ေဒါက္ ေဒါက္

ျမန္မာျပည္ကို ကိုယ္ကေတာ့ မေရာက္။ မိတ္ေဆြ ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီးတေခါက္။ ျမန္မာ့အစားအစာေတြက ကိုယ့္ဆီေရာက္။

ဝါရွင္တန္ ဒီစီေလဆိပ္မွာ သူ႔ခင္ျမာ ဒုကၡေရာက္။ ဆီတို႔ဟူး၊ ပဲျမစ္နဲ႔ ေခြးေတာက္ရြက္ေတြကို အေမရိကန္ေတြက သေဘာမေပါက္။ ေဆးတံအိုးနဲ႔ေခါက္။

သူငယ္ခ်င္းေပးလိုက္တဲ့ ျပကၡဒိန္လည္း နံရံေပၚမွာေရာက္။ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရး ေမးသေလာက္ သေဘာပါက္။ လမ္းေတြလည္းက်ယ္၊ လူေတြလည္း အျမင္က်ယ္၊ သည္းခံမႈလည္း ပိုလာတယ္တဲ့။ ေတာ္လိုက္တဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြဆီ စိတ္ကေရာက္။ ေဆးေတာင္ေဝွးနဲ႔ေလွ်ာက္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁-၂ဝ၁၇

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏