Monday, August 20, 2018

ပန္းဆယ္မ်ိုး

ျမန္မာ ဗမာလူေတြရဲ႕ သုံးႏုန္းေနတဲ့ ေဝါဟာရေလးတခုပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာေတြမွာေတာ့ ပန္းဘဲလုပ္ငန္းလုိ႔ ေရးၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာေတြမွာေတာ့ ပန္းပဲလုပ္ငန္းလုိ႔ ေရးသားၿပီးေတာ့ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတင္ထားတာ ေတြ႔႐ွိရပါတယ္။ ထုိႏွစ္ခုတည္းကမွ သိခ်င္တာေလးက (ပန္းဘဲ) (ပန္းပဲ) ႏွစ္ခုစလုံးသုံးေနၾကေသာ္လည္း ပဲတခုသာလ်ွင္ အမွန္႐ွိမယ္လုိ႔ သံသယ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ အဲ့ဒီႏွစ္ခုထဲကမွ ဘယ္ဟာကေတာ့ အမွန္၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ အမွားဆုိတာေလးကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ႐ွင္းျပေပးပါ။

မလုပ္ဘဲ (မလုပ္ပဲ)၊ မကုိင္ဘဲ (မကိုင္ပဲ)၊ ဘဲသား ဘဲဥ၊ ဘဲက်ားရုိက္ (ပိန္းက်ားရုိက္)၊ ဘဲစားဘဲေခ်၊ ဘဲေတာင္ (ဗိသုကာႏွင့္ ရက္ကန္းသံုး)၊ ဘဲၿမီးဆံေတာက္ စသျဖင့္သာေတြ႔ဖူးပါတယ္။

အရင္ထုတ္သတ္ပံုစာအုပ္ တအုပ္ထဲမွာ ပန္းပဲေရာ ပန္းဘဲပါ ပါရွိတယ္။ ဘုရားမတင္၊ နတ္မဝင္၊ လူတြင္ ပန္းဆယ္မ်ိဳးဟုလည္း ေခၚစမွတ္ျပဳသည္။

ျမန္မာ့သုခုမ အနုပညာ ပန္းဆယ္မ်ိဳး
၁။ ပန္းပဲ
၂။ ပန္းထိမ္
၃။ ပန္းပု
၄။ ပန္းခ်ီ
၅။ ပန္းယြန္း
၆။ ပန္းပြတ္
၇။ ပန္းေတာ့
၈။ ပန္းတေမာ့
၈။ ပန္းရန္
၁ဝ။ ပန္းတဥ္း။

ပန္းဟူေသာ ေဝါဟာရ၏ မူလအရင္းအျမစ္မွာ ပန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေဖၚထုတ္ထားၾကသည္။ ပန္၏ အနက္ အဓိပၸါယ္သည္ ဖန္တီးသည္၊ ဖန္တီးခ်က္လက္ရာ၊ ဖန္တီးသူဟူ၍ သိရသည္။ အႏုပညာလက္ရာတခု ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေတြးေတာၾကံစည္ရျခင္း က႑ဍသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပန္းအလုပ္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။ ပန္းဟုေခၚဆိုၾကသည္မွာ မြမ္းမံျခယ္လွယ္ စီမံရေသာ သုခုမအနုပညာ ပါေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သုခုမအနုပညာကို တင္စား၍ ေခၚေၾကာင္း အခ်ို႕ပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။ သုေတသီအခ်ို႕က ပန္ဟု ေခၚဆိုေသာစကားမွာ ပညာလုပ္ငန္းဟု အဓိပၸါယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုးကားတင္ျပၾကသည္။

ရာေဇာဝါဒက်မ္းတြင္ ပဲ၊ ထိမ္၊ တဥ္း၊ ေတာ့၊ ရန္၊ ပု၊ ေမာ့၊ မွတ္ေလာ့ ပြတ္ခ်ီယြန္းဟူ၍ ဖြဲ႔ဆိုထားသည္။

ပဲ = ပန္းပဲ (သံထည္ထုလုပ္ျခင္း အတတ္ပညာ)

ထိမ္ = ပန္းထိမ္ (ေရႊေငြ စသည့္လက္ဝတ္တန္ဆာမွစ၍ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သြန္းထု ခတ္လုပ္သည့္ပညာ)

တဥ္း = ပန္းတဥ္း (ေၾကးထည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး သြန္းလုပ္သည့္ပညာ)

ေတာ့ = ပန္းေတာ့ (အဂၤေတ၊ သရြတ္ျဖင့္ ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြ အမြမ္းတင္တန္ဆာ ျပဳလုပ္ေသာပညာ)

ရန္ = ပန္းရန္ (အုတ္၊ အဂၤေတတို႔ျဖင့္ အေဆာက္အဦ တည္လုပ္သည့္ပညာ)

ပု = ပန္းပု (သစ္သား၊ ဆင္စြယ္၊ ဖေယာင္း စေသာဝတၱုပစၥည္းမ်ားကို ရုပ္လံုးရုပ္ျကြ ထြင္းထုသည့္ပညာ)

ေမာ့ = ပန္းတေမာ့ (ေက်ာက္သားကို ထုဆစ္သည့္ပညာ)

ပြတ္ = ပန္းပြတ္ (သစ္သား၊ ဆင္စြယ္ ပစၥည္းမ်ားကို လိုရာပံုစံအတိုင္း ေခ်ာမြတ္ေအာင္ ပြတ္ခံျပဳလုပ္သည့္ပညာ)

ခ်ီ = ပန္းခ်ီ (ေဆးေရး၊ ခဲေရး၊ ဆီးေဆးစသည္တို႔ျဖင့္ ရုပ္ပံုေရးျခယ္သည့္ပညာ)

ယြန္း = ပန္းယြန္း (သရိုးျဖင့္ ပန္းနွင့္ ရုပ္ၾကြတင္၍ ျပုလုပ္သည့္ပညာ။ ယြန္းထည္ပညာ၊ ပန္းထိုးယြန္း ဟုလည္းေခၚသည္။)

ပန္းဆယ္မ်ိုးသည္ ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမႈအနုပညာတြင္ အဓိကအက်ံဳးဝင္ေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ပန္းဆယ္မ်ိုးမွာ အနုပညာ၏ ေလးနက္သိမ္ေမြ႔ျပီး ခက္ခဲနက္နဲေသာ သေဘာကိုေဆာင္သည္။

ပန္းထိမ္
ခုေခတ္သတ္ပံုစာအုပ္ေတြမွာ ပန္းထိမ္၊ ပန္းထိမ္ငုိပန္း၊ ပန္းထိမ္ဖုိငွက္လို႔ ေရးၾကတယ္။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမွာလည္း ပန္းထိမ္ဖိုငွက္လို႔ ေရးတယ္။ အရင္ကထုတ္တဲ့ သတ္ပံုစာအုပ္တအုပ္မွာ ပန္းတိမ္လို႔ ေတြ႔ပါတယ္။ ေရးေနၾကတာေတြမွာ ပန္းထိမ္ေရာ ပန္းတိမ္ပါေတြ႔တယ္။

ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလကို အခ်ို႕ပညာရွိမ်ား ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္မွာ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္တြင္ ျဖစ္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးဟု ထင္ထင္ရွားရွားေပၚေပါက္မလာမီ ပ်ဴေခတ္ကပင္ ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္းကို သေရေခတၱရာျမိဳ႕ေဟာင္းမွ တူးေဖၚရရွိခဲ့ေသာ ပ်ဴအရိုးအိုးမ်ား၊ ေက်ာက္ခ်ပ္ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ေက်ာက္အုတ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေဘာေဘာၾကီးဘုရား၊ ေလးမ်က္နွာဘုရား၊ စေသာ ပုထိုးျကီးမ်ားနွင့္ ေရႊေငြတို႔ျဖင့္ ထုလုပ္ခဲ့ေသာ ရုပ္ထုရုပ္ပြားေတာ္မ်ား စသည့္ အနုပညာရပ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရျခင္းျဖင့္ ပ်ဴေခတ္ကာလ အခ်ိန္ကပင္ ထိုအနုပညာရပ္မ်ားရွိျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပုဂံေခတ္တြင္ မြန္နွင့္ အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာျပြမ္း စံုလင္လာသည္ဟု မွတ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ လက္ဝဲသုႏၵရ ဦးျမတ္စံ၏ သာဓိနပ်ိ႕တြင္ အင္းဝေခတ္က အထူးတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂ဝ-၈-၂ဝ၁၈

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လည္းေကာင္း နဲ႔ ၎

၁။ ဆရာ ၎ရဲ့ စာလံုးဟာ  ငသတ္ေရွ့က အကၡရာကို ဘယ္လိုေခၚရပါသလဲခင္ဗ်ာ။ ၎ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ရာ ျပပုဒ္ေတြဟာ ဝါက်အထားအသို မတူျကဘူးဆရာ။ သတင္းစာေတြမွာေ...