Wednesday, April 26, 2017

နီရိုးဘုရင္ၾကီး တေယာထိုးေနသည္

ေမးခြန္း = တေယာလို႔ပဲ သိထားတာ၊ ၁၉၇၅ထုတ္ စြယ္စံုက်မ္းမွာက တေရာလို႔ဆိုထားတယ္ဆရာ။ ဘယ္ဟာအမွန္လဲ ခင္ဗ်ာ။

ကြ်န္ေတာ္က သတ္ပံုေတြကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သူမဟုတ္ပါ။ သတ္ပံုစာအုပ္ေဟာင္းထဲမွာ စသတ္စရာမလိုတဲ့ တ အသံုးေတြကုို တင္ျပပါမယ္။

တကတဲ
တကၽြန္းက်
တကယ္တမ္း
တကယ္အမွန္
တကြ (အတူတကြ)
တကြနက္ = တျပိဳင္နက္
တကြဲတျပား
တကာ = တေတြ = အမ်ားတကာ
တကားကား
တကုပ္ကုပ္လုပ္ေနသည္
တကုိယ္တည္း
တကုိယ္ေကာင္း
တကုိယ္ေရတကာယ
တကူးတက
တကူးတကန္႔
တကဲ့အဟုတ္
တက်က္က်က္ ရန္ျဖစ္ေနၾကသည္
တက်ည္က်ည္ ငုိေနသည္
တက်ိတ္တည္း တဉာဏ္တည္း
တက်ဴက်ဴငုိ
တခဏခ်င္း
တခဏပန္း
တခန္းရပ္
တခၽြင္ခၽြင္ျမည္ေနသည္
တခၽြတ္ခၽြတ္ျမည္သံ
တခမ္းတနား
တခြင္တျပင္
တခါတည္း
တခါတရံ
တခါတေခါက္
တခါတေလ
တခိခိ တခ်ိခ်ိ ရယ္သည္
တခုခုစားပါ
တခုတေလ
တခုလပ္
တခုိ
တခဲနက္ = တလံုးတစည္းတည္း
တခဲေထြ = တေပါင္းတစည္းတည္း
တခ်က္တည္း
တခ်က္တည္း
တခ်က္လႊတ္အမိန္႔
တခ်ဳိးတည္းလစ္ျပီ
တခ်ဳိ႕တဝက္
တခ်ဳိ႕တေလ
တငမ္းငမ္း
တငုိငုိတရီရီ
တစံ့ = အနည္းငယ္မွ်
တစံု (သကၤန္း)
တစံုတခု
တစံုတရာ
တစံုတဦး
တစံုတေယာက္
တစစီ (တခုခ်င္း၊ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ)
တစည္း (ပန္း)
တစည္းတရံုး
တစည္းတလံုး
တစည္းတေပါင္း
တစည္းတေဝး
တစတစ (တျဖည္းျဖည္း)
တစပ္တည္း
တစျပင္
တစြတ္စြတ္ စားေနသည္
တစြန္းတစ ၾကားသလား
တစာတစာ ေအာ္ေနသည္
တစိတ္တဝမ္းတည္း
တစိတ္တေဒသ
တစိမ့္စိမ့္ မုိးရြာေနသည္
တစိုးတစိ = အနည္းငယ္
တစီတတန္းႀကီး
တစု (လူ)
တစုတရံုး
တစုတအုပ္
တစုတေဝး
တစုိးတစိ
တဆံျခည္
တဆင့္ခံ
တဆစ္ခ်ဳိးလမ္း
တဆယ့္ႏွစ္ရာသီ
တဆိတ္ကုိ တအိတ္မလုပ္ပါႏွင့္
တဆိတ္စာ
တဆုပ္တခဲ
တဆူတည္း
တဇြတ္ထုိးလုပ္သည္
တညင္းလံုး
တညွင္းညွင္း = တေျဖးေျဖး
တညီတညြတ္ = တူညီစြာ
တညႇဳိတထြာ
တတံုးထြန္လယ္
တတန္ (ထုိမွ)
တတပ္တအား
တတိတတိ
တတိယ
တထံုး = ထံုးနည္းဥပေဒ
တထစ္ခ်
တထမ္းတပုိး
တထီးလႊားလႊား = ဆင္းရဲ ပင္ပန္းစြာ အားတိုက္ျပဳရျခင္း
တထူး = တပါး = တျခားေသာ
တႀကိဳးတည္းေျပးျပီ
တဒဂၤပဟာန္
တဒိတ္ဒိတ္ျမည္သည္
တဒုတ္ဒုတ္ျမည္သည္
တဒုန္းဒုန္းျမည္သည္
တနဂၤေႏြေန႔
တနယ္ေျမ
တနလၤာေန႔
တနသၤာရီတုိင္း
တနာရီတည္း
တနဲ
တပံုတေခါင္း
တပင္တပန္း
တပင္ရွားရွား = ျပာရီးျပာရာ = သုပ္သီးသုပ္ျပာ
တပည့္တပန္း
တပတ္ရစ္
တပတ္ရုိက္
တပတ္လွိမ့္
တပတ္လွ်ဳိဆံထံုး
တပတ္ေက်ာ့
တပတ္ႏြမ္း
တပန္းရႈံး
တပြဲတလမ္း အကဲစမ္း
တပလာ = သစ္အငုတ္
တပါးတည္း
တပို႔တြဲလ
တပိုင္း (အရက္)
တပိုတပါး = တျခားတပါးေနရာ
တပုိင္းတစ
တပုိတပါးသြား
တဖံု (ေဆး)
တဖက္ကမ္းခပ္
တဖက္ဆည္ကန္
တဖက္ယပ္တဲ
တဖက္လွည့္
တဖက္သတ္
တဖက္သား
တဖန္တံု
တဖြဲ႕တႏြဲ႕
တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္
တဖိန္းဖိန္း
တဖုန္းဖုန္းက်
တဖုႆ = ထိုေသာအရာကိုေတြ႔ၾကံဳေသာသူ
တဖ်င့္ = ျခားနားျခင္း
တဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္သည္
တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္
တဖ်ပ္ဖ်ပ္လန္႔
တဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းတက္သည္
တၾကြၾကြတရြရြ
တၾကဳတ္ၾကဳတ္ျမည္
တၿခိမ့္ၿခိမ့္ (ဆုိင္း)
တၿငိမ့္ၿငိမ့္
တၿပံဳတေခါင္း
တၿပိဳက္ (မုိးရြာ)
တၿပိဳင္တည္း
တၿပိဳင္နက္
တၿဖိဳင္ၿဖိဳင္
တၿမံဳ႕ၿမံဳ႕စား
တၿမံဳတမ
တဘက္ပဝါ
တဘီးလိမ့္
တမံ = တည္၊ ကန္ေပါင္၊ ကန္ရိုး
တမံတုတ္
တမံႈမႊားမႊား = အထပ္ထပ္အျပန္ျပန္
တမဂ္တဖိုလ္
တမင္တကာ
တမတ္ (ေငြ)
တမတ္ေစာက္ေစာက္
တမဒီပကြ်န္း = သဖန္းသီးအေရာင္ကဲ့သို႔ နီျမန္းေသာေျမ ရွိေသာကြ်န္း
တမန္ = မင္းအေရးအရာ၌ ေစအပ္ေသာသူ (သံတမန္)
တမန္း (လယ္)
တမန္ေစလႊတ္သည္
တမြတ္ = အျမတ္အဖ်ား
တမလန္းပင္
တမလြန္ = ေသသည္မွ ေနာက္ဘဝ
တမွ်
တမွ်ဥ္းမွ်ဥ္း
တမိန္းမိန္း
တမုတ္ဆိုး = သစ္ေခါက္ဆိုး
တမုဟုတ္ခ်င္း
တမ္းတသည္
တမ်ားမ်ား (သြားရည္က်)
တမ်ိဳးတဘာသာ
တမ်ဳိးတဖံု
တမ်ဳိးတမည္
တယုတယ
တယူသန္
တျခမ္း (ထက္ဝက္)
တျခမ္းပဲ့
တျခားတပါး
တျပက္ပင္
တျပင္ (အေရွ႕အေနာက္)
တျပြတ္ျပြတ္
တျပာ = ၾကိမ္လံုး၊ တုတ္၊ လွင္ကန္
တျပားတခ်ပ္ မွ်မရွိ
တျပဴး = တရွဥ္း =တစံု = ႏွစ္ခုတြဲ
တျဖစ္လဲ
တျဖည္းျဖည္း = တေရြ႕ေရြ႕
တျဖတ္တည္း
တျဖန္းျဖန္းၾကက္သီးထ
တျဖဳတ္တခဏ
တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေၾကြ
တျဖဴးျဖဴးေလတုိက္
တျမည့္ျမည့္
တျမန္ေန႔
တျမျမ (အရက္ေသာက္)
တျမိဳ႕တည္း
တရံဆံ (သူစိမ္း)
တရံတဆစ္ = တခါတေလ
တရံတဖန္
တရံေရာအခါ
တရက္ခ်န္
တရက္တည္း
တရက္ျခားဖ်ား
တရင္းတႏွီး
တရစပ္
တရတြန္း
တရထည္
တရန္(ဖိနပ္)
တရပတ္ (ယပ္)
တရပ္ (လူ႔အရပ္)
တရပ္ကြက္တည္း
တရပ္တေက်း
တရၾကမ္း
တရြတ္ဆြဲ
တရြဲ႕တေစာင္း
တရွက္ = ေရာယွက္သည္
တရွဥ္း (ႏြား)
တရွိန္တည္း
တရွိန္ထုိး
တရားကုိယ္
တရားခံ
တရားတေပါင္
တရားတေဘာင္
တရားမေၾကာင္း
တရားလို
တရိပ္ရိပ္
တရုတ္ကတ္တံခါး
တရုတ္စံကားပင္
တရုန္းရုန္း
တရုပ္စကားပင္
တရုိတေသ
တရႈပ္ရႈပ္ငုိ
တြန္ = တခ်ာ = ေပါင္း = တေဝး = တစုတရံုးတည္း
တလံ (အတုိင္းအတာ)
တလံုး (ပန္းကန္)
တလံုးတစည္း
တလံုးတပါဒ
တလံုးတဝတည္း
တလံုးလံုး (ေခၽြး)
တလင္း = ညီညြတ္ျပန္႔ျပဴးေသာ ေျမအျပင္
တလင္းက်ံ
တလင္းျပင္
တလည္လည္ = အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္
တလြဲတေခ်ာ္
တလွပ္လွပ္ (ရင္ခုန္)
တလွ်ပ္လွ်ပ္ (အေရာင္)
တလွ်မ္းလွ်မ္း
တလိမ့္တံုး
တလိမ့္ေခါက္ေကြး
တလိုင္းလူမ်ိဳး
တလုတ္တဆုပ္
တလူးလူးတလဲလဲ
တလူလူလြင့္
တလ်ားလ်ား
တလႊား = အရပ္ရပ္အနယ္နယ္
တဝ (ဤလည္း)
တဝက္က်ဳိး
တဝက္ခ
တဝက္တပ်က္
တဝတၿပဲ
တဝန္း (တႏုိင္ငံလံုး)
တဝမ္းကြဲအမ်ိဳး
တဝမ္းပူအကၡရာ
တဝုန္းဝုန္းျမည္သံ
တဝုိက္
တဝဲလည္လည္
တသက္တကၽြန္း
တသက္ပန္
တသက္လ်ာ = အစိုးတပိုင္တခဏ
တသင္း = အေပါင္းမ်ားစြာ
တသမတ္ = ပိုးင္းျခားရပ္တန္႔ျခင္းမရွိ
တသြန္= အၾကြင္းမရွိ အကုန္အစင္
တသီးတျခား
တသီးတသန္႔
တသီးပုဂၢလ
တသီတတန္းႀကီး
တသုန္ = တစုတရံုး
တသုိက္တဝန္း
တသေဝမတိမ္း
တဟြပ္ဟြပ္ေခ်ာင္းဆုိး
တဟီးဟီးတဟားဟား
တဟုန္းဟုန္း
တဟုန္ထုိး
တအံုေႏြးေႏြး
တအုန္းအုန္း
တအူထံု႔ဆင္း
တဦးတည္းေသာသား
တဦးေကာင္းတေယာက္ေကာင္း
တေကာင္းျမိဳ႕
တေကာင္တည္း
တေကာင္တၿမီး
တေကာင္တေလ
တေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့
တေခၚတေမွ်ာ္
တေခါက္တက်င္း
တေငးတေမာ
တေစ = အျမဲဧကန္
တေစ့တေစာင္း
တေစ့ေစ့ = ေစ့ေစ့စပ္စပ္၊ အဖန္ဖန္
တေစၦမွင္စာ
တေစာင္း
တေဆြ႔ခုန္
တေဇာက္ကန္း
တေတြ (တုိ႔)
တေတာဝင္ထြက္၊ တကုန္းတက္၍၊ တေတာင္ကိုေက်ာ္
တေထရာတည္း
တေထာက္တနား
တေထာက္ပတ္ပတ္ = အဖန္ဖန္လံု႔လျပဳျခင္း
တေန႔တျခား
တေန႔သ၌
တေန႔ေတာ့ ေမာင္ျပန္လာမည္
တေန႔ေသာအခါ
တေနကုန္တေနခန္း
တေပြ႕တပုိက္
တေပါက္တလမ္း
တေပါင္းတစည္းတည္း
တေပါင္းလ
တေပ်ာင္းပ်ပ်
တေပ်ာ္တပါး
တေၾကာင္းဆြဲပန္းခ်ီ
တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္
တေဘာင္စနည္း
တေမ့တေျမာ
တေမ့တေလ်ာ့
တေမွ်ာ္တေခၚ
တေယာက္တကြဲ
တေယာက္တည္း
တေယာက္တျပန္
တေယာက္ထီးတည္း
တေယာက္ေယာက္
တေယာင္တေဆာင္
တေယာထိုး
တေျပးတည္း = အေၾကာင္းတူ
တေျပာင္းျပန္ျပန္ = အဖန္တလဲလဲ = အၾကိမ္ၾကိမ္
တေျဖာက္ေျဖာက္မုိးရြာ
တေျဖာင္းေျဖာင္းျမည္သံ
တေရြ႕ေရြ႕
တေရွာင္ေရွာင္
တေရာ္ကင္ပြန္း
တေလွ်ာက္ (ျမစ္ရုိး)
တေသြ႔ေယာင္းေယာင္း = ေသြ႔ေျခာက္သည္
တေသြ႔ေသြ႔
တေအာက္ေမ့ေမ့
တေအာ္လဲလဲ = အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္
တႏံု႔ႏုံ႔
တႏိုင္ငံတည္း
တႏုိင္တပိုင္
ေကာင္းေပစြတကား

ေအဒီ ၆၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထဲမွာ ေရာမျမိဳ႕ၾကီး ေျခာက္ရက္ၾကာမီးေလာင္ခဲ့တယ္။ ေရာမျမိဳ႕ၾကီး မီးေလာင္ေနစဥ္မွာ နီရိုးဘုရင္ၾကီး တေယာထိုးေနတယ္လို႔ ေျပာစမွတ္ရွိတယ္္။ သမိုင္းဆရာေတြက မွန္ မမွန္ ျငင္းဆိုၾကပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Celebrity in Green ဆယ္လီ သို႔မဟုတ္ လီဆယ္

လူမႈေရးစည္းကမ္းအရ လူတဦး ကြယ္လြန္သြားရင္ မေကာင္းတာ ထုတ္မေျပာအပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးစည္းကမ္းအရေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ ပို႔စ္တခု ေတြ႔တယ္။ ၈၈ ၿပီးေတာ့ ...