေတာ့၊ ေပၚဦးက ဆင္မည္းကို ေသခ်ာလွည္႔ပတ္ၾကည့္ဟန္ျပဳျပီး မွန္လွပါ ဆင္အမ်ိဳးမွာ ကာဠဝကဆင္၊ ဂေဂၤယ်ဆင္၊ ပ႑ရဆင္၊ ဥေပါသထဆင္၊ ေဟမဆင္၊ ဆႏၵန္ဆင္ဆုိျပီး အမ်ိဳးအမ်ိဳးရွိရာ ယခု လက္ရွိ ဆင္ၾကီးမွာ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေဟမဆင္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ ေဟမဆင္မ်ိဳးမွာ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္လ်ွင္ ေဖြးေဖြးျဖဴလာေၾကာင္းပါလို႔ ေလ်ွာက္တင္လိုက္ပါသတဲ့။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Chikungunya ခ်ီကန္ဂြန္ညာကို ဆင္ျဖဴေတာ္တုပ္ေကြးလို႔ အမည္ေပးထားတယ္။ ၅ဝဝဝ တန္ကို စကၠဴဆင္ျဖဴေတာ္လို႔ ေခၚတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Medicines ေဆးေသာက္နည္း

မဂၤလာပါ ဆရာရွင့္ သားေလးက စအိုဝနားေလးမွာ ျပည္တည္နာ ေပာက္လို့ ခြဲရပါတယ္ဆရာ p.o Cefixime 15mg BD-5Ds 5Ds တေန့ ၂ျကိမ္လား တေန့ ၁ျကိမ္ တိုက္ရမွာလား ေျဖျကားေပးပာဆရာ

ေဆးညႊန္း အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား
OD = တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊
BD = bid = တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊
TDS = q8h = တေန႔ ၃ ၾကိမ္၊
QID = q6h = တေန႔ ၄ ၾကိမ္၊
HS (hora somni) = ညအိပ္ရာဝင္၊
PC (postcibal) = အစာနဲ႔ေသာက္ပါ၊
CM (coming morning) = မနက္အိပ္ရာထ၊
Stat = ခ်က္ခ်င္းေသာက္-ထိုး-သံုးပါ၊
PRN = SOS = လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္၊
IM = ၾကြက္သားထဲထိုးေဆး၊
IV = ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးေဆး၊
SC = အေရျပားေအာက္ထိုးေဆး၊

Medicines ေဆးေသာက္နည္း https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/medicines.html
Once a Day Meds တေန႔တၾကိမ္ေဆးမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2018/12/once-day-meds.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

The Third Eye တတိယမ်က္လံုး

တင္ထားတာေတြ႔တယ္။ သူတို႔ညီအကိုေတြ ငယ္စဥ္ကဖတ္ခဲ့တဲ့ တတိယမ်က္လံုးစာအုပ္တဲ့။ ႏွစ္ေယာက္လံုးက သူငယ္ခ်င္းေတြ။

တတိယမ်က္လံုး
မူရင္း - The Third Eye by T. Lobsang Rampa (published in November 1956)
ဘာသာျပန္သူ - ေဒါက္တာသန္းထြန္း
(မွ်ေ၀သူ ခရက္ဒစ္ - burmeseclassic.com)
burmeseclassic link: http://www.mmbookdownload.com/ebook-the-third-eye.html

ဘာသာျပန္သူကလည္း ေဒါက္တာသန္းထြန္း။ ေကာင္းမဲ့စာအုပ္။ ကြ်န္ေတာ္က စာအုပ္အဖံုးအရင္ မူရင္းစာေရးသူ အမည္ကို ဖတ္တာနဲ႔ တိဘက္လို႔သိတယ္။ သူတို႔မွာ ေလာ့ဘ္ဆန္ အမည္ေတြမ်ားတယ္။ အိႏၵိယမွာ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ေနခဲ့စဥ္က တိဘက္ေတြနဲ႔ အလြန္ခင္မင္ရင္းႏွီးတယ္။ ဒလိုင္းလားမား၊ တိဘက္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ တိဘက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ တိဘက္လူငယ္၊ တိဘက္အမ်ိဳးသမီးေတြ။ သူတို႔ၾကိဳပမ္းမႈ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထက္ ခက္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ တတိယအင္အားစုဆိုျပီး မၾကာခဏေပၚတယ္။ တတိယမ်က္လံုး မရွိ။ ရွိတဲ့ႏွစ္လံုးေတာင္မွ တဖတ္ပိတ္ၾကည့္သူေတြရွိတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ဟား ဟား သြား တေခ်ာင္း မွ မရွိဘူး

ေမာင္စိန္ ေရးဆြဲတဲ့ကာတြန္း။ ၾကာပါျပီ။

ခုေခတ္မွာေတာ့ (တစ္) ေခ်ာင္းသမား မ်ားတယ္။

သြား တေခ်ာင္းတည္းသာ က်န္တဲ့အထိ သတ္ပံုမွားေရးၾကလိမ့္မယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉
ပံုအတြက္ ေက်းဇူး။

သနပ္ခါး

တူမတေယာက္က သူ႔အဖိုးအဖြားေတြျခံထြက္ သနပ္ခါးတံုးေတြပံု တင္ထားတယ္။

သနပ္ခါးကို ရုကၡေဗဒမွာ Limonia acidissima လို႔သာေတြ႔တယ္။ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္မွလည္း အဲလိုပဲ ေရးထားတယ္။ အမွန္က သီးပင္ကိုသာ အဲလိုေခၚပါတယ္။ မ်ိုးစိတ္ျဖစ္မယ္။

ေစာေစာက တေယာက္က ယူနီကုဒ္ေၾကာင့္ စမတ္ျဖစ္သြားျပီဆိုတဲ့ ဝိကီပီးဒီယားမွာရွာေတာ့ ပိုဆိုးတယ္။
အဂၤလိပ္အမည္ = Chinese Box Tree တဲ့။ တရုပ္နဲ႔ေတာ့ မဆိုင္ဘူးထင္တယ္။ အဲတာက ပန္းပင္။ Wood Apple တဲ့။ အဲတာလည္း မဟုတ္ပါ။
မ်ိုးရင္း = Rutaceac
မ်ိုးစု = Limonia
မ်ိုးစိတ္ = L.acidissima
သိပၸံအမည္ = Naringi crenulata (Roxb)
Limonia acidissima
Hespercthusa crenulata (Roxb) Rocam

သနပ္ခါး သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ မရွိ။ ပါးကြက္သား၊ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာလည္းရွိ၊

အမတ္ေလာင္းေတြကို ၾကိဳဆို၊ ေနာင္မွာ အမတ္ေလာင္းျဖစ္မယ့္ အပ်ိဳမ ပါး သနပ္ခါး။

အမတ္ေဟာင္းရဲ႕ ဆုေတာင္းစကား၊ ျမန္မာတျပည္လံုး သနပ္ခါးလို ေမႊးေစသား၊ အာဏာရွင္ပါးကြက္သားေဘးက ေဝးေစသား။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Grade 12 ဆယ့္ႏွစ္တန္း

ဆရာကိုပဲ အကူအညီေတာင္းလိုပါတယ္ ျမန္မာျပည္ပညာေရးစနစ္သစ္ရဲ့ Grade-12 ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္ရိုးမွာ ဘယ္လိုဘာသာရပ္ေတြ ပါဝင္မယ္ဆိုတာ သိထားရင္ ဗဟုသုတျဖစ္ဘြယ္ မွ်ေဝေပးေစလိုပါတယ္ဆရာ

မသိေသးပါ။ ေဆာရီး။

ယူအက္စ္ေအ USA 12th Grade Curriculum
English 12
Algebra 2 or Precalculus or Statistics
Science Physics or Science Elective
Social Studies Economics
General Elective Fine Arts/Music Technology/Computer Science/Physical Education
Foreign Language Spanish or French

ယူေက UK
From the age of 11-14, students will study a broad range of subjects such as Music, Math, Science, English, etc. When reaching 14, students usually enter into their first year of a 2-year process known as your GCSE (or SCE for those who are in Scotland). GCSEs are a set of exams that test your knowledge. Most schools follow the same method when it comes to GCSEs and you will take the following core subjects:
English
Maths
Sciences (either combined or separate Biology, Chemistry and Physics)
Students typically then select an additional 4 or 5 subjects to take in the GCSEs, and they can be subjects like French, German, Business Studies, Design and Technology, Music, and many more.

အိႏၵိယ India CBSE Science Class 12 - Subjects, Syllabus
English Core
English Elective
Functional English
III to V: Three Electives out of the following,
Mathematics
Physics
Chemistry
Computer Science
Biology
Biotechnology
Engineering Graphics
Economics

ျမန္မာျပည္မွာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ နည္းနည္းသာ သိေသးတယ္။ မေန႔က ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ၾကီးေရးတာ ဖတ္ရတယ္။ အကုန္ အမွန္ေတြ။

ကြ်န္ေတာ္ ပညာေရးက်ဆင္းခဲ့ျခင္းစာ ေရးေနတာ မတင္ေသးပါ။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အုပ္စံု။ အကုန္က်ဆင္းတာထဲမွာ ပညာေရးပါတယ္။ အေၾကာင္းခံနဲ႔ ရလဒ္မွာ ႏိုင္ငံေရးက ထိပ္က။ ႏိုင္ငံေရးမေကာင္းတာ ၾကာလာေတာ့ လူေတြပါ ညံ့ကုန္တယ္။ တိုင္းျပည္ပါ ညံ့ေရာ။ ေဆာရီး။ ကန္ေတာ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ဘယ္လြတ္မလဲ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Trouble ဒုကၡ ဒုကၡ ဒုကၡ

TUE 7:54 PM
https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/gif-files.html
၄ ခုဖ်က္လိုက္ရတယ္။ ေနာင္တသက္လံုး မပို႔ပါရန္။

3:01 AM
ဗ်ာ ဆရာ မွားေနၿပီထင္ပါတယ္ ဆရာ 😞 Gif ကြန္႔မန္႔ေပးနည္းေတြ ကြၽန္ေတာ္လည္းမၾကဳိက္ပါဖူး ဆရာ တခါမွလည္း ကြန္႔မန္႔မေပးဖူးဘူး ။ မန္႔တဲ့သူ ေသခ်ာ ၾကည့္ေပးပါအုန္း ဆရာ ။ ေလးစားလ်ွက္ပါ ။ ဆရာေက်းဇူးျပဳ၍ မန္႔တဲ့သူကုိ ၾကည့္ေပးပါဆရာ ။ ကြၽန္ေတာ့္ gif ကြန္႔မန္႔ေတြ မသုံးပါဖူး ။

8:13 PM
အဲလိုေတြ ျပန္လာလို႔ ဓါတ္ပံုရိုက္တယ္ တခါခါ Snapping tool နဲ႔ ပံုလုပ္ထားတယ္။ အခုပံုေတြကို ျပန္ရွာေနတာ မေတြ႔ေသးပါ။

အဲလို မၾကာခဏၾကံဳရတယ္။ တခ်ို႕က ေတာင္းပန္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ကေလးေဆာ့တာလို႔ေျပာတယ္။ တခ်ို႕က ဘာမွ မေျပာ။ တခ်ိဳ႕က ထပ္ပို႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒုကၡတမ်ိဳး။

ေစာေစာက အာထြာေဆာင္း အေျဖစာတခု ေမးခြန္းနဲ႔အတူ လာတယ္။ ပံုက တေစာင္း။ အဲတာမ်ိဳးကို ေဆ့ဖ္ လုပ္၊ ဖြင့္၊ တည့္၊ ခ်ဲ႕၊ ဖတ္၊ ေျဖ။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒုကၡတမ်ိဳး။

ေဖါင့္မတူတာေတြလာရင္ ေကာ္ပီလုပ္၊ ေဖါင့္ကြန္ဗာတာဖြင့္၊ ေပ့စ္လုပ္၊ ေျပာင္း၊ ႏုတ္ပဒ္မွာတင္၊ ကူးယူ၊ ဝဒ္မွာ ေပ့စ္လုပ္၊ ဖတ္၊ ေျဖ။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒုကၡတမ်ိဳး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

ဒီတခါက အေမပါဆရာ အသက္က ၆၅ပါဆရာ။ ညာလက္က ၂ရက္ဆက္တိုက္ ကိုက္ခဲေနလို့ ထြနးေရႊဝါ vortex အျခား လိမ္းေဆးေတြ လိမ္းပါတယ္။ ေနာက္ေန့မွာ ေရယံုေတြ ေပါက္လာပါတယ္ဆရာ။ လက္တခုလံုး ေပါက္တာပါဆရာ။ အေရျပားဆရာဝန္နဲ႔ျပပါတယ္။ အနာေပ်ာက္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ လက္ေမာင္းမွာ အက်ိတ္ေတြက်န္ျပီး ကိုက္ေနတယ္ဆရာ။ အက်ိတ္က အဆီက်ိတ္ပံုဆံပါ။ အလံုးပံုစံမဟုတ္ဘဲ အျပားအက်ိတ္ပါဆရာ။ တေန့က ကဒက္ရြက္ကို အနာေပၚ အံုလိုက္တာ ေရယံုေတြ ထပ္ေပါက္လာလို့ဆရာ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲဆရာ။ အေရျပားဆရာကေတာ့ ေရယံုသာကုနိုင္တာ အက်ိတ္ကေတာ့ သူမနိုင္ဘူးလို့ ေျပာပါတယ္ဆရာ။ အျကံေပးပါအုန္း ဆရာ။

အရပ္ေဆးနည္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါမယ္။ ေဆာရီး။ မတည့္တာ မသင့္တာကေနျဖစ္မယ္ထင္ရတယ္။ ဆရာဝန္ျပထားျပီး ထူးျဖည့္ရန္မရွိပါ။

အဲလိုေတာ့ ေျဖလိုက္တယ္။ ထပ္ျဖည့္ပါမယ္။ ေရယံုလို႔ သိပ္မထင္။ ဓါတ္မတည့္တာေၾကာင့္ အေရျပားမွာျဖစ္တာလို႔ ထင္တယ္။ ေကာ္တီဇုန္းလမ္းေဆး လိုေတာ့မယ္။ ပိုဆိုးသူေတြကို ေကာ္တီဇုန္း စားေဆးပါေပးရတယ္။ သိပ္ဆိုရင္ ထိုးေဆး။ မတည့္ကို တသက္လံုးေရွာင္ရမယ္။

အက်ိတ္ဆိုတာ အဲတာကေနဆက္ျဖစ္တဲ့ တက္ေစ့ ေခၚ လင့္ဖ္ႏုတ္ေလးေတြနဲ႔ တျခား တစ္ရွဴး ေခၚ ဆဲလ္ေတြ ေရာင္တာ ျဖစ္ႏိုင္။ ၾကာရင္ သက္သာသြားမယ္။ ပါရာစီတေမာက ေရာင္တာနဲ႔ နာတာကို သက္သာေစတယ္။ အနာရင္းသလို ျဖစ္ရင္ေတာ့ ပိုးေသေဆးပါလိုမယ္။

တင့္တယ္လွေသာ အင္ၾကင္းပင္ၾကီး တပင္ေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္ နားေလ၏

တူမတေယာက္နဲ႔အဖြဲ႔ ဘုရားဖူးသြားေနၾကတာ ကေန႔ သံဝေဇနိယေလးဌာနထဲက ဘုရားေလာင္းေမြးဖြါးတဲ့ေနရာ လုမၺိနီကို ေရာက္ၾကသတဲ့။

ဦးျမင့္ေဆြ မဟာဝိဇၨာ (လန္ဒန္) ေရးသားတဲ့ မဟာဗုဒၶဝင္သစ္စာအုပ္ အနားမွာရွိတယ္။ အေလာင္းေတာ္ ဖြားျမင္ျခင္း အခန္းမွာ -

ယင္းသို႔သြား၍ ႏွစ္ျပည္ေထာင္အၾကား၌ ႏွစ္ျပည္ေထာင္သားတို႔ ဆြတ္ခူးသံုးေဆာင္ရာ သာယာလွေသာ လုမၺိနီ အင္ၾကင္းေတာသို႔ ေရာက္၍ ပင္လံုးကြ်တ္ပြင့္လ်က္ တင့္တယ္လွေသာ အင္ၾကင္းပင္ၾကီး တပင္ေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္ နားေလ၏။ ထိုအခါ အင္ၾကင္းပင္၏ အခက္သည္ ကိုင္းညႊတ္ေပးေလ၏။ မိဖုရားၾကီးသည္ထိုသစ္ခက္ကို လွမ္းကိုင္ လိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ကမၼဇေလလႈပ္ေလ၏။ ေမာင္းမကိုယ္လုပ္တို႔သည္ ခ်က္ျခင္းပင္ တင္းတိမ္ ကာရံ ေပးၾကေလ၏။

သတ္ပံုကိုပါ မွတ္သားၾကေစလိုပါတယ္။ တ စာလံုးေတြကို မလိုအပ္ပဲ စ မသတ္ပါ။

စာအုပ္ေဟာင္းက ကြ်န္ေတာ့္စာအုပ္။ လက္ထဲျပန္ေရာက္လာတာ တံဆိပ္တံုးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဲလို သတ္ပံုေတြနဲ႔သာ သင္ခဲ့ရ ဖတ္ခဲ့ရလို႔ ပလီျပီးျပင္ထားတဲ့ သတ္ပံုသစ္ေတြကို ေျပာေျပာေနရတာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

အိပ္မက္ၾကီးငါးပါး ျမင္မက္ျခင္း

ဤသို႔ အေလာင္းေတာ္သည္ တပါးတည္း ဆိတ္ျငိမ္စြာ တရားအားထုတ္သျဖင့္
တပါးတည္း
လက္ေတာ္ တဘက္စီ
ညသန္ေကာင္ေက်ာ္
တကိုယ္လံုးျဖဴေသာ

ဦးျမင့္ေဆြ မဟာဝိဇၨာ (လန္ဒန္) ေရးသားတဲ့ မဟာဗုဒၶဝင္သစ္စာအုပ္ပါ သတ္ပံုေတြကို တင္ျပပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဲလို သတ္ပံုေတြနဲ႔သာ သင္ခဲ့ရ ဖတ္ခဲ့ရလို႔ ပလီျပီးျပင္ထားတဲ့ သတ္ပံုသစ္ေတြကို ေျပာေျပာေနရတာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၆-၁၀-၂၀၁၉

Atman အတၱမကင္းေသာ

ျပည္ေျပးတေယာက္ ဟိုေရာက္ သည္ေရာက္ဆိုျပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ရစဥ္က အမွတ္တရပံုေလးေတြ တင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္တခုရတယ္။ Minmin Htun Tun အတၱမပါတဲ့ ...