Friday, November 24, 2017

သံုး သုန္း သုည္း

အသက္ ၃၄ ႏွစ္ အမ်ဳိးသားပါ။ အစာအမာေတြစားမိရင္ ရင္ျပည့္ၿပီး မေန႔နိင္ရင္ လက္ထုိးအန္ထုတ္လုိက္ပါတယ္။ စိတ္ႂကြေဆးသုန္းတာ ၅နစ္ေလာက္႐ွိေနပါၿပီ ႕႕႕႕႕။

စိတ္ႂကြေဆးသုံးတာလို႔ ေရးရတယ္။

သံုး
တစ္-ႏွစ္-သံုး
လက္သံုးေတာ္
သံုးဂဏန္း
သံုးစြဲသည္
သံုးစားသည္
သံုးဆင့္ပန္း
သံုးဆယ္ျမိဳ႕
သံုးထပ္သား
သံုးပံုဖဲ
သံုးဖန္လွပန္း
သံုးျဖဳန္း
သံုးလူ႔တန္ေဆာင္
သံုးလူ႔ရွင္ပင္
သံုးလူ႔ေဆြ
သံုးသပ္ဆင္ျခင္
သံုးေဆာင္သည္
သံုးေထာင့္အုိင္ခ်င္း
သံုးႏႈန္း
သီတင္းသံုးသည္
အသံုးေခြ်တာပါ
ဥတုသံုးလီ

သုန္း
ပန္းသုန္းပင္ = ေသာ္ကပင္
ဖ်င္းသုန္း
ျမိဳ႕သုန္း ရြာသုန္း
လူမ်ိဳးသုန္း
ဝါးသုန္း
အၾကြင္းမဲ့သုန္း

သုည္း
စားၾကြင္းသုည္း (သတ္ပံုမွန္)
ထီးသုည္း နန္းသုည္း (သတ္ပံုမွန္)
ထီးသုဥ္း၊ နန္းသုဥ္း (ေနာက္သတ္ပံု)
ဝါးသုဥ္း (ေနာက္သတ္ပံု)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၁-၂ဝ၁၇

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ဋီကာ

ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္စာေရးေတာ့ ႏွမ္းဖတ္နဲ႔ ပဲဖတ္ကို ခြဲျခားေျပာၾကတယ္။ အရင္တင္စဥ္ကလည္း အဲလိုကြန္မင့္ေတြလာပါတယ္။ အေရာင္မတူတာကို ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဆီးၾက...