Sunday, December 27, 2015

The Independence Month နတ္ေတာ္နဲ႔ ျပာသို

ႏွစ္ကူးေတာ့မယ္။ ဇႏၷဝါရီလဟာ ျမန္မာလို နတ္ေတာ္လနဲ႔ ျပာသိုလေတြက်ေရာက္တယ္။

နတ္ေတာ္ျပာသို ၾကံဖ်ားခ်ဳိလို႔ အဆိုရွိတယ္။ ၾကံေတြ အဖ်ားထိေအာင္ခ်ိဳျမတယ္။

နတ္ေတာ္လမွာ စာဆိုေတာ္ပြဲရွိသည္။ စာေရးဆရာေတြ ေဟာေျပာတာေတြကို နားေထာင္ၾကတယ္။

နတ္ေတာ္လကို နတ္တဝ္ (နတ္တင္) ေဝါဟာရနဲ႔ဆက္စပ္ယူတယ္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစဘို႔  နတ္ကိုးကြယ္ေလ့ ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာမွာ နတၱာဝ္၊ နတ္တာဝ္၊ နတၱဝ္၊ နတ္တဝ္လို႔ ေရးထိုးခဲ့ၾကတယ္။ ေဝါဟာရလီနတၳဒီပနီမွာ ကမာၻဦးကာလ နတ္ပူေဇာ္ပသၾကသည္ကိုစြဲ၍ နတ္ေတာ္လဟု ေခၚေဝၚတယ္လို႔ ေရးထားတယ္။

ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္းမွာ နတ္ေတာ္ေရာက္ျငား၊ မိုးသားမၿငိမ္၊ ဆင္ရာတိမ္၊ နတ္အိမ္ေျမႇာက္ခ်ီး၊ မုန္႔စားလွီးလို႔ ေရးထားတယ္။ ဆင္ေျခရာ၊ ျမင္းေျခရာတိမ္ျမဳပ္ေအာင္ မိုးရြာလို႔ အဖ်ားအနာမ်ားလို႔ နတ္ေတြေတာင္မွ ဆီေၾကာ္မုန္႔အစား ဓားလွီးမုန္႔ တင္ရတယ္လို႔ဆိုလိုတယ္။

လက္ဝဲသုႏၵရ မိုးဘြဲ႔ပိုဒ္စံုရတုမွာ နတ္ပန္းေဝၿမိဳင္၊ သဇင္လိႈင္က၊ ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္မႀကဲ၊ စြတ္႐ုံဖြဲ႕၏၊ သြန္းၿမဲဟန္မွာ ဆင္ရာတိမ္မိုး၊ ေခၚၾက႐ိုးတည့္၊ မႀကိဳးမထစ္၊ မဟစ္မဝင့္၊ မရင့္မျမည္၊ ေဆာ္စည္မရြမ္း၊ ရာစတမ္္းကို၊ ဆင္လွမ္းရာတိမ္၊ ခုတႀကိမ္မူ၊ ေတာင္လိမ္ေျမာက္ေကြ႔၊ မိုးသားေရြ႕လ်က္ လို႔ ဖြဲ႔ဆိုထားတယ္။

ျပာသိုလကို ပ်ားကိုရည္ၫႊန္းတယ္။ သိုဝ္ ဆိုတာ စုေဆာင္းသိုေလွာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ပ်ားရည္၊ ပ်ားဖေယာင္းေတြကို စုေဆာင္းၾကတယ္။

ျပာသိုလ္မွာ ျမင္းခင္းသဘင္ပြဲက်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ ပင္းယေခတ္ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာမင္းက ျမင္စိုင္းေရႊျပည္ကာခ်င္းမွာ ႏြယ္ပန္းခြာညိဳ၊ ပြင့္ေပလို၊ ျပာသိုေဆာင္းလလယ္၊ ယရည္သြန္းသြန္း၊ ျမင္းသည္ဝန္း၊ လွံခြၽန္းတြန္းတက္ပယ္လို႔ ဖြဲ႔ဆိုခဲ့တယ္။

ျပာသိုလ၊ ဖုသွ်နကၡတ္၊ မိနလဂ္လို႔ ေရးထုိးခဲ့တယ္။ ျပာသိုလတြင္း၊ မိုးညႇင္းညႇင္း၊ ဆီးႏွင္းေရာယွက္၊ ႏွမ္းေတာင္ပ်က္လို႔ ဖြဲဆိုထားလို႔ ႏွမ္းစိုက္ေတာင္သူေတြကို သတိေပးတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ရွိတယ္။ ပထမဆုံးသမၼတႀကီးျဖစ္တဲ့ စဝ္ေရႊသိုက္က ကတိသစၥာျပဳခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏွစ္ ၁၃ဝ၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးငွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအား ကြၽႏ္ုပ္၏အသက္ႏွင့္ကိုုယ္ကို အပ္ႏွင္းသည္ဟု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ေၾကညာ၍ ကတိသစၥာျပဳသည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၁၂-၂ဝ၁၅

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Djenkol bean တညင္းသီးက်န္းမာေရး

၁။ တညင္းသီးက ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ဆရာ ၂။ ဆရာကခင္ဗ်ာ၊ တညင္းသီးက လူခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိုးျပုပါသလားခင္ဗ်ာ က်န...