ေကာင္းကင္မိုးဝယ္ နီလာျခယ္ႏွင့္

နဲ႔
သြားတေခ်ာင္း နဲ႔ေနသည္။
ႏုန္႔နဲ႔သည္။
တိုင္နဲ႔ေနျပီ။
ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ သြားေနသည္။
စီးပြားေရးက ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔။
ေတာင္ကန္ ေျမာက္ကန္နဲ႔။

ႏွင့္
ေမာင္ဘႏွင့္ ေမာင္လွ။
အေမးႏွင့္ အေျဖ။
တစ္ႏွင့္ ႏွစ္ ေပါင္းပါ။
ကားႏွင့္သြားသည္။
သြားႏွင့္ျပီ။
သူ မလာသည္ႏွင့္ ျပန္သြားပါသည္။
ေျမာက္ေလႏွင့္အတူ ေဆာင္းဝင္လာျပီ။

ျမက္ရိတ္သမား (ေဇာ္ဂ်ီ)

ေနစာလံႈ၍
လူ႔ဘံုေလာက ႏိုးခါစတည့္
ခ်ိဳးက သံရွည္ ေတာဘြဲ႔သီ၍
ဤမွာ ေျမျပင္ ျမစိမ္းဆင္လ်က္
ေကာင္းကင္မိုးဝယ္ နီလာျခယ္ႏွင့္
အိုဘယ္လူသား ႏွစ္ေရာင္ျခားဝယ္
ခံ့ညားေပစြ ခံ့ေပစြ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏