တို႔ ႏွင့္ သို႔

Yannaing Tun ေရွ႕တို႔ ေနာက္တို႔ ကိုလည္း အေရွ႕ဘက္တို႔ အေနာက္ဘက္တို႔ လို႔ေရးေနၾကတာ ရွင္းျပေပးပါဦးဆရာ။

တို႔
ကုတို႔ဆိပ္
ခါးကိုတို႔သည္
စာရင္း တို႔ (ေရးမွတ္) ထားသည္
ဆီတို႔ဖူး
တို႔ကနန္း ဆိတ္ကနန္း
တို႔စရာႏွင့္ ငါးပိရည္
တို႔တတ္ ပင့္တတ္သူ
တို႔တို႔ဆိတ္ဆိတ္
တို႔ထိသည္
တို႔ဖတ္ပုဝါ
တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုး
တုိ႔ေက်ာင္းသား
နာမည္ တို႔မွတ္ထားသည္
သူတို႔လာၾကျပီ
ေဆးတို႔ပတ္
ေဆးလိပ္ မီးတို႔ပါ
ေမ့ေဆးႏွင့္တို႔သည္
ေရေမႊးတို႔ (ဆြတ္) ထားသည္

သို႔
တိုင္းတပါးသို႔ ထြက္ခြါသြားသည္
ျမန္မာျပည္သို႔ ေပးစာတေစာင္
သို႔မဟုတ္
သို႔ေလာသို႔ေလာ
သုိ႔စင္မွ်ေလာက္
သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း
သုိ႔ေသာ္လည္း
ေတာက္ဘက္သို႔
ေရွ႕သို႔

သို႔ မခင္ႏွင္းဆီ
ခါးတကယ္ မတို႔ခင္က ယားတယ္လို႔ တြန္႔
တို႔တေတြက ျမိဳ႕ၾကီးဆီမွာေရာက္ေန
ေဖာင္နန္းကုတို႔နွင့္ အေၾကဒဂံုတည္းဟူေသာ ေရစုန္ေမ်ာေလရဲ႕
ဟိုသို႔လာ သည္သို႔သြားႏွင့္ အငွားခႏၶာေျမာင္ရတယ္ ဆန္းေခါင္ထိမ်ိဳး

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၃-၁-၂ဝ၁၇

Comments

Popular posts from this blog

Laser Eye Operation ေလဆာနဲ႔ မ်က္မွန္မလိုေအာင္လုပ္ျခင္း

Exercise after Surgery ခြဲစိတ္ထားျပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း

Chances of having twins အျမြာကိုယ္ဝန္လိုခ်င္သလား