Sunday, February 25, 2018

Seasonal Flowers and Events ျမန္မာ့ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ

ျမန္မာ့ဆယ္ႏွစ္ရာသီပန္းမ်ား
• တန္ခူးလ = ကံ့ေကာ္ပန္း၊ ပိေတာက္ပန္း၊
• ကဆုန္လ = စကားဝါပန္း၊
• နယုန္လ = စပယ္ပန္း၊
• ဝါဆိုလ = ပုန္းညက္ပန္း၊
• ဝါေခါင္လ = ခတၱာပန္း၊
• ေတာ္သလင္းလ = ယင္းမာပန္း၊
• သီတင္းကၽြတ္လ = ၾကာပန္း၊
• တန္ေဆာင္မုန္းလ = ခဝဲပန္း၊
• နတ္ေတာ္လ = ဂမုန္းပန္း၊ သဇင္ပန္း၊
• ျပာသိုလ = ခြာညိဳပန္း၊
• တပို႔တြဲလ = ေပါက္ပန္း၊
• တေပါင္းလ = သရဖီပန္း။

ႏိုင္ငံတကာဆယ္ႏွစ္ရာသီပန္းမ်ား
• January birth flower is Carnation
• February birth flower is Violet / Iris
• March birth flower is Daffodil
• April birth flower is Sweet Pea and/or Daisy
• May birth flower is Lily
• June birth flower is Rose
• July birth flower is Larkspur / Delphinium
• August birth flower is Gladiolus
• September birth flower is Aster
• October birth flower is Marigold
• November birth flower is Chrysanthemum
• December birth flower is Narcissus or Poinsettia

Seasonal Flowers and Events ျမန္မာ့ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ
တန္ခူးမည္မွတ္၊ ဖက္ဆြတ္ေရတိုး၊ သႀကၤန္မိုး။
တန္ခူး ေရကုန္၊ ကဆုန္ေရခန္း။
ကဆုန္အတြင္း၊ ေျမသင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕၊ မိုးနံ႔နံ႔။
ကဆုန္ နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္။
ဝါကဆုန္ ႏွမ္း နယုန္။
နယုန္မိုးေသး ျမက္သားေမြး။
ဝါဆိုလေျပာင္း၊ မိေက်ာင္းေဖြးေဖြး၊ မိုးေအးေအး။
ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္။
ဝါေခါင္တေၾကာင္း၊ ထေနာင္းေၾကာင္က်စ္၊ ဆူးရစ္ပြင့္ခါ၊ မိုးမရြာ၊ ရြာပါေသာ္လည္း၊ မိုးမသည္း။
ဝါေခါင္ မိုးစိပ္ ထြန္တံုးပိတ္။
ေတာ္သလင္းညိဳ၊ စားဖိုသည္ဆင္းရဲ၊ မိုးမစဲ။
ေတာ္သလင္းေန ပုစြန္ေသ။
ေတာ္သလင္းမိုး ကန္သင္းက်ိဳး။
ေတာ္သလင္းျမစ္တြင္း သင္ျဖဴးခင္း။
သီတင္းကၽြတ္တြင္ ၊ ပလႅင္ေဆးမိုး ၊ ရြာသြန္ၿဖိဳး။
တန္ေဆာင္မုန္းတြင္း၊ ဆီးႏွင္းတၿပိဳက္၊ မိုးတလိုက္။
တန္ေဆာင္မုန္းမိုး၊ ကန္က်ိဳးေအာင္ရြာ။
တန္ေဆာင္မုန္းမိုးေစြ ကၽြဲအိုႏြားအိုေသ။
တန္ေဆာင္မုန္း၊ ေသာင္ကတံုးေခ်ာင္ခြာ၊ မအိပ္ရာ။
မီးပန္းပြင့္တုန္း တန္ေဆာင္မုန္း။
နတ္ေတာ္ေရာက္ျငား၊ မိုးသားမျငိမ္၊ ဆင္ရာတိမ္။
ျပာသိုခ်မ္းျပင္း၊ ဆီးႏွင္းေရာယွက္၊ ႏွမ္းပံုဖ်က္။
ျပာသိုတခ်က္ တလင္းဖ်က္။
ျပာသိုလမိုက္ ကဏန္းတိုက္။
တပို႔တြဲ၊ ႏႊဲ၍ရြာျခင္း၊ သန္မိုးႀကြင္း။
တပို႔တြဲ၊ ႏႊဲ၍ရြာျခင္း၊ က်န္မိုးႀကြင္း။
တပို႔တြဲ၊ ေပါက္လဲငံုကင္း၊ ထန္းရည္နင္း။
တေပါင္း၊ တန္ခူး၊ ေလ႐ူးေဆာ္။
တေပါင္းလည္းကူး မိုးသားက်ဴး။
တေပါင္းသာေခါင္ လမ်ားေနာင္။

ဆယ့္ႏွစ္လရာသီပန္းမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ား
တန္ခူးလ သႀကၤန္ပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း ကံ့ေကာ္ပန္း။ ပိေတာက္ပန္း။

ကဆုန္လ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း စကားဝါပန္း။

နယုန္လ စာျပန္ပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း စပယ္ပန္း။

ဝါဆိုလ ရဟန္းခံရွင္ျပဳပြဲ၊ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ပြဲ။ ရာသီပန္း ပုန္းညက္ပန္း။

ဝါေခါင္လ စာေရးတံမဲပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း ခတၱာပန္း။

ေတာ္သလင္းလ ေလွၿပိဳင္ပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း ယင္းမာပန္း။

သီတင္းကၽြတ္လ မီးထြန္းပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း ၾကာပန္း။

တန္ေဆာင္မုန္းလ ကထိန္ပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း ခဝဲပန္း။

နတ္ေတာ္လ စာဆိုေတာ္ပြဲ။ ရာသီပန္း ဂမုန္းပန္း။ သဇင္ပန္း။

ျပာသိုလ ျမင္းခင္းသဘင္ပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း ခြာညိဳပန္း။

တပို႔တြဲလ ထမနဲပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း ေပါက္ပန္း။

တေပါင္းလ သဲပံုေစတီပြဲေတာ္။ ရာသီပန္း သရဖီပန္း။

ေမြးရပ္ေျမဆီ ဆယ္ႏွစ္ရာသီပန္းေတြ၊
နမ္းေမႊးလွ၊ ႏြမ္းလွ်ေျပေပ၊
တမ္းတလြမ္းရ မဆည္ႏိုင္ေဆြးရေန၊
ပန္းမ်ားနဲ႔အတူ က်န္းခန္႔သာလို႔ မာၾကေစ။     ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၁-၂ဝ၁၄

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

တကယ္ၾကီးပြားလိုသူမ်ား

ဘူးတလံုးေဆာင္ အိုေအာင္မဆင္းရဲ ပီမိုးနင္း ဘဝတိုက္ပြဲ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၁၂-၇-၂၀၂၀