Saturday, December 24, 2016

သားဦး

ဆရာ႐ွင့္ ကြၽန္မက အခုမွာ တစ္ဦးကိုယ္၀န္ လြယ္ထားပါတယ္။ 

သားဦးလို႔သာ ေရးရတယ္။ သက္ဦးလို႔ေရးတာလည္း မွားတယ္။ 

သား
သားစဥ္ေျမးဆက္၊
သားျမတ္ (ရင္သား)၊
သားရဲတိရစာၦန္၊
သားသည္အေမ၊
သားသတ္သမား၊
သားသမီးလိုခ်င္၊
သားသားနားနား ဝတ္ဆင္ထား၊
သားဦးကိုယ္ဝန္၊
သားေကာင္၊
သားေရဂ်ာကင္၊
အမ်ိဳးသား၊
ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊

တစ္ 
ဆင္ေျပာင္ႀကီးအၿမီးမွတစ္၊
တစ္ငွက္၊
တစ္တစ္ခြခြ၊
တစ္တရားခံ၊
တစ္တီတူးငွက္၊
တစ္ရွဴး (ဆဲလ္အစုအေဝး၊ သန္႔ရွင္းေရးသံုးစကၠဴ)၊
တစ္လစ္၊
တစ္-ႏွစ္-သံုး၊
တေစၧမွင္စာ၊
မေဟာ္သဓာ သားတစ္တရားစီရင္ခန္း။
ရင္ထဲမွာေတာ့ တစ္ဆို႔ဆို႔၊
တစ္ႀကိဳေပး
ျပဴတစ္၊ ျပဴတစ္
တစ္တစ္တုတ္တုတ္
တစ္တစ္ရစ္ရစ္

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၂-၂ဝ၁၆
၂၄-၁၂-၂ဝ၁၇

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

တကယ္ၾကီးပြားလိုသူမ်ား

ဘူးတလံုးေဆာင္ အိုေအာင္မဆင္းရဲ ပီမိုးနင္း ဘဝတိုက္ပြဲ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၁၂-၇-၂၀၂၀