Wednesday, August 12, 2015

State Representative ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ရ့ဲ အစီရင္ခံစာ

အင္ဒီယာနာျပည္နယ္အမတ္ (ေဒ့ ဖရစ္ဇရယ္) ၁၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၅
- ဘတ္ဂ်က္ = အခြန္ေဆာင္သူမ်ားထံ အသိေပးရန္တာဝန္ရွိသည္
- ပညာေရး = ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင္ ဆရာဆရာမမ်ားထံ အသိေပးရန္တာဝန္ရွိသည္
- က်င့္ဝတ္ = (ဟူဆီယာ) ထံ အသိေပးရန္တာဝန္ရွိသည္
- အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရး = အားလံုးထံ အသိေပးရန္တာဝန္ရွိသည္

အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ
- ပညာေရး (သူငယ္တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ) = ၅၂% (၁၆ ဘီလီယန္)
- အထက္တန္းပညာေရး = ၁၂% (၃႕၇ ဘီလီယန္)
- မယ္ဒီကိတ္ = ၁၃% (၄ ဘီလီယန္)
- က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား = ၉% (၂႕၇ ဘီလီယန္)
- အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳေရး = ၂% (၅၁၆ သန္း)
- အမွန္ျပင္ဆင္ေရး = ၄% (၁႕၄ ဘီလီယန္)
- အစိုးရအသံုးစရိတ္ = ၆% (၁႕၈ ဘီလီယန္)
- အၾကီးစားပေရာဂ်က္မ်ား = ၂% (၅၇၇ သန္း)

မယ္ဒီကိတ္ = က်န္းမာေရး အခမဲ့စစ္ေဆးကုသခြင့္ရရွိသူမ်ားအားေပးသည့္ (ဟူဆီယာ) မွတဆင့္လုပ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္
အမွန္ျပင္ဆင္ေရး = ျပစ္ဒဏ္က်ခံျပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထဲ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အဆင္ေျပာေခ်ာေမြ႔ေစေရး တရားေရးဌာနမွလုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္းမ်ား

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၂-၈-၂ဝ၁၅

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

အရြက္ ႏွင့္ အပြင့္

အရြက္ေတြသာ ရွိစဥ္က အတူတူ အစိမ္းေရာင္သာ။ ပြင့္လာေတာ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး။ အဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ၊ ကိုယ္စာသင္ေပးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင...