Saturday, August 31, 2019

ျမန္မာအကၡရာသမိုင္း

လူသားေတြစာေရးဖုိ႔ ဗ်ည္းအကၡရာ တည္ထြင္ခ့ဲၾကရာမွာ တုတ္ေခ်ာင္း ၊ ပဲပင္ေပါက္စသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေျခခံခ့ဲၾကေပမ့ဲ ကမ ၻာမွာ ဗမာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းသာ ဝလုံးကိုအေျခခံတည္ထြင္ေရးသားခ့ဲၾကသည္ဟု ဖတ္ဖူး မွတ္ဖူးပါသည္၊ ဟုတ္ပါသလား။

ျမန္မာအကၡရာသမိုင္း

ဘီစီ ၅၀၀ နဲ႔ ေအဒီ ၃၀၀ ၾကားမွာစတင္ေပၚခဲ့တယ္။ ျဗာဟၼီအေရးအသားကေနလာတယ္။ ျဗာဟၼီဆိုတာ အိႏိၵယႏိုင္ငံကေန လာတယ္။ ျမန္မာအကၡရာတည္ေဆာက္ပံုက ဗ်ည္းအကၡရာ၊ ဗ်ည္းတြဲသေကၤတ၊ သရအကၡရာနဲ႔ သရတြဲသေကၤတေတြ ေရာထားတယ္။ ေသးေသးတင္နဲ႔ ဝစၥေပါက္ေတြလည္းပါတယ္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံကေန ကေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ပ်ဴ၊ ျမန္မာ၊ မြန္နဲ႔ ရခိုင္ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံေတြဆီေရာက္လာတယ္လို႔ ယူဆရတယ္။ ရခိုင္၊ ပ်ဴ နဲ႔ မြန္ေနာက္မွသာ ျမန္မာစာျဖစ္လာတယ္။ ပါဠိနဲ႔ သကၠတ (ဆန္းစ္ကရစ္) ဘာသာေတြလည္း ေရာေႏွာေနတယ္။ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာတာေတြရွိတယ္။ ျမန္မာစာေနာက္မွာ ျမန္မာစာအေျချပဳ ကရင္၊ ပအိုဝ့္၊ ရွမ္း၊ တိုင္းရင္းသားစာေတြလည္း ေပၚထြန္းလာတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာစာမွာ ဗ်ည္း ၃၃ လံုးပါတယ္။ ဗ်ည္းတြဲသေကၤတေတြကေတာ့ ရရစ္၊ ယပင့္၊ ဝဆြဲနဲ႔ ဟထိုး။ အဲတာေတြ ၂ မ်ိဳးေပါင္းတာလည္းရွိတယ္။

အသတ္ဗ်ည္း (၁၀) ခုရွိတယ္။ ကသတ္၊ ငသတ္၊ စသတ္၊ ညေလးသန္၊ ညၾကီးသတ္၊ တသတ္၊ နသတ္၊ ပသတ္၊ မသတ္၊ ယသတ္။ လက္ရွိသံုးေနေတာေတြက က္၊ ခ္၊ ဂ္၊ င္၊ စ္၊ ဇ္၊ ဥ္၊ ည္၊ ဋ္၊ ဌ္၊ ဏ္၊ တ္၊ ထိ၊ ဒ္၊ ဓ္၊ န္၊ ပ္၊ ဗ္၊ ဘ္၊ မ္၊ ယ္၊ ရ္၊ လ၊ ဝ္၊ သ္၊ ဟ္၊ ဠ္။

ျမန္မာသရအကၡရာမ်ား
အေျခခံ (၁၂) လံုးရွိတယ္။ အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ ၾသ၊ ေၾသာ္၊ အံ၊ အို။

၏၊ ၍၊ ၌ တို႔က အတိုေရးသေကၤတ ၃ ခုျဖစ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္သာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာဟာ ႏွစ္ကာလရွည္တယ္။ အေျခခံခိုင္မာတယ္။ ပြါးစည္တယ္။ ေျပာင္းလဲတယ္။ ပိုျပီး ရွင္းလင္း လြယ္ကူေအာင္သာေျပာင္းရိုးရွိတယ္။ မ်က္စိေအာက္မွာ ေျပာင္းခိုင္းတာေတြက မွန္ေနတာကို လြဲေစေအာင္၊ ရွင္းေနတာကို ရႈေအာင္ ခက္ေအာင္ လုပ္ခိုင္းတာသာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာမတူတာ တခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ ေဆာရီး။ ကန္ေတာ့။

အသတ္အေၾကာင္းက နက္နဲတယ္။ ဝဏၰေဗာဓနသတ္အင္းကို ၁၉၆၁ ခု ဇြန္လမွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ ေညာင္ရမ္းေခတ္မွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ အရွင္ဥကၠံသမာလာက ျပဳစုထားတာကို ဦးတင္ဧက တည္းျပတ္တာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆယ္တန္း (၁၉၆၄-၆၅) မွာ လက္စြဲစာအုပ္ျဖစ္တယ္။ ေပၚလစီ တစသတ္ေတြ မွားေနတာကို အဲဒီ သတ္အင္းနဲ႔ တိုက္ၾကည့္ရင္ သိတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ဒိုင္ခံေထာက္ျပေနတာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

သုဓမၼာဇရပ္

တန္ေဆာင္းျပာသာဒ္စာလုံးေပါင္းကုိ ခုမွ သတ္ပုံက်မ္းမွာ႐ွာေတြ႔လုိ႔ စာေရးလုိက္ပါသည္။ ဇရပ္ တန္ေဆာင္း ျပာသာဒ္ ဥပုသ္ေဆာင္စသည္အမည္ေတြဟာ အေခၚသာကြဲၿပီး အတူတူပဲလား။ ဓမၼာ႐ုံဆုိတာေရာ ဘယ္လုိကြဲျပားပါသလဲ။ ဆရာသိသေလာက္ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ာ။

သိသေလာက္ဆိုတာ အစစ္ပဲ။ တန္ေဆာင္း၊ ျပာသာဒ္ ေက်ာင္း။ ဇရပ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္ကဗုဒၡဘာသာနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ဘာသာေရးအေမြ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြေတြျဖစ္တယ္။

မႏၲေလးေတာင္ေျခမွာ သုဓမၼာဇရပ္ေတြရွိတယ္။ မင္းတုန္းမင္းၾကီးေဆာက္တာ ၃၃ ေဆာင္ရွိတယ္။ ရည္ရြယ္ရင္းက ရဟန္းေတြအတြက္ ျဖစ္တယ္။

ဓမၼာ႐ုံဆိုတာ အမည္အတိုင္း တရားေဟာ၊ တရားနာ၊ သီလယူ၊ တရားထိုင္စရာေနရာ။

တန္ေဆာင္းက အမ်ိဳးမ်ိဳး။ အာရံုခံတန္ေဆာင္းဆိုတာ ဘုရားကို အာရံုျပဳရန္ေနရာ။ တန္ေဆာင္းေတြဟာ ရွည္တယ္။ ဘုရားဖူး အျမင့္တက္လမ္းကိုလည္းေခၚတယ္။

ဇရပ္စာလံုးက ျဇပ္ မြန္ကေနလာတယ္လို႔ ဖတ္ရတယ္။ ဇရပ္ဆိုတာ လူေတြအတြက္ေရာ ရဟန္းေတာ္ေတြအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ထားတာရွိတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ဟာ တခါတခါ သာလာယံဇရပ္နဲ႔တူတယ္။ လာခ်င္သူလာ၊ လူလာလာ ႏြားပါပါ၊ နားပါ၊ ေနပါ၊ တည္းခိုပါ။ စည္းကမ္းသမားက မီးဖိုထားရင္ ျငိမ္းသတ္ျပီးမွ ထြက္သြားတယ္။ စည္းမထားသူမ်ိဳးက အခင္းကိုခ်ိဳးျပီး မီးခိုးမိႈင္းတိုက္၊ ထင္းဆိုက္တယ္။ မိုက္တဲ့သူက အခင္းၾကီးသြားတယ္။ (ကန္ေတာ့။)

သာဒ္
ျပာသာဒ္ဘံုေဆာင္
ေပါရိသာဒ္

သဒ္
သဒၵါက်မ္း
သဒၶါတရား

ျပ
ညႊန္ျပ
နည္းေပးလမ္းျပ
ျပခန္း
ျပင္းျပင္းျပျပ
ျပစားျပေလ်ာ္
ျပဇာတ္ ကဇာတ္
ျပတင္း = ျပဴတင္း
ျပတန္ေဆာင္း
ျပတာန္ = မ်က္ႏွာၾကက္
ျပတို႔ + ေထြးခံ
ျပတိုက္
ျပတုိ႔
ျပဒါးတုိင္
ျပဒါးရွင္
ျပယယ္ = အမ်ား
ျပယာယ္
ျပယာယ္ = ပရိယာယ္
ျပယိုးယားေက်ာက္ဒျပကေတ့
ျပယုဂ္
ျပယုဂ္ဥဒါဟရုဏ္
ျပယုိးယားေက်ာက္
ျပရုပ္
ျပလမ္းဒူးလမ္း
ျပသကြက္
ျပဟုပ္ = ဒျမ = ဓါးျမ
ျပအိုး
ျပတန္ေဆာင္း
ျပၫႊန္
ျပၫႊန္း
ဥပမာျပ
ေနေရာင္ျပ
ေျပာျပ
ၫႊန္ျပ

ျပတ္
ျပတ္ဆုိ
ျပတ္ျပတ္ေျပာ
ျပတ္လပ္
ျပတ္သား
ျဖတ္၍ ျပတ္

ျပသ္
ျပႆဒါးရက္
ျပႆနာ

ျပ႒ာန္း

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

အိုးတလံုး ဖ်ာတခ်ပ္

၂၂-၁၂-၁၉၅၇ ေန႔ထုတ္ ဟံသာဝတီသတင္းစာ

ဘုရားတဆူတြင္

တျပည္တမင္း ေတာင္ကြ်န္းတခုလံုး

ဝတၳဳနိပါတ္ ပိဋကတ္မ်ားႏွင့္
လွ်ာျပတ္ေအာင္ ေဟာေသာ္လည္း
ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မူရမည္
ဆံ (ဆန္) ျဖဴျဖဴတခြက္မွ် ထြက္ႏိုင္ပံုမရ။  (ဦးပုည ေမတၲာစာ)

အကာဆူးခက္ ပင္ဖက္အမိုး၊ က်ဴရိုးတိုင္ထူ၊ ေနပူၾကဲၾကဲ၊ ဝက္သိုက္ထဲတြင္၊ အုဌ္ခဲေခါင္းအံုး၊ အိုးတလံုးဖ်ာမရွိ၊ ဘူမိကမၼလာ၊ ေျမေမြ႔ရာထက္၊ ခ်ဴခ်ာေတာ္မူလွေသာ။ (ကာကဝလႅိယဝတၳဳ)

ေရာက္ေလရာဘံုဘဝမွ ဦးပုညခင္ဗ်ာ ခုေခတ္မွာ (တစ္) စိမ့္စိမ့္ေအာက္ေမ့၍၊ (တစ္) ေငြ႔ေငြ႔ဆင္ျခင္ေနၾကပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

Head Scratch Doctor ေခါင္းကုပ္ေနရတယ္

လက္ဝဲေမာင္းကေန လက္်ာေမာင္း ေျပာင္းတာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္က။
ကားတိုက္ခံရမွာစိုးရင္ ပလက္ေဖါင္းက ေလွ်ာက္လို႔ရေသးတယ္။

သတ္ပံုမွန္ တေတြကို တစ္မလုပ္ရင္ ထုတ္ေဝခြင့္မေပးတာ နဝတ လက္ထက္က။
လက္ထက္ကို လက္ထပ္လို႔ ေရးေနၾကတယ္။

ယူနီကုဒ္ကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္။
ေခါင္းကုပ္ေနရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

ဘို ႏွင့္ ဗိုလ္

ဗိုလ္လို႔ေပါင္းတာ မွားလားဆရာ ငယ္ငယ္က ဒီလိုပဲသင္ခံခဲ့ရေတာ့

ဘယ္ေနရာမွာ သံုးသလဲအရ ဗိုလ္ နဲ႔ ဘို မတူၾကပါ။

၁။ ပတ္တီး စီးထားရင္သက္သာေပမဲ့ ေျခဖဝါးနဲ႔အဆစ္ေတြေရာင္လာတယ္။ ဘုိလုပ္ရင္ အဆင္ေျပနိင္မလဲ ေျပာျပေပးပါ႐ွင္။

စာရိုက္လြဲတာေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ကို မသိသူျဖစ္မယ္။ ဗိုလ္ေက်ာင္းထြက္လား ဘိုေက်ာင္းထြက္လား မေျပာတတ္။ ေရႊဘိုသူေတာ့ မဟုတ္ေလာက္။

၂။ ေသြးေဆးေသာက္တာ ၃ ပတ္ေလာက္ေသြးဆင္းေနတယ္ ဘိုလုပ္ရမလဲဆရာ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်

ျဖစ္တဲ့သူ အသက္-က်ား-မ မသိပါ။ ဘာျဖစ္ေနသလဲ မသိပါ။ ဘိုလိုေရာ ဗမာလိုပါ ျပန္ေျဖလို႔မရပါ။ ေဆာရီး။

ဘို
ကဘိုကရို
မုဆိုးဘို
ေရႊဘိုျမိဳ႕

ဗိုလ္
စစ္ဗိုလ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္တိုင္
ဗိုလ္စားပဲ
ဗိုလ္တဲ
ဗိုလ္ရႈခံ
ဗိုလ္ေျခ
ဗိုလ္ေျခာက္ပါး
ဗုိလ္ကိတ္ပဲ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ဗုိလ္စြဲ
ဗုိလ္ဆံေတာက္
ဗုိလ္တဲ
ဗုိလ္ပံုပရိသတ္
ဗုိလ္ပါ
ဗုိလ္ေက
ဗုိလ္ေျခ
လမ္းဗိုလ္

စစ္တပ္အရာရွိတိုင္းရဲ႕ရာထူးမွာ ဗိုလ္ပါတယ္။ လူအမည္ေတြမွာ ကိုယ္ၾကိဳက္တာ ေရြးေလ့ရွိတယ္။ ျပည္ပထြက္တဲ့ အမတ္ေတြထဲမွာ ဗိုလ္ လည္းရွိ ဘိုလည္းရွိတယ္။ ကေလာင္အမည္ ဗိုလ္တာရာ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ ဗိုလ္သၡင္ဆရာ ရွိတယ္။ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကာ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

သီခ်င္းကို တစ္တစ္ခြခြဆိုရတယ္

၁။ နာမည္ႀကီးအသားကင္ဆိုင္ ဆိုင္းဘုတ္မွာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္တဲ့ မေနႏိုင္လို႔ ဝင္ေျပာခဲ့ေသးတယ္ဆရာ။

ဟုတ္။ တေယာက္က ပို႔တာရတယ္။

၂။ ေရးေတာ့အမွန္ ဖတ္တာ့အသံပါဆရာ။

ေရးေတာ့အမွား။ ဖတ္ကားတလြဲ။ ထပ္ျဖည့္ဦးမယ္။ သင္ေတာ့ (တစ္) ျခား။ ျမန္မာအစ (တစ္) ေကာင္းကတဲ့။ အလုပ္ေခၚစာတခုမွာ (တစ္) ရုတ္စကား တတ္ရမည္တဲ့။

(တစ္) ခါ (တစ္) ရံ၊ (တစ္) ခါတရံ နဲ႔ တခါ (တစ္) ရံေတြကို တခါတရံလို႔ ဘယ္လိုမွ တခါတရံသံ ထြက္မရ။ တစ္တစ္ခြခြ ဖတ္ရ၊ သီခ်င္းဆိုရတယ္။

သတ္ပံုျပင္ ျမန္မာစာအဖြဲ႔ၾကီး အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

မုခ္ ႏွင္ မုတ္

မက္ေဆ့ခ်္တခုရတယ္။ ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနျပီဆရာ သက္ဆိုင္ရာကပါ တလြဲေတြလုပ္ေနတယ္ Eng မမွန္ ျမန္မာမွား တဲ့။

ဟုတ္။ South Moke ေတာင္ဘက္မုဒ္လို႔ေရးထားတာနဲ႔ လမ္း ၃၀ လို႔ေရးထားတာေတြကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႔တယ္။ ေတာင္ဘက္မုဒ္ေအာက္မွာ တေယာက္က ကြန္မင့္ေရးတာ နည္းနည္းရိုင္းတယ္။ အဂၤလိပ္စာအသံုးနဲ႔ ျမန္မာသတ္ပံု သတိထားရတဲ့စာလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ မုဒ္ သတ္ပံုမွားေနတယ္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာ၊ သမုဒၵဇာမင္းသမီး။

လမ္းကို အဂၤလိပ္လိုေရးတာေတြက အေတာ္ကို မ်ားတယ္။ Road, Artery, avenue, boulevard, course, drive, expressway, highway, lane, line, pathway, pavement, roadway, route, street, subway, thoroughfare, track, trail, way စသျဖင့္။ ဂ်ီပီအက္စ္ ေခၚ ျဂိဳဟ္တုလမ္းျပစံနစ္သံုးတဲ့အခါ စာလံုးလြဲရင္ လမ္းလြဲမယ္။ တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ထားရတယ္။

Moke ဆိုတာ မႏၲေလး မဟာမုနိဘုရားၾကီးကိုေျပာတာလား မသိပါ။ မွားေနတယ္။ ဘုရားၾကီးမွာ မုခ္ေလးခုရွိတယ္။ အထင္ရွားဆံုးက ေတာက္ဘက္မုခ္။

မုတ္
မုတ္ခါး (တိုင္းရင္းေဆး)
မုတ္ဆိတ္
မုတၱေရာဂါ (ဟိုက္ဒရိုဆီးလ္)
မုတ္ပုတီး
မုတ္သံုေလ
မုတ္ကြန္းေဆာင္ပ်ံ
ေခၚေဝၚသမုတ္
သိမ္သမုတ္
နန္းစံမုတ္
တမုတ္ၾကိဳးသီ
တမုတ္ဆိုးသည္
မုတၱမျမိဳ႕
ေဂၚမုတ္
ႏြားမုတ္
မေတာ္မမွန္သမုတ္သည္
က်ားမုတ္ဆိတ္ပင္
ဝဇီမုတ္
စမုတ္
ဝိမုတ္
နန္းစမုတ္ (ညီလာခံေဆာင္)
ေဂၚမုတ္ေက်ာက္
မုတ္ေကာင္
မုတ္ပုတီး
မုတ္ခြံ
မုတ္တိုင္ (ရက္ကန္း)

မုခ္
အ႒မုခ္အင္း (ရာဇျဂိဳဟ္ မပါေသာအင္း)
ဗလဝါမုခ္ဝဲ
ဧကမုခ္အုန္း
မုခ္ခံုး

အေဆာက္အအံုေတြမွာ ဆန္းၾကယ္လွပ ခန္႔ညားေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတာကို Arc မုခ္ခံုးလို႔ ေခၚတယ္။ ပဲရစ္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Arc de Triomphe (Triumphal Arch of the Star) က ထင္ရွားတယ္။ ခရစ္ယန္ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာလည္းရွိတယ္။ St Joan of Arc ကအလြန္ထင္ရွားတယ္။

Arcade ကေတာ့ အမိုးခံုးစၾကႍလို႔ ေခၚတယ္။ မႏၲေလး မဟာမုနိဘုရားၾကီးရဲ႕ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ မုခ္ဦးေတြကေန အထဲဝင္သြားရင္ ေစ်းေရာင္းတဲ့ေနရာေတြရွိတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

Myths မဟုတ္တာေတြ ေျပာၾကရေအာင္

(ကန္ေတာ့)

၁။ အသက္ ၃၅ ကိုယ္ဝန္ တလ ပါ။ အုန္းစိမ္းရည္ေသာက္ရင္ ပ်က္က် တတ္တယ္ေျပာျကလို႕ဟုတ္ပါလား ရွင့္ ။

ဖ်က္ေဆးေမးသူ တေန႔မွာ ၄-၅ ေယာက္ရွိတယ္။ အဲဒီေဆးနည္းကို မသိၾကလို႔လား မေျပာတတ္။ အုန္းသီးေစ်း တက္ကုန္လိမ့္မယ္။

ဟုတ္ကဲ့ရွင့္ နားမလည္လို႔ပါဆရာ။

၂။ ကၽြန္မအသက္ ၂၆ ႏွစ္ပါ အိမ္ေထာင္မရွိအပ်ိဳပါ ရာသီမွန္ပါတယ္ အစာအိမ္ေရာဂါရွိပါတယ္ အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူမ်ား ရဲယိုသီးစားလို႔မရဘူးဆိုတာဟုတ္ပါသလားရွင္

စမ္းသပ္ကုသေပးေနတဲ့ ဆရာဝန္ကေျပာရင္ေတာ့ မွန္ႏိုင္။

၃။ ဆရာရွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္မွာ မိတၲဴကူးစက္မွာ မိတၱဴမကူးရဘူးဆိုတာ ဟုတ္ပါသလားရွင့္ ကေလးကို ထိတတ္တယ္လို႔ေျပာေနလို႔ပါရွင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ေျဖေပးပါဆရာရွင့္

တခါမွ မၾကားဖူးေသး။

၄။ က်မ အသက္ ၂၉ ႏွစ္။ သားဦးကိုယ္ဝန္ ၃၉ ပတ္ပါ။ Due Date January 27 ပါ။ အိုဂ်ီအပ္ထားပါတယ္ရွင့္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အားေဆး Obilplus တေန႔တလံုးေသာက္ပါတယ္ဆရာ။ ဆရာေရးတဲ့စာေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ဖတ္ပါတယ္ရွင့္။ Multi Level marketing ေဆးေတြအေၾကာင္းဆရာေရးထားတာေတြလဲ ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ Brand ၾကက္ေပါင္းတို႔ ငွက္သိုက္တို႔ေတာ့ မဖတ္ဖူးလို႔ ေမးၾကည္႔တာပါဆရာ။ ဒါဆို ဒီအားေဆးအရည္ကလဲ ေၾကာ္ၾကာေတြေပါ့။ ဒါဆို ဘာစားသင့္ပါသလဲရွင့္။

အိုဂ်ီက လိုတာေျပာထားျပီးလို႔ထင္။ ကိုယ္ဝန္နဲ႔ ကေလးႏို႔တိုက္စဥ္ ကိုယ္အရင္ကစားေသာက္ခဲ့ဖူးတာနဲ႔ လူအမ်ား စားေသာက္တာ အကုန္နီးပါးသင့္။ အပိုဆိုတာ စမ္းသပ္ ကုသေပးေနတဲ့ဆရာဝန္ေျပာတာထက္ မလိုအပ္။

၅။ မိခင္စားေသာ အစားအစာမွ ႏို႔စို႔ေနေသာ ကေလးငယ္ကို effect ျဖစ္ေစပါလားဆရာ။ ဥပမာ မိခင္က မၽွစ္ မၽွစ္ခ်ဥ္၊ ၾကက္ဟင္းခါးသီး၊ ဒညင္းသီးစားလို႔ ကေလးကို ေနမေကာင္းတာတခုခု ျဖစ္ေစတာမ်ိဳး၊ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတာမ်ိဳး။ မိခင္က paracetamol, burmeton ေသာက္လို႔ ကေလးကို effect ျဖစ္ေစတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါလားဆရာ။ ေနာက္တခုက မိခင္ ပက္လက္လွန္ အိပ္လို႔ ႏို႔ခမ္းေစတာမ်ိဳးဆိုတာေရာ ဟုတ္ပါသလားဆရာ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။

ေယဘုယ် မိခင္ႏို႔ထဲမွာ ႏို႔သာပါတယ္။ အစားအေသာက္ ဘာစာစာစား ႏို႔သာထြက္တယ္။ အစား မစားႏိုင္တာေတာင္ ႏို႔ထြက္ႏိုင္တယ္။ ေဆးတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ႏို႔ထဲေရာက္တယ္။ ေဆးတခုခ်င္းကိုေျပာရတယ္။ မိခင္ေသြးထဲမွာ ကူးစက္ပိုး ဥပမာ HIV နဲ႔ အသည္းေရာင္ ဘီပိုး ရွိေနရင္ ႏို႔ကေနတဆင့္ ကေလးကိုကူးစက္ႏိုင္မႈ ပိုႏိုင္တယ္။ အစားအေသာက္မွာ ေမးခြန္းထဲပါတာေတြကို ေဆးသုေတသနမလုပ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူးေျပာရင္ အစြန္းေတာ့ မလြတ္ပါ။ မိခင္အေနအထားေၾကာင့္ ႏို႔ နည္း-မ်ား မျဖစ္ေစပါ။ ႏို႔ထြက္ေစဘို႔ ဦးေႏွာက္ေအာက္ေျခက ထုတ္ေပးေနတဲ့ ပရိုလက္တင္ေဟာ္မုန္းကလုပ္ေပးေနတာျဖစ္တယ္။ ေဟာ္မုန္းနည္းရင္ ႏို႔ထြက္နည္းမယ္။ ပရိုလက္တင္ေဟာ္မုန္းမ်ားတဲ့သူ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ႏို႔ရည္ထြက္တယ္။

နာနတ္သီးနဲ႔ သေဘာၤာသီးစိမ္းလည္း ေျဖရတာေမာျပီ။ အဲလို လူတိုင္းစားေသာက္တာကေန ကိုယ္ဝန္ပ်က္တယ္သာဆိုရင္ ကိုယ္ဖ်က္နည္း ေမးၾကမွာမဟုတ္ပါ။

ခဏခဏေျဖတာကို တင္ထားတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနသူေတြ မဟုတ္ မရွိ မေကာင္းစကားေတြ နားမေထာင္သင့္။ ကြ်န္ေတာ္ေရးတဲ့ မူမမွန္ကိုယ္ဝန္စာေတြကိုလည္း ကိုယ့္မွာတကယ္ျဖစ္မေနသူတိုင္းက မဖတ္သင့္ ၾကပါ။ မဟုတ္ မရွိ မေကာင္းစကားေျပာသူေတြနဲ႔ အေပါင္းအသင္း မလုပ္သင့္ၾကပါ။

မျဖစ္တာကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသူမ်ိဳးဟာ ျဖစ္တာကို မသိျဖစ္တတ္ၾကတယ္။

၅။ ဆရာ႐ွင့္ သမီးအသက္ ၂၆ ကိုယ္ဝန္ ၇လနဲ႔ ၃ပတ္ပါ ႐ွင့္ ငလွ်င္လႈပ္ရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္က အုန္းရည္ ေသာက္ေပးရတာ ဟုတ္လား႐ွင့္ မေသာက္ရင္ ကေလးမသန္စြမ္းျဖစ္တယ္ေျပာလို႔ ျပန္ေျဖေပးပါေနာ္ ကေလးအတြက္စိတ္ပူလို႔ပါ႐ွင့္

ေစာေစာကတင္ထားတဲ့စာထဲ ထပ္ျဖည့္လိုက္ဦးမယ္။ တကမာၻလံုးမွာ ငလ်င္လႈပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အုန္းပင္မရွိ အုန္းသီးမရွိပါ။ မသန္မစြမ္းကေလးဆိုတာ မ်ိဳးဗီဇနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔ဆိုင္တယ္။ အုန္းျခံအက်ယ္ၾကီးရွိတဲ့အိမ္မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Myths မဟုတ္တာေတြ ေျပာၾကရေအာင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/myths.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

မေထြးမပါ တို႔ခ်ည္းသာ

တာ ႏွင့္ သာ အသံုးေလး သိခ်င္လို႔ပါဆရာ။ မနက္ပိုင္းမွာတာ ရံုးသြားရတယ္၊ မနက္ပိုင္းမွာသာ ရံုးသြားရတယ္၊ ဘယ္ဟာ အမွန္လဲ ဆရာ။

မေထြးမပါ တို႔ခ်ည္းသာ ျဖစ္လို႔ မနက္ပိုင္းမွာသာက မွန္။

သာ
ျမိဳ႕သာ
ရြာသာရြာ
သာကိန္ (သာကိႏၵ) = သာကီဝင္မင္းတို႔ကို အစိုးရေတာ္မူေသာမင္း
သာခြါ = ေဘာ္ေငြ]အမည္
သာခ်င္း = သာယာစြာသီဆိုရင္ ေရးစီေသာကဗ်ာ
သာဂူေစ့
သာစြေလ = ေကာင္းမြန္စြေလ
သာတူညီမွ်
သာဓက = အေထာက္အထား၊ ဥပမာ
သာဓု
သာဓုကိဠန (ဘုန္းၾကီးပ်ံပြဲ)
သာဓုကီဠနသဘင္
သာမန္ = သာမည = အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆန္ျခင္း
သာမန္ကာလွ်ံကာ
သာမန္ကာလွ်ံကာ
သာမေဏ
သာယာညင္းေပ်ာင္း
သာယာဝတီဗ်ိဳင္း
သာယာဝတီျမိဳ႕
သာယာသည္
သာရကာ = သာလိကာေခၚသည့္ ဆက္ရက္ငွက္တမ်ိဳး
သာရဂန္ ( သာရ + ဂႏၶ) = စႏၵကူးသရကၡန္
သာရာစီး = အခြင့္အေရးရသည့္ဘက္ကိုလိုက္ေလ့ရွိသူ၊ အခြင့္အေရးသမား
သာရေဝါျမိဳ႕
သာလကာ = မပင္မပန္း သက္ေတာင့္သက္သာ
သာလက္ = မပင္မပန္၊ အလြယ္တကူ
သာလာယံဇရပ္
သာလာယံဇရပ္
သာလိကာငွက္
သာဝွမ္း
သာဝေအာင္ = သာယာေသာပြဲ
သာသနာ
သာသာယာယာ
သာအားၾကိဳး = လြန္စြာၾကိဳးပန္းအားထုတ္ျခင္း
သာေကတျမိဳ႕
သာေခြယိုင္
သာေပါင္းညာစား
သာေမာ = ညီညာေသာ၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ
သာႏိုးပြင့္ = ကံ့ေကာ္ပြင့္
သာႏိုးေပ်ာ္ဘြယ္ၾကိဳး
သူသာလွ်င္
လူသာလွ်င္

ေရႊစြန္ညိဳ ဘာကိုလိုလို႔ဝဲပါတယ္၊
မေထြးလိုလို႔ ဝဲပါတယ္။
မေထြးမပါ တို႔ခ်ည္းသာ၊
ပါပါရဲ႕သား ေနာက္ကထား၊
မေထြးအသား ခါးလွတယ္၊
ေခ်ာင္းငယ္ေရနဲ႔ ေဆးပါ့မယ္၊
ေခ်ာင္းငယ္ေရခ်မ္း ေႏြမွာခန္း၊
ျမစ္ငယ္ေရနဲ႔ ေဆးပါ့မယ္၊
ျမစ္ငယ္ေရခ်မ္း ေႏြမွာခန္း၊
ပင္လယ္ေရနဲ႔ ေဆးပါ့မယ္၊
ပင္လယ္ေရ ဘယ္မခန္း
မေထြးအမိဖမ္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

မင္းတရား ႏွင့္ မင္းၾတား

အဲဒီပံုထဲက မင္းႀတားနဲ႔ မင္းတရား ဘယ္ဟာ အမွန္ဆိုတာ သိခ်င္လို႔ပါဆရာ။

အရင္က တရားကို ၾတားလို႔ ေရးခဲ့ၾကတယ္။ ဆရာကို ၾဆာလို႔ေရးၾကတယ္။

ရေကာက္ကို ရရစ္နဲ႔ ေရးတယ္။ ယပက္လက္ကို ယပင့္နဲ႔ ေရးၾကတယ္။

ပင့္ရစ္မႏိုင္ ရခိုင္ေမးလို႔ အဆိုရွိတယ္။ ျမန္မာလို ျမကို ရခိုင္ေတြက မရသံထြက္တယ္။ မ်က္ုိ အဲလိုမထြက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳပ္အျခာမွာေတာ့ ရခိုင္နဲ႔ ျမန္မာ မတူေတာ့ပါ။ ရခိုင္လိုက အခ်ဳပ္အခ်ာလို႔ ေရးတယ္။

အဲတာေၾကာင့္ ျမန္မာစာမွာ ေဖၚျမဴလာနည္းနဲ႔ သင္လို႔ မရပါ။ မ ေနာက္ ဘဲ လည္းလိုက္။ ပဲ လည္းလိုက္တယ္။ ေရတြက္လို႔ရတိုင္း တစ္ဆိုတာ မမွန္။ ပင့္ရစ္မႏိုင္ ရခိုင္ကို အကုန္ေမးမရပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂ဝ၁၈
၃၁-၈-၂ဝ၁၉

ျမိဳ႕သုန္း ရြာသုန္း

သံုး သုန္း သုည္း ေအာက္မွာ ကြန္မင့္တခုက စိတ္သုန္းလို႔ လာေရးတယ္။

မွားတယ္။ ေဆာရီး။ စိတ္သုန္းလို႔ေရးျခင္းဟာ စိတ္ကုန္တာ။ စိတ္မရွိေတာ့တာ။ စိတ္ပ်က္သုန္းတာ။ ရုပ္ေတြ၊ အရာဝတၴဳေတြ၊ လူေတြ၊ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ မဆိုင္။

သုန္း
ျမိဳ႕သုန္း
ရြာသုန္း
လူမ်ိဳးသုန္း
ဝါးသုန္း
ေပသုန္း
အၾကြင့္မဲ့သုန္း
ဖ်င္းသုန္း
ပန္းသုန္း (ေသာ္ကပင္)

ဆိတ္
ဆိတ္ကြယ္ရာ
ဆိတ္ခ်ိဳ
ဆိတ္ဆိတ္ေန
ဆိတ္တေကာင္
ဆိတ္ဖြား
ဆိတ္ဖလူးပန္း
ဆိတ္ဖူးပင္
ဆိတ္ဖဲ့
ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္
ဆိတ္သို
ဆိတ္သုဥ္း
ဆိတ္ႏုိ႔မုန္႔
ညံဆိတ္ဆိတ္
တဆိတ္စာ
တဆိတ္တေပါက္
တဆိတ္ေက်းဇူးျပဳပါ
တိတ္ဆိတ္ေသာည
တိတ္တဆိတ္
တို႔ဆိတ္
တေဖ်ာက္ဆိတ္ဆိတ္
ထိုးဆိတ္
ပရြက္ဆိတ္
ပုစြန္ဆိတ္ (ဗုဇြန္ဆိတ္ ယခင္အသံုး)
ၾကက္ဆိတ္သည္
မိုးတစိတ္စိတ္ (မိုးတစိမ့္စိမ့္)
မုတ္ဆိတ္
ရႈစိတ္သည္ (ရႈစိမ့္သည္)
လက္သည္းဆိတ္ လက္ထိပ္နာ
လက္ႏွင့္ဆိတ္
လူသံတိတ္ဆိတ္

စိတ္
ကြက္စိတ္ဆရာ
ခပ္မဆိတ္ေနသည္
ခြဲစိတ္ခန္း
ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္
စိတၱဇ
စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထားပါ
စိတ္ကူးစိတ္သန္း
စိတ္ဆတ္သူ
စိတ္ဆိုး
စိတ္ညံ့
စိတ္တုိင္းက် သံုးေဆာင္ပါ
စိတ္ဓာတ္မက်ပါႏွင့္
စိတ္ပ်ံ႕
စိတ္ပ်က္
စိတ္ၿငိမ္သက္
စိတ္မေက်ပြဲ
စိတ္မႏွံ႔သူ
စိတ္ျဖာ (ေဝဘန္ခြဲျခမ္းသည္)
စိတ္လုိက္မာန္ပါ မလုပ္ပါႏွင့္
စိတ္ဝင္စား
စိတ္ဝမ္းႏွလံုး ေကာင္းပါေစ
စိတ္သႏၱာန္
စိတ္ေကာင္း
စိတ္ေထြျပား
စိတ္ေရာကိုယ္ပါ
စိတ္ေဝဒနာ
စိတ္ႏွလံုး
ဆန္တစိတ္ (ဆန္တစ္စိတ္ မဟုတ္)
အခ်စ္စိတ္
အမုန္းစိတ္
အေသးစိတ္
ေငြအစိတ္
ေဒါင္းမုတ္ဆိတ္ပင္
ႏွစ္စိတ္တခြဲ

ဆိတ္ကြယ္ရာရွိ။ မ်က္ကြယ္ရာရွိ။ စိတ္ကြယ္ရာမရွိ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

Friday, August 30, 2019

ျမန္မာစာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား

ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း အနည္းဆံုး ေမးခြန္း ၅၀ ေျဖရတယ္။ ျမန္မာလိုေရးေမးသူက ၉၉႕၉% ရွိတယ္။ ျမန္မာစာမွာ ရရစ္မပါ၊ ဝဆြဲမပါတဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ စသတ္အပိုထည့္တဲ့ နာတာရွည္ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဗ်ည္း ၃၃ သာမက၊ အဂၤလိပ္ စာလံုးေတြပါ အပိုထည့္ေနၾကတယ္။

ကာကြယ္ ကုသရန္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အစိုးရအားကိုးလို႔ မရႏိုင္။ စစ္တပ္ အားကိုးလို႔လည္း မရႏိုင္။ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡေတြ ဆရာဆရာမေတြကိုလည္း အားကိုးမရ။

အတၲာ ဟိ အတၲေနာ နာေထာ မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။

Full Stop ျမန္မာစာမွာ ဖူးလ္စေတာ့ မရွိပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/full-stop.html

Hi Grandpa အဘေရာဂါ အဆက္ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/02/hi-grandpa.html

P B D ေရာဂါမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2018/10/p-b-d.html

P ပီ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html

P ပီ ကူးစက္ေရာဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html

တယ္ ႏွင့္ တရ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/blog-post_11.html

တရ္ သို႔မဟုတ္ ကုလားသံ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blog-post_91.html

ပါပီ က်ိ ေတ ဖစ္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/blog-post_86.html

ပီ နဲ႔ ျပီ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_59.html

ပီ ျပီ ျပီး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/blog-post_30.html

ပု https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/blog-post_15.html

ျမန္မာစာမွာ ပီး မရွိပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_560.html

ေခြးကေလး ပါပီ ေၾကာင္ကေလး ပူစီ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/10/blog-post_994.html

ေတ ႏွင့္ ပီး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/blog-post_68.html

ေတြ ႏွင့္ ေတ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_480.html

ေမာင္ဖစ္ မဖစ္ ကိုဖစ္ ဦးဖစ္ ႏွင့္ ေဒၚဖစ္မ်ားသို႔ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/02/blog-post_808.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ဘလိုမဟုတ္ ဟလိုမဟုတ္

၁။ ဆရာ အေရးေပၚေဆးေသာက္ရဲ႕သားနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရသြားရင္ သားအိမ္ျပင္ပ ျဖစ္န္ုင္တယ္လ္ို႔ ဆရာေရးထားတာ ဖတ္ရပါတယ္ ၁လ နဲ႔ ၃ပတ္ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္ဆရာ ဆရာေျပာသလို ျဖစ္ေနမာဆိုးလို႔ ဘလိုစစ္ၾကည့္ရမလဲ ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္ဆရာ Ultrasound ေရာရိုက္လို႔ရလားဆရာ ဘလိုသိနိုင္မလဲေျပာျပေပးပါဦးေနာ္

အာထြာေဆာင္းရိုက္ရင္ ကိုယ္ဝန္အေျခအေနသိႏိုင္။

ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ လို႔ ေရးရတယ္။ မာဆိုတာ မေပ်ာ့တာ။ ဆိုးသြားမွာကို စိုးရိမ္သည္။

ဘလို မဟုတ္။ ဘလိုဆိုတာ အဘလို ဘဘလို ဘၾကီးလို။ ဘယ္လို ဘယ္ကဲ့သို႔လို႔ ေရးရ။

၂။ ဟလ္ုို ဆရာ

ေမးနည္းစည္းကမ္း ပို႔လိုက္တယ္။

ဟလို မဟုတ္။ ဟယ္လိုလို႔ေရးရတယ္။ ဟဒယရႊင္ေဆး၊ ပါးစပ္ဟပါ၊ စကားတခြန္းမဟ၊ ဟလဝါတို႔မွာသာ သံုးရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Allergy testing အလာဂ်ီစစ္နည္းကို ဓါတ္ခြဲခန္းတိုင္းမွာလုပ္မရ

ကြ်န္မအသက္ ၃၁ အိမ္ေထာင္သည္ ကေလး ၃ေယာက္ရွိသည္  ျဖစ္တာကသာခႏၶာကိုယ္ယားတယ္ အသား မစားဘူး ပင္လယ္စားမစားဘူး ငပိငေျခာက္ မစားဘူး စားမိရင္မ်က္ႏွာမွာအဖိန္ဖိန္ျဖစ္လာတယ္ ျဖစ္ေနတာ ၁နွစ္ေလာက္ျကာျပီး ဘာေျကာင့္လဲဆရာ ေသြးစစ္တာလဲဘာမွမရွိဘူး အားလံုးေကာင္းတယ္တဲ့။

1. Allergy medications (အလာဂ်ီ) ကို ဘယ္လို ကုသမလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/05/allergy-medications.html
2. Allergy Relief Kit (အလာဂ်ီ) ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးအိတ္ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/allergy-relief-kit.html
3. Allergy testing (အလာဂ်ီ) စစ္ေဆးျခင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/allergy-testing.html
4. Allergy Triggers (အလာဂ်ီ) ရေစတတ္တဲ့ အေၾကာင္းတရား (၁ဝ) ပါး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergy-triggers.html
5. Allergy အလာဂ်ီ သို႔မဟုတ္ မတည့္အတူေန https://doctortintswe.blogspot.com/2018/08/allergy.html

အလာဂ်ီစစ္နည္းကို ဓါတ္ခြဲခန္းတိုင္းမွာလုပ္မရ။ တခ်ိဳ႕ဓါတ္ခြဲခန္းေတြမွာသာ စစ္လို႔ရတယ္။

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ရရစ္မပါတဲ့ျပီးကို ျပင္လိုက္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၀-၈-၂ဝ၁၉

Bla Bla Bla ဘလာ ဘလာ ဘလာ

လူေတြ 3.1 k ေတာင္ဖတ္ၿပီး ႐ွယ္ေနၾကလို႔ စိတ္ပူလို႔ေမးတာပါ ဆရာ့အေနနဲ႔ က်မကိုမေျဖပဲ ဒီေဆးကို ဒီတိုင္းေလ်ွာက္ေသာက္မေနဖို႔ ဆရာ့ page ကေနေရးရင္ လူေတြကို ကယ္တင္ႏိုင္ မယ္ထင္လို႔ပါ ေက်းဇူးပါ။

အရမ္းေပ်ာ္တာပဲ ႏွစ္လေလာက္ခံစားခ့ဲရတ့ဲ ဆင္တုပ္ေကြးေၾကာင့္နာက်င္ရတ့ဲေဝဒနာေတြေျပးျပီေလ အိပ္ရာထတာနဲ႕ ကိုယ္နဲ႕ဘဝတူ ခံစားေနရသူေတြကို ဝမ္းသာအားရ သတင္းေပးရေသးတယ္ ဘလာ ဘလာ ဘလာ။

မတတ္ႏိုင္ေလာက္။ ျမန္မာျပည္မွာ မဟုတ္တာ မွားတာ လြဲတာ လိမ္ညာတာဆိုရင္ အလြန္သေဘာက်ျပီး ပြဲစားလုိ ရွယ္သူေတြ မ်ားတယ္။

ကယ္မရ ကုမရ ျပင္မရေလာက္ပါ။ အဲတာ အစိုးရနဲ႔ မဆိုင္။ စစ္တပ္တပ္နဲ႔လည္း မဆိုင္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မဆိုင္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ မဆိုင္။ တရုပ္ ကုလားနဲ႔ မဆိုင္။ အေမရိကန္ဆန္ရွင္နဲ႔လည္း မဆိုင္။

လူေတြရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္၏ မျဖစ္ႏိုင္၏ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ဆိုင္တယ္။

က်န္းမာေရးစံနစ္အဆင့္ ၁၉၀ က တက္လမ္းမျမင္ေသး။ ေဆာရီး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၀-၈-၂ဝ၁၉

Drinking Water ေသာက္ေရ

ဆရာခင္ဗ်ား ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ၁၉ ႏွစ္ပါ။ pH 5.8 အက္စစ္ဓာတ္ပါေသာေရကိုေသာက္ရင္ ေရ႐ွည္ ေရတို ဘယ္လို အက်ဳိးဆက္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္တာလဲ သိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား

ေရဆိုတာ ေသာက္ေရ သန္႔တာ သင့္။ ေၾကာ္ျငာဆိုတာ ပိုက္ဆံ။ ကိုယ့္မိဘေတြ ေဆြမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ထူးျခားတာမရွိ။

1. A glass of water ေရတဖန္ခြက္ဟာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/a-glass-of-water.html
2. Alkaline water အယ္လ္ကာလိုင္းေရ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/alkaline-water.html
3. Aquatabs water purification tablets ေရသန္႔ေဆးျပား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/aquatabs-water-purification-tablets.html
4. Detox Water လူၾကီးမင္းကိုယ္ထဲမွာ အဆိပ္ေတြရွိေနသတဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/detox-water.html
5. Drinking water ေရကုသိုလ္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/water-please.html
6. Drinking Water ေသာက္ေရ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/drinking-water.html
7. Earth Day and Water Day ကမာၻ႔ေျမ ကမာၻ႔ေရ ျမန္မာ့ေျမ ျမန္မာ့ေရ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/earth-day-and-water-day.html
8. Emergency Disinfection of Drinking Water အေရးေပၚေရသန္႔နည္း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/emergency-disinfection-of-drinking-water.html
9. How much water ေရဘယ္ေလာက္ေသာက္ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/how-much-water.html
10. Newborn baby and Water ကေလးကို ေရဘယ္ေတာ့တိုက္မလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/newborn-baby-and-water.html
11. Pollution in Yangon, Myanmar ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ ညစ္ညမ္းမႈ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/pollution-in-yangon-myanmar.html
12. Water and Energy 2014 ေရႏွင့္စြမ္းအင္ ၂ဝ၁၄ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/water-and-energy-2014.html
13. Water breaks ေရေသာက္ခ်ိန္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/water-breaks.html
14. Water for babies ကေလးနဲ႔ေရ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/water-for-babies.html
15. Water Please ေရလွဴၾကပါဗ်ာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/water-please.html
16. Water poisoning ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/ter-poisoning.html
17. Water requirements ေရဘယ္ေလာက္ေသာက္ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/water-requirements.html
18. Water, water everywhere and not a drop to drink ေစတနာတစက္ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/water-water-everywhere-and-not-drop-to.html
19. Waterborne Diseases ေရကတဆင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/waterborne-diseases.html
20. World Water Day ကမာၻ႔ေရေန႔ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/world-water-day.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၀-၈-၂၀၁၉

Thursday, August 29, 2019

ေဆာင့္ ႏွင့္ ေစာင့္

စက္ဘီးတကာ့ ထိပ္သီးေအာက္မွာ ကြန္မင့္တခုရတယ္။ ငယ္ငယ္ကအိမ္မွာစီးေနခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဖင္ထိုင္ခုံဘု ေရွ့ထြက္ေနတာ ဘားတန္း ခြစီးေတာ့ ေစာင့္မိတာ နာေနေရာပဲ တဲ့။

ေဆာင့္မိတာလို႔ ေရးရတယ္။ သူငယ္ခ်င္းကို ေစာင့္ေနသည္။

၂။ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ပါ၊ ေယာက္်ားေလးပါ။ အဲ့သည္ေန႔က ေနာက္မွာ ေဆာင့္ေနတဲ့ လူနာေတြအရမ္းမ်ားေတာ့

ေစာင့္ေနတဲ့လို႔ ေရးရတယ္။

၃။ က်ေတာ္ အသက္၂၈ပါ။ ဘီပိုးရွိပါတယ္။ ဆရာမက ေဆာင့္ျကည့္ကုထံုးနဲ႔ကုသမယ္ေျပာပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္လို႔ ေရးရတယ္။

၄။ ဆရာရွင့္ ေဆာင့္ခဲ့လည္း မသက္သာလို႔ ေတြ႔လို႔ပါဆရာ။ ေစာင့္အသံုးႏွင့္ ေဆာင့္အသံုးေလး သိပါရေစရွင့္။

ေစာင့္
ဥစၥာေစာင့္
ေစာင့္စည္းသည္
ေစာင့္စားသည္
ေစာင့္ဆိုင္းသည္
ေစာင့္ထိန္းသည္
ေစာင့္ေနသည္
ေစာင့္ေမွ်ာ္သည္
ေစာင့္ေရွာက္သည္

ေဆာင့္
ကားေဆာင့္သည္
တခုခုႏွင့္ ေဆာင့္မိသည္
ေဆာင့္တြန္းသည္
ေဆာင့္ၾကြားၾကြား
ေဆာင့္ၾကီးေအာင့္ၾကီး
ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္သည္

ေဗဒါလမ္းကဗ်ာ (ေဇာ္ဂ်ီ)
ၫိုျပာျပာ လတာျပင္ေျခရင္း
လႈိင္းတက္ရာ ေဗဒါတက္၊ လႈိင္းသက္ရာဆင္း။

ဆင္းရလဲ မသက္သာ
အုန္းလက္ေႂကြေရေပါေလာ၊ ေမ်ာစုန္လို႔လာ
အဆင္းနဲ႔အလာ၊ ေဗဒါမ အေထြး
အုန္းလက္ေႂကြ သူ႔နံေဘး၊ ေဆာင့္ခဲ့ရေသး။

ေဆာင့္ခဲ့လဲ မသက္သာ
ေနာက္တခ်ီ ဒီတလံုးက၊ ဖံုးလိုက္ျပန္ပါ
ျမဳပ္္ေလေပါ့ ေပၚမလာ၊ မေဗဒါအလွ
တလံကြာ လႈိင္းအႀကြ၊ ေပၚလိုက္ျပန္ရ။

ေပၚျပန္လဲ မသက္သာ
ေခ်ာင္းအဆြယ္ ေျမာင္းငယ္ထဲက၊ ဘဲထြက္လို႔လာ
ဘဲအုပ္မွာ တရာႏွစ္ရာ၊ ေဗဒါက တပင္ထဲ
အယက္အကန္ခံလို႔
ေဗဒါပ်ံအံကိုခဲ၊ ပန္းပန္လ်က္ဘဲ။    ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

Mayday ေမေဒး

ဆရာ ေမေဒး ဆိုတာအေရးေပၚေနလို႔အကူအညီေတာင္းတာမဟုတ္လား႐ွင့္ ႐ုပ္႐ွင္ထဲေတြ႔ဘူးတာပါ

ေမးသင့္ေမးထိုက္တယ္။ Labor Day ေလဘာေဒးစာထဲမွာ ေမးေဒလို႔ပါတယ္။ အဲတာက May Day ျဖစ္တယ္။ အခုေမးတာက Mayday မတူၾကပါ။

Mayday ေမေဒးဆိုတာ အသံကိုအသံုးျပဳတဲ့ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးမွာ အေရးေပၚအကူအညီေတာင္းတဲ့ ေဝါဟာရ ျဖစ္သံုးပါတယ္။ Distress signal လို႔ေခၚတယ္။

အသက္အႏၲရာယ္က်ေရာက္တဲ့အေျခအေနေတြမွာ သံုးတယ္။ တခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္ေတြမွာ မီးေလာင္တာ၊ ရဲအလုပ္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဌာနေတြမွာလည္း ဒီစာလံုး သံုးၾကတယ္။ အဓိကေတာ့ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ေရေၾကာင္းမွာ သံုးၾကတယ္။ အျမဲတမ္း "Mayday mayday mayday" လို႔သံုးပါတယ္။

သမိုင္းမွာ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္က လန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္ Croydon Airport ေလဆိပ္မွာ အထက္တန္း ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ Frederick Stanley Mockford က စတင္သံုးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီစကားလံုးက ျပင္သစ္လို m'aider (help me) ကေနလာပါသတဲ့။

ဒီစကားလံုးအရင္က SOS စာလံုးကို Morse code ေမာ့စ္ကုဒ္မွာ သံုးပါတယ္။ ေမေဒးအသံုးကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ ဝါရွင္တန္ ႏိုင္ငံတကာ ေရဒီယိုတယ္လီဂရပ္ ကြန္ဗင္းရွင္းမွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

စက္ဘီးတကာ့ ထိပ္သီး

၎စက္ဘီးမွာ အလြန္သားနား ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္ရာတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ခုေခတ္ေၾကာျငာေတြမွာ (တစ္) ကာ့ ထိပ္သီးတဲ့။ လက္ရာ (တစ္) ခုတဲ့။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာစာ ဟမ္းဘားစက္ဘီးေလာက္ မခိုင္မာပါတကား။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

စာတလံုး ဘုရားတဆူ

တလံုး-တလံုးေသာ အကၡရာသည္လည္း ဘုရားတဆူ-တဆူႏွင့္ အၾကင့္ေၾကာင္း အလားတူသည္ျဖစ္ရာ၏။

ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ေရးသားသည့္ဘာဝနာဖလုပၸတၱိက်မ္း
စာတစ္လံုး ဘုရားတစ္ဆူလို႔ တကိုမလိုအပ္ဘဲ တစ္ေနၾကသူေတြကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
ပံု Zaw Min-Oo ေက်းဇူး
၂၉-၈-၂၀၁၉

စြဲေနသူေတြ မဖတ္ၾကတဲ့စာ

အခုျမန္မာနိဳင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆးေတြ ေတာက္ေလ်ွာက္မိေနပါတယ္ မိတိုင္းလည္း စံခ်ိန္တင္ကိန္းဂဏန္းေတြခ်ည္းပါပဲ အဲဒါ ျမန္မာနိဳင္ငံက မူးယစ္ေဆးနဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ ကမ႓ာမွာ အဆင္႔ေလာက္မွာရွိလဲ သိခ်င္လို႔ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္။

မူးယစ္ေဆးက အမ်ိဳးမ်ိဳး။ စာေတြအမ်ားၾကီးေရးတင္တယ္။ ဘေလာ့မွာအားလံုးရွိတယ္။ ဘိန္းစိုက္တာ အာဖကန္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ ၁ နဲ႔ ၂ လုေနတယ္။ စိတ္ၾကြေဆးမွာ ဗမာျပည္က ထိပ္ကထင္တယ္။ ေဆးေျခာက္ဂဏန္းေတာ့ မသိေသး။ တေလာက ေဆးျခာက္စာတင္ေတာ့ ေဆးေျခာက္သမားေတြက ဝိုင္းဆဲၾကတာ လူတရာေက်ာ္တယ္။ ပို႔စ္ကို ဖ်က္လိုက္ရတယ္။ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းတင္လိုက္တယ္။ ကိုကိန္းကေတာ့ ေတာင္အေမရိကကအမ်ားဆံုး။ ဘိန္းနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ဆိုင္တယ္။ လက္နက္ကိုင္ဆိုတာ သူပုန္လို႔ေခၚသူေတြကိုသာ ေျပာတာမဟုတ္။ ေငြမည္းေတြ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေငြျဖဴျဖစ္ျပီး နဝတ လက္ထက္မွာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းၾကီးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေျပာရတာတာ အားနာရတယ္။ သိေလေလ ရင္နာစရာေကာင္းေလေလ။ တိုတိုသာ ေရးပါရေစ။

သိခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ ေဆးေျခာက္စာတင္လို႔ အဆဲခံရတယ္ဆိုတဲ့အတြက္ စ္ိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္ဗ်ာ။

Amphetamines (1) ယာဘ-ရာဘ-ရာမ-ယာမ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-1.html
Amphetamines (2) ရာမ ဇာတ္လမ္းတခု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-used-in-military.html
Amphetamines စိတ္ၾကြေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/amphetamines.html
Amphetamines ရာမဇာတ္လမ္းတပုဒ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/amphetamines.html
Burundanga ပဒိုင္းပြင့္လိုေဆး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/burundanga.html
California nuns fight ban on marijuana businesses ေဆးေျခာက္ႏွင့္ သီလရင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/california-nuns-fight-ban-on-marijuana.html
Carfentanyl ဆင္ျဖဴေတာ္ မူးယစ္ေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/carfentanyl.html
Common Medicines you really shouldn’t mix with Alcohol အရက္နဲ႔တြဲရန္မသင့္ေသာေဆးမ်ား
Cough Syrup Addiction ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးစြဲျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrup-addiction.html
Drug Abuse ေဆးဝါးတလြဲသံုးျခင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/drug-abuse.html
Drugs and politics ေဆးတန္ခိုးနဲ႔ ဟီးရိုးျဖစ္ႏိုင္တယ္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-and-politics.html
Drugs used in the military စစ္သံုးေဆးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-2.html
Drugs ေဇကမာၻအနားမွာ ကုေဋကုဋာမ်ားစြာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/drugs.html
Ecstasy Drug Tests စိတ္ၾကြေဆး ေဆးစစ္ျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy-drug-tests.html
Ecstasy စိတ္ၾကြေဆးမ်ား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ecstasy.html
Effects of Cannabis ေဆးေျခာက္ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/effects-of-cannabis.html
High မူးယစ္ေဆးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/high.html
Ice ဆိုတာ ေရခဲမဟုတ္ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/ice.html
Inhalant abuse လမ္းေဘးေဆးရွဴ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/inhalant-abuse.html
Marijuana addiction ေဆးေျခာက္က စြဲသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/marijuana-addiction.html
Marijuana ေဆးေျခာက္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/marijuana.html
Methadone မက္သဒုံး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/methadone.html
Methamphetamine (မက္သမ္ဖတမင္း) http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/methamphetamine.html
Military and Crystal Meth စစ္တပ္နဲ႔ စိတ္ၾကြေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/military-and-crystal-meth.html
Misuse and Abuse of Prescription Drugs တရားဝင္ေဆး တလြဲသံုးျခင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/misuse-and-abuse-of-prescription-drugs.html
Molly လူငယ္ေတြ သံုးေနၾကတဲ့ စိတ္ၾကြေဆး ေမာ္လီေဆးျပား ပိုဆိုးဝါး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/molly.html
Opium ဘိန္း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/opium.html
Pseudoephedrine (ယာဘ) ကို ဒါကေနလုပ္တယ္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/pseudoephedrine.html
Stimulant and Stimulating စိတ္ၾကြသတင္းႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/stimulant-and-stimulating.html
Weed မူးယစ္အထူးကုဆရာဝန္က အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးႏိုင္ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/08/weed.html
Yaba ယာဘ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/yaba.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

ဆရာဝန္႔စကား ပယ္ရွားၾကပါသည္

ကေန႔ နည္းနည္းေစာပါသည္ ည ၁ နာရီ။
မဟုတ္တရုတ္ေတြက မနက္ခင္းမွာသာ ပိုမ်ားသည္။

ညပိုင္းမွာေတာ့ တေနကုန္မွာလာတာေတြနဲ႔ ထူးမျခားတဲ့ သတ္ပံုအလြဲအမွားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
အဲဒီကူးစက္ေရာဂါ လူနာေတြကလည္း ဆရာဝန္႔စကား ပယ္ရွားၾကတာတူညီ။
အသက္ က်ား မ မေျပာၾကရာမွာလည္း ဖက္ရွင္တူဝတ္ဆင္ၾကသည္။
နက္ျဖန္မွာ ေမးနည္းကို ဆယ္ခါပို႔ဘို႔ အသင့္ျပင္ထားကာ အိပ္ပါေတာ့မည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

မိုးေပၚမွာ ၾကယ္တလံုး တိမ္ဖံုးပါလို႔ လမသာ

မိသားတစုပို႔စ္ေအာက္မွာ ကြန္မင့္တခုရတယ္။ ေရွးမူ ေတြကို စီစစ္ျပီး အမွန္ျပင္သင့္တယ္ တဲ့။

(တ) ကို (တစ္) လုပ္ခိုင္းခ်င္ပံုရတယ္။ မွန္ေနတာေတြကို အမွားမျပင္သင့္ၾကပါ။ အရင္က သူငယ္တန္းဖတ္စာကို မွားေအာင္မေရးပါ။

ေခတ္အေျပာင္းအလဲဆိုတာ ခက္တာကိုလြယ္ေအာင္၊ ရွင္းေအာင္ ေျပာင္းတာမ်ိဳး။ မွန္တာကို မွားေအာင္နဲ႔ လြယ္တာကို ခက္ေစေအာင္ မေျပာင္းရပါ။

ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔ ေစ်းသံုးလည္းမၾကြယ္ (မလြယ္) နဲ႔။ မရွိတာထက္ မသိထာခက္ကလည္း စကားပံုေတြျဖစ္တယ္။

စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားၾကီး ေရႊေရာင္ေဆးသုတ္ျပီးၾကျပီ။ ေရွးကမွန္ေနတာေတြကို မတတ္ဘဲနဲ႔ လိုက္ျပင္ခ်င္သူမ်ိဳးဟာ ပုဂံေရႊစည္းဂံုဘုရားကို ထံုးသကၤန္းကပ္ခ်င္သူ စိတ္ထားမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

ျမေစတီေက်ာက္စာကို အဓိပၸါယ္သေဘာေပါက္ နားလည္ေစေအာင္သာ ရွင္းလင္း ေရးရတယ္။ အသစ္ျပန္မေရးေကာင္းပါ။

မိုးေပၚမွာ ၾကယ္တလံုး တိမ္ဖံုးပါလို႔ လမသာ
သာေတာ့ခါ သာပါလိမ့္
နတ္ေဒဝါ သူဖန္ဆင္းတယ္ ဖိုးေရႊလမင္း။

ေခတ္ဆိုျပီးျပင္သူေတြေၾကာင့္ ျမန္မာစာၾကယ္တလံုးဟာ (တစ္ဖံုး) လို႔သာ ေနရရွာတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

Radiotherapy ဓါတ္ကင္ျခင္း

ကင္ဆာလို႔ ေရးရ ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးလို႔ ေရးရ

ဆရာခမ်ာ က်ြန္ေတာ္၏အေဖ အသက္ ၈၅နွစ္ပါ။ လည္ေခ်ာင္းအစာႁပြန္မွာ ကင္စာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးကုသရမည္ဟု အထူးကုဆရာမွေျပာပါသည္။ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသနည္းနွင့္ကုသျခင္း၏ေကာင္းႀကိဳးဆိုးႀကိဳးမ်ားကို သိလိုပါ၍ ရွင္းျပေပးပါဆရာခမ်ာ။

ကင္ဆာလို႔ ေရးရ။ ကင္ဆာမွန္သမွ် အဆင့္နဲ႔ အမ်ိဳးအစားအရ စံနစ္တက် ကုသရ။ ေဘးထြက္သက္ေရာက္မႈေတြရွိ။ အဆိုးၾကီးနဲ႔ အဆိုးေလး လဲၾကရ။ ေဆာရီး။

Head and neck radiotherapy side effects ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္ပင္း ဓါတ္ကင္ရျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

၁။ Sore mouth and difficulty swallowing ပါးစပ္နာေပါက္၊ အစာမ်ိဳရခက္။ သြးထိခိုက္ျခင္း။

၂။ Tiredness and sore skin in the treatment area ေမာပန္းျခင္း၊ ေရာင္ျခည္ထိရာေနရာ အနာေပါက္ျခင္း။

၃။ Weight loss ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း။

၄။ Changes to your voice အသံေျပာင္းျခင္း။

၅။ Hair loss ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း။

ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးလို႔ ေရးရ။

Cancers ကင္ဆာ က်ဆံုးပါေစ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/cancers.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

ဝါးလံုးေခါင္းထဲ လသာ

ေလးစားပါတယ္ ဆရာ။ ျပည္ပမွာ နွစ္ ၃၀ ခန္႔ ေနထိုင္သူက ျပည္တြင္းက ျမန္မာစာကို ျပင္ေပးရတယ္ဆိုေတာ့။

အေဝးကပင္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ Smile!

ကြ်န္ေတာ္က ျပည္ပထြက္ေနရေတာ့ ျပည္တြင္းထုတ္စာအုပ္ေတြနဲ႔ အလွမ္းေဝးသြားခဲ့ပါတယ္။ နဝတ-နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ အတြင္း-အျပင္ ဆက္သြယ္လို႔မရ။ သာေရးနာေရးေတာင္ ေရးမရ၊ ေျပာမရ။ သိသြားရင္ေထာင္က်မယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေမဆံုးတာ ေလးလေနမွသာသိခြင့္ရတယ္။

တျဖည္ျဖည္းနဲ႔ မဂၢဇင္းေတြ မွာလို႔ရလာတယ္။ ဝမ္းသာေပမဲ့ မ်က္လံုးျပဴးေစတယ္။ သတ္ပံုေတြကို ျပင္ေရးထားတယ္။ ဟိုအရင္ကစာအုပ္ေတြ ျပန္ထုတ္တယ္။ တေထာင့္တညကို တစ္ထားတယ္။ ဒါးကို ဓါးလုပ္ထားတယ္။ တရာက (တစ္) ရာတဲ့။ ပ်က္ကုန္ျပီလို႔ သိလိုက္တယ္။

တခါတေလမွာ အျပင္ထြက္ၾကည့္မွ သိတာမ်ိဳးရွိတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္ဝိုင္းအျပင္ ေသတၲာအျပင္ ထြက္ၾကည့္ပါလို႔ ေျပာၾကတာ။

သူမ်ားအိမ္ေခါင္းမိုးသာ ျမင္ျပီး၊ ကိုယ့္တံစက္ျမိတ္ကို မျမင္သူမ်ိဳးရွိတယ္။ ဝါးလံုးေခါင္းထဲ လသာဆိုတာလည္း ဆိုစကားတခုရွိတယ္။

ျမန္မာစာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္လြတ္ျပီးသကာလ ေကာင္းကင္ၾကီးမွာ သာႏိုင္ပါေစသတည္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

Neck Glands လည္ပင္းအက်ိတ္ ႏွင့္ ျမန္မာစာ ဘာျဖစ္ေန မသိ
၂၂နွစ္ က်ား ဆရာခင္ဗ် ကြၽန္ေတာ့္ေမးေစ့ညာဘက္ေထာင့္ေလးမာ အက်ိတ္ေသးေသးေလးစမ္းမိလို႔ လႈပ္လို႔လဲရတယ္ စမ္းၾကည့္ေတာ့ ဘာဖစ္လို႔လဲမသိဘူး အႀကံဥာဏ္ေလးေပးပါဦး ဘာေတလုပ္သင့္လဲ ေလးစားလ်က္

Neck Glands လည္ပင္း အက်ိတ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/neck-glands.html

ေထာင့္ေလးမွာလို႔ ေရးရတယ္။ မာဆိုတာ မေပ်ာ့တာ။ အဲလိုမွားေရးေနသူေတြ ေန႔တိုင္းလာတယ္။

Hard Neck လည္ပင္းမာ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာ့ေသာလည္ပင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/hard-neck.html
ျမန္မာမာဆိုတာ ဘယ္မွာရွိပါသလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/blog-post_97.html
သားအိမ္မာလို႔ မေရးရ သားအိမ္မွာလို႔ ေရးရ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html
မာ ႏွင့္ မွာ သို႔မဟုတ္ မာေသာအရိုး မာေသာအိမ္ မာေသာရန္ကုန္ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_82.html
ခ်ဳပ္႐ိုးေပၚမာဆိုတာ ခ်ဳပ္ရိုးက မာေနတာလား https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/blog-post_58.html

ဘာျဖစ္လို႔ေရးရတယ္။ ဖစ္ဆိုတာ ဦးဖစ္ ေဒၚဖစ္ ဖစ္လမ္းလို႔သာရွိတယ္။ အဲလိုမွားေရးေနသူေတြ ေန႔တိုင္းလာတယ္။ ျမန္မာစာ ဘာျဖစ္ေနသလဲ မသိ။

ေမာင္ဖစ္ မဖစ္ ကိုဖစ္ ဦးဖစ္ ႏွင့္ ေဒၚဖစ္မ်ားသို႔ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/02/blog-post_808.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

Myanmar’s Second Biggest City Receives Smart City Award 2019

ဒုတိယအၾကီးဆံုးျမိဳ႕ၾကီး စမတ္စီတီးဆုရ

ေရးတာကေတာ့ ဧရာဝတီမွာ။ တင္ေပးသူက မႏၲေလးသား။ ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲဒီမွာပညာသင္ခဲ့သူျဖစ္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားတယ္။ အခု မႏၲေလးမွာ တာဝန္ယူေနသူေတြထဲမွာလည္း ဆရာဝန္ေတြပါတယ္။ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ရဲ႕ ေလးေတာ္တင္ ဇာတ္ဝင္ခန္းထဲကလို သားအဖခ်င္းၾကြားၾကတယ္။

ဧရာဝတီနဲ႔ မႏၲေလးကိုေတာ့ အခုထိ သတ္ပံုေျပာင္း အေရးမခံရေသး။ ေကာင္းတယ္။

ႏွစ္တရာတံဆိပ္ေခါင္းထုတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳခံရတဲ့ မႏၲေလးေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးရဲ႕ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ စာေပမွာ အထင္ကရ လူထုတိုက္ကေတာ့ တစ္ေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ေျပးသြားျပီ။ ႏွေျမာလိုက္တာ။

ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မီမွာမဟုတ္။ ႏွစ္ ၁၅၀ တံဆိပ္ေခါင္းမွာ ဘယ္လိုေရးၾကမလဲ။ သည္တိုင္းသာဆို မန္းဒလိမ္းျဖစ္စရာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ခရီးတဝက္ေရာက္ေနျပီ။ မႏၲေလး ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား ေက်ာက္စာေတြကို သတ္ပံုျပင္ စိုက္ထူၾကတဲ့ေခတ္ကို ဦးတည္ေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မီမွာမဟုတ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

Teacher တီးခ်ာ

က်ေနာ္တို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာမေတြကို တီခ်ယ္ဆိုၿပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးေနၾကပါတယ္။ ဆရာေတြကို တီခ်ာလို႔သံုးၿပီး ဆရာမေတြကိုေတာ့ တီခ်ယ္လို႔ ေခၚၾကတာ သင့္ပါရဲ႕လား။ အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္မွာ အဲ့ဒိီေဝါဟာရ ႐ွိပါသလားဆရာ။

တျခားဘာသာတခုကစာလံုးကို ယူသံုးတာတိုင္းကို ျမန္မာလိုအသံထြက္ရတာ အတိအက် မရတတ္ပါ။ ရတာ နည္းနည္းသာရွိတယ္။ ေမးခြန္းပါစာလံုးက အဂၤလိပ္စာလံုး။ အသံထြက္မွန္ လင့္ကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ တီးခ်ာ နဲ႔ တီးခ်ား ၾကားသံထြက္တယ္။ စာနဲ႔ေရးရင္ တီျခာလို႔ေရးလည္း မမွားပါ။

How to Pronounce Teacher https://www.youtube.com/watch?v=g0yhpMZXkpA

Teacher ဆိုတာ ဘယ္အတန္းကိုသင္သင္၊ ဆရာျဖစ္ျဖစ္ ဆရာမျဖစ္ျဖစ္ အတူတူ။

မီးနင္း ေခၚ ဗိုကာဘလာရီ ေခၚ အဘိဓါန္ထဲက စာလံုးေတြကို အသံထြက္ပါထည့္တာ မေကာင္းပါ။ အမွန္အတိုင္း မရလို႔ အမွားေတြကို အလြတ္က်က္မိမယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြမွာ မေကာင္းတဲ့အက်င့္တခုရွိတယ္။ အသံထြက္မွန္နဲ႔ လြဲေအာင္ထြက္တာကို ေခတ္ဆန္တယ္လို႔ ဂုဏ္ယူၾကေသးတယ္။ ခပ္လြဲလြဲေလး ေရးမွ ေျပာမွ ဟုတ္တယ္ထင္တဲ့အက်င့္ဟာ သံဃာစင္ေပၚ ဘုန္းၾကီးေတြေရွ႕မွာ ဒါယိကာမက တင္ပါးလႊဲထိုင္သလိုပဲ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၈-၂၀၁၉

Wednesday, August 28, 2019

ႏွစ္တရာအလြမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပဌမဆံုးတကၠသိုလ္ ႏွစ္တရာျပည့္ေတာ့မယ္။ တခ်ိန္က ဘာသာစံုလွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ခဲ့တဲ့ မန္း နဲ႔ ရန္ကုန္က တကၠသိုလ္ေတြကို လြမ္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လြမ္းတာက စိန္ပန္းပင္ေတြနဲ႔ သစ္ပုပ္ပင္ၾကီး မဟုတ္ပါ။ အင္းယားနဲ႔ ေရနီေျမာင္းက ဇာတ္လမ္းေတြ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာစာကို မွန္ေအာင္သင္ေပးတဲ့တဲ့ ေခတ္ကာလသာျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ျမန္မာစာကို မီေအာင္ သင္ေပးႏိုင္တဲ့ တကၠသိုလ္ တခုႏွစ္ခုေလာက္သာရွိရင္ျဖင့္ ကမာၻ႔အဆင့္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေက်နပ္ပါတယ္။

လွ်မ္းလွ်မ္းတစ္ေခတ္ကေန ဘယ္လိုရုန္းထြက္ၾကမလဲ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၈-၂၀၁၉

ေမြခံထိုက္ေစ ျမန္မာျပည္

ကြန္မင့္တခု ရတယ္။

(စ) ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ စာေပရွဳခင္းစာအုပ္ကို ဖတ္တယ္။ တစ္ေတြ ေရထားတယ္။ ေနာက္ရုိက္စာအုပ္ ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိ႔ု သင္ခဲ႔ရသည့္မွာလည္း မိသားတစု လို ့ပဲသင္ခဲ႔ရ မိသားတစ္စု မသင္ခဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က ၁၉၇၃ ခုဖြား။ အာဏာရွင္ေတြ တတ္ျပီး ေနာက္မွ လူျဖစ္၏။ (ဆံုး)

ဟုတ္။

(တစ္) မလုပ္ရင္ ထုတ္ေဝခြင့္မေပးတဲ့ နဝတ နဲ႔ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ ရွိခဲ့တယ္။ အဲတာေတြ အခုမရွိေတာ့ပါ။ အက်င့္ဆိုး ဆက္ရွိေနတယ္။

ေမြခံထိုက္ေစ ျမန္မာျပည္။ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ မဟုတ္။ ေနျပည္ေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဟုတ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၈-၂၀၁၉

လမင္း ေမေမ

သံသရာ တေကြ႔
ျပန္ကာ ေတြ႔ရင္ျဖင့္
အေမ့ကို ဖူးမဝ
ဦးခ်ျပီး ကန္ေတာ့မယ္။

နိဗၺာန္ဝင္ ေနာက္ဆံုးတံခါးအထိ
အေမ့အနားမွာပဲ
တဖဝါးမကြာ ေနခ်င္တယ္။

ခြင့္လႊတ္ေတာ့ အေမရယ္
ေဝးနယ္က ေမ့သား။

အေမ့မ်က္ႏွာ ဖိုးလမင္း
သားရင္မွာ ထာဝစဥ္လင္းေပလိမ့္
အားတင္းကာ ေမတၲာအေငြ႔နဲ႔
ေမြးေမ့ဘုရား။

ဆရာတင္မိုး ေဘာ္စတြန္မွာ ေရာက္ေနစဥ္ ၃၁-၈-၂၀၀၁ ေန႔က ေရးခဲ့တဲ့ကဗ်ာ

သံသရာ (တစ္) ေကြ႔ မဟုတ္။ (တစ္) ဖဝါးမကြာ မဟုတ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၈-၂ဝ၁၉
ပံု ကိုခင္ေမာင္ေလး ေက်းဇူး။

အိပ္ပါေတာ့မည္

အိပ္ပါေတာ့မည္
ည ၂ နာရီ
ဆရာတင္မိုးရဲ႕ လမင္းေမေမ တင္လိုက္သည္။

ဌာနီကို စိတ္ေရာက္သြား
ျမန္မာစာသတ္ပံုမွန္ကို အားထား
ေဝးနယ္က ေမ့သား။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၈-၂ဝ၁၉တေထာင္ေလာက္ထဲက သံုးခုသာ ပို႔လိုက္တယ္

၁။ ဒီကေနပဲေမးပါရေစဆရာ။ တ မွာ စသတ္ ပါတာန႔ဲ မပါတာ ဆရာတင္ထားတ့ဲပို႔စ္ရ႔ဲ လင့္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဆရာ့ရ႔ဲ wall မွာျပန္ရွာေပမ့ဲရွာမေတြ႕ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ေက်းဇူးပါဆရာ။

၂။ တခ်ို့ စကားလံုးက တစ္ နဲ႕ေရးမွအဓိပၸါယ္ေပၚတာရွိလို့ေလ

တ ႏွင့္ တစ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/blog-post_86.html

တစ္လုိ႔ျပင္တာ ပလီတာ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/06/blog-post_435.html

တစ္ သမိုင္း သံခိပ္ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/blog-post_69.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၈-၂ဝ၁၉

Your Mind ေမးတဲ့သူရဲ႕ စိတ္ကို မသိပါ

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ မ႐ွိတဲ့သူေတြ အစာမစားခင္ႏွင့္အစာစားၿပီး ဘယ္ေလာက္႐ွိရပါသလဲ႐ွင့္ စားျပီး ၁၆၀ ႐ွိရင္ စိုးရိမ္ရပါသလား႐ွင့္

Blood sugar levels ဆီးခ်ိဳစစ္ျခင္း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/blood-sugar-levels.html

စိုးရိမ္ရပါသလားသာေမးတာတိုင္းကို ဘယ္သူကေမးေမး မေျဖပါ။ ေမးတဲ့သူရဲ႕ စိတ္ကို မသိပါ။ တခ်ိဳ႕က ဘာမွ မဟုတ္တာေလးကို အေတာ္စိုးရိမ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ကင္ဆာျဖစ္တာကို ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚက ေရာဂါစံု အထူးကုဆိုသူေတြကိုသာ အားကိုးၾကတယ္။ ကေလးေနမေကာင္းတာ အေမနဲ႔ အေဖ စိုးရိမ္ၾကတာ မတူပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၈-၂ဝ၁၉

ေနနဲ႔ေဝးရာ ခြါခ်င္ေနျပီ

ဟန္တခါျပင္ ေရႊစင္ဆယ္တင္း
မနက္ခင္းေစာေစာမွာ တခါ
ညေနေစာင္းမွာ တၾကိမ္
အပူခ်ိန္ က်က်လာတာကို သိလာရတယ္။

ခုရက္ေတြမွာ
ပန္းတကာတို႔ အစြမ္းကုန္ ပြင့္ရွာၾကသည္
ေၾကာက္ရတဲ့ မပူမေႏြးတဲ့ စကားလံုး မသံုးေၾကး။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၈-၂ဝ၁၉

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း

၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ ပဌမအၾကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာျပန္စာေပအသင္းကေန ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားတဲ့ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း (၁) ကေန (၁၅) အထိကို မူရင္းစာအုပ္ေတြအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဗုဒၶသာသနအဖြဲ႔ ပိဋကတ္တိုက္ စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ေပးထားတယ္။ ပီဒီအက္ဖ္ နဲ႔ သိမ္းထားလို႔ရပါတယ္။

https://spsuygn.edu.mm/book/reference/10?page=1

ေဒါင္းလုဒ္စာအုပ္တင္သူေတြက ပံုေတြကိုေတာ့ မူရင္းအတိုင္းကူးယူ၊ ျမန္မာစာသတ္ပံုမွာ (တ) ေတြကို (တစ္) လုပ္ရိုက္ျပီး တင္ထားၾကတယ္။ မလုပ္ေကာင္း၊ မလုပ္အပ္၊ မလုပ္ထိုက္ပါ။ ကိုယ္တတ္ရင္ ကိုယ့္စာကို ကိုယ့္သတ္ပံုနဲ႔ေရးၾကေပါ့။

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းျပဳပညာရွင္ေတြဟာ ပညာနဲ႔သုတအရာမွာ မိဘေတြလိုပဲ။ ကိုယ့္မိဘကို မေစာ္ကားေကာင္းပါ။

သတ္ပံုျပင္ ထပ္ထုတ္စာအုပ္ ေဒါင္းလုဒ္စာအုပ္ေတြ အလိုမရွိ။ က်ဆံုးပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၈-၂ဝ၁၉

Tuesday, August 27, 2019

ေမြခံထိုက္ေစ ျမန္မာျပည္

ကြန္မင့္တခု ရတယ္။

(စ) ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ စာေပရွဳခင္းစာအုပ္ကို ဖတ္တယ္။ တစ္ေတြ ေရထားတယ္။ ေနာက္ရုိက္စာအုပ္ ထင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိ႔ု သင္ခဲ႔ရသည့္မွာလည္း မိသားတစု လို ့ပဲသင္ခဲ႔ရ မိသားတစ္စု မသင္ခဲ့။ ကြ်န္ေတာ္က ၁၉၇၃ ခုဖြား။ အာဏာရွင္ေတြ တတ္ျပီး ေနာက္မွ လူျဖစ္၏။ (ဆံုး)

ဟုတ္။

(တစ္) မလုပ္ရင္ ထုတ္ေဝခြင့္မေပးတဲ့ နဝတ နဲ႔ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ ရွိခဲ့တယ္။ အဲတာေတြ အခုမရွိေတာ့ပါ။ အက်င့္ဆိုး ဆက္ရွိေနတယ္။

ေမြခံထိုက္ေစ ျမန္မာျပည္။ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ မဟုတ္။ ေနျပည္ေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဟုတ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၈-၂၀၁၉

စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈ ကင္ဆာ

ကင္ဆာေၾကာင့္ မေသႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး Bagan Thar မွာ December 10, 2018 ေန႔က တင္ထားတယ္ဆိုျပီး အခု ေပၚလာလို႔။ သတင္းလား၊ လိမ္ညာတာလား။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တကမာၻလံုးမွာ ကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူေပါင္း ၉႕၆ သန္းရွိခဲ့တယ္။ လူ ၆ ေယာက္ ေသဆံုးတိုင္း ကင္ဆာေၾကာင့္ေသဆံုးရတာ ၁ ေယာက္ရွိတယ္။

အေမရိကမွာ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကင္ဆာလူနာသစ္ေပါင္း 1,735,350 ေယာက္ရွိျပီး 609,640 ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့တယ္။ အျဖစ္မ်ားဆံုးကင္ဆာေတြကို အစီအစဥ္အတိုင္း သည္လိုရွိတယ္။ အရင္ဆံုးေရးတာေတြက ပိုျဖစ္တယ္။
၁။ breast cancer ရင္သားကင္ဆာ၊
၂။ lung and bronchus cancer အဆုတ္ ကင္ဆာ၊
၃။ prostate cancer ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ၊
၄။ colon and rectum cancer အူမၾကီး ကင္ဆာ၊
၅။ melanoma of the skin အေရျပားကင္ဆာ၊
၆။ bladder cancer ဆီးအိမ္ကင္ဆာ၊
၇။ non-Hodgkin lymphoma န္းေဟာ့ခ်္ကင္း လင္ဖိုးမား ကင္ဆာ၊
၈။ kidney and renal pelvis cancer ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာ၊1
၉။ endometrial cancer သားအိမ္ကင္ဆာ၊
၁၀။ leukemia လူကီးမီးယားကင္ဆာ၊
၁၁။ pancreatic cancer သရက္ရြက္ကင္ဆာ၊
၁၂။ thyroid cancer လည္ပင္းၾကီးကင္ဆာ၊
၁၃။ liver cancer အသည္းကင္ဆာ။

လူဦးေရတသိန္းမွာ ၄၃၉႕၂ ေယာက္ ကင္ဆာျဖစ္တယ္။
လူဦးေရတသိန္းမွာ ၁၆၃႕၅ ေယာက္ ကင္ဆာနဲ႔ ေသဆံုးတယ္။
ကင္ဆာနဲ႔ေသဆံုးသူေတြထဲမွာ ေယာက္်ားက တသိန္းမွာ ၁၉၆႕၈ ေယာက္နဲ႔ မိန္းမက တသိန္းမွာ ၁၃၉႕၆ ေယာက္ျဖစ္လို႔ ေယာက္်ားေတြကပိုျပီးကံဆိုးၾကတယ္။ ေဆာရီး။

ျမန္မာျပည္မွာ မဟုတ္တဲ့သတင္းကို ေရးတင္သူေတြမ်ားတယ္။ မဟုတ္တာကို ထပ္ရွယ္တဲ့ ပြဲစားေတြလည္းမ်ားတယ္။

စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္မႈမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေနတာ ေယာက္်ားမ်ားသလား၊ မိန္းမမ်ားသလား၊ ဆတူလာ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၈-၂၀၁၉

တေန႔သံုးယံ ညီလာခံျခင္း

မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တို႔မည္သည္ သာသနာေတာ္က်ိဳး တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ရြက္ေဆာင္ အားထုတ္ ေတာ္မူအပ္ေသာ အပရိဟာနိယတရားႏွင့္အညီ၊ အထူးသျဖင့္ အဌဂႌသီလ ေဆာက္တည္ေတာ္မူသည့္ ေန႔ရက္၊ တလလွ်င္ ရွစ္သီတင္း ေန႔ရက္မ်ားမွတပါး က်န္ေန႔ရက္မ်ားမွာ မင္းမႉး မင္းမတ္ မင္းခ်င္း မင္းခစားတို႔ႏွင့္ နံနက္တၾကိမ္၊ ေန႔တၾကိမ္၊ ညတၾကိမ္ သာသနာေတာ္ေရး တိုင္းေရးျပည္မႈမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ေဆြးေႏြး ရြက္ေဆာင္ေတာ္မူသည္။

(ေရႊနန္းသံုး ေဝါဟာရအဘိဓါန္)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၆-၈-၂၀၁၉

September စက္တဘၤာလ

စက္တဘၤာနာမည္ဟာ Septem (Seven) ကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္တယ္။ ေရာမျပကၡဒိန္အရ သတၲမေျမာက္လ ျဖစ္လို႔ပါ။ အဲသည္ေခတ္က တႏွစ္မွာ (၁ဝ) လသာရွိတယ္။ ဇႏၷဝါရီနဲ႔ ေဖေဖၚဝါရီလေတြကမပါေသးပါ။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလမွာ ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း (၃) ရက္ကေန သီတင္းကြ်တ္လဆန္း (၂) ရက္ေန႔အထိ က်ေရာက္တယ္။

စက္တဘၤာလ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား
• ပဌမတနဂၤေႏြေန႔ = Grandparents Day အေမရိက နဲ႔ ကေနဒါ အဖိုး-အဖြါးမ်ားေန႔
• ပဌမတနလၤာေန႔ = Labor Day (Labour Day) အေမရိက နဲ႔ ကေနဒါ အလုပ္သမားေန႔
• တတိယတနလၤာေန႔ = ဂ်ပန္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔
• ၁ ရက္ေန႔ = အူဇဘက္ကစ္စတန္ လြတ္လပ္ေရးေန႔
• ၂ ရက္ = ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသားေန႔
• ၅ ရက္ = Teachers’ Day (အိႏၵိယ) ဆရာမ်ားေန႔
• ၇ ရက္ = ဘရာဇီးလ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔
• ၈ ရက္ေန႔ = International Literacy Dayႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔
• ၁၃ ရက္ = Positive Thinking Day အျပဳသေဘာေဆာင္စဥ္းစားေရးေန႔
• ၁၅ ရက္ = အယ္လ္ဆာဗာဒို လြတ္လပ္ေရးေန႔
• ၁၅ ရက္ = အေမရိကန္ ဟစ္ပင္းနစ္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေန႔
• ၁၅ ရက္ = International Day of Democracy ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကေရစီေန႔
• ၁၈ ရက္ = National Cheeseburger Day ခ်ိစ္ဘာဂါ ေန႔
• ၁၉ ရက္ = Puppy Farm Awareness Day ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လံႈ႔ေဆာ္ေရးေန႔
• ၂၁ ရက္ = International Peace Day ႏိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔
• ၂၄ ရက္ = Heritage Day ေတာင္အာဖရိက ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေန႔
• ၂၅ ရက္ = မိုဇမ္ဘစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔
• ၂၇ ရက္ = World Tourism Day ကမာၻ႔ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလာေရးေန႔
• ၂၉ ရက္ = World Heart Day ကမာၻ႔ႏွလံုးေန႔
• ၂၉ ရက္ = National Coffee Day ေကာ္ဖီေန႔

စက္တဘၤာလ အမွတ္အသားမ်ား
• Sapphire နီလာ (ျပာလဲ့လဲ့) ေက်ာက္ဟာ စက္တဘၤာလရ့ဲ သေကၤတျဖစ္တယ္။
• Aster ေမျမိ့ဳပန္း၊ Forget-me-not ပန္းနဲ႔ Morning glory ပန္းေတြဟာ စက္တဘၤာလရ့ဲ ပန္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။
• Zodiac (Astrological) Signs ဆယ္ႏွစ္ရာသီခြင္အရ Virgo ကန္ရာသီ (အပ်ိဳစင္) နဲ႔ Libra တူရာသီ (ခ်ိန္ခြင္) ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

က်န္းမာေရးနဲ႔ စက္တဘၤာလ
• Prostate Cancer Awareness Month ေယာက္်ားဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ လံႈ႔ေဆာ္ေရးလ
• Liver Cancer Awareness month အသည္းကင္ဆာ လံႈ႔ေဆာ္ေရးလ
• ၉ ရက္ = Fetal Alcohol Syndrome Awareness Day ကေလးသူငယ္အရက္ဒဏ္ေရာဂါ လံႈ႔ေဆာ္ေရးေန႔
• ၁၅ ရက္ = World Lymphoma Awareness Day လင္ဖိုးမားေရာဂါ လံႈ႔ေဆာ္ေရးေန႔
• ၂၁ ရက္ = World Alzheimers Day ကမာၻ႔ အယ္လ္ဇာမိုင္ယားေရာဂါေန႔
• ၂၁ ရက္ = International Deaf Awareness Week နားမၾကားေရာဂါ လံႈ႔ေဆာ္ေရးရက္သတၲပါတ္
• ၂၅ ရက္ = Ataxia Awareness Day (အတက္ဇီယား) အာရံုေၾကာေရာဂါ လံႈ႔ေဆာ္ေရးေန႔
• ၂၈ ရက္ = World Rabies Day ကမာၻ႔ေခြးရူးျပန္ေရာဂါေန႔

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စက္တဘၤာလ
• ၅-၉-၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ားလႈပ္ရွာမႈကို စတင္ေပးတဲ့အျဖစ္အပ်က္ ပခုကၠဴမွာျဖစ္တယ္။
• ၉-၉-၁၉၃၉ ေန႔မွာ ဆရာေတာ္ဦးဥတၲမ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့တယ္။
• ၁၈-၉-၁၉၈၈ ေန႔မွာ (နဝတ) အမည္နဲ႔ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းခဲ့တယ္။
• ၂၇-၉-၁၉၈၈ ေန႔မွာ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။
• ၁၈-၁၂-၁၉၉ဝ ေန႔က စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ NCGUB ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရကို ၁၄-၉-၂ဝ၁၂ ေန႔မွာ ဆႏၵအေလွ်ာက္ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။

ကြ်န္ေတာ္အခုေနရတဲ့အရပ္မွာ စက္တဘၤာဆိုရင္ သစ္ရြက္ေတြ စိုစိမ္းရာေန ေျခာက္လာ၊ ဝါ၊ ညိဳေမွာင္၊ ေရႊေရာင္ေတြ ေျပာင္းၾကျပီး ေဖါလ္ ေခၚ ရြက္ေၾကြတဲ့ရာသီေရာက္ပါျပီ။ အျမင္မွာ အလွဆံုးနဲ႔ ေနရထိုင္ရတာလည္း အပူအေအး မလြန္ကဲတဲ့ရာသီ ျဖစ္ပါတယ္။

1. January ဇႏၷဝါရီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/january.html
2. February ေဖေဖၚဝါရီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/february.html
3. March မတ္လ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/march.html
4. April ဧျပီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/april.html
5. May ေမလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/may.html
6. June ဇြန္လ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/june.html
7. July ဇူလိုင္ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/july.html
8. August ၾသဂုတ္လ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/august.html
9. September စက္တဘၤာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/september.html
10. October ေအာက္တိုဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/october.html
11. November ႏိုဝဘၤာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/november.html
12. December ဒီဇဘၤာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/december.htm

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

ကြ်န္ေတာ္က ဆရာဝန္သာျဖစ္ပါတယ္

ဆရာရယ္ ေမးတဲ႔သူေတြက ဆရာ့လို ပညာရွိမဟုတ္ေတာ့ သူတို႔စိတ္ထဲရွိတဲ႔အတိုင္းေမးတာ နားလည္မႈေလးေပးျပီး ေျဖႀကားေပးရင္ေတာ့ အထူးေက်းဇူးတင္ႀကမွာပါ ဆရာလုပ္ျခင္း မဟုတ္ရပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခဗၤ်ာ

ရမ္းကုဆရာေတြနဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚက ေရာဂါစံုအထူးကုေတြကသာ အသက္ က်ား မ ကေလးလူၾကီး မသိတာကို ေျဖၾကတယ္။

ဆရာဝန္ဆိုတာ ကိုယ္ေျဖတာ ကုသတာတိုင္းကို တာဝန္ယူရတယ္။

ေယာက္်ား မိန္းမ မသိတာကို ေဆးေပးရင္လြဲႏိုင္တယ္။

ကိုယ္ဝန္ရွိေနတာ မသိပဲေဆးေပးရင္ မိခင္ေလာင္းေရာ အထဲကကေလးပါ တခုခုျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။

ကေလးကို လူၾကီးလိုေဆးေပးရင္ စဥ္းစားသာၾကည့္ေပေတာ့။

အခုလိုျပန္ျပန္ေျပာရတာမ်ိဳး မၾကာခဏလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ပညာရွိေတာ့ မဟုတ္။ ဆရာဝန္သာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၈-၂၀၁၉

ေက်ာက္ကြဲရြာတဲ့

ပံုျမင္ရတာ အာဖရိကမွာလိုလို
အက္စ္ကီမိုေတာ့ မဟုတ္
တဲကုပ္နဲ႔ ေတာသူမရုပ္
စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ ေဆးေပးခန္းလည္း ေဝးကြာမဲ့ ဇနပုဒ္
သည္ေက်ာက္ကြဲရြာ ေလာပန္ေတြလာမွာ မဟုတ္
လက္နက္ကိုင္ေတြလည္း စိတ္ကူးထည့္ၾကမယ္မဟုတ္
ထို႔ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေနသည့္သရုပ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၈-၂၀၁၉

သတ္ပံုမွန္ေခတ္က

ေကာက္႐ိုးကေလးတမွ်င္ စာကေလးတေစာင္ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ