Wednesday, April 22, 2015

Cervix သားအိမ္အဝ

၁။ ဆရာရွင့္ မရိုမေသေမးခြင့္ျပဳပါေနာ္။ ကြ်န္မ abortion ျဖစ္တာ တလရိွပါျပီ။ ခု လက္ျဖင့္စမ္းၾကည့္လၽွ်င္ သားအိမ္အဝ ပိတ္ေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္ဆရာ။ ေသခ်ာခ်င္ပါသျဖင့္ မွန္ေထာင္ၾကည့္ပါေသးသည္။ သားအိမ္အဝပိတ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖၾကားေပးပါေနာ္ဆရာ။ မရိုမေသစကားေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါဆရာ။

၂။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သားအိမ္အဝဟာပိတ္ေနတယ္ဆိုတာ ဟုတ္လားရွင့္။ ကုိယ္ဝန္ပ်က္/ဖ်က္တဲ့သူဟာ သားအိမ္ပြင့္သြားလို႔လား။ ပ်က္ၿပီးရင္ သားအိမ္ဝက ျပန္ပိတ္သြားတာလားရွင့္။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္/ဖ်က္ၿပီးရင္ သားအိမ္ဝက ပြင့္ေနတဲ့အတြက္ ပိုးဝင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာဝန္ေတြက ေျပာၾကလို႔ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မဟုတ္ပဲ သာမန္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေကာ သားအိမ္ဝကပြင့္ေနလား ပိတ္ေနတာလား သိခ်င္ပါတယ္။ သားအိမ္ပိုးဝင္တာအတြက္ ေသာက္ရတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးက ပိုးေတြကိုေသေစရံုပဲလား။ မ်ိဳးဥထြက္မႈကိုေကာ ထိခိုက္ေစႏုိင္လား။

ေမးခြန္း (၁) အဲလို ကိုယ္တိုင္စမ္းလို႔မသိႏိုင္ပါ။ ဆရာဝန္မဟုတ္သူလည္း မသိႏိုင္ပါ။ သားအိမ္ဝကိုစမ္းရင္ (၁) VE ဆရာဝန္လက္ေခ်ာင္းနဲ႔ ထိေတြ႔ျပီးစမ္းနည္း။ Speculum ကရိယာထည့္ျပီး မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္နည္း။ (၃) Pap smear အရည္ကုိယူျပီး ဓါတ္ခြဲစမ္းနည္းနဲ႔ (၄) Biopsy အသားစျဖတ္ယူစမ္းနည္းေတြပါ လုပ္ရတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းလို႔ ေခၚတဲ့သူက မ်ားတယ္။ အမွန္ေျပာရရင္ Head ေခါင္းမဟုတ္ပါ။ Os အဝလည္း မတိက်ေသးပါ။ Neck လည္ပင္းလို႔လည္းေခၚတယ္။ အဲတာလည္း ေဝါဟာရသာျဖစ္တယ္။ Mouth ပါးစပ္လို႔ေျပာတာက လက္ေတြ႔က်တယ္။ သားအိမ္အဝဆိုတာ ပိတ္ထားတဲ့ ပါးစပ္လိုပဲ။ အထက္ေအာက္ ႏႈတ္ခမ္းေတြမဟသမွ် ပိတ္ေနတယ္။ အေပါက္မပါတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သားအိမ္ဝက လက္ညႇိဳးနဲ႔လက္မကို ထိ-စိ-ဝိုင္းထားသလိုသေဘာေနတယ္။

သားအိမ္ဝဟာ အျမဲတမ္း (ကေလးေမြးတာ၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္တာမဟုတ္ရင္) ပိတ္ထားတဲ့ပါးစပ္လိုေနတယ္။
ရာသီဆင္းခ်ိန္မွာ စိမ့္ထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္သာပြင့္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရင္ မေပၚခ်င္မခ်င္း နဂိုအတိုင္သာ ပိတ္ထားတဲ့ပါးစပ္လိုဘဲေနတယ္။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ရင္ နည္းနည္းေလးပြင့္ပြင့္လာတယ္။ အတံုးအခဲဆင္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပြင့္တယ္။ လံုေလာက္ေအာင္ မပြင့္ဘဲ ေနတာလဲရွိတယ္ ပိုနာမယ္။ ရက္ပိုၾကာမယ္။ အဲလိုလူနာကို သားအိမ္ျခင္တဲ့အခါ ခ်ဲ႕ေပးျပီးမွ ျခစ္ထုတ္ရတယ္။ D and C လို႔ေခၚတယ္။ ဒီဆိုတာက ခ်ဲ႕ေပးတာ။ စီကျခစ္တာ။ ေလဟာနယ္ကရိယာနဲ႔ စုပ္ရရင္လဲ ကရိယာေလး ထည့္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ဲ႕ေပးရတတ္တယ္။

ကုိယ္ဝန္တား (ေကာပါးတီ) ထည့္ရင္ တခ်ိဳ႕ကို သားအိမ္ဝက လံုးဝမပြင့္ရင္ နဲနဲေလး ခ်ဲ႕ေပးျပီးမွသြင္းရတတ္တယ္။
ကိုယ္ဝန္ရင့္လာလို႔ တခ်ို႕က မလိုအပ္ဘဲပြင့္တာရွိတတ္တယ္။ Cervical incompetence ေခၚတယ္။ သားအိမ္ဝကို ခ်ဳပ္ထားေပးျပီး တကယ္ေမြးဖြါးေတာ့မွ ျဖဳတ္ေပးရတယ္။ ကေလးမီးဖြါးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဗိုက္နာတာနဲ႔ သားအိမ္ဝက စပြင့္လာမယ္။ လက္တေခ်ာင္းစာ၊ ၂ ေခ်ာင္းစာ စသျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လာေတာ့မယ္။ ၁ဝ စင္တီမီတာအထိပြင့္ရင္ ကေလးဖြါးႏိုင္ျပီ။ မီးဖြါးဘို႔ရာ ဗိုက္နာေပမဲ့ သားအိမ္ဝက လံုေလာက္ေအာင္မပြင့္ရင္ ပြင့္ေဆးေပးရတာလဲရွိတယ္။ သားအိမ္ဝက ပြင့္ေပမယ့္ ဗိုက္ကလံုေလာက္ေအာင္မနာရင္ ေဆးသြင္းေပးရတယ္။ အဲဒီ ျဖစ္စဥ္ ၂ ခု ဟန္ခ်က္ညီေနမွသာ ပံုမွန္ေမြးဖြါးတာျဖစ္တယ္။

သားအိမ္ဝဟာ မဟဘဲပိတ္ထားသလိုေနပမဲ့ မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏိုင္ေအာင္ေသးတဲ့ပိုးေတြ ေကာင္းေကာင္းဝင္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္ဆိုရင္ ကေလးက ေရမြာအိပ္ထဲေနလို႔ လံုျခံဳတယ္။ ေရမြာအိတ္ေစာေပါက္သူေတြကို ျမန္ျမန္ ေမြးေအာင္ လုပ္ေပးရတယ္။ အခ်ိန္ၾကာရင္ ပိုးဝင္တာနဲ႔ အာဟာရနည္းတာ ကေလးမွာျဖစ္လာေစႏိုင္တယ္။

ပြင့္ဟလာတဲ့ သားအိမ္ဝဟာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ သားအိမ္ျခစ္ျပီးလို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေန ကေလးဖြါးလို႔ ျဖစ္ျဖစ္ ျပီးစီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ျပန္ပိတ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေလးဖြါးဘူးသူတေယာက္ဟာ မေမြးဘူးသူထက္ ပိုသိသာမယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြဟာ တကယ္ကေလးမေမြးခ်င္ေသးဘဲ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ ဟေနတတ္တာ ရွိတတ္တယ္။ ေရာဂါမဟုတ္ပါ။

မ်ိဳးဥထြက္မႈကိုေတာ့ ပိုးေသေဆးေတြက သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ မ်ိဳးဥထြက္တာက ေဟာ္မုန္းထြက္ျခင္းနဲ႔ဆိုင္တယ္။ ဗက္တီးရီးယားေသေဆးေတြ မလိုဘဲေသာက္ရင္ မိႈပိုးေတြပြါးလာႏိုင္တယ္။ အျဖဴဆင္းတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္းတာမွာလဲ ပိုးေသေဆးေတြပါေနရင္ အဲလိုျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ေရာဂါပိုးေတြဟာ သားအိမ္အဝပိတ္ေနလည္း ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြဆိုတာ အဲဒီေနရာမွာ ျဖစ္ရတာမ်ားတယ္။ ေရာဂါေတြျဖစ္တာ သားအိမ္ႏႈတ္ခမ္းမွာသာ အျဖစ္မ်ားတယ္။ သားအိမ္ကိုယ္ထည္အထိေရာက္တာက နည္းတယ္။ ကင္ဆာလည္း အဲလိုဘဲ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

အရြက္ ႏွင့္ အပြင့္

အရြက္ေတြသာ ရွိစဥ္က အတူတူ အစိမ္းေရာင္သာ။ ပြင့္လာေတာ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး။ အဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ၊ ကိုယ္စာသင္ေပးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင...