Sunday, April 23, 2017

Religious Fire ေတာမီးရွိဳ႕တာ သတိထားပါ

မႏွစ္က ဒီရက္ေတြမွာ ဘာသာေရးအေျခခံတဲ့သတင္းေတြနဲ႔အတူ လူမ်ိဳးေရးလည္း ကပ္ပါလာတယ္။ အဲတာ ႏိုင္ငံေရးသာ ျဖစ္တယ္။ ဘာသာေရးဘက္လိုက္အျမင္၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓါတ္ဆိုတာ ဘာသာတိုင္းမွာရွိၾကတယ္။ လူတိုင္းနီးပါး ဘက္လိုက္မႈ မကင္းၾကပါ။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဂ်ဴးမဟုတ္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ကိုးကြယ္ၾကတယ္။ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္က မကၠာမွာေမြးဖြါးခဲ့တယ္။ ေမြးဇာတိမတူသူၾကသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားအေလာင္းဟာ ကပိလဝတ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျပီး၊ ကေန႔နီေပါႏိုင္ငံ၊ လုမိၼနီမွာဖြါးျမင္ေတာ္မူခဲ့တယ္လို႔ အမ်ားစုကယံုၾကည္ၾကတယ္။ ေနာက္မွာ မူကြဲေတြရွိလာတယ္။ သိဒၶတၱမင္းသား ဘယ္မွာဖြါးတယ္လို႔ေျပာေျပာ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဦးေရက ေလ်ာ့က်မသြားပါ။

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကိုစတင္သူ ကားလ္မတ္စ္ဟာ ပရပ္ရွား ရိုင္းလင္းမွာ ေမြးခဲ့သူျဖစ္ေပမယ့္ သူနဲ႔ ႏိုင္ငံေရာ လူမ်ိဳးပါ မတူသူေတြ အမ်ားၾကီးက လက္ခံက်င့္သံုးၾကတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ေရွးေဟာင္းဂရိကေနလာတဲ့ ေအသင္ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆသာျဖစ္တယ္။ ကေန႔ကမာၻမွာ အမ်ားဆံုးက်င့္သံုးေနၾကတယ္။

ကမာၻ႔ဘာသာေရးစစ္ေတြဟာ ဘာသာတရားၾကီး (၃) မ်ိဳးနဲ႔ဆိုင္တယ္။ အဓိကဘာသာေရးစစ္ပြဲၾကီး ေပါင္း (၆) ခု ျဖစ္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘယ္တံုးကမွ မပါခဲ့ပါ။

(၁) ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲ၊ ဥေရာပ၊ ၁ဝ၉၅-၁၂၉၁ ခုႏွစ္၊ အစၥလမ္နဲ႔ ခရစ္ယန္၊ ေသဆံုးသူေပါင္း = ၁ဝဝဝ,ဝဝဝ-၃ဝဝဝ,ဝဝဝ။

(၂) ျပင္သစ္ဘာသာေရးစစ္ပြဲ၊ ပရိုတက္စတင့္နဲ႔ ရိုမင္ကက္သလစ္၊ ၁၅၆၂-၁၅၉၈ ခုႏွစ္၊ ေသဆံုးသူေပါင္း = ၂,ဝဝဝ,ဝဝဝ - ၄,ဝဝဝ,ဝဝဝ။

(၃) အႏွစ္ ၃ဝ စစ္ပြဲ၊ ဟိုလီရိုမင္အင္ပါယာ၊ ပရိုတက္စတင့္နဲ႔ ရိုမင္ကက္သလစ္၊ ၁၆၁၈-၁၆၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ေသဆံုးသူေပါင္း = ၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ - ၁၁,၅ဝဝ,ဝဝဝ။

(၄) ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္၊ အစၥလမ္နဲ႔ ခရစ္ယန္၊ ၁၉၆၇-၁၉၇ဝ ခုႏွစ္၊ ေသဆံုးသူေပါင္း = ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ - ၃,ဝဝဝ,ဝဝဝ။

(၅) လက္ဘႏြန္ျပည္တြင္းစစ္၊ ၁၉၇၅-၁၉၉ဝ အထိ၊ ဆူနီ-ရွီယိုက္နဲ႔ ခရစ္ယန္၊ ေသဆံုးသူေပါင္း = ၁၃ဝ,ဝဝဝ-၂၅ဝ,ဝဝဝ။

(၆) ဒုတိယဆူဒန္ ျပည္တြင္းစစ္၊ အစၥလမ္နဲ႔ ခရစ္ယန္၊ ၁၉၈၃-၂ဝဝ၅ အထိ၊ ေသဆံုးသူေပါင္း = ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ-၂,ဝဝဝ,ဝဝဝ။

ကမာၻမွာ ဘာသာေရးပဋိပကၡေပါင္း (၇) ခုရွိသြားျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘယ္တံုးကမွ မပါခဲ့ပါ။ (၁) ပါလစၥတိုင္း-အစၥေရးလ္၊ (၂) ပါကစၥတန္-အိႏၵိယ၊ (၃) အီသီယိုးပီးယား-ဆိုမာလီ၊ (၄) ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ (၅) ဗုဒၶဘာသာထၾကြမႈ၊ (ဗီယက္နမ္ ၁၉၆၆)၊ (၆) တရုပ္ နဲ႔ (၇) လက္ဘႏြန္ျပည္တြင္းစစ္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။

အခုေတာ့ ဘာသာေရး-လူမ်ိဳးေရးအေျခခံ ပဋိပကၡေတြထဲမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက စာရင္းအသြင္းခံလိုက္ရပါျပီ။

(၁) ပါလစၥတိုင္း-အစၥေရးလ္ = ၁၉၂၉ မွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၄၇ မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံလို႔ ကုလသမဂၢက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနရာက ပါလစၥတိုင္းလူမ်ိဳးေပါင္း ၇၁၁ဝဝဝ ကေန ၇၂၅ဝဝဝ ထြက္ခြါခဲ့ရတယ္။

(၂) ပါကစၥတန္-အိႏၵိယ = ၁၉ဝ၆ မွာ ဒါးကားမွာဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ AIML ကို ဟိႏၵဴအမ်ားစုၾကီးစိုးတဲ့ ေအာ္လ္အိႏၵိယကြန္ဂရက္က သံသယရွိလာတယ္။ ၁၉၄၇ မွ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီကေန အိႏၵိယနဲ႔ ပါကစၥတန္ဆိုျပီး၊ ႏိုင္ငံ ၂ ခုအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးေပးတယ္။ အခုထိ ရန္သူဆက္ဆံေရးထားၾကတယ္။

(၃) အီသီယိုးပီးယား-ဆိုမာလီ = အဘီဆီးနီးယန္-အဒါးလ္ စစ္ပြဲလို႔လဲေခၚတယ္။ ၁၈၂၉ ကေန ၁၅၅၉ အတြင္းျဖစ္တယ္။
(၄) ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား = ၁၉၅၃ ကေန ၁၉၆ဝ ေက်ာ္အထိျဖစ္တယ္။

(၅) ဗုဒၶဘာသာထၾကြမႈၾကီး = ဗီယက္နမ္ ေခါင္းေဆာင္ ငိုဒင္းဒမ္ (၁၉၅၅-၁၉၆၃) ဟာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ျဖစ္တယ္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အမ်ားစုဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တယ္။ လူထုနည္း၊ စစ္ေရးနည္းေတြနဲ႔ ဆူပူမႈ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘုန္းၾကီးေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕ျပီးဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၆၆ မွာ ျဖစ္တယ္။

(၆) တရုပ္ပဋိပကၡဆိုတာ ၁၉၃၆ ရွန္ရွီကိုင္ကေန ကာဇတ္လူမ်ိဳး ၂ဝဝဝဝ ကို ဇင္ဂ်န္းကေန ကြင္ဂိုင္းကို ႏွင္ထုတ္တယ္။ ဒိေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မ ဘူဖန္း ဦးေဆာင္ျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ အမ်ားအျပားသတ္ျပစ္တယ္။ ၁၃၅ ေယာက္သာ က်န္ေတာ့တယ္။ အူဂဟာ မြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔ ေဟြတပ္ေတြလည္း အခုထိ ျဖစ္ေနၾကတံုးပဲ။

(၇) လက္ဘႏြန္ျပည္တြင္းစစ္ = ပါလစၥတိုင္းကေရာက္လာသူေတြကန လက္နက္ကိုင္ျပီး PLO ျဖစ္လာတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ျပ႒ာန္းဘို႔ ၾကိဳးစားလို႔ ေနာက္ဆက္တြဲေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုတခါ ဘာသာေရးအေျချပဳျပီး သူမ်ားႏိုင္ငံေတြကပါ ဝင္ပါတာအထိျဖစ္လာတယ္။ ကာကြယ္ေရးဆိုျပီးလုပ္ၾကတယ္။ ဘာသာေရး ဗန္းျပျပီး ႏိုင္ငံေရးကမ်ားတယ္။ ရွိျပီးသားမတူတာေတြကို ကြဲေအာင္လုပ္တာက အႏၲရာယ္မ်ားတယ္။ တရားမဝင္ကိုေတာ့ ဝင္ေစတာကိုေတာ့ လက္မခံသင့္ၾကပါ။

ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲတယ္။ အခုက ျခေသၤ့ကျပန္ဆြဲခ်င္ေနတယ္။ ျခေသၤ့ကလည္း ႏြားစားခ်င္လို႔လုပ္ရင္း ေတာမီးေလာင္မွာ စိုးရိမ္ရတယ္။ မီးကြင္းကိုင္ထားသူေတြကို ေမြးထားတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၄-၂ဝ၁၆
၂၃-၄-၂ဝ၁၇

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

အရြက္ ႏွင့္ အပြင့္

အရြက္ေတြသာ ရွိစဥ္က အတူတူ အစိမ္းေရာင္သာ။ ပြင့္လာေတာ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး။ အဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ၊ ကိုယ္စာသင္ေပးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင...