Thursday, June 25, 2015

Polygamy and Health (1) မယားမ်ားမ်ားယူရင္ (၁)

မိန္းမတေယာက္မကယူတာကို Polygamy (ပိုလီဂမီ) ေခၚပါတယ္။ ေယာက္်ားတေယာက္မက ယူတာကို Polyandry (ပိုလီအန္ဒရီ) လို႔ေခၚတယ္။ မိန္းမတေယာက္ကေန ညီအစ္ေတြကို ယူတာၾကေတာ့ Fraternal polyandry ေခၚတယ္။

ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြမွာ (ပိုလီဂမီ) ရွိတယ္။ (မဟာဘာရတ) ထဲက (ဒရာအူပါဒီ) ဟာ (ပန္ဒါဘာ) ညီအကို ၅ ေယာက္ကို ယူထားတယ္။ ရာမယနထဲက ရာမဘုရင္မွာ မိဖုရား ၃ ပါးရွိတယ္။ (ေလာ့-ခရစ္ရွနာ) မွာ မိန္းမေပါင္း ၁၆၁ဝ၈ ေယာက္ ယူထားတယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ ဟိႏၵဴေတြက တလင္တမယားမဟုတ္ရင္ အျပစ္ျဖစ္တယ္လို႔ လက္ခံလာၾကတယ္။

ဗုဒၶဘာသာမွာ ရဟန္းဝတ္ရင္၊ ဥပုသ္ေစာင့္ရင္ အိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥ လံုးဝေရွာင္က်ဥ္ရတယ္။ ဂ်ပန္ ဗုဒၶဘာသာ ကေတာ့ ဓမၼကထိကေတြနဲ႔ ဘုန္းၾကီးေတြက မိန္းမယူႏိုင္ၾကတယ္။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုရွိတဲ့ ထိုင္း၊ သိရိလကၤာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတြမွာ မိန္းမတေယာက္မကယူတာကို ဥပေဒအရေတာ့ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ေယဘုယ်ေျပာရရင္ ဗုဒၶဘာသာမွာ လူမႈေရးအရလက္ခံတာရွိေပမဲ့ အားမေပးဘူး။ အတန္းအစားခြဲျခားခံရမယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶစာေပေတြကို ဘာသာျပန္ေတာ့ အေျမႇာင္မယားေတြကို သေရာ္တဲ့သေဘာေရးထားတယ္။ တိဘက္မွာေတာ့ သိပ္မႏွိမ္ဘူး။ ဖေအနဲ႔ သားတို႔က မယားတေယာက္ထဲကို အတူယူထားတာမ်ိဳးပါရွိတယ္။

(ဂ်ဴဒဇင္) မွာ မိန္းမတေယာက္မက ယူတာကို လက္ေတြ႔သေဘာေဆာင္တဲ့ ထြက္ေပါက္နည္းလမ္းသေဘာ ယူဆတယ္။ သဘာဝကပ္ေဘး ဆိုက္ေနခ်ိန္၊ မိန္းမက ကေလးမရႏိုင္တာ၊ မုဆိုးမျဖစ္သြားတဲ့ မရီး-ခယ္မကို ယူတယ္။ ဒီေခတ္မွာေတာ့ (ပိုလီဂမီ) ကို အစၥေရးလ္မွာ တရားဥပေဒနဲ႔တားျမစ္ထားတယ္။

နာဇီေခတ္က ဂ်ာမနီမွာ ေယာက္်ားေတြအမ်ားၾကီး စစ္ထဲဝင္ၾကရ၊ ေသဆံုးရလို႔ ဂ်ာမန္မေတြ ၃-၄ သန္း အိမ္ေထာင္ ဖက္ရွာမရၾကဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ကေလးလိုခ်င္တဲ့ မိန္းမေတြက သင္ေတာ္မဲ့ေယာက္်ားကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ဘို႔ စီမံမႈေတြ လုပ္ေပးရတယ္။ မိန္းမရွိျပီးသူေတြလဲ မိန္းမထပ္ယူေစတယ္။ မိန္းမၾကီးကိုေတာ့ Domina ဘြဲ႔နဲ႔ ဦစားေပးတယ္။ စစ္တိုက္ေကာင္းတဲ့စစ္သားဟာ မိန္းမေခ်ာနဲ႔ထိုက္တန္တယ္လို႔လည္း သတ္မွတ္ေသးတယ္။

(အစၥလမ္) ဘာသာမွာ မယား ၄ ေယာက္အထိ ယူခြင့္ရွိတဲ့ (ပိုလီဂမီ) ကို ခြင့္ျပဳတယ္။ အားေပးတယ္။ လိုက္နာၾကတယ္။ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားမွာ (မဟာမက္ ဘယ္လို အဘူဘာကာ) ဆိုသူမွာ မယားေပါင္း ၈၆ ေယာက္၊ ကေလးေပါင္း ၁၇ဝ ေယာက္ ရွိေနတာကို (ရွာရီယာ) ဥပေဒအရ၊ ပိုေနတဲ့ မယား ၈၂ ေယာက္ကို မကြာရွင္းရင္ ေသဒဏ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့သတင္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထဲမွာ ဘီဘီစီကထုတ္လႊင့္ဘူးတယ္။

၂ဝ၁၁ ႏိုဝဘၤာ ၄ ရက္ေန႔သတင္းတခုမွာ မေလးရွားအာဏာပိုင္ေတြကေန အစၥလမ္နည္းက် လိင္ဆက္ဆံၾက။ အစၥလမ္ လိင္မႈေရးရာ ကမာၻမွာျပန္လာႏိုင္ေအာင္ ဂ်ဴးေတြကိုတိုက္ၾကေလာ့ဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅ ပါစာအုပ္ကိုတားျမစ္လိုက္တယ္။ ဒီစာအုပ္က မိန္းမေတြအမ်ားၾကီးယူတာကိုအားေပးတဲ့ နာခံက်ိဳးႏြံေသာ မိန္းမမ်ားကလပ္ကေန ထုတ္ေဝတာျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္တဲ့ဇနီးေလာင္းမိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ေယာက္်ားေတြ အိပ္ခန္းထဲမွာေက်နပ္မႈရေစေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘယ္လိုပ်ိဳးေထာင္မလဲဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြပါတယ္။ မိန္းမအမ်ားစုဟာ ကိုယ္ခႏၶာတစိတ္တပိုင္းကိုသာ အသံုးခ်ျပီး၊ သူတို႔ ေယာက္်ားေတြအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ၁ဝ% ေလာက္သာ ေက်နပ္မႈေပးေနၾကတယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာ ဝိဥာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ အဆင့္တခုရဘို႔ဆိုရင္ မိန္းမေတြ အမ်ားၾကီးကို တျပိဳင္နက္တည္းယူရမယ္။ ဒီလို အစၥလမ္လိင္မႈဟာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တယ္။ အခ်စ္ကိုအေျခခံတယ္။ ဒါဟာ ဂ်ဴးဝါဒကို တိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လက္နက္ေကာင္းတခုလဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမာၻကိုေအာင္ႏိုင္ဘို႔ လိင္လြတ္လပ္မႈ ျပဳၾကေလာ့။

ဒီစာအုပ္ကိုေရာ အဖြဲ႔ကိုပါ မေလးလူမ်ိဳးအေတာ္မ်ားမ်ားက ရံႈ႕ခ်ၾကတယ္။ မေလးရွားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ၂ဝ၁၁ ႏွစ္ထဲမွာ စစ္တမ္းေကာက္ေတာ့ မယားအမ်ားအျပားယူတာကို ဆန္႔က်င္ၾကတယ္။ တိုးတက္တဲ့အျမင္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ခ်င္ၾကတဲ့ အလတ္တန္းစား မြတ္ဆလင္ေတြက အဲလိုျမင္ၾကတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစိုးရက စာအုပ္ကို ျပန္ဆန္းစစ္ျပီး တရားမဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ရတာျဖစ္တယ္။ တရားမဝင္လုပ္လိုက္တာမို႔ အဲဒီစာအုပ္ငယ္ကို လက္ဝယ္ေတြ႔ရင္ ေဒၚလာ ၁၆ဝဝ ဒဏ္ရိုက္ခံရပါလိမ့္မယ္။

ခရစ္ယာန္ေတြမွာလဲ အယူအဆ မတူၾကဘူး။ (ရိုမန္ကက္သလစ္-ခ်ပ္ခ်္) က ရံႈ႕ခ်တယ္။ က်န္းမာေရးစာျဖစ္လို႔ ဘာသာေရးဥပမာေတြကို အနည္းအက်ဥ္းသာေရးတာမို႔ ျငင္းစရာေတြရွိမွာကို ဝန္ခံပါတယ္။

ေဆးသုေတသနေတြအရ အိမ္ေထာင္ျပဳသူေတြဟာ အိမ္ေထာင္မရွိသူေတြထက္ ပိုျပီးအသက္ရွည္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားေလ ေကာင္းေလဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ မိန္းမတေယာက္တည္းယူထားသူေတြက ပိုျပီးစိတ္ခ်ရတယ္။ မိန္မအေရအတြက္ မ်ားေလေလ ႏွလံုးအတြက္ဆိုးေလေလလို႔ ေတြ႔ရတယ္။

ေဆာဒီအာေရးဗီးယားနဲ႔ ယူေအအီးႏိုင္ငံေတြက လူနာ ၆၈၇ ေယာက္ကို ေလ့လာခဲ့တယ္။ ေဆးရံု ၅ ခုမွာ coronary angiography စစ္ေဆးဘို႔လာသူ အသက္ပ်မ္းမွ် ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိသူေတြထဲက ၆၈% မွာ မိန္းမ တေယာက္သာရွိျပီး ၁၉% မွာ ၂ ေယာက္၊ ၁ဝ% မွာ ၃ ေယာက္နဲ႔ ၃% မွာ ၄ ေယာက္ယူထားတယ္။ CAD ကိုရိုနရီေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါ၊ LMD ဘယ္ဖက္သြား ေသြးလႊတ္ေၾကာေရာဂါနဲ႔ MVD ေသြးေၾကာအမ်ားေရာဂါ (၃) မ်ိဳးနဲ႔ ဆပ္စပ္မႈကို ေလ့လာတယ္။ CAD ျဖစ္တာမွာ ၄႕၅ ဆ၊ LMD မွာ ၃႕၅ ဆ နဲ႔ MVD မွာ ၂႕၆ ဆ ပိုျဖစ္တာေတြ႔ရတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၆-၁၁-၂ဝ၁၁

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လက္ေရးနဲ႔ကဗ်ာ

၁။ ပံုပါလက္ေရးက ဆရာ့လက္ေရးလား ဆရာမေငြတာရီလက္ေရးလား ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ မေရးပါ။ ေငြတာရီလက္ေရး။ ၂။ ဆရာ့စာေလးေရာကဗ်ာေလးေရာ Share ထားပါတယ္ဆရာ ငယ...