ၾသကာသေလာက

ျမန္မာျပည္မွာ မိုးေတြရြာေန၏။
ဥေရာပမွာ ဒုတိယမၸိ အပူလိႈင္းမိ။
ဒီမွာေတာ့ ပံုမွန္သာရွိ။

ၾသကာသေလာကၾကီးသည္ တခါတခါ မ်က္ႏွာလိုက္၏။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၇-၂ဝ၁၉

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏