အမ်ိဳးတသိုက္

တူမေတြ ဆိုက္ဆိုက္ေရာက္လာ ႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္။

လက္ျခင္းခ်ိတ္ထားတာ အာစီယန္လို မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို စည္းေႏွာင္ထားတာက စာထဲေရးထားစရာမလိုတဲ့ ေသြး။

ေရွးကတည္းက လူသိထင္ရွားတဲ့ ဦးေကာင္းရဲ႕ရြာကိုလည္း ေရာက္မယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၅-၅-၂ဝ၁၈

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏