Monday, June 25, 2018

Mongoloid and Tibeto-Burman မြန္ဂိုလြိဳက္ ႏွင့္ တိဘက္တို-ဘာမင္း

ကြ်န္ေတာ့္ပို႔စ္တခု = Mongolia မြန္ဂိုးလီးယား

ကြန္မင့္မ်ား -
မြန္ရိုေတြက လွည့္လည္သြားလာေနသူေတြဆိုေတာ့ လြတ္လပ္မႈကိုျမတ္နိုးမွာ။ သူတို့စိတ္ထားနဲ႔ တရုတ္စိတ္ထား မည္ကဲ့သို႔ကြာသည္မသိပါ။
ျမန္မာက တိဘက္အႏြယ္ဆို
ျမန္မာလူမ်ိဳးကုိလား မြန္ဂုိလူမ်ိဳးကုိလား မြန္ဂုိရုိက္ေခၚတာ
မြန္ဂိုလိြဳက္အႏြယ္ေမြးကင္းစေလးေတြရဲ႕အသားအေရမွာ အျပာကြက္ေလးေတြပါတယ္ဆိုတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္လားဆရာ။
India က Mongoloid ထဲပါပါသလားဆရာ။ ျမန္မာတို႔ ထိုင္းတို႔က ေရာပါပါသလား။

(-oid) ဆိုတာ အဂၤလိပ္စာမွာ Suffix ေနာက္ဆက္စကားလံုးျဖစ္တယ္။ ဆင္တူတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဥပမာ Alkaloid; Anthropoid; Cardioid; Cuboid; Lithoid; Mongoloid; Ovoid; Planetoid

Anthropology ေရွးေဟာင္းသုေတသနအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
(မြန္ဂိုလြိဳက္) ဆိုတာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုတခုျဖစ္တယ္။ အေရွ႕အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ဆိုက္ေဘးရီးယား၊ အားတစ္ေဒသ၊ ေတာင္အေမရိက၊ အေမရိကန္ (ဌာေန)၊ ပစိဖိတ္ကြ်န္းစုေတြမွာေနၾကတယ္။ မြန္ဂိုလူမ်ိဳး၊ မန္ခ်ဴးလူမ်ိဳး၊ တရုပ္လူမ်ိဳး၊ ကိုရီးယားလူမ်ိဳး၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၊ ဆိုယန္းမိစ္ ေခၚ ထိုင္းလူမ်ိဳး၊ ဘားမိစ္ ေခၚ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ တိဘက္လူမ်ိဳး၊ အင္နာမီးစ္ ေခၚ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကြ်န္စြယ္မွာေနၾကတဲ့ ဗီယက္နမ္မ်ိဳး၊ လာအိုနဲ႔ ကေမာၻဒီယားလူမ်ိဳးေတြပါတယ္။ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ အက္ကီးမိုးစ္လူမ်ိဳး၊ အေမရိကန္အင္ဒီးယန္း ေခၚ ဌာေနအေမရိကန္ေတြလည္းပါဝင္ၾကတယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အားလံုးရဲ႕ ၃ ပံု ၁ ပံုေက်ာ္ရွိတယ္။ ဒီအသံုးကို သိပ္မတိက်လို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္သူေတြက လက္မခံခ်င္ၾကပါ။

Pathology ေရာဂါေဗဒ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ေဒါင္းဆင္ဒရုမ္း ေခၚ ေမြးရာပါ ဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကိုေခၚတယ္။ အခုေခတ္မွာ ႏွိမ္ရာက်တယ္ဆိုျပီး မသံုးၾကေတာ့ပါ။

Human Race လူသားမ်ိဳးႏြယ္ထဲမွာ အဓိက (၄) မ်ိဳးရွိတယ္။ အုပ္စုခြဲေပါင္း (၃ဝ) ေလာက္ရွိတယ္။
Carleton S. Coon (1962) ခြဲျခားထားနည္း
၁။ White/Caucasian အျဖဴ ေခၚ ေကာ့ေကးရွန္းလူမ်ိဳးအုပ္စု
၂။ Mongoloid/Asian မြန္ဂိုလြိဳက္/အာရွအုပ္စု
၃။ Negroid/Black နက္ဂရြိဳက္ေခၚ အမည္းအုပ္စု
၄။ Australoid ၾသစထြာလြိဳက္အုပ္စု

Tibeto-Burman တိဘက္တို-ဘာမင္း
Indian subcontinent အိႏၵိယတိုက္ငယ္ထဲမွာေနထိုင္ၾကသူေတြက အဓိကဘာသာစကားၾကီး (၄) မ်ိဳးေျပာၾကတယ္။ Indo-European အင္ဒို-ဥေရာပ၊ Tibeto-Burman တိဘက္တို-ဘာမင္း၊ Austroasiatic ေအာ္စထိုေအရွားတစ္နဲ႔ Dravidian ဒရာဗီးဒီးယန္းဘာသာစကားေတြျဖစ္တယ္။ ပဌမ (၂) မ်ိဳးကို ဟိမဝႏာၲစကားအုပ္စုလို႔ေခၚျပန္တယ္။ ေသြးေႏွာရာကေန စကားေရာသြားတာေတြရွိတယ္။

(တိဘက္တို-ဘာမင္း) ဆိုတာ Sino-Tibetan (ဆိုင္ႏို-တိဘက္တန္) ဘာသာစကား အုပ္စုထဲက တရုပ္စကားမဟုတ္တဲ့ စကားအုပ္စုခြဲျဖစ္တယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ေတာင္အာရွ ေဒသေတြမွာ လူ သန္း ၄ဝဝ ေျပာဆိုၾကတယ္။ (ဘားမိစ္) ေခၚ ျမန္မာစကားေျပာသူ (၃၂) သန္းေက်ာ္နဲ႔ တိဘက္ စကားေျပာသူ (၈) သန္းေက်ာ္တို႔ ပါဝင္တယ္။

ကေလးေတြေမြးကာစမွာ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ေက်ာနဲ႔ တင္ပါးေနရာမွာ ခပ္ျပာျပာအမွတ္ကို Mongolian spot ေမြးရာပါအမွတ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေရာဂါမဟုတ္ပါ။ အလိုလိုေပ်ာက္သြားပါမယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Djenkol bean တညင္းသီးက်န္းမာေရး

၁။ တညင္းသီးက ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ဆရာ ၂။ ဆရာကခင္ဗ်ာ၊ တညင္းသီးက လူခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိုးျပုပါသလားခင္ဗ်ာ က်န...