Thursday, November 24, 2016

Hot, Flat, and Crowded ပူေလာင္ ျပားညီ လူမ်ားသည္

(မႏွစ္က ဒီေန႔မွာ ေရးတဲ့စာ)

စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ပါ။ နာမည္ၾကီးျပီးသား ပူလစ္ဇာဆုသံုးၾကိမ္ရထားတဲ့ စာေရးဆရာ၊ ကမ႓ာၾကီးျပားျပီစာအုပ္နဲ႔ နာမည္ထြက္လာခဲ့သူ Thomas L. Friedman (ေသာမတ္စ္ ဖရီးမင္း) ကေန ၂ဝဝ၉ မွာေရးတာပါ။

အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲနဲ႔ အေမရိကကို ဘယ္လိုဆန္းသစ္မလဲဆိုတာ ေရးပါတယ္။ ေအဒီ ၂ဝဝ၈ မဟုတ္ပါ။ အခုခ်ိန္ကို အင္နာဂ်ီ-ရာသီဥတုေခတ္ျပိဳင္လို႔ေဖၚညႊန္းပါတယ္။ Energy-Climate Era (ECE) အီးစီအီး (၁) လို႔ ေခၚလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္စာျမီးကို ဘာသာျပန္ေရးရတာက အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသစ္ကို သိေစခ်င္တာထက္ ပိုပါတယ္။ နိဂံုးဝါက်အထိ ဖတ္ေစလိုပါတယ္။

သူေရးတဲ့စာအတြက္ ပရိတ္သတ္ဟာ ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ တဝက္ေလာက္ကပဲ ကြန္ျပဴတာသံုးျပီး၊ တဝက္ေလာက္က စာရြက္၊ ခဲတန္နဲ႔ ဂဏန္းတြက္ေပသီးပဲသံုးေနသူေတြအတြက္မဟုတ္ဘဲ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္မဟုတ္သူေတြကဖတ္ရင္ေတာ့ မ်က္ျပဴးမ်ိဳးခ်စ္တေယာက္လို႔ ထင္ၾကပါမယ္။ ဒါေပမယ့္သူက သက္ေသခံျငင္းဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ ေရးပါတယ္။

ဆိုဗီယက္ယူနီယန္ၾကီးနဲ႔ (အိုင္းယြန္းကားတိန္း) ေခၚ သံကလကာၾကီး ျပိဳက်သြားလို႔ ကမ႓ာ့စီးပြါးေရးကစားကြင္းၾကီးရဲ႕ အဆီးအတားေတြကို ပေပ်ာက္သြားေစတယ္။ ျပင္ညီျပားျဖစ္သြားတယ္။ အလားတူ ေစ်းကြက္ကို ေဂဟစနစ္ရဲ႕ အမွန္တရားကို ခြင့္မေပးတဲ့အတြက္ အရင္းရွင္စနစ္လည္း ျပိဳကြဲသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ စာအုပ္ရဲ႕မက္ေဆ့ခ်္ပါ။

သူက အစျပိဳးမွာ ေရာဂါရွာေပးတယ္။ ဘာျဖစ္ေနသလဲ။ ဘာလို႔အခုလိုျဖစ္လာတာလဲ။ သူ႔အရင္စာအုပ္မွာလို ကမ႓ာၾကီးဟာ စီးပြါးေရးျပိဳင္ဆိုင္ရာမွာ တန္းတူရည္တူျဖစ္လာတယ္။ တဆက္တည္းမွာ လူဦးေရထူထပ္လာတယ္။ မ်ားလာတဲ့လူဦးေရ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေမရိကန္စားသံုးသူပံုစံေတြကိုလက္လွမ္းမီလာေနၾကတယ္။ အဲေတာ့ အဲလိုမ်ိဳး အေမရိကန္ေတြက ၂ ကေန ၃ ဘီလီယန္ရွိလာတယ္။ အားလံုးက လူလတ္တန္းစား (ကားရွိမယ္၊ ေရခဲသတၱာရွိမယ္၊ အဲယားကြန္းရွိမယ္) ျဖစ္လိုၾကတယ္။ အဲေတာ့ ကမ႓ာ့အင္နာဂ်ီလိုအပ္ခ်က္က တိုးသထက္တိုးမ်ားလာတယ္။ အဲဒီ တိုးတက္မႈဟာ တာရွည္ခံ မဟုတ္ပါ။

အင္နာဂ်ီငတ္မြတ္လာတာ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္နဲ႔ ထံုမႊမ္းေစတယ္။ အပူခ်ိန္က စိုးရိမ္အမွတ္ေရာက္လာတယ္။ လွပတဲ့အေရာင္စံု သဘာဝဇီဝစနစ္ ပ်က္ယြင္းလာတယ္။ မိနစ္ ၂ဝ တိုင္းမွာ မ်ိဳးစိတ္တခု နိ႒ိတံသြားေနရတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကမ႓ာ့ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ အရံထားရွိမႈကို ထိန္းတဲ့အရာရွိရဲ႕ အိတ္ေထာင္လိုင္နင္ လုပ္ေပးေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ဟာ ဓါတ္ဆီအာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

စြမ္းအင္ပိုင္ဆိုင္သူေတြနဲ႔ စြမ္းအင္မပိုင္သူေတြၾကား ကြာဟမႈက ပိုၾကီးမားလာေနတယ္။ ဆိုလိုတာက ျပားျပီလို႔ဆိုတဲ့ ကမ႓ာမွာ လက္ပေတာ့မေျပာနဲ႔ မီးလံုးခလုတ္ကိုေတာင္မွ ဖြင့္ၾကရမွာမဟုတ္ေတာ့မွာမို႔ပါ။

ဘာလုပ္ရမလည္းကိုပါ ေရးတယ္။ အေမရိကန္ကေန သန္႔ရွင္းတဲ့အင္နာဂ်ီနဲ႔ သူမ်ားေတြအတြက္ နမူနာျပလုပ္ျပရမယ္။ အိမ္ေတြ၊ ရံုးေတြ၊ ကားေတြမွာ သန္႔ရွင္းတဲ့ အီလက္ထရြန္ေတြ တပ္ဆင္ေပးရမယ္။ ညစ္ညမ္းတဲ့ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ၊ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာေတြခ်ည္းသာမသံုးပဲ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေလ၊ ေရ၊ အႏုျမဴေလာင္စာသံုးေတြျဖစ္လာရမယ္။ အီးစီအီး (၂ဝ) ေရာက္ခ်ိန္မွာ အင္နာဂ်ီ အင္တာနက္ကို ေစ်ုးအခ်ိဳဆံုး၊ အသံုးမ်ားခ်ိန္အပေတြကို လက္လွမ္းမီသင့္တယ္။ ကားေတြကိုလည္း ဟိုက္ဘရစ္ (ေနရာင္နဲ႔အားသြင္းလို႔ရတဲ့ ဗက္ထရီသံုး) ကလည္း တဂါလံမွာ မိုင္တရာအဆင့္ ျဖစ္လာေစသင့္တယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ကေန႔ထုတ္ ဟိုက္ဘရစ္ကားဟာ ဓါတ္ဆီတဂါလံကို ျမိဳ႕ထဲေမာင္းရင္ ၄၁ မိုင္၊ အေဝးေျပးလမ္းမွာ ၃၆ မိုင္သြားႏိုင္တယ္။) အဲလိုျဖစ္လာဘို႔က အၾကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲမႈလိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္ပံုစံ ေျပာင္းရမယ္။ လွ်ပ္စစ္နည္းနည္းသာသံုးတာ ျဖစ္ရမယ္။ သမတ အီဗရာဟမ္ လင္ကြန္းလို၊ ဖရင့္ကလင္ ရုစ္ဗဲလ္လို ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္။

(ထပ္ျဖည့္)
အခုေတာ့ စာအုပ္သစ္ေရးေရးၾကပါေတာ့မယ္။ ကမာၻ႔အင္အားအၾကီးဆံုးတိုင္းျပည္မွာ ပါဝါအျမင့္ဆံုးေနရာကို လူသစ္တေယာက္ ေရာက္လာပါျပီ။ သူကလူတမ်ိဳး။ အင္နာဂ်ီကို ေငြလုပ္ခ်င္သူ။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ ေဘးကအိမ္ေတြ။ အနဂတ္ဆိုတာ ေလးႏွစ္ကေန ရွစ္ႏွစ္အထိသာ ရွိသတဲ့။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၁၁-၂ဝ၁၅

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Cleaning အမိႈက္ ႏွင့္ အိမ္ဦးခန္းပိုစတာ

Hi ကူးစက္ေရာဂါေအာက္မွာ ဥေပကၡာေရွ့ထားမွ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ဆရာ တဲ့။ ဥေပကၡာစကားလံုးက အဓိပၸါယ္ေလးနက္တယ္။ လြယ္လြယ္ေလးသာ ေျပာပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္က ကိ...