Saturday, August 31, 2019

မေထြးမပါ တို႔ခ်ည္းသာ

တာ ႏွင့္ သာ အသံုးေလး သိခ်င္လို႔ပါဆရာ။ မနက္ပိုင္းမွာတာ ရံုးသြားရတယ္၊ မနက္ပိုင္းမွာသာ ရံုးသြားရတယ္၊ ဘယ္ဟာ အမွန္လဲ ဆရာ။

မေထြးမပါ တို႔ခ်ည္းသာ ျဖစ္လို႔ မနက္ပိုင္းမွာသာက မွန္။

သာ
ျမိဳ႕သာ
ရြာသာရြာ
သာကိန္ (သာကိႏၵ) = သာကီဝင္မင္းတို႔ကို အစိုးရေတာ္မူေသာမင္း
သာခြါ = ေဘာ္ေငြ]အမည္
သာခ်င္း = သာယာစြာသီဆိုရင္ ေရးစီေသာကဗ်ာ
သာဂူေစ့
သာစြေလ = ေကာင္းမြန္စြေလ
သာတူညီမွ်
သာဓက = အေထာက္အထား၊ ဥပမာ
သာဓု
သာဓုကိဠန (ဘုန္းၾကီးပ်ံပြဲ)
သာဓုကီဠနသဘင္
သာမန္ = သာမည = အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆန္ျခင္း
သာမန္ကာလွ်ံကာ
သာမန္ကာလွ်ံကာ
သာမေဏ
သာယာညင္းေပ်ာင္း
သာယာဝတီဗ်ိဳင္း
သာယာဝတီျမိဳ႕
သာယာသည္
သာရကာ = သာလိကာေခၚသည့္ ဆက္ရက္ငွက္တမ်ိဳး
သာရဂန္ ( သာရ + ဂႏၶ) = စႏၵကူးသရကၡန္
သာရာစီး = အခြင့္အေရးရသည့္ဘက္ကိုလိုက္ေလ့ရွိသူ၊ အခြင့္အေရးသမား
သာရေဝါျမိဳ႕
သာလကာ = မပင္မပန္း သက္ေတာင့္သက္သာ
သာလက္ = မပင္မပန္၊ အလြယ္တကူ
သာလာယံဇရပ္
သာလာယံဇရပ္
သာလိကာငွက္
သာဝွမ္း
သာဝေအာင္ = သာယာေသာပြဲ
သာသနာ
သာသာယာယာ
သာအားၾကိဳး = လြန္စြာၾကိဳးပန္းအားထုတ္ျခင္း
သာေကတျမိဳ႕
သာေခြယိုင္
သာေပါင္းညာစား
သာေမာ = ညီညာေသာ၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ
သာႏိုးပြင့္ = ကံ့ေကာ္ပြင့္
သာႏိုးေပ်ာ္ဘြယ္ၾကိဳး
သူသာလွ်င္
လူသာလွ်င္

ေရႊစြန္ညိဳ ဘာကိုလိုလို႔ဝဲပါတယ္၊
မေထြးလိုလို႔ ဝဲပါတယ္။
မေထြးမပါ တို႔ခ်ည္းသာ၊
ပါပါရဲ႕သား ေနာက္ကထား၊
မေထြးအသား ခါးလွတယ္၊
ေခ်ာင္းငယ္ေရနဲ႔ ေဆးပါ့မယ္၊
ေခ်ာင္းငယ္ေရခ်မ္း ေႏြမွာခန္း၊
ျမစ္ငယ္ေရနဲ႔ ေဆးပါ့မယ္၊
ျမစ္ငယ္ေရခ်မ္း ေႏြမွာခန္း၊
ပင္လယ္ေရနဲ႔ ေဆးပါ့မယ္၊
ပင္လယ္ေရ ဘယ္မခန္း
မေထြးအမိဖမ္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃၁-၈-၂၀၁၉

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

သစၥာေဆာင္

တျမန္ႏွစ္က ဒီလိုေန႔မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ကသိမ္းထားခဲ့တဲ့ သံေသတၲာေလးကို ဖြင့္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးအတြက္ မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးတာမခံရပဲ ခ်န္ထားတာေလးေ...