Wednesday, December 27, 2017

Conception သေႏၶတည္ျခင္း

(ကန္ေတာ့ပါ)

အရြယ္ေရာက္ျပီး အရြယ္မလြန္ေသးတဲ့ မိန္းကေလးတေယာက္မွာ လစဥ္လတိုင္း ရာသီလ အလယ္ရက္ေလာက္မွာ မ်ိဳးဥအိမ္တခုကေန မ-မ်ိဳးဥတခုက် ထြက္ေနမယ္။ ဒါကို မ်ိဳးဥထြက္ျခင္းလို႔ ေခၚတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခ ရာသီစလာတဲ့ေန႔ရဲ႕ ေနာက္ ၂ ပတ္အၾကာမွာျဖစ္မယ္။ မ်ိဳးဥအိမ္ကေန ရင့္မွည့္ေနတဲ့ မ်ိဳးဥထြက္လာတာနဲ႔ သားအိမ္ျပြန္ထဲကို အဖ်ားမွာ လက္ဝါးလိုေနတဲ့ အေပါက္ဝကေန ဝင္လာမယ္။ အဲဒီခရီးအတြင္းမွာ ဗဂ်ိဳင္းနားကေနတဆင့္ သားအိမ္ဝကေန သားအိမ္ထဲဝင္လာမဲ့ က်ားသုက္ပိုးနဲ႔ ေတြ႔လိမ့္မယ္။

ေယာက္်ားတေယာက္ကေန သုက္ရည္တခါထြက္တာထဲမွာ သုက္ေကာင္ေရ သန္း ၄ဝ ကေန ၁၅ဝ ပါေနမယ္။ အမ်ိဳးသမီး ဗဂ်ိဳင္းနာထဲမွာ အဲလို စြန္႔ထုတ္မႈျဖစ္တာနဲ႔ သုက္ေကာင္ေတြဟာ သားအိမ္ဝကေန သားအိမ္ထဲကို ေရကူးသလို တက္လာၾကမယ္။ မ-မ်ိဳးဥကို အငန္းမရလိုက္ရွာေနၾကတာျဖစ္တယ္။ အျမန္ဆံုး သုက္ပိုးဟာ နာရီဝက္သာ ၾကာတယ္။ ေႏွးတဲ့ေကာင္ေတြက တရက္နဲ႔ မေရာက္ႏိုင္ဘူး။

သုက္ပိုးဟာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ထဲမွာ ၄၈ နာရီကေန ၇၂ နာရီအထိ ရွင္ေနႏိုင္တယ္။ ပန္းတိုင္အထိ အေရာက္ကူးလာႏိုင္တဲ့ သုက္ေကာင္ေရ ရာဂဏန္းေလာက္သာရွိတယ္။ တခုတည္းေသာ သုက္ပိုးကေန ရင့္သန္မႈရွိေနတဲ့ မ်ိဳးဥထဲကို ထိုးေဖါက္ ဝင္ေရာက္တာနဲ႔ မ်ိဳးစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ စတင္ပါေတာ့မယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္က ၂၄ နာရီသာၾကာတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အေမဆီကဗီဖနဲ႔ အေဖဆီကဗီဇေပါင္းစပ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးဗီဇအသစ္ ပံုေဖၚမႈ ျပီးဆံုးသြားျပီျဖစ္တယ္။ မိန္းကေလးလား၊ ေယာက္်ားေလးလား သတ္မွတ္လိုက္ျပီ ျဖစ္တယ္။ စမ္းလို႔ေတာ့ မရေသးပါ။

မ်ိဳးဥထဲကို သုက္ပိုးတခု ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေတာ့တဲ့ေနာက္မွာ မ်ိဳးဥအဖံုးနံရံက ေျပာင္းလဲလာမယ္။ ေနာက္ သုက္ပိုးေတြ ဝင္မလာေစေတာ့ေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ေပါင္းစပ္ျပီးသားမ်ိဳးဥဟာ (ဆဲလ္) တခုထဲရွိရာကေန ခ်က္ခ်င္း (ဆဲလ္) ကြဲျဖစ္စဥ္ စတင္ပါေတာ့တယ္။ ၁ ခုတည္းကေန ၂ ခု၊ ၄ ခု၊ ၈ ခု၊ ၁၆ ခု စသျဖင့္ ပြါးပြါးလာတယ္။ သားအိမ္ျပြန္ထဲမွာ စုစုေပါင္း ၃-၄ ရက္သာေနျပီး သားအိမ္ထဲ ဆင္းလာတယ္။ ဆင္းမလာပဲေနရင္ေတာ့ သားအိမ္ျပင္ပသေႏၶတည္တာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

သားအိမ္ထဲကို ေရာက္လာတာနဲ႔ ေနရာေကာင္းလိုက္ရွာျပီး တြယ္ကပ္မယ္။ သားအိမ္အတြင္းဆံုးလႊာမွာ ဝင္ေရာက္ နစ္ျမဳပ္တြယ္ကပ္တာကို အင္ပလန္႔ေတးရွင္းလို႔ေခၚတယ္။ တခ်ိဳ႕က အဲလိုျဖစ္ရင္ ေသြးနည္းနည္းေလးဆင္းတတ္တယ္။
(ဆဲလ္) ပြါးျဖစ္စဥ္က ရပ္မေနဘူး။ မ်ားသထက္မ်ားလာမယ္။ သားအိမ္အတြင္းဆံုးလႊာမွာ နစ္ျမဳပ္တြယ္ကပ္တာ ျဖစ္ျပီးေနာက္ (ဆဲလ္) တခ်ိဳ႕က အခ်င္းနဲ႔ (ဆဲလ္) တခ်ိဳ႕က ကေလးျဖစ္လာၾကတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး အခ်ိန္ကိုက္ထြက္လာမယ္။ သေႏၶတည္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ပဌမပတ္မွာ အသစ္ထြက္လာတဲ့ အခ်င္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေဟာ္မုုန္းတမ်ိဳးက (hCG) ျဖစ္တယ္။ ဒီေဟာ္မုန္း ေသြးထဲ၊ ဆီးထဲ ပါေနတာကို သိေအာင္ စစ္နည္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ ရွိေန-မေန စမ္းၾကရတယ္။ အေျဖမွန္ရေအာင္ ၃-၄ ပတ္ေစာင့္ရတယ္။

၄ ပတ္ရွိရင္ ဦးေခါင္း၊ လည္ပင္း၊ မ်က္ႏွာသိသာလာျပီ။ ကေလးရဲ႕ ႏွလံုးဟာ ၅ ပတ္အၾကာမွာ ျဖစ္လာတယ္။ ဦးေႏွာက္၊ ခါးရိုးထဲကအာရံုေၾကာၾကီးေတြလဲ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အဆုပ္၊ အသည္း၊ အစာအိမ္၊ အူ စတာေတြ ျဖစ္လာမယ္။

၈ ပတ္ဆိုရင္ သေႏၶသားလို႔ေခၚႏိုင္ျပီ။ အရြယ္အစားအားျဖင့္ လကၼဝက္မက ရွိလာျပီ။ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္း ပီျပင္လာျပီ။

၁၂ ပတ္ေရာက္ရင္ ၂ လကၼရွိျပီ။ လႈတ္ရွားမႈစလာျပီ။ မိခင္ေလာင္က မသိေသးဘူး။ ဗိုက္ကိုစမ္းရင္ ဆီးစပ္ရိုးမွာ တခုခု ခံေနတာ (သားအိမ္အျမင့္ဆံုးေနရာ) ကိုစမ္းလို႔ ေတြ႔ႏိုင္ျပီ။ ကရိယာနဲ႔စမ္းရင္ ႏွလံုးအလုပ္လုပ္ေနတာ သိမယ္။ က်ား-မ ခြဲလို႔သိမယ္။

၁၆ ပတ္ရွိရင္ ၄႕၃ ကေန ၄႕၆ လကၼရွိလာျပီ။ ၃႕၅ ေအာင္စေလးေနျပီ။ ဗိုက္ကိုစမ္းရင္ ဆီးစပ္ရိုးနဲ႔ ခ်က္ၾကားအထိ သားအိမ္က ျမင့္တက္ေနျပီ။

၂ဝ ပတ္ဆိုရင္ သားအိမ္အျမင့္က ခ်က္ေအာက္တည့္တည့္မွာေရာက္လာျပီ။ ၆ လကၼရွိျပီ။ မေအက အထဲမွာ ကေလးလႈတ္တာ သိႏိုင္ျပီ။ (အာလ္ထြာေဆာင္း) ရိုက္တာကို အမ်ားအားျဖင့္ ၂ဝ ပတ္မွာ လုပ္တယ္။

၂၄ ပတ္ရွိရင္ ၁႕၄ ေပါင္ေလးေနျပီ။

၂၈ ပတ္မွာ ၂ ေပါင္ ၆ ေအာင္စေလးျပီ။ ကေလးက အထဲမွာ အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေနမယ္။ အခ်ိန္ေစာေမြးတာ ျဖစ္လာရင္လည္း ရွင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေနျပီ။

၃၂ ပတ္ဆိုရင္ ၄ ေပါင္ေလးျပီ။ အေရျပားေပာက္မွာ အဆီစုလာရာကေန အေရးအေၾကာင္းေလးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ျပီ။

၃၆ ပတ္ အေၾကာင္းခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကေလးအရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ပ်မ္းမွ် ၆ ေပါင္ေလးျပီး၊ ၁၈႕၅ လကၼရွည္မယ္။

၃၇ ပတ္ျပည့္တာကို ကိုယ္ဝန္အျပည့္သက္တမ္းလို႔ ေခၚႏိုင္တယ္။ ANC မွတ္တမ္းမွာ ၄ဝ ပတ္ကို EDD ခန္႔မွန္းေျခ ေမြးမဲ့ရက္လို႔ တြက္ေပးထားမယ္။ တကယ္ေမြးမွာက ၃၈ ပတ္ကေန ၄၂ ပတ္အတြင္း ျဖစ္မယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Atman အတၱမကင္းေသာ

ျပည္ေျပးတေယာက္ ဟိုေရာက္ သည္ေရာက္ဆိုျပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ရစဥ္က အမွတ္တရပံုေလးေတြ တင္ပါတယ္။ ကြန္မင့္တခုရတယ္။ Minmin Htun Tun အတၱမပါတဲ့ ...