Skip to main content

Heart disease (1) ႏွလံုးေရာဂါ (၁)

Heart disease ႏွလံုးေရာဂါလို႔ တခြန္းထဲေျပာၾကေပမဲ့ ႏွလံုးမွာ ေရာဂါရတာေတြက တေလွၾကီးရွိတယ္။ Heart Blood vessels ႏွလံုးရဲ႕ ေသြးေၾကာေတြမွာျဖစ္တာ၊ Heart rhythm ႏွလံုးခုန္မမွန္တာ၊ Heart infections ႏွလံုးကိုပိုးဝင္တာ၊ စတာေတြကို ျခံဳျပီးေခၚတာျဖစ္တယ္။

လူၾကီးေတြကို ေသေစတဲ့အထိဒုကၡေပးတဲ့ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါကို လူသိပိုမ်ားတယ္။ Heart attack ႏွလံုး (အတက္ခ္) ရျခင္း၊ Chest pain ရင္ပတ္နာျခင္း၊ Stroke (ဆထုပ္ခ္) ဆိုတဲ့ အေခၚမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ ငယ္ရြယ္သူေတြအတြက္ ႏွလံုး-အဆို႔ရွင္ေရာဂါနဲ႔ ေမြးစကေလးေတြအတြက္ Congenital heart ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါေတြ ဆိုင္တယ္။

ႏွလံုးေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာေတြကို ျခံဳေျပာလို႔မရႏိုင္သေလာက္ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေနတာမတူရင္ ျဖစ္လာတာ ခံစားရမွာေတြ မတူလို႔ဘဲ။

(၁) Cardiovascular disease ေခၚတဲ့ ႏွလံုး-ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါဆိုရင္
- Chest pain (angina) ရင္ပတ္နာ၊
- Shortness of breath အသက္ရွဴမဝ၊
- ေျခ-လက္ေတြမွာ ထံု-ေအးစက္-အားနည္းတာျဖစ္မယ္။ ဒါေတာင္ ဘာမွမျဖစ္သလိုေနရာကေန ေဆးစစ္ေတာ့မွ သိလာရတာလဲရွိေသးတယ္။ Heart attack (အတက္ခ္) ရမွ Angina ရင္ပတ္ တအားနာမွ Stroke ေလျဖတ္မွ Heart failure ႏွလံုးအလုပ္မႏိုင္ေတာ့မွ သာရသူေတြလဲ မနည္းလွဘူး။

(၂) Abnormal heartbeats (heart arrhythmias) ႏွလံုးခုန္မမွန္တာျဖစ္ေနရင္
- A fluttering in your chest ရင္ထဲလွပ္လွပ္ေနမယ္၊
- A racing heartbeat (tachycardia) ရင္တုံမယ္၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္လြန္းမယ္၊
- A slow heartbeat (bradycardia) ႏွလံုးခုန္ေႏွးလြန္းမယ္၊
- Chest pain ရင္ပတ္ တအားနာမယ္
- Shortness of breath အသက္ရွဴမဝျဖစ္မယ္၊
- Lightheadedness ေခါင္းထဲေပါ့ေနမယ္၊
- Dizziness ေခါင္းမူးေဝေနမယ္၊
- Fainting (syncope) or near fainting သတိမေကာင္းရာကေန သတိလစ္မယ္ ဆိုတာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္။

(၃) Serious congenital heart defects ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ဆိုးတာျဖစ္ေနရင္
- Pale gray or blue skin color (Cyanosis) မ်က္ႏွာ-အသားအေရ ျဖဴေရာ္ေနမယ္၊
- Swelling in the legs, abdomen or areas around the eyes မ်က္ႏွာ-ေျခ-လက္ ေဖါင္းေရာင္မယ္၊
- Shortness of breath during feedings, leading to poor weight gain အစာေၾကြးခ်ိန္ အသက္ရွဴမမွန္ျဖစ္မယ္၊ ကေလး အေလးခ်ိန္ တက္သင့္သေလာက္ တက္မလာတာေတြျဖစ္မယ္။
ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ သိပ္မဆိုးတာျဖစ္ေနရင္ -
- Easily becoming short of breath during exercise or activity လႈတ္ရွား-ေဆာ့ကစားရင္ အသက္ေကာင္းေကာင္းမရွဴႏိုင္၊
- Easily tiring during exercise or activity ေမာပန္းလြယ္၊
- Built-up fluid in the heart or lungs အဆုပ္ထဲ၊ ႏွလံုးထဲ ေရေအာင္းမယ္၊
- Swelling in the hands, ankles or feet ေျခ-လက္ေတြ ေဖါေရာင္တာေတြ ခံစားရမယ္။

(၄) Cardiomyopathy ႏွလံုးေၾကြက္သားထူလာတဲ့ေရာဂါဆိုရင္
- Breathlessness with exertion or even at rest အသက္ရွဴမဝ၊
- Swelling of the legs, ankles and feet ေျခေထာက္ေရာင္၊
- Bloating (distention) of the abdomen with fluid ဗိုက္ကယ္၊ (ေရဖ်င္း)
- Fatigue အားယုတ္၊
- Irregular heartbeats that feel rapid, pounding or fluttering ႏွလံုးခုန္မမွန္၊
- Dizziness, lightheadedness and fainting ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းထဲေပါ့ေန၊ သတိလစ္တာေတြ ခံစားရမယ္။

(၅) Heart infections ႏွလံုးကို ပိုးဝင္တာမွာ ၃ စားခြဲရေသးတယ္။ (၁) Pericarditis ႏွလံုးအေပၚဖံုးလႊာေရာင္ျခင္း၊ (၂) Myocarditis ႏွလံုးၾကြက္သားေရာင္ျခင္း၊ (၃) Endocarditis ႏွလံုးအတြင္းဆံုးလႊာေရာင္ျခင္း၊ ခံစားရမွာေတြက -
- Fever ဖ်ား၊
- Shortness of breath အသက္ရွဴမဝ၊
- Weakness or fatigue အားယုတ္၊
- Swelling in your legs or abdomen ေျခ-ဗိုက္ေရာင္၊
- Changes in your heart rhythm ႏွလံုးခုန္မမွန္၊
- Dry or persistent cough ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုး၊
- Skin rashes or unusual spots အေရျပားမွာ အနီစဥ္း-ေပ်ာက္ေတြေပၚတာေတြ ျဖစ္မယ္။

(၆) Valvular heart disease ႏွလံုးအဆို႔ရွင္မေကာင္းတာမွာလဲ (၃) စားရွိတယ္။ ျဖစ္ေနရင္ (၁) Stenosis က်ဥ္း၊ (၂) Regurgitation က်ယ္၊ (၃) Prolapse ကြ်ံ။ ခံစားရမွာေတြက -
- Fatigue အားယုတ္၊
- Shortness of breath အသက္ရွဴမဝ၊
- Irregular heartbeat or heart murmur ႏွလံုးကို နားေထာင္ရင္ အသံမူမမွန္၊
- Swollen feet or ankles ေျခေထာက္ေရာင္၊
- Chest pain ရင္ပတ္နာ၊
- Fainting (syncope) သတိလစ္တာေတြ ခံစားရမယ္။

ႏွလံုးေရာဂါ အေတာ္မ်ားမ်ားကို မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္လို႔ရပါတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါေတြဟာ ေစာေစာသိရင္ ကုလို႔အဆင္ေျပတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လူေနမႈပံုစံ မမွန္တာ မွန္သမွ် ျပင္ရပါမယ္။ ေဆးပံုမွန္စစ္ေနပါ။
- ေဆးလိပ္မေသာက္ပါနဲ႔၊
- ေသြးတိုးရွိရင္ အျမဲမျပတ္ေဆးကုသေနပါ။
- (ကိုလက္စေထာ) မ်ားေနရင္ အျမဲမျပတ္ေဆးကုသေနပါ။
- ဆီးခ်ိဳ ရွိရင္ အျမဲမျပတ္ေဆးကုသေနပါ။
- ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း တေန႔ မိနစ္ ၃ဝ၊ တပါတ္ ၅ ရက္ မွန္မွန္လုပ္ပါ။
- ဆား-အဆီ-အခ်ိဳ ေလွ်ာ့စားပါ။
- ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းပါ။
- စိတ္ဖိအား၊ ရုပ္ဖိအား မမ်ားပါေစနဲ႔။
- သန္႔ရွင္းေရး ဂရုစိုက္ပါ။
- အမ်ိဳးထဲက တေယာက္မွာ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိဘူးသူေတြ ပံုမွန္ ေဆးစစ္သင့္တယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Depo Provera Analysis သံုးလခံထိုးေဆး အေတြ႔အၾကံဳေဖါက္သယ္ခ်ျခင္း

Depo ထိုးေဆး ကိုယ့္အေတြ႔အၾကံဳေတြကို (အြန္လိုင္း) မွာေျပာၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၅ဝ ကိုေရြးျပီး မွ်ေဝလိုက္ပါမယ္။ ေျပာသူအားလံုးက အေမရိကန္ေတြပါ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြေျပာတာကိုလဲ သိခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။
1) Depo ေဆး မထိုးဘဲေနတာ ၁၅ လၾကာေတာ့ ကုိယ္ဝန္ ပ်က္တယ္။
2) Depo ကို ၁၂ ႏွစ္ၾကာထိုးထားျပီး ၈ လေစာင့္ေနတာ ကိုယ္ဝန္ မရေသးပါ၊
3) ေဆးမထိုးတာ ၃ လၾကာျပီ၊ ရာသီျပန္မွန္ေအာင္လို႔ ဆရာဝန္က စားေဆး စားခိုင္းထားတယ္၊ ၁-၂ ႏွစ္ေနမွ ကိုယ္ဝန္ယူဘို႔ ဆရာဝန္က ေျပာတယ္။
4) ၆ လထိုးထားတယ္။ အခု ၁ ႏွစ္နဲ႔ ၁ဝ လရွိေနျပီ၊ ရာသီက မမွန္ေသးဘူး၊ ဒီၾကားထဲမွာ ရာသီ ၆ ခါဘဲ လာတယ္။
5) ၁ ႏွစ္ထိုးထားတယ္။ မထိုးတာ ၁၆ လရွိျပီ။ Clomid ေဆးေၾကာင့္ မ်ိဳးဥေတာ့ ထြက္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ မရေသးဘူး။
6) ၅-၆ ႏွစ္ Depo ထိုးခဲ့တယ္။ ၁၃ လၾကာေတာ့ ကိုယ္ဝန္ရပါတယ္။
7) Depo မထိုးေတာ့တာ ၄ လရွိျပီး ကေလး မရေသးဘူး။
၁ဝ လ ထိုးထားျပီး အခု Othro tricylen (Norgestimate/Ethinyl estradiol) ေသာက္ေနရတယ္။ ရာသီျပန္ မွန္ေအာင္လို႔။ ၆ လ ရွိေနျပီ။ ကေလးထပ္လိုခ်င္သူေတြ မထိုးေစခ်င္ဘူး။
9) ၂ ႏွစ္ခြဲ ထိုးထားတယ္။ မထိုးဘဲ ၄ လေနေတာ့ ရာသီျပန္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ ပါတ္တခါ လာေနတာ ၃ လရွိျပီ။ ၁ ႏွစ္ ေက်ာ္စျပဳျပီ၊ ကိုယ…

Kidney Stones Home Remedies ေက်ာက္တည္တာသက္သာေအာင္ အိမ္မွာဘယ္လိုလုပ္မလဲ

၁။ ေဒါက္တာရွင့္ ဆီးလမ္းေႀကာင္းမွာ ေက်ာက္တည္ေနပါသည္။ သမီး fb မွာ ဒီေကာမက္တခုပဲေရးတတ္ပါသည္။ တျခားဘာမွမလုပ္တတ္ပါ။ ခုက ႕႕႕႕႕ မွာေနပါတယ္။ သမီးရ့ဲညီမေလးပါ။ ဗုိက္ေအာင့္ေအာင့္ေနတာ ႀကာပါျပီ။ ေဆးသြားျပ ဓါတ္မွန္ရုိက္ေတာ့ ဆီးလမ္းေႀကာင္းမွာ ေက်ာက္ရွိတယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ လူက အရမ္းပိန္ပါတယ္။ ခဲြရမွာလဲ မိသားစုနဲ႔ ေဝးေတာ့ အရမ္းအားငယ္ေနတာပါ။ သမီးနားမလယ္လုိ႔ပါေဒါက္တာ ကယ္တင္ႏုိင္တဲ့ေဒါက္တာ ေတြ႔တာနဲ႔ဝမ္းသာအားရ ေမးမိတာပါ။ မခဲြခ်င္ပါဘူးရွင့္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာ စိတ္အရမ္းပူေနလုိ႔ပါရွင့္။
၂။ ဆရာ က်ေနာ့္အေမ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ဘက္စလံုးခြဲထားရပါတယ္။ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီ။ ေက်ာက္တည္ေနလို႔ပါ။ အခုလဲ ေက်ာက္ေတြျပန္တည္ေနလို႔ပါ။ အသက္က (၆၃) ႏွစ္ပါ။ ခုတေလာအေျခအေန နဲနဲဆိုးေနပါတယ္။ အဲဒါ ေက်ာက္က်ေစမဲ့ နည္းလမ္းမ်ားရွိရင္ သိခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ထပ္ခြဲဖို႔ဆိုတာကလဲအခက္အခဲနဲနဲရွိလို႔ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
၃။ ကၽြန္ေတာ္ ႕႕႕႕႕ မွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္က နံ႐ိုးေဘးေအာက္မွာ ေန႔တဝက္ေလာက္ မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နာက်င္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုတခါ ထပ္နာလာပါတယ္။ အာလ္ထြာေဆာင္း႐ိုက္ေတာ့ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေက်ာက္တည္ေနပါတယ္။ တဖက္က တစ္လံုး ေနာက္တဖက္က သ…

Tonics အားေဆး

၁။ ကြ်န္ေတာ့အဖြားကအသက္ ၇ဝ ေက်ာ္ပါျပီ။ သူမအတြက္ လက္ေဆာင္ အားေဆးဝယ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအားေဆးမ်ိဳးက အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။

၂။ ကြ်န္မအေဖက အသက္ ၄၄ ပါ။ အေဖက ခုတေလာ အားနည္းျပီး မူးမူးေနတယ္ ေျပာပါတယ္။ အလုပ္လဲ အရမ္းမ်ားျပီး ကမၻာ့ဖလားတုန္းက ေဘာလံုးပဲြ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၾကည့္တာလဲ ပါပါလိမ့္မယ္။ အသက္ ၄ဝေက်ာ္ေတြ စားသင့္တဲ့ အားေဆး ေျပာျပေပးပါလား ဆရာ။ အေဖက ေျခေတြ လက္ေတြမွာ အေရခြံလဲ လန္တတ္ပါတယ္။ တျခား အားေဆးေတြနဲ႔ မတည့္ပဲ ျမန္မာျပည္က ထုတ္တဲ့ Vitazone စားမွ အဲဒီ အေရခြံ လန္တာေတြ ေပ်ာက္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္လဲ သိသာပါတယ္။ အေဖက အားေဆးေတြ ပံုမွန္ေသာက္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈလဲ မမ်ားပါဘူး။

၃။ ဆရာ႐ွင့္ ကြၽန္မ၏သားျဖစ္သူ ၁၆ႏွစ္သား ၁၀တန္း ေက်ာင္းသားအား မည္သည့္အားေဆး တိုက္ရန္ သင့္ေတာ္သည္ကို ၫႊန္ၾကားေပးပါ႐ွင္ စာေမးပြဲ နီးလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေနမေကာင္းမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အားအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္ပါတယ္႐ွင္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္ေျဖေပးပါ႐ွင္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ႐ွင့္။

အားဆိုတာ ဘာလဲ။ တေယာက္တမ်ိဳးေျပာပါမယ္။ ဆရာဝန္ကေတာ့ ျပန္ေမးခ်င္တယ္။ အေျပးသန္ခ်င္တာလား၊ ဝခ်င္တာလား၊ ေသြးအားလား၊ ဗီတာမင္လား၊ အသည္းမေကာင္းလို႔လား၊ မိန္းမ-ေယာက္်ား ပီသခ်င္တာလား။ …