ခ်င္ ျခင္ ခ်ဥ္

ခ်င္
• ကခ်င္ျပည္နယ္
• ခ်င္ခ်င္ျမည္
• ခ်င္ျခင္းျဖစ္
• ခ်င္ျခင္းျဖစ္ေနသည္
• ခ်င္ေရြးပင္
• စားခ်င္စရာ
• ျဖစ္ခ်င္တုိင္း
• လိုခ်င္စရာ
• သြားခ်င္လာခ်င္
• အိပ္ခ်င္မူးတူး

ျခင္
• စပါးျခင္
• ျခင္ေကာင္
• ျခင္ခံတန္း
• ျခင္ဆီ
• ျခင္ညႇပ္
• ျခင္ေထာင္
• ျခင္ပိတ္တန္း
• ျခင္ပုန္း၊ ျခင္ေကာင္၊ ျခင္ကိုက္
• ျခင္ယပ္
• ျခေသၤ့
• ခြက္ျခင္ေရာင္း
• ဆင္ျခင္တံုတရား
• အေၾကာအျခင္
• အျခင္ရနယ္
• အိမ္မိုးျခင္တင္

ခ်ဥ္
• ခါခ်ဥ္ေကာင္
• ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္
• လက္လုပ္ခ်ဥ္
• သရက္ခ်ဥ္
• ေက်ာက္ခ်ဥ္

စကားပံုမ်ား
ကခ်င္ရက္ လက္က်ဳိး
ခ်ည္ပုဆိုးက ပိုးေပါင္းခ်င္
ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူး မူးၿပီးေရာ
ငိုခ်င္ရက္ လက္တို႔
ထမင္းၾကမ္းက အေငြ႔ထြက္ခ်င္
လာခ်င္ရင္အနီးေလး မလာခ်င္ရင္ခရီးေဝး
ေသခ်င္တဲ့က်ား ေတာေျပာင္း
မည္းမည္းျမင္ရာ ငါ့ေယာကၡမထန္းေတာ မလုပ္ခ်င္နဲ႔
ခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ႀကီးလို႔ ေတာင္ႀကီးၿဖိဳမယ္ႀကံ ခါးကမသန္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏