Wednesday, December 30, 2015

Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား

- abdomen ဝမ္းဗိုက္၊
- abdominal discomfort ဗိုက္နာ (ေနမထိထိုင္မသာ)၊
- abortion သားပ်က္ (ကိုယ္ဝန္ပ်က္-ဖ်က္)၊
- abrasion ပြန္းနာ၊
- abscess ျပည္တည္နာ၊
- ache ကိုက္ျခင္း၊
- Acne (အက္ဂနီစ္) ဝက္ျခံ
- acupuncture အပ္စိုက္ကုနည္း၊
- acute ရက္တို၊ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေသာ၊
- Adam's apple ေယာက္်ားမ်ားသာရွိေသာ လည္ပင္းအစိ၊
- ADD--attention deficit disorder ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူတဲ့ စိတ္ေရာဂါ၊
- ADHD--attention deficit hyperactivity disorder ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူတဲ့ တက္ၾကြေသာ စိတ္ေရာဂါ၊
- adhesion ကပ္ေနသည့္ အေျမႇး၊ တြယ္ကပ္ျခင္း၊
- admissions desk ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စားပြဲ၊
- adolescence လူငယ္၊ လူရြယ္၊
- adrenal gland (အျဒီနယ္လ္-ဂလင္း)၊ (ေက်ာက္ကပ္ အထက္မွာရွိသည္)
- adrenaline (အျဒီနယ္လင္း) (အျဒီနယ္လ္) က ထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္း၊ ေဆး၊
- advance health care directive ေရွးဦး က်န္းမာေရး လမ္းညႊန္၊
- adverse reaction မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊
- advice nurse အၾကံေပး သူနာျပဳ၊
- afterbirth ေမြးဖြါးျပီးေနာက္၊
- AIDS--Acquired Immuno-Deficiency Syndrome ခုခံအား က်ဆင္းေရာဂါ၊
- albuminuria ဆီးထဲမွာ (အယ္လဗ်ဴမင္) ဓါတ္ (အသားဓါတ္) ပါေနျခင္း၊
- alcoholism အရက္စြဲျခင္း၊
- allergen (အလာဂ်ီ) ရေစတဲ့ဓါတ္၊
- allergic reactions (အလာဂ်ီ) တံု႔ျပန္မႈ၊
- allergy (အလာဂ်ီ) မတည့္ျခင္း၊
- Alopecia (ေအလိုပီးဇီးယား) ဆံပင္ၾကြတ္ေရာဂါ၊
- ambulance လူနာတင္ယာဥ္၊
- ambulatory care လူနာသယ္ပို႔စနစ္၊ ေရြ႕ရွား၍ကုသေပးျခင္း၊
- amenorrhea ရာသီမလာျခင္း၊ ရာသီထိန္ျခင္း၊
- amnesia သတိေမ့ျခင္း၊
- amniocentesis ေရျမြာရည္ ေဖါက္-စုပ္ယူ စစ္ေဆးျခင္း၊
- amniotic fluid ေရျမြာရည္၊
- amniotic sac ေရျမြာရည္အိတ္၊
- Amoebiasis (အမီးဘား) ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊
- amputation ေျခ-လက္ ျဖတ္ျခင္း၊
- andropause ေယာက္်ား ေသြးဆံုးျခင္း၊
- Anemia (အနီမီးယား) ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
- anesthesia ေမ့ေဆး၊ (ထံုေဆးလည္း ပါဝင္သည္)၊
- anesthesiologist ေမ့ေဆး ဆရာဝန္၊
- aneurysm ေသြးေၾကာ ေဖါင္းေရာဂါ၊
- angina ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္း-ပိတ္သျဖင့္ ရင္ပတ္နာျခင္း၊
- ankle ေျချခင္းဝတ္၊
- anorexia အစားပ်က္ျခင္း၊
- Anthrax (အင္းသရက္စ္) ေဒါင့္သန္းေရာဂါ၊
- antibacterial ဗက္တီးရီးယားကို ႏိုင္သည့္၊ ဆန္႔က်င္သည့္၊
- antibiotic ပဋိဇီဝေဆး၊ သက္ရွိမွ ထုတ္ယူျပီး တျခားသက္ရွိကိုႏိုင္သည့္ေဆး၊
- antibodies (အင္တီေဘာ္ဒီ) ခုခံေပးသည့္ဓါတ္၊
- anticoagulant ေသြးမခဲေစသည့္ပစၥည္း၊
- antidepressant စိတ္မက်ေဆး၊
- antidote အဆိပ္ေျဖေဆး၊
- antifungal မိႈေဆး၊
- antihistamine (အင္တီဟစ္တမင္း) ေဆး၊
- anti-inflammatory ေရာင္ရမ္းျခင္းကို သက္သာသည့္ေဆး၊
- antiseptic ပိုးမဝင္ေစသည့္ေဆး၊ အနာ မရင္းေစသည့္ေဆး၊
- anus စအို၊
- anxiety စိုးရိမ္စိတ္၊
- appendectomy အူအတက္ျဖတ္ျခင္း၊
- Appendicitis (အပန္ဒီဆိုက္တစ္) အူအတက္ေရာင္ေရာဂါ၊
- appendicitis အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊
- appendix အူအတက္၊
- appetite စားခ်င္စိတ္၊
- arrhythmia ႏွလံုခုန္ မမွန္ျခင္း၊
- arteries ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊
- arteriosclerosis ေသြးလႊတ္ေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊
- Arthritis (အာသရိုက္တစ္) အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊
- artificial insemination သုတ္ပိုးကို အတုနည္းသံုး၍ ထည့္သြင္းေပးျခင္း၊
- Ascariasis (အက္စကာရီေရးဆစ္) သံေကာင္ေရာဂါ
- asphyxia အသက္ရွဴမဝျခင္း၊
- aspirin (အက္စ္ပရင္) အကုိက္-အနာ-အဖ်ားက်ေဆး၊
- Asthma (အက္စ္မာ) ပန္းနာေရာဂါ၊
- astigmatism အလင္းတန္းမ်ားအား ပံုမွန္မျမင္ျခင္း၊
- asymptomatic ေရာဂါလကၡဏာ မေပၚျခင္း၊
- athlete's foot အားကစားသမားေျခေထာက္ (မိႈေရာဂါ)
- atrium ႏွလံုး အေပၚခန္း ၂ ခန္း၊
- atrophy ၾကံလွီသြားျခင္း၊
- audiologist နားအထူးကု၊
- auditory canal နားျပြန္၊
- bacteria ဗက္တီးရီးယား၊
- bacterial infection ဗက္တီးရီးယား ဝင္ျခင္း၊
- balanced diet မွ်တသည့္ အစာအာဟာရ၊
- bandage ပတၲီး၊
- band-aid တခါသံုး အလြယ္ကပ္ႏိုင္သည့္ ပလာစတာ၊
- bariatric surgeon ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစရန္ ခြဲစိတ္ေပးသည့္ဆရာဝန္၊
- BBT--basic body temperature အေျခခံ ကိုယ္ပူခ်ိန္ (ဘာမွမလုပ္ေသးခ်ိန္မွာရွိတဲ့) အပူခ်ိန္၊
- bear down ဖိေပးသည္၊ က်ေစသည္၊ ပိန္ေစသည္၊
- bed pan အိပ္ယာထဲမွာ ဝမ္း-ဆီးသြားရန္ခြက္၊
- bed rest အိပ္ရာထဲ နားေနျခင္း၊
- bedbug ၾကမ္းပိုး၊
- bee venom ပ်ားေကာင္ အဆိပ္၊
- belch ခြ်တ္ေဆး (ကလိုရင္းပါသည့္ေဆး)၊ အေရာင္ခြ်တ္ေဆး၊
- benign ကင္ဆာမဟုတ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္မရွိေသာ၊
- Beriberi (ဘယ္ရီဘယ္ရီ) ဗီတာမင္ဘီ(၁) နည္းသည့္ေရာဂါ၊
- bile သည္းေျခရည္၊
- biopsy အသားစ ထုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္း၊
- bipolar disorder ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ စိတ္ေရာဂါ၊
- birth canal ေမြးလမ္းေၾကာင္း (ဗဂ်ိဳင္းနား)
- birth control ကေလး မေမြးေစရန္ တားဆီးျခင္း၊
- bladder ဆီးအိမ္၊ သည္းေျခအိတ္၊
- blepharitis မ်က္ခြံေရာင္ျခင္း၊
- blister အပူေလာင္အဖု၊
- bloated ေဖါင္းပြပြေနျခင္း၊
- blood clot ေသြးခဲ၊
- blood platelet ေသြးမံႈ၊
- blood pressure ေသြးဖိအား၊
- blood relative ေသြးခ်င္းနီးစပ္ေသာ၊
- blood smear ေသြးကို မွန္ျပားေလးေပၚမွာ ပါးပါးေလးသုတ္ျခင္း၊
- blood thinner ေသြက်ဲေဆး၊
- blood transfusion ေသြးသြင္းျခင္း၊
- blood vessels ေသြးေၾကာမ်ား (ေသြးလႊတ္ေၾကာ + ေသြးျပန္ေၾကာ)
- blood work ေသြးအလုပ္၊
- blurred vision မ်က္စိအျမင္ေဝဝါးျခင္း၊
- body ache ကိုယ္လက္ ကိုက္ခဲျခင္း၊
- body mass index အရပ္ႏွင့္အေလးခ်ိန္အရ အဆီပမာဏကိုတိုင္းသည့္ ညႊန္းကိန္း၊
- bone marrow ရိုးတြင္းျခင္ဆီ၊
- bone splint အရိုးက်ိဳးလွ်င္ ခုခံေပးရသည့္ပစၥည္း၊
- booster shot အားေကာင္းေစရန္ ထပ္ထိုးသည့္ေဆး၊
- bowel sound အူ၏မည္သံ၊
- bowel အူ၊
- bradycardia ႏွလံုးခုန္ေႏွးျခင္း၊
- brain ဦးေႏွာက္၊
- break out in a rash အနီျပင္ ထြက္လာျခင္း၊
- breast mass ႏို႔ ထုထည္၊
- breast self-examination ရင္သားကို မိမိဖါသာ စမ္းသပ္နည္း၊
- breastfeed မိခင္ႏို႔တိုက္ျခင္း၊
- breathing problems အသက္ရွဴျပႆနာ၊
- breech delivery ကေလး တင္ပါးဆံုျပဳသည့္အေနအထားျဖင့္ေမြးျခင္း၊ ေျခကဖြါးကေလး ေမြးမည္၊
- bronchial asthma ပန္းနာ၊ (အဆုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္) ႏွလံုးေၾကာင့္လဲရွိေသးသည္၊
- bronchitis ေလျပြန္ေရာင္ျခင္း၊
- bronchodilator ေလျပြန္က်ယ္ေဆး၊ (ပန္းနာေဆး)၊
- bronchus ေလျပြန္၊ (အဆုပ္ထဲဝင္သည့္အပိုင္း)
- bruise ေသြျခည္ဥျခင္း၊ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊
- bullet wound က်ည္ဆံ ဒဏ္ရာ၊
- bunion ေဖါင္း-ၾကီးေနျခင္း၊
- burn မီးေလာင္နာ (မီးေတာက္ေၾကာင့္) Scald = အရည္ပူေၾကာင့္
- burning pain ပူေလာင္နာ၊
- burning sensation ပူေလာင္ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊
- Caesarean section = CS, LSCS ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးျခင္း၊
- Calculi (ကာလ္ကူလိုင္) ေက်ာက္၊ ဆီး၊ သဲေျခအိပ္ေက်ာက္ေရာဂါ၊
- calories ကယ္လိုရီ၊
- Cancer (ကင္ဆာ)၊
- cane ၾကိမ္၊
- canine စြယ္သြား၊ (ေခြးစြယ္)
- capillary ေသြးေၾကာမွ်င္၊
- capsules ေဆးေတာင့္ (အထဲကတခုခုကို ဖံုးအုပ္ထားသည့္အရာ)၊
- carbohydrates ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္၊ (ကစီဓါတ္) (သၾကား-အခ်ိဳဓါတ္)
- carbon monoxide ကာဗြန္မိုေနာ့ဆိုက္၊
- Cardiac arrest (ကားဒီယက္-အရက္စ္) ႏွလံုးခံုရပ္ေရာဂါ၊
- cardiac arrest ႏွလံုးရပ္သြားျခင္း၊
- cardiac catheterization ႏွလံုးထဲ ျပြန္ငယ္ထိုးသြင္းျခင္း၊
- cardiologist ႏွလံုးအထူးကု၊
- cardiology ႏွလံုးေရာဂါေဗဒ၊
- carpal tunnel syndrome လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာ ဘာလို႔ျဖစ္မွန္းမသိဘျဲဖစ္သည့္ လက္မ၊ လက္ညႇိဳး၊ လက္သူၾကြယ္တျခမ္း ထံုေနသည့္ေရာဂါ၊
- cartilage အရိုးႏု၊
- cast ေက်ာက္ပတၲီးအဖံုး စသည္၊ အခြံ၊
- cataract မ်က္စိ အတြင္းတိမ္၊
- CAT--computerized axial tomography ဓါတ္မွန္ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာဆက္ျပီး ဝန္ရိုးကိုလိုခ်င္သလို လွည့္ျပီး ကန္႔လန္႔ျဖတ္လဲ ျမင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ ကရိယာ၊
- catheter (ကသီတာ)၊ ဆီးျခဴပိုက္၊
- cavity အေခါင္း၊
- CBC--complete blood count ေသြးကို အလံုးစံု ေရတြက္ျခင္း၊
- CCU--critical care unit အထူးေစာင့္ေရွာက္သည့္ဌာန၊ အခမ္း၊
- CDC--Center for Disease Control ကူးစက္ေရာဂါထိန္းသိမ္ေရး၊
- cerebellum (ဆယ္ရီဘယ္လမ္) (ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း၊ အေသး)
- cerebral ischemia ဦးေႏွာက္ ေသြးအေရာက္နည္းျခင္း၊
- cerebral palsy မ်က္ႏွာ တျခမ္းေလျဖတ္ျခင္း၊
- cerebrovascular ဦးေႏွာက္ ေသြးလွည့္စနစ္၊
- cerebrum (ဆယ္ရီဘရမ္)၊ (ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္း၊ အၾကီး)
- cervical pregnancy သားအိမ္အဝ၌ သေႏၶတည္ျခင္း၊
- cervix သားအိမ္အဝ၊
- chamomile (ခ်ာမိုမိုင္းလ္) ေဆးဘက္ဝင္ အရြက္၊ လက္ဖက္ရည္လို လုပ္ေသာက္ႏိုင္သည္၊
- Charley horse ေျခသလံုးေတြနာတာကို တင္စားေခၚျခင္း၊
- check up စစ္ေဆးျခင္း၊
- chemotherapy ကင္ဆာေဆးေပးျခင္း၊
- chest discomfort/tightness /pain ရင္ပတ္ အေနရခက္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ တင္းၾကပ္ျခင္း၊
- chicken pox ေရေက်ာက္ေရာဂါ၊
- Chickenpox (Varicella) (ခ်စ္ကင္း-ေပါက္စ္) (ဗယ္ရီဆဲလား) ေရေၾကာက္ေရာဂါ၊
- chills ခ်မ္းသည္၊ Chills = တံုသည္၊
- chiropractor ႏွိပ္နည္းတမ်ိဳး၊
- choke ဆို႔ပိတ္ေနျခင္း၊ (အစာမ်ိဳတာ ေနရာလြဲဝင္၍)
- cholectytitis သည္းေျခလမ္းေရာင္ျခင္း၊
- Cholera (ကိုလိုရာ) ကာလဝမ္းေရာဂါ၊
- cholera ကာလဝမ္းေရာဂါ၊
- cholesterol ကိုလက္စေထာ၊
- chronic pain နာတာရွည္နာ၊
- chronic နာတာရွည္ (Acute ၏ ေျပာင္းျပန္)
- circulatory system ေသြးလွည့္စနစ္၊
- circumcision ပန္းငံုသည္ကို ခြဲစိတ္သည့္နည္း၊
- cirrhosis အသဲေျခာက္ျခင္း၊ (ဆရိုးဆစ္စ္)
- clavicle, collarbone (ေကာ္လာဘုန္း)၊ (ကလယ္ဗီကယ္လ္)၊ ညွပ္ရိုး၊
- Cleft lip (ကလက္ဖ္-လစ္ပ္စ္) ႏုပ္ခမ္းကြဲေရာဂါ၊
- cloudy urine ဆီးေနာက္ေနျခင္း၊ (အနယ္ပါ၍)
- coccyx မီေညွာင့္ရိုး၊
- cogitation စိတ္ကူး၊ သိႏိုင္စြမ္း၊ ေတြးႏိုင္စြမ္း၊
- coitus လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊
- colic ရစ္ျပီးနာျခင္း၊ (အစာလမ္း၊ ဆီးလမ္း)
- colitis အူမၾကီးေရာင္ျခင္း၊
- colonoscopy အူမၾကီးထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
- Color blindness (ကာလာ-ဘလိုင္းနက္စ္) အေရာင္မခြဲျခားတတ္သည့္ေရာဂါ၊
- colostrums ႏို႔အျဖဴ မထြက္ခင္ထြက္သည့္ ႏို႔ရည္ၾကည္၊
- coma သတိမရျဖစ္ေနျခင္း၊
- complications ေနာက္ဆက္တြဲ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးခ်က္မ်ား၊
- compress ဖိႏွိပ္ျခင္း၊
- concussion ဦးေႏွာက္ကို အနည္းငယ္သာ ထိခိုက္ျခင္း၊ (အေခါက္ခံရသေလာက္)၊
- confused စိတ္ရႈတ္ေထြးေနျခင္း၊
- congenital ေမြးရာပါ၊
- congested ျပည့္တင္းေနျခင္း၊ (ေသြး၊ အရည္)၊
- Congestive heart disease (ကြန္ဂ်က္စတစ္ ဟာ့တ္ ဒီဇီးစ္) ႏွလံုးေရာင္ေရာဂါ၊
- conjunctivitis မ်က္စိနာ (မ်က္စိအဖံုးလႊာ ေရာင္ျခင္း)၊
- consent သေဘာတူညီခ်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္၊
- constipation ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
- Contagious or communicable disease (ကြန္ေတးဂ်ီးယပ္စ္-ဒီဇိစ္) (ကြန္ျမူနီေကးဘဲလ္-ဒီဇိစ္) ကူးစက္ေရာဂါ၊
- continuous pain ဆက္တိုက္နာ၊
- contraceptive ကိုယ္ဝန္တား ေဆး-နည္း၊
- contraction တင္းၾကံဳ႕ျခင္း၊
- contrast material (for MRI) ခြဲျခားျမင္ႏိုင္ေသာပစၥည္း၊
- contusion ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ျခင္း၊ (ေသြးျခည္ဥတဲ့အထိ)
- convulsion တက္ျခင္း၊
- cornea မ်က္ၾကည္လႊာ (မ်က္စိအနက္ေပၚမွာ ဖံုးထားသည့္ ၾကည္လင္သည့္အလႊာ)၊
- corneal transplant မ်က္ၾကည္လႊာ အစားထိုးျခင္း၊
- coronary bypass surgery ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာအား ျဖတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
- Coronary heart disease (ကိုရိုနရီ-ဟာ့တ္-ဒီဇီးစ္) ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊
- cough syrup ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊
- cough ေခ်ာင္းဆိုး၊
- CPR--cardiopulmonary resuscitation ႏွလံုးအဆုပ္ ျပန္လည္အလုပ္လုပ္ေစရန္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း၊
- cramp ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ၾကြက္သားနာျခင္း၊
- croup ေခ်ာင္းအက်ယ္ၾကီးဆိုးျခင္း၊
- crown သရဖူ၊ ေမြးလမ္းတြင္ ကေလးေခါင္းျပဴလာျခင္း၊
- crutches ခ်ိဳင္းေထာက္၊
- cryosurgery ေအးခဲေစသည့္နည္းသံုး ခြဲစိတ္ကုသနည္း၊
- CT scan--computed tomography စီတီ-စကင္၊
- culture ပိုးေမြးျမဴျခင္း၊ (ပိုးအား ေဆးႏွင့္ ႏိုင္မႏိုင္သိေစရန္)
- Cushing's disease ေဟာ္မုန္းမ်ားေနသည့္ေရာဂါ၊
- cyanosis ျပာႏွမ္းေနျခင္း၊ ေအာက္စီဂ်င္မဝျခင္း၊
- cystic fibrosis မ်ိဳးဗီဇေရာဂါ၊ ဒုကၡိတျဖစ္ေနျပီး အသက္တိုသည္၊
- cystitis ဆီးအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
- cytology ဆဲလ္မ်ားကိုစစ္ေဆးသည့္ေဗဒ၊
- D&C--dilatation & curettage သားအိမ္ကို ခ်ဲ႕ျပီး ျခစ္ထုတ္ျခင္း (သားပ်က္လူနာအား လုပ္ရသည္)
- daily dose ေန႔စဥ္တိုက္ရန္၊
- dandruff ေဘာက္၊
- dazed အံ့ၾသျခင္း၊
- deaf နားမၾကား၊
- decongestant ႏွာေခါင္း ပိတ္ေနသည္ကို သက္သာမည့္ေဆး၊
- defecate ဝမ္းသြားသည္၊
- defibrillator ႏွလံုးခုန္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ဖိေပးရသည့္ ကရိယာ၊
- degenerative joint disease ဇရာသေဘာ ယိုယြင္းလာသည့္ အဆစ္မ်ားေရာဂါရျခင္း၊
- dehydration ေရဓါတ္နည္းျခင္း၊
- delirium စိတ္ကေရာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း၊
- delivery ေမြးျခင္း၊ ေပးေဝျခင္း၊
- dementia သတိေမ့ေရာဂါ၊
- Dengue fever (ဒန္ဂူး-ဖီဗာ) ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ
- dental floss သြားကိုသန္႔ရွင္းေပးသည့္ၾကိဳး၊
- dentures သြားအတုကပ္၊
- depression စိတ္က်ျခင္း၊ ေအာက္က်ေနျခင္း၊
- dermatitis အေရျပားေရာင္ျခင္း၊ အေရျပားနာ၊
- dermatologist အေရျပားအထူးကု၊
- development ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊deviated nasal septum ႏွာေခါင္းထဲက ပိုင္းျခားထားေသာအကန္႔ တဖက္သို႔ယိုင္ေနျခင္း၊
- Diabetes mellitus (ဒိုင္ယာဘီးတီးစ္-မလိုက္တပ္စ္) ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
- diabetes ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊
- diagnosis ေရာဂါအမည္၊
- dialysis ေက်ာကပ္ စစ္ေပးျခင္း၊ (ေရစစ္သလို)
- diaper rash ကေလး အတြင္းခံအဝတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ အနီစက္မ်ား၊
- diaphragm ဗိုက္ႏွင့္ရင္ေခါင္းၾကားရွိ ၾကြက္သားျပားခံုးခံုးၾကီး၊
- diarrhea ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊
- diet အစားအစာ၊
- dietician အာဟာရပညာရွင္၊
- difficulty breathing အသက္ရွဴခက္ျခင္း၊
- diffuse ေရာေထြးေနျခင္း၊
- Diphtheria (ဒစ္ပႆီးရီးယား) ဆံုဆို႔ေရာဂါ၊
- diplopic အရုပ္ ႏွစ္ခုျမင္ေနျခင္း၊
- disability မသန္မစြမ္း၊
- disc အျပားငယ္၊
- discharge instructions ေဆးရံုဆင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊
- discomfort အေနရခက္ျခင္း၊
- disinfectant ပိုးမဝင္ေစသည့္ေဆး၊
- dislocation အဆစ္လြဲျခင္း၊
- disorder တလြဲျဖစ္ေနျခင္း၊
- diverticula အတက္ငယ္မ်ား၊
- dizziness ေခါင္းေနာက္ေနျခင္း၊
- doctor on-call အေရးေပၚေခၚယူႏိုင္သည့္ ဆရာဝန္၊
- douche သန္႔ရွင္းေစရန္ ေဆးျဖန္းျခင္း (ဗဂ်ိဳင္းနား)၊
- Down Syndrome ေမြးရာပါ ကေလး ဦးေႏွာက္မျပည့္သည့္ေရာဂါ၊
- dressing ေဆးထည့္ျခင္း၊ ဖံုးအုပ္ေပးျခင္း၊
- drops အစက္ခ်ေဆး၊
- dropsy ေဖါေရာင္ျခင္း၊
- drowsiness မူးေဝေနျခင္း၊
- drowsy အိပ္ခ်င္ေနျခင္း၊
- dry labor ေရျမြာရည္က အရင္ထြက္ကုန္ျပီးမွ ကေလးထြက္ျခင္း၊
- DTP--diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine ဆံုဆို႔- ေမးခိုင္-ၾကက္ညွာ ကာကြယ္ေဆး၊
- due date ေမြးဖြါးႏိုင္သည့္ရက္၊
- dull pain ထံုနာနာ၊
- duodenum (ဒူယိုဒီနမ္) အူသိမ္၏ အစပိုင္း၊
- dust mite ေလွးေကာင္၊
- dysentery ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊
- dyslexia စာသင္ရခက္သည့္အေျခအေန၊
- dysmenorrhea ရာသီလာစဥ္ နာက်င္-ကိုက္ခဲျခင္း၊
- dysuria ဆီးသြားစဥ္ နာျခင္း၊
- ear canal နားျပြန္၊
- ear lobe နား (နားကပ္ ဝတ္သည့္ေနရာ)
- ear wax နားဖါ၊
- earache နားကိုက္၊
- eating plan အစားစားဇယား၊
- ECG /EKG--electrocardiogram လွ်ပ္စစ္သံုး ႏွလံုးတိုင္းစက္၊
- echocardiogram ပဲ့တင္သံျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
- eclampsia ကိုယ္ဝန္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊
- ectopic pregnancy သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္ျခင္း၊
- eczema ႏွင္းခူနာ၊
- edema ေဖါေရာင္ျခင္း၊
- EEG--electroencephalogram ဦးေႏွာက္အား လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
- elbow တံေတာင္ဆစ္၊
- electric stimulation (Transcutaneous electric nerve stimulation) လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ အာရံုေၾကာကို ကလိေပးျခင္း၊
- electrodes လွ်ပ္စစ္ဓါတ္လႊတ္ေပးသည့္ အစြန္း၊
- electrolyte ဓါတ္ဆား၊
- embry- သေႏၶသား၊
- emesis အန္ျခင္း၊
- EMG--electromyelogram လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ၾကြက္သားကို စစ္ေဆးျခင္း၊
- emphysema အဆုပ္ေဖါင္းေရာင္ေနသည့္ေရာဂါ၊
- enamel သြားအေပၚယံ ေၾကြလႊာ၊
- Encephalitis (အင္ကဖလိုက္တစ္) ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ၊
- Endemic (အင္းဒမစ္) ေနရာေဒသတခုခု၌ ျဖစ္တတ္သည့္ေရာဂါ၊ အမ်ားအျပားျဖစ္လာျခင္း၊
- endocarditis ႏွလံုးအတြင္းသားေရာင္ျခင္း၊
- endocrinology ေဟာ္မုန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ (အင္ဒိုခရိုင္း-ဂလင္းမ်ားမွ ေဟာ္မုန္းမ်ား ထြက္သည္)
- endometriosis သားအိမ္ အတြင္းဆံုးအလႊာတစ္ရွဴး တျခားေနရာေရာက္ေနသည့္ ေရာဂါ၊
- endometrium သားအိမ္ အတြင္းဆံုးအလႊာ၊
- endoscopy အစာလမ္းေၾကာင္းထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
- enema ဝမ္းျခဴျခင္း၊
- engorged ၾကီး-ေဖါင္းေနျခင္း၊
- ENT--Ear, Nose, Throat နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း၊
- enterology အစာလမ္းကိုေ လ့လာျခင္း၊
- enzyme (အင္ဇိုင္မ္း) ဓါတ္ကူ၊
- Epidemic (အပီဒါးမစ္) ေနရာေဒသတခုခု၌ ျဖစ္ေနၾကထက္ပို၍ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊ (ေဒသတြင္းကပ္ေရာဂါ)
- epidemic ေနရာတကာပ်ံ႕ေနျခင္း၊ ကြက္၍ျဖစ္ေသာ ကပ္ေရာဂါ၊
- epidural analgesia ခါးရိုးဆစ္ထဲ ထံုေဆးထိုးျခင္း၊ ဗိုက္မနာဘဲ ကေလးမီးဖြါးရန္၊ ခြဲစိတ္ရန္၊
- epidural ခါးရိုးဆစ္ထဲ ထံုေဆးထိုးျခင္း၊ ဗိုက္မနာဘဲ ကေလးမီးဖြါးရန္၊ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္း ေနရာမ်ား ခြဲစိတ္ရန္ ထိုးသည့္ ထံုေဆး၊
- epilepsy ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ၊
- episiotomy ကေလးေမြးႏိုင္ရန္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ခ်ဲ႕ကိုက္ျခင္း၊
- erectile dysfunction ေယာက္်ား ပန္ေသ-ပန္းညႇိဳးေရာဂါ၊
- ER--emergency room အေရးေပၚအခန္း၊
- erosion စားသြားခံရျခင္း၊
- ERT--estrogen replacement treatment မ-ေဟာ္မုန္း (အီစထိုဂ်င္) အစားထိုးကုသေပးျခင္း၊ (ဥပမာ ေသြးဆံုးသူမ်ား)
- esophagus (အီဆိုေဖးဂတ္စ္) အစာမ်ိဳျပြန္၊ (အာေခါင္ႏွင့္ အစာအိမ္အၾကား)
- estrogen မ-ေဟာ္မုန္း (အီစထိုဂ်င္)
- euphoria အတိုင္းမသိ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္း၊
- evil eye ကံမေကာင္းေစသည္ဟု ယူဆသည့္အၾကည့္၊
- expiration ကုန္ဆံုး-ေသဆံုးျခင္း၊
- expressed out the milk ႏို႔ညွစ္ျခင္း၊
- eye drops မ်က္စဥ္း၊
- eyelid မ်က္ခြံ၊
- faint သတိလြတ္သြားျခင္း၊ ခဏတာ မူးေမ့သြားျခင္း၊
- fallopian tube သားအိမ္ျပြန္၊ (ဖလိုပီယန္-က်ဳဘ္)
- false labor တကယ္မေမြးဘဲ ဗိုက္နာျခင္း၊
- family planning မိသားစုစီမံကိန္း၊
- fasting blood sugar အစာမစားခ်ိန္ရွိသည့္ ေသြးထဲက သၾကားဓါတ္၊
- fasting အစာငတ္ခံျခင္း၊
- fatigue အားကုန္ျခင္း၊
- feces ဝမ္း-မစင္၊
- feet ေျခေထာက္၊
- female sterility အမ်ိဳးသမီး ကေလးမရႏိုင္သူ၊
- femur ေပါင္ရိုး၊
- fertility counseling ကေလးရႏိုင္ေစရန္အတြက္ အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း၊
- fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊
- fetal heart tone ဗိုက္ထဲက ကေလးႏွလံုးခုန္သံ၏ ျပင္းအား၊
- fetus ဗိုက္ထဲကကေလး၊
- fever blister ဖ်ား၍ေပါက္သည့္အပူဖူး၊
- fever ဖ်ားျခင္း၊
- fibroid သားအိမ္အသားပို၊ (ဖိုက္ဘရြိဳက္)၊
- fibula ေျခသလံုးထဲက အျပင္ရိုး၊
- Filariasis (ဖိုင္ေလရီေရးဆစ္) ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ
- filling သြားေပါက္ဖါျခင္း၊
- finger လက္ေခ်ာင္း၊
- fissure အကြဲ၊ ဥပမာ စအိုကြဲနာ၊ ပါးစပ္ကြဲျခင္း၊
- floaters မ်က္စိထဲ အစက္အေပ်ာက္ျမင္ေနျခင္း၊
- flu တုပ္ေကြး၊
- fluoride ဖလိုရိုက္၊ သြားေကာင္းေစသည့္ဓါတ္၊
- fluoroscopy ဓါတ္မွန္ႏွင့္ (ဖလူရိုဆင့္) အေရာင္တြဲထားသည့္ စမ္းသပ္ကရိယာ၊
- followup appointment ေနာက္တၾကိမ္ျပန္ျပရမည့္ ရက္ခ်ိန္း၊
- fontanelle ငယ္ထိပ္၊
- food allergy အစာမသင့္ျဖစ္ျခင္း၊
- forceps ညွပ္၊ ဇာဂနာ၊ ကေလးေမြးရန္ညွပ္၊ ေသြးေၾကာညွပ္၊
- forearm လက္ဖ်ံ၊
- forehead နဖူး၊
- foreskin ေယာက္်ားပန္းကို ဖံုးေနသည့္ ဆြဲလွန္၍ရေသာ အေရျပား၊
- fracture အရိုးက်ိဳးျခင္း၊
- freckle အစက္အေပ်ာက္မ်ား (မ်က္ႏွာ)၊
- frigidity အမ်ိဳးသမီ လိင္စိတ္နည္းျဖင္း၊
- frozen shoulder ပခံုး လိုသလို လႈတ္ရွားမရျခင္း၊
- FSH--follicle stimulating hormone ေဟာ္မုန္းတမ်ိဳး၊ အရယြ ္ေရာက္ျခင္း၊ ၾကီးထြားျခင္းကို သက္ေရာက္သည္၊ ဦးေႏွာက္ထဲက ပစ္က်ဴထရီ-ဂလင္းႏွင့္ မ်ိဳးဥ၊ ေဝွးေစ့တို႔က ထြက္သည္၊
- fungal infection မိႈပိုးဝင္ျခင္း၊
- fungus ဖန္းဂတ္ = မိႈ၊
- gall bladder သည္းေျခအိတ္၊
- ganglion အရည္အိတ္၊ လက္ေကာက္ဝတ္တဝိႈက္အျဖစ္မ်ားေသာ အက်ိတ္၊
- Gangrene, necrosis (ဂန္ဂရင္း) တစ္ရွဴးမ်ားေသျခင္း၊
- gargle ပါးစပ္ပလုပ္က်င္းသည္၊
- gastric banding အစာအိမ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ အဝလြန္သူမ်ားအတြက္လုပ္သည္၊
- gastric bypass အစာလမ္းကို ျဖတ္ကူးဆက္ေပးျခင္း၊
- gastric ulcer အစာအိမ္နာ၊
- gastritis အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊
- gauze ေဂါ့စ္၊ ပိတ္က်ဲစ၊
- generic drugs ေဆးနာမည္အတိုင္း ေရာင္းသည့္ေဆး၊
- genetic counseling မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ အၾကံေပး၊
- genetic မ်ိဳးဗီဇ၊
- genitals လိင္အဂၤါမ်ား၊
- geriatrics လူအိုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
- gestation ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊
- gestational diabetes ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳရွိျခင္း၊
- GI--gastroenterology အစာအိမ္-အူလမ္းေၾကာင္း၊
- gingivitis သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊
- glands (ဂလင္း) အိတ္၊
- glaucoma မ်က္စိ ေရတိမ္၊
- glucose (ဂလူးကို႔စ္) သၾကားဓါတ္
- glucose tests သၾကားဓါတ္စမ္းသပ္ျခင္း၊
- glyburide ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ ေဆး၊
- glycosuria ဆီးထဲ သၾကားဓါတ္ပါေနျခင္း၊
- glypizide ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ ေဆး၊
- gnawing pain အကိုက္ခံရသလိုနာ၊
- goiter (ဂြိဳက္တာ) လည္ပင္းၾကီး၊
- golfer's elbow ေဂါက္သမား တံေတာင္ဆစ္နာ၊
- gonorrhea (ဂႏိုရီးယား) လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ တခု၊
- Gonorrhoea (ဂႏို) ေရာဂါ၊
- gout (ေဂါက္) အဆစ္နာေရာဂါ၊
- GP--General Practitioner ေဆးကုေနသည့္ ဆရာဝန္၊
- Graves Disease (ဂေရ႕ဖ္-ဒဇိစ္) လည္ပင္းၾကီး ေဟာ္မုန္းမ်ားေရာဂါ၊
- groin ေပါင္ျခံ၊
- gums သြားဖံုး၊
- gynecology မီးယပ္ေရာဂါေဗဒ၊
- hacking cough ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း၊
- hallucination မရွိတာကို ျမင္-ၾကားေနျခင္း၊
- hay fever (ေဟး-ဖီဗာ) အလာဂ်ီေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ေရာဂါ၊
- HDL High-density lipoprotein (ကိုလက္စေထာ)၊
- headache ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
- healthy က်န္းမာေနေသာ၊
- heart attack ႏွလံုး-ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္း၊
- heart burn ရင္ပူျခင္း၊ အစာအိမ္မွာ အစာေျခရည္မ်ားျခင္း၊
- heart failure ႏွလံုးက လိုသေလာက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊
- heart murmur ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ႏွလံုးခုန္သံ၊
- heat stroke အပူလိႈင္းမိျခင္း၊
- heating pad အပူေပးသည့္ အခုအခံ၊
- heavy lifting အေလးအပင္မျခင္း၊
- hematemesis ေသြးအန္ျခင္း၊
- hematoma ေသြးခဲ၊ ေသြးအစိုင္အခဲ၊ အထဲမွာေသြးယုိေနသည့္အခဲ၊
- hemodialysis ေသြးကို စစ္ေပးျခင္း၊ (ေရစစ္သလို)
- hemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင္)၊ ေသြးကိုနီေစသည့္ဓါတ္၊ သံဓါတ္ႏွင့္လုပ္သည္၊
- hemophilia ေသြးမခဲသည့္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေရာဂါ၊
- hemorrhage ေသြးယိုျခင္း၊
- hemorrhoids လိပ္ေခါင္း၊
- Hepatitis A, B, C, E (ဟက္ပတိုက္တစ္) အသဲေရာင္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ အီး၊
- hereditary မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း၊
- hernia (ဟာနီယာ)၊ အူက်ေရာဂါ၊ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတခု သူ႔ေနရာမွ စူထြက္ျခင္း၊ က်ထြက္ျခင္း၊
- herniated disk ခါးဆစ္ရိုးၾကား အရိုးႏု-အျပား ေနရာလြဲထြက္လာျခင္း၊
- Herpes (ဟားပိစ္) ေရယံုေရာဂါ၊
- hiccups က်ိဳ႕ထိုးျခင္း၊
- hip ခါး၊ တင္ေနရာ၊
- hives (အလာဂ်ီ) ရသျဖင့္ ထြက္သည့္ အနီျပင္၊ ပ်ားတုပ္ခံရသလို၊
- HIV--Human Immunodeficiency Virus ခုခံအားက်ေရာဂါ လူမွာျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္၊
- hoarse အသံၾသျခင္း၊
- Holter monitor ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ကရိယာ၊
- hormone ေဟာ္မုန္း၊
- hot and cold spells ပူလိုက္၊ ေအးလိုက္ျဖစ္ျခင္း၊ ဥပမာ ေသြးဆံုးခ်ိန္၊
- household chemicals အိမ္သံုး ဓါတုေဆးမ်ား၊
- hurt အနာတရျဖစ္ေစသည္၊
- huskiness အသံအက္ေနျခင္း၊
- hydrogen peroxide (ဟိုက္ဒရိုဂ်င္-ပါေအာက္ဆိုက္) ပိုးသန္႔ေဆးတမ်ိဳး၊
- hyperacidity အက္စစ္ဓါတ္မ်ားေနျခင္း၊
- hyperglycemia ေသြးထဲ သၾကားဓါတ္ မ်ားေနျခင္း၊
- hypersensitivity ပိုမို၍တံု႔ျပန္ျခင္း၊
- Hypertension (ဟိုက္ပါတင္းရွင္း) ေသြးတိုးေရာဂါ၊
- hyperthyroidism လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္းမ်ားေရာဂါ၊
- hypoglycemia ေသြးထဲ သၾကားဓါတ္ နည္းေနျခင္း၊
- hypotension ေသြးဖိအားက်ေနျခင္း၊
- hysterectomy သားအိမ္ထုတ္ျခင္း၊
- hysteria စိတ္လႈတ္ရွားမႈ လြန္ကဲသျဖင့္ အမူအယာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ စိတ္ေရာဂါ၊
- ibuprofen (အိုင္ဘူပရိုဖင္) အနာအကိုက္-အဖ်ား သက္သာေဆး၊
- ICU--intensive care unit အထူးၾကပ္မတ္ကုသေပးသည့္အခန္း၊
- illness ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ အနာ-ေရာဂါ၊
- immune system ေရာဂါျပီးစနစ္၊
- immunity ေရာဂါျပီးျခင္း၊ ဥပမာ ဝက္သက္ျဖစ္ျပီးသူ ေနာက္ထပ္ ဝက္သက္ မျဖစ္ေတာ့ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးသူ ေရာဂါမျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊
- immunoglobulin ေရာဂါကို ခုခံတိုက္ဖ်က္ေပးသည့္ဓါတ္၊ (အင္တီေဘာ္ဒီ)၊
- impetig- ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ကူးစက္ႏိုင္သည္၊
- implantation တခုခုကို အထဲ ထည့္ေပးျခင္း၊ ဥပမာ ကေလးရေစရန္ အျပင္မွာ ေပါင္းစပ္ေပးျပီးေနာက္ သားအိမ္ထဲထည့္ေပးျခင္း၊
- impotence ပန္းေသ-ပန္းညႇိဳး ေရာဂါ၊
- incisor ေရွ႕သြားမ်ား
- incontinence မထိန္းႏိုင္ျခင္း၊ ဥပမာ ဆီး-ဝမ္း၊
- incubation period ေရာဂါလကၡဏာမေပၚမီယူသည့္ကာလ၊ ပိုးဝင္ျပီးေနာက္ ေရာဂါခံစားရန္ ၾကာေသးသည့္ကာလ၊
- incubator အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆ၊ ေအာက္စီဂ်င္ လိုသလိုခ်ိန္ေပးထားသည့္ ေသတၲာ-အခန္း၊
- index finger လက္ညႇိဳး၊
- indigestion အစာမေက်ျဖစ္ျခင္း၊
- induced abortion ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေစရန္ တမင္လုပ္ျခင္း၊
- induced labor ကေလးေမြးေစရန္ တမင္လုပ္ေပးျခင္း၊
- infection inflammation (အင္ဖက္ရွင္)၊ (အင္ဖလေမးရွင္း) ေရာဂါပိုဝင္ျခင္း၊ ပိုးဝင္၍ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
- infertile ကေလးမရႏိုင္ျခင္း၊
- inflammation (အင္ဖလေမးရွင္း) ေရာဂါပိုဝင္ျခင္း၊ ပိုးဝင္၍ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
- Influenza (Flu) (အင္ဖလူယင္ဇာ) (ဖလူး) တုပ္ေကြးေရာဂါ၊
- ingrown toenail ေျခစြယ္ငုတ္ျခင္း၊
- inguinal hernia ေပါင္ျခံမွာ ျဖစ္ေသာ အူက်ေရာဂါ၊ (ခ်က္စူတာ၊ ဗိုက္ခ်ဳပ္ရိုးစူတာေတြနဲ႔ ခြဲျခားရန္ ေပါင္ျခံကို ထည့္သံုးသည္၊)
- inhale ရွဴသြင္းျခင္း၊
- inhaler အသက္ရွဴကရိယာ၊
- injection ထိုးေဆး၊
- inpatient အတြင္းလူနာ၊
- insecticide အင္းဆက္ေတြကို ေသေဆး၊
- insomnia အိ္ပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊
- insulin (အင္စူလင္) ဆီးခ်ိဳထိုးေဆး၊ (အင္စူလင္) ေဟာ္မုန္း၊
- intermittent pain နာလိုက္ ရပ္လိုက္နာ၊
- intrauterine device သားအိမ္ထဲ ထည့္ထားရသည့္ပစၥည္း၊ (ကေလး မရေစရန္)
- intravenous anesthesia ေသြးျပန္ေၾကာထဲ ထိုးရသည့္ ေမ့ေဆး၊
- inverted nipples ႏို႔သီးေခါင္း အထဲဝင္ေနျခင္း၊
- in-vitr- fertilization ဓါတ္ခြဲခမ္းထဲမွာ အဖို-အမ မ်ိဳးဥမ်ား ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊
- iodine (အိုင္အိုဒင္း) ၄င္းနည္းလွ်င္ လည္ပင္းၾကီးျဖစ္ေစသည္၊ အနာထည့္ေဆးအျဖစ္လဲ သံုးႏိုင္သည္၊
- iris မ်က္စိ သူငယ္အိမ္အဝိုင္းေပါက္ေဘးက က်ဥ္းလိုက္၊ က်ယ္လိုက္ ျဖစ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္း၊
- iron supplements သံဓါတ္ေဆး၊
- Iron-deficiency anemia (အိုင္းယြင္း-ဒီဖင္ရွင္စီ-အနီးမီးယား) သံဓါတ္နည္း ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
- irregular pulse လက္ေကာက္ဝတ္ ေသြးခုန္တာ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊
- irritable bowel syndrome အူလမ္းမျငိမ္သည့္ ဝမ္းခဏခဏပ်က္သည့္ေရာဂါ၊
- irritation စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊
- isolate သည္းျခားခြဲထုတ္ျခင္း၊
- itch ယားျခင္း၊
- IUD--intra-uterine device သားအိမ္ထဲ ထည့္ထားရသည့္ပစၥည္း၊ ကေလးမရေစရန္၊
- IV--intravenous ေသြးျပန္ေၾကာထဲေဆးထိုးျခင္း၊
- jaundice (ဂြ်န္းဒစ္) အသား-မ်က္လံုး-ဆီး ဝါျခင္း၊
- jaundice pancreatitis (ဂြ်န္းဒစ္) ေၾကာင့္ သရက္ရြက္ေရာင္ျခင္း၊
- jock itch ဂြ်တ္ = မိႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအနာ၊ ေပါင္ျခံစသည္မွာျဖစ္၊
- joints အဆစ္မ်ား၊
- kidney failure ေက်ာက္ကပ္ လိုသေလာက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊
- kidneys ေက်ာက္ကပ္မ်ား၊ (၂ ခုရွိ၍ အမ်ားသံုးသည္၊ အဆုပ္ကဲ့သို႔)
- kilogram (ကီလိုဂရမ္)၊
- labia ႏုတ္ခမ္း၊ (ပါးစပ္၊ မိန္မ အဂၤါအဝ၊)
- labor and delivery ကေလးေမြးျခင္း၊
- labor pain ကေလးေမြးခ်င္လို႔နာ၊
- laceration of the perineum မိန္းမ ေမြးလမ္းေဘးေနရာ (ပရီနီယမ္) စုတ္ျပဲသြားျခင္း၊
- lactation consultant ႏို႔တိုက္နည္း အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္၊
- lactose intolerance ႏို႔ထဲပါသည့္ သၾကားဓါတ္ကို မခံႏိုင္ျဖစ္ျခင္း၊
- Lamaze method ကေလးေမြးရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ မိခင္ေလာင္းကို အားေပးသည့္ ျပင္သစ္ဆရာဝန္ တီထြင္သည့္နည္း၊
- laparoscopy ဗိုက္ထဲ ကိရိယာထည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊
- large intestine အူမၾကီး၊
- larynx အသံအိုး၊
- laser surgery ေလဆာျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊
- laxative ဝမ္းႏုတ္ေဆး၊
- lazy eye မ်က္စိတဖက္က မ်က္မွန္တပ္လဲမရသည့္ သိပ္မျမင္သည့္ေရာဂါ၊
- lens မွန္ဘီလူး၊
- Leprosy (Hansen's Disease) (လက္ပရိုစီ) အနာၾကီးေရာဂါ၊
- lesion အနာ၊
- lethargic မလႈတ္ရွားခ်င္၊ မလုပ္ခ်င္ျဖစ္ေနျခင္း၊
- leukemia လူကီးမီးယား၊ (ေသြးကင္ဆာ)
- lice သန္း၊ ဆံပင္-အေမႊးထဲေနသည့္ သန္း၊
- ligament အရြတ္၊
- limp ေထာ့နင္း-ေထာ့နင္း ျဖစ္ေနျခင္း၊
- listlessness အားယုတ္ေနျခင္း၊
- liver အသဲ၊
- low calorie ကယ္လိုရီ နည္းျခင္း၊
- low fat အဆီ နည္းျခင္း၊
- lower back pain ခါးနာ၊
- lumbar or cervical roll ခါး၊ လည္ပင္းတို႔အား အနာသက္သာေစရန္ ပတ္ထားရသည့္ အလိပ္၊
- lump အလံုး-အက်ိတ္၊
- lupus ေရာဂါျပီးစနစ္ မမွန္သျဖင့္ ျဖစ္ရသည့္ နာတာရွည္အနာ၊
- lymph (လင့္ဖ္) ေသြးျပန္ရည္၊ (တက္ေစ့ႏွင့္ဆိုင္သည္)
- malaria ငွက္ဖ်ား၊
- malignant (မလင္ဂနင့္) ကင္ဆာ၊
- mammogram ႏို႔ကိုဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊
- mania စြဲလမ္းမႈ၊
- manic depressive စြဲလမ္းမႈ စိတ္ေရာဂါတြင္ အက်စြန္းဘက္ ေရာက္ေနခ်ိန္၊
- mastectomy ရင္သား ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊
- maternity ward ကေလးေမြးလူနာေဆာင္၊
- Measles (မီဆဲလ္စ္) ဝက္သက္ေရာဂါ၊
- medical excuse က်န္းမာေရးအရခြင့္ျပဳခ်က္၊
- medical history ေနာက္ခံက်န္းမာေရးသမိုင္း၊
- Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား
- medicated compress ေဆးျဖင့္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ရိုးရာေဆးကုနည္းတမ်ိဳး၊
- medicated compress ေဆးျဖင့္
- medication ေဆးေပးျခင္း၊
- melena ဝမ္းထဲေသြးပါေနျခင္း (ဝမ္းအမဲေရာင္သြားျခင္း)၊
- membrane (မင္ဘရိန္း)၊ အဖံုးလႊာပါး၊
- Meningitis (မင္နင္ဂ်ိဳက္တစ္) ဦးေႏွာက္အေမွးေရာင္ေရာဂါ၊
- meningitis ဦးေႏွာက္ကိုဖံုးထားသည့္ အလႊာေရာင္ျခင္း၊
- Meningococcemia (မနင္ဂိုေကာ့ကပ္စ္) ပိုးေသြးထဲေရာက္ေရာဂါ၊
- menopause ေသြးဆံုးခ်ိန္၊
- menses ရာသီေသြး၊
- menstrual cycle ရာသီ လစဥ္ စက္ဝန္း၊
- menstruation ရာသီဆင္းျခင္း၊
- mental health စိတ္က်န္းမာေရး၊
- mental retardation စိတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနျခင္း၊
- mercurochrome ပိုးသန္႔ေဆး တမ်ိဳး၊
- metabolism (မက္တာေဘာ္လဇင္) ဇီဝျဖစ္စဥ္၊
- metastasis ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း၊ ဥပမာ ကင္ဆာ၊
- microorganism ေသးငယ္သည့္ ပိုးမႊား၊ ဥပမာ ဗက္တီးရီးယား၊
- middle ear infection နားအလည္ပိုင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ (နား ကို ၃ ပိုင္းခြဲထားသည္)
- midwife သားဖြါးဆရာမ၊
- migraine (မိုင္ဂရင္း) ေခါင္းမူး-ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊
- Migraine (မိုင္ဂရိန္း) ေခါင္မူး၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊
- miscarriage သားပ်က္ျခင္း၊ (အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျခင္း)
- MMR--measles, mumps & rubella vaccine ဝက္သက္-ပသိေရာင္-ဂ်ာမန္ဝက္သက္ ေရာဂါ ၃ မ်ိဳး ကာကြယ္ေဆး၊
- molar အံသြား၊
- mold ပံုေဖၚျခင္း၊
- mole မွဲ႔၊
- mood swings စိတ္မူေျပာင္းျခင္း၊ တက္လိုက္ က်လိုက္ျဖစ္ျခင္း၊
- morning sickness ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စ ခံစားရသည့္လကၡဏာမ်ား၊
- morning-after pill အေရးေပၚ ကိုယ္ဝန္တားေဆး၊ ညက အတူေနျပီး မနက္ေရာက္ေသာက္သည့္သေဘာ၊
- mosquit- ျခင္၊
- motion sickness ကားမူးေရာဂါ၊ ေရြ႕ေျပာင္းလ်င္မူး-အန္သည့္ေရာဂါ၊
- mountain sickness ေတာင္တက္လွ်င္ မူးသည့္ေရာဂါ၊
- MRI--magnetic resonance imaging သံလိုက္ဓါတ္သံုး ပံုေဖၚနည္း၊
- MS--multiple sclerosis ႏွလံုအဆို႔ရွင္ က်ဥ္းသည့္ေရာဂါ၊
- mucous stool ဝမ္းထဲအက်ိအခြ်ဲပါျခင္း၊
- mucus အက်ိအခြဲ်၊
- Mumps (မန္႔ပ္) လည္ပင္အၾကိတ္ေရာင္ေရာဂါ၊
- mumps ပသိေရာင္ေရာဂါ၊ (ပါးေရာင္ျခင္း)
- muscle tissue ၾကြက္သား တစ္ရွဴး၊
- Myopia (မိုင္ယိုးပီးယား) အနီးမွဳန္ေရာဂါ၊
- nasal cavity ႏွာေခါင္းအတြင္းေခါင္း၊
- nasal congestion ႏွာေခါင္း ပြစိပြစိေနျခင္း၊
- nasal irrigation ႏွာေခါင္းကိုေဆးျဖန္းျခင္း၊
- nasal spray ႏွာေခါင္းထဲ ပန္းရသည့္ေဆး၊
- nausea ပ်ိဳ႕ျခင္း၊
- nauseating pain အန္ခ်င္သလိုနာ၊
- navel ခ်က္၊
- nebulizer ႏွာေခါင္းမွရွဴရန္ ေဆးထည့္သည့္ ေရ-ေဆးရည္
- needle aspiration biopsy အသားစကို စစ္ေဆးရန္ ေဆးထိုအပ္ျဖင့္စုတ္ယူျခင္း၊
- neonatal ေမြးကင္စကေလး၊
- Neoplasm (နီယိုပလာဇမ္) ကင္ဆာေရာဂါ (ဆဲလ္မတူသည့္ကင္ဆာ)၊
- nephritis ေက်ာက္ကပ္ထဲကျပြန္မ်ား ေရာင္ျခင္း၊
- nephrologist ေက်ာက္ကပ္ အထူးကု၊
- nerves အာရံုေၾကာ၊
- neuralgia အာရံုေၾကာနာျခင္း၊
- neurasthenia အားယုတ္၊ စိတ္က်၊ စိုးရိမ္၊ ေခါင္းကိုက္၊ အာရံုေၾကာတေလ်ွာက္ နာျခင္းတို႔ တြဲျဖစ္ျခင္း၊
- neuritis အာရံုေၾကာေရာင္ျခင္း၊
- neurologist အာရံုေၾကာအထူးကု၊
- neurosis စိတ္ဖိစီးေရာဂါ၊ (အမူအရာ ပံုမွန္၊ မျမင္မၾကားအပ္တာမရွိ)၊
- NICU--neonatal intensive care unit ေမြကင္းစကေလး အထူးကုသေဆာင္၊
- night sweats ညေခြ်းထြက္ျခင္း၊
- nodule အလံုး-အက်ိတ္ငယ္၊
- nostrils ႏွာေခါင္းထိပ္ဖ်ား၊
- Novocain ထံုေဆးနာမည္၊
- numbing pain ခဲကိုက္ထံုသလိုနာ၊
- numbness ထံုေနျခင္း၊
- nurse practitioner သူနာျပဳအလုပ္လုပ္သူ၊
- nurse သူနာျပဳ၊
- nursery ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
- nurse's station သူနာျပဳမ်ားရွိေနသည့္ေနရာ၊
- nursing သူနာျပဳစုျခင္း၊
- nutrition အာဟာရ၊
- OB/GYN--Obstetrics/Gynecology သားဖြါး-မီးယပ္၊ (ေအာ့ဖ္စ္တက္ထရစ္) (ဂိုင္နေကာ္ေလာ္ဂ်ီ)
- Obesity (အိုဘီစတီ) အဝလြန္ေရာဂါ၊
- obesity အဝလြန္ျခင္း၊
- observation ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
- obstetrician သားဖြါးပညာရွင္၊
- occupational therapist အလုပ္အကိုင္ လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေပးသည့္ ပညာရွင္၊
- ointment လိမ္းေဆး၊ ေကာ္မ်က္စဥ္း၊ ေစးျပစ္သည့္ေဆး၊
- oncology ကင္ဆာ ပညာ၊
- onset အစပိုင္း၊
- ophthalmology မ်က္စိေဗဒ၊
- OR--operating room ခြဲစိတ္ခန္း၊
- orthodontics သြားအထူးကု၊
- osteoporosis အရိုးအားနည္းေရာဂါ၊
- OTC--over-the-counter medication ေဆးဆိုင္မွာ ေဆးလက္မွတ္မပါဘဲဝယ္ႏိုင္သည့္ေဆး၊
- otitis နားေရာင္ျခင္း
- otolaryngologist နား-လည္ေခ်ာင္းအထူးကု၊
- Outbreak (ေအာက္ဘရိတ္) ေနရာကြက္ၾကား၌ ရုတ္တရက္အမ်ားအျပား ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊
- outpatient အျပင္လူနာ၊
- ovarian cyst မ်ိဳးဥအိမ္ အက်ိတ္ (အိတ္)
- ovarian pregnancy မ်ိဳးဥအိမ္မွာ သေႏၶတည္ျခင္း၊
- ovaries မ်ိဳးဥအိမ္၊ ၂ ခုရွိ၍ အမ်ားသံုးသည္၊
- overactive bladder လိုတာထက္ပိုလုပ္ေနသည့္ ဆီးအိမ္၊
- ovulation conception မ်ိဳးဥထြက္ျခင္း၊ သေႏၶတည္ျခင္း၊
- oxygen ေအာက္စီဂ်င္၊
- pacemaker ႏွလံုးခုန္ မွန္ေစရန္ လုပ္ေပးသည့္ ကရိယာ၊ (ရင္ပတ္မွာ ထည့္ေပးတားသည္)
- pain reliever အနာသက္သာေဆး၊
- palate အာေခါင္၊
- pallor of face မ်က္ႏွာျဖဴေရာ္ေနျခင္း၊
- palpitations ရင္တံုျခင္း၊
- pamphlet လက္ကမ္းစာေစာင္၊
- pancreas သရက္ရြက္၊
- Pancreatitis (ပန္ကရီရပ္-တိုက္တစ္) သရက္ရြက္ေရာင္ေရာဂါ၊
- Pandemic (ပင္ဒမစ္) ကမာၻႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာဂါျဖစ္လာျခင္း၊ (ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ)
- pap smear သားအိမ္ကင္တာအတြက္ သားအိမ္အဝကို သုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္း၊
- paralysis ေလျဖတ္ျခင္း၊
- paramedics ေဆးတတ္ကြ်မ္းသူအကူ၊
- parasitic infection ပါရာဆိုက္ဝင္ျခင္း၊ ဥပမာ သန္ေကာင္၊
- Paratyphoid fever (ပါရာ-တိုက္ဖြိဳက္) ေရာဂါ၊
- patella ဒူးက ဂံုညင္း၊
- patient advocate လူနာေရွ႕ေန၊
- PCP--Primary Care Provider အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ၊
- pediatrician ကေလးအထူးကု၊
- pelvic exam တင္ပါးဆံုေနရာ စမ္းသပ္ျခင္း၊
- Pelvic inflammatory disease (PID) (ပဲလ္ဗစ္-အင္ဖေလမင္ထရီ-ဒီဇိစ္) တင္ပါးဆံုတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္သည့္ေရာဂါ၊
- pelvis တင္ပါးဆံု၊
- penicillin ပနယ္စလင္၊
- penis က်ားလိင္တံ၊
- perianal abscess စအိုေဘး ျပည္တည္နာ၊
- perineum ဆီးေပါက္၊ ေမြးလမ္း၊ စအိုတို႔ရွိေနသည့္ေနရာတဝိႈက္၊
- periodontal disease သြားအထူးကု၊
- Peritonitis (ပယ္ရီတိုႏိုက္တစ္) ဗိုက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ၊
- persistent pain မရပ္မနားနာ၊
- perspire အေရျပားမွ အေငြ႔ျပန္ထြက္ျခင္း၊
- Pertussis (Whooping Cough) (ပါက်ဴးဆစ္) ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊
- pertussis ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး၊
- PET--positron emission tomography ႏူကလီယာသံုး ပံုေဖၚျခင္း၊
- pharmacist ေဆးဝါးပညာရွင္၊
- phlegm အသက္ရွဴလမ္းမွထြက္ေသာအခြ်ဲ၊
- phobia ေၾကာက္စိတ္၊
- PID--pelvic inflammatory disease တင္ပဆံုကြင္းအတြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္ျခင္း၊ (အမ်ိဳးသမီး)
- pill ေဆးလံုး၊
- pituitary gland ဦးေႏွာက္ထဲရွိ (ပစ္က်ဴထရီ-ဂလင္း) ေဟာ္မုန္းမ်ားထုတ္သည္။
- placenta အခ်င္း၊
- Plague (ပလိပ္) ပလိပ္ေရာဂါ၊
- plaque အေပၚယံ အျပားလႊာျဖစ္လာျခင္း။
- pleurisy အဆုပ္အိတ္ထဲအရည္ေအာင္းျခင္း၊
- Pneumonia (ႏူမိုးနီးယား) အဆုပ္ခဲသည့္ေရာဂါ၊
- poisoning အဆိပ္သင့္ျခင္း၊
- Poli- or Poliomyelitis (ပိုလီယို) အေၾကာေသေရာဂါ၊
- polyuria ဆီးမ်ားျခင္း၊
- poor circulation ေသြးေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ျခင္း၊
- post-op ခြဲစိတ္အျပီး၊
- postpartum depression ကေလးေမြးျပီး စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊
- power of attorney ေရွ႕ေနလိုက္ခြင့္၊
- pre-diabetes stage ဆီးခ်ိဳမျဖစ္မီကာလ၊
- prenatal (antenatal) ကေလးမဖြါးမီ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊
- pre-op ခြဲစိတ္ျခင္းမျပဳမီ၊
- presbyopia အနီးက အရာေတြကို ေကာင္းေကာင္းမျမင္ျခင္း၊
- prickling pain ဆိတ္သလိုနာ၊
- prognosis တိုးတက္မႈ၊
- prostate gland ေယာက္်ား ဆီးက်ိတ္ (ဂလင္း)၊
- prostate ေယာက္်ား ဆီးက်ိတ္၊
- prosthesis အတု၊ သြားတု၊ ေျခတု၊ လက္တု၊
- psoriasis ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ နာတာရွည္အနာ၊
- psychiatrist စိတ္အထူးကု၊
- psychosis စိတ္ေရာဂါ၊
- PT--physical therapy ရုပ္ပိုင္း ကုသေပးျခင္း၊
- puffy ေဖါေနျခင္း၊
- pulmonary function test အဆုပ္အလုပ္ကိုစစ္ေဆးျခင္း၊
- pulmonology အဆုပ္ေဗဒ၊
- pulse rate လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ႏွဳန္း၊
- pump the stomach အစာအိမ္ေဆးျခင္း၊
- pupil သူငယ္အိမ္၊
- pus ျပည္၊
- pustule ျပည္အိတ္ငယ္၊
- pyorrhea ျပည္ထြက္ျခင္း၊
- pyuria ဆီးထဲျပည္ပါေနျခင္း၊
- quarantine သီးျခားထြဲထားျခင္း၊ သူ႔ေနရာကို တျခားလူမလာရ၊
- queasy အန္ခ်င္၊ ေနမေကာင္းခ်င္၊
- Rabies (ေရးဘီးစ္) ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ၊
- radiating pain နာတဲ့ေနရာကေန တျခားဆီမွာဆက္နာ၊
- radiation therapy ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊
- radioactive iodine ေရဒီယိုဓါတ္ၾကြ အိုင္အိုဒင္း၊
- radiography ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊
- radiology ဓါတ္မွန္ပညာ၊
- rash အနီျပင္၊
- RBC--red blood count ေသြးနီဥအေရအတြက္၊
- rectal exam စအိုလမ္းစမ္းသပ္ျခင္း၊
- rectum အစာေဟာင္းအိမ္၊
- red blood cells ေသြးနီဥ၊
- rehabilitation ျပန္လည္နလံထေစရန္ျပဳစုျခင္း၊
- relapse ျပန္ျဖစ္ျခင္း၊
- renal failure ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊
- replicate အတူပြါးျခင္း၊
- resection ခြဲစိတ္ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊
- resistance ခုခံျခင္း၊ ေဆးမတိုးျခင္း၊
- respiration အသက္ရွဴျခင္း၊
- retina မ်က္စိအတြင္းျမင္လႊာ၊ (ကင္မရာ အရုပ္ထင္သည့္ ဖလင္ေနရာ)
- retinal detachment မ်က္စိျမင္လႊာကြာျခင္း၊
- retinitis မ်က္စိျမင္လႊာေရာင္ျခင္း၊
- RH factor အာရ္အိတ္ခ်္-ဖက္တာ၊ ေသြးအုပ္စု စစ္လ်င္ ရွိသူ-မရွိသူ၊
- Rheumatic fever (ရူမက္တစ္-ဖီဗာ) အဆစ္ေရာင္အဖ်ားေရာဂါ၊
- Rheumatic heart disease (ရူမက္တစ္) ႏွလံုးေရာဂါ၊
- rheumatism ရူမက္တစ္ အဆစ္နာေရာဂါ၊
- Rheumatoid arthritis (ရူမက္တစ္-အာသရိုက္တစ္) အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊
- rheumatoid arthritis ရူမက္တစ္ အဆစ္နာျခင္း၊
- rheumatoid factor test ရူမက္တစ္ အဆစ္နာေရာဂါ ရွိ-မရွိစစ္ျခင္း၊
- rhinitis ႏွာေစးျခင္း၊
- ribs နံရိုးမ်ား၊
- Rickets (ရစ္ကက္) ဗီတာမင္ဒီ နဲသည့္ေရာဂါ၊
- ringing in the ears နားထဲ တဝီဝီမည္ေနျခင္း၊
- ringworm ေပြး၊
- risk factors အႏၲရာယ္ရွိသည့္အခ်က္၊
- risk အႏၲရာယ္၊
- RN--registered nurse မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ သူနာျပဳ၊
- root canal သြားေပါက္သည့္အေခါင္း၊
- roseola ကေလးငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ အဖ်ားေရာဂါ၊
- rubdown ပြတ္သပ္ခ်ျခင္း၊
- Rubella (ရူဘဲလား) ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ၊
- rubella ရူဘဲလား၊ ဂ်ာမန္-ဝက္သက္ေရာဂါ၊
- runny nose ႏွာရည္ယိုျခင္း၊
- rupture ကြဲထြက္ျခင္း၊ (ဥပမာ သားအိမ္ ကြဲျခင္း)
- saliva တံေတြး၊ သြားရည္၊
- sample နမူနာ၊
- sarcoma ဆာကိုးမား၊ ကင္ဆာ၊
- Scabies (စေကးဘီးစ္) ဝဲ၊ ယားနာေရာဂါ၊
- scaly/dry ေျခာက္ေသြ႔၊
- scapula စကက္ျပဴလာ၊ လက္ေမာင္းေနာက္က သံုးေဒါင့္ပံုအရိုး၊ လက္ျပင္၊
- scar အမာရြတ္၊
- scarlet ဝါေနျခင္း၊
- schizophrenia စကစ္ဇိုဖရီးနီးယား စိတ္ကစင့္ကလ်ားျဖစ္ေရာဂါ၊
- sciatica ေပါင္ေနာက္ကေန ေအာက္ဘက္ဆင္းနာသည့္ေရာဂါ၊
- sclera မ်က္စိ အျဖဴေရာင္ေနရာ၊
- scoliosis ကိုယ္-ခါး တျခမ္းေစာင္းေနသည့္ေရာဂါ၊
- scorpion ကင္းမလက္မဲ၊ ကင္းျမီးေကာက္၊
- scratches ျခစ္ကုပ္ရာမ်ား၊
- screening test ေရာဂါစစ္ထုတ္ရန္ စစ္ေဆးျခင္း၊
- scrotum ေယာက္်ား ကပ္ပဲ့အိပ္၊
- Scurvy (စကာဗီ) ဗီတာမင္စီနည္းသည့္ ေရာဂါ၊
- secretion စစ္ထုတ္ရည္၊
- sedative အိပ္ေစ-ျငိမ္ေစသည့္ေဆး၊
- seizure တက္ျခင္း၊
- semen သုတ္ရည္၊
- Sepsis (ဆက္ပဆစ္) ပိုးဝင္ျခင္းေရာဂါ၊
- serology ေသြး (ခဲျပီးေနာက္ထြက္သည့္ စီရမ္) ကိုေလ့လာျဖင္း၊
- serum ေသြးျပန္ရည္၊ (ေသြးခဲျပီးေနာက္ ျဖစ္လာသည့္ အရည္)၊
- sexually transmitted လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ျခင္း၊
- sharp pain စူးရွနာ၊
- shin ေျခသလံုးေရွ႕၊ ညိုသၾကီး၊
- Shock (ေရွာ့ခ္) ေရာဂါ၊
- shooting pain ထိုးနာ၊
- shortness of breath အသက္ရွဴမဝျခင္း၊
- shoulder blade လက္ေမာင္းေနာက္က သံုးေဒါင့္ပံုအရိုး၊ (စကက္ျပဴလာ)၊
- sickle cell anemia ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊
- sickle cell disease ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါ၊ (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးနီဥ)
- sickle cell screen ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း၊
- sickle cell trait ဆစ္ကယ္လ္-ဆဲလ္ ေရာဂါမ်ိဳး၊ (လကၡဏာမေပၚသည့္)
- side effects ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊
- SIDS--sudden infant death syndrome ရုတ္တရက္ ကေလးငယ္ေသဆံုးရသည့္ လကၡဏာအစုအေဝး၊
- sigmoidoscopy (ဆစ္ကမြိဳက္) အူမၾကီးထဲ ကရိယာထည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
- sinus blood-spitting ေသြးထြက္သည့္ ဆိုင္းနပ္စ္ (ႏွာေခါင္း) ေရာဂါ၊
- sinus cavity (ဆိုင္းနပ္စ္) အေခါင္းေလး၊ ဦးေခါင္းခြံထဲတြင္ရွိေနေသာ အေခါင္း၊
- sinuses (ဆိုင္းနပ္စ္) အေခါင္းေလးမ်ား၊
- sitz-baths ခပ္ေႏြးေႏြးပူသည့္ေရထဲ စိမ္ထားျခင္း၊ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား)၊
- skull ဦးေခါင္းခြံ၊
- sleep apnea အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴမမွန္ျဖစ္ျခင္း၊
- slight pain နဲနဲေလးနာ၊
- sling အသိုင္း၊
- slit lamp exam မ်က္စိစမ္းသပ္သည့္ ကရိယာ၊
- small intestine အူသိမ္၊
- Smallpox (Variola) (စေမာလ္-ေပါက္စ္) ေက်ာက္ၾကီးေရာဂါ
- smallpox ေက်ာက္ၾကီးေရာဂါ၊
- social worker လူမႈေရးလုပ္သူ၊
- sonogram ဆိုႏိုဂရမ္၊ (အာလ္ထြာေဆာင္း တမ်ိဳး)၊
- sore pain အနာနာသလိုနာ၊
- sore throat လည္ပင္းနာ၊
- sore အနာ၊
- spasm ညွစ္ျခင္း၊ ညွစ္၍နာျခင္း၊
- speculum ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ အဂၤါထဲထိုးထည့္ရသည့္ကရိယာ၊ ႏွာေခါင္း၊ ေမြးလမ္း၊
- spermicide သုတ္ပိုးေသေဆး၊
- spicy foods ပူစပ္သည့္အစားအစာ၊
- spinal cord ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာၾကီး၊
- spinal fluid ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာအရည္၊
- spinal test ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိ အာရံုေၾကာအရည္ကို စမ္းသပ္ျခင္း၊
- spirometry အသက္ရွဴျခင္းအား စစ္ေဆးျခင္း၊
- spit တံေတြး ေထြးျခင္း၊
- spleen ေဘလံုး၊ (ဗိုက္ ဘယ္ဘက္ အထက္နားရွိသည္)၊
- splint တည့္မတ္-ျငိမ္ေစရန္ အခုအခံ၊
- splinter ကြဲထြက္လာသည့္ အပိုင္းအစ၊
- spontaneous abortion အလိုလို ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၊
- sprain ထိခိုက္၍ နာျခင္း၊ (မက်ိဳး-မလြဲ)
- sputum သလိပ္၊
- squint မ်က္စိေစြျခင္း၊
- STD--sexually transmitted disease လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊
- sterilization ပိုးသန္႔ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ကေလးမရေတာ့ေအာင္လုပ္ျခင္း၊
- sternum ရင္ညြန္႔ရိုး၊
- steroid စဆီရြိဳက္ေဆး၊
- stethoscope နားၾကပ္၊
- stiffness ေတာင့္တင္းေနျခင္း၊
- stillbirth ကေလးအေသေမြး၊
- sting အေကာင္ အဆိပ္၊
- stomach virus အစာအိမ္ ဗိုင္းရပ္စ္၊
- stool softener ဝမ္းေျပာ့ေဆး၊
- stool specimen စစ္ေဆးရန္ ဝမ္းနမူနာ၊
- strep throat လည္ေခ်ာင္းနာ၊ (စထြက္ပ္ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္)
- stress test ခံႏိုင္အားစမ္းျခင္း၊
- stretcher လူနာထမ္းစဥ္၊
- striations of pregnancy ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဗိုက္အစဥ္းေၾကာင္းမ်ား
- stroke ဦးေႏွာက္ ေသြးမေလ်ာက္သျဖင့္ ေလျဖတ္ျခင္း၊
- sty မ်က္စိစြန္ျခင္း၊
- sublingual tablet လွ်ာေအာက္ငံုထားရသည့္ေဆးျပား၊
- sunburn ေနေလာင္ျခင္း၊
- suppository စအိုထဲထည့္ရသည့္ေဆး၊
- surgeon ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၊
- surgery ခြဲစိတ္ပညာ၊
- swollen ေဖါင္း-ေရာင္ျခင္း၊
- symptomatic ေရာဂါလကၡဏာႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ (ေရာဂါလကၡဏာကို သက္သာသည့္ေဆး)
- symptoms ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊
- synthetic thyroid hormone (levothyroxine) ဓါတ္ခြဲခမ္းတြင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္း၊
- Syphilis (ဆစ္ဖလစ္) ေရာဂါ၊
- syringe ေဆးထိုးပိုက္၊
- tampons (ရာသီလာစဥ္) ေမြးလမ္းထဲထည့္ထားရသည္ ပစၥည္း၊
- Tapeworm infection (တိပ္-ဝမ္း-အင္ဖက္ရွင္) တိပ္ျပားသံေကာင္ ေရာဂါ၊
- tapeworm တပ္ျပားပံု သန္ေကာင္၊
- TB--tuberculosis တီဘီ၊ (က်ဴဘာကူလိုဆစ္)၊
- tearing pain ဆုပ္ျဖဲသလိုနာ၊
- temple နားထင္၊
- tender နာေသာ၊ ဖိ-ထိမွ နာျခင္း၊
- tendonitis ၾကြက္သားေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ (ၾကြက္သား အဖ်ားေနရာ)၊
- tendons ၾကြက္သား အဖ်ားေနရာ၊
- tennis elbow တင္းနစ္ကစားရာမွ ျဖစ္ေသာ တံေတာင္ဆစ္နာ၊
- test strip စမ္းသပ္သည့္အျပား-အေခ်ာင္း၊
- Tetanus (တက္တဲနပ္စ္) ေမးခိုင္ေရာဂါ၊
- Thalassaemia (သာလာဆီးမီးယား) ေသြးအားနဲေရာဂါ၊
- thermometer အပူခ်ိန္တိုင္းကရိယာ၊
- thigh ေပါင္၊
- thorax ရင္ေခါင္း၊
- throat လည္ေခ်ာင္း၊
- throbbing pain အနာကိုက္သလိုနာ၊
- thrombosis ေသြးခဲပိတ္ျခင္း၊
- Thrush (Candidiasis) (ႆရာရွ္) မွက္ခရုေရာဂါ၊
- thumb လက္မ၊
- thyroid သိုင္းရြိဳက္၊ လည္ပင္းအက်ိတ္၊
- tick မွက္၊
- tingling က်င္ျခင္း၊
- tinnitus နားထဲအသံေတြၾကားေနျခင္း၊
- tiredness ေမာပန္းျခင္း၊
- tissue တစ္ရွဴး၊ ဆဲလ္အစုအေဝး၊
- t- advise အၾကံေပးရန္၊
- t- discharge ဆင္းရန္၊ (ေဆးရံုမွ)
- t- fast အစားမစားေစရန္၊
- t- metabolize ဇီဝျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေစရန္
- t- prescribe ေဆးညႊန္းေပးရန္၊
- t- refer တျခားသို႔ လြဲေပးရန္၊
- t- sweat ေခြ်းထြက္ေစရန္၊
- tonsillitis အာသီးေရာင္ျခင္း၊
- tonsils အာသီး၊ (၂ ခုရွိသျဖင့္)၊
- tooth decay သြားပိုးစားျခင္း၊
- tourniquet ေသြးမေလွ်ာက္ေစရန္ စည့္ေပးသည့္ၾကိဳးစသည္၊
- toxemia အဆိပ္ေသြးထဲဝင္ျခင္း၊
- trachea ေလျပြန္မၾကီး၊
- Trachoma (ထြက္ကိုးမား) မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ
- traction ဆြဲေပးျခင္း၊
- tranquilizer စိတ္ျငိမ္ေဆး၊
- transfusion ေသြးသြင္းျခင္း၊
- transplant အစားထိုးလဲေပးျခင္း၊
- treatment plan ကုသမည့္အစီအစဥ္၊
- trichomonas ထြိဳင္ကိုမိုးနပ္စ္၊ အမ်ိဳးသမီးေမြးလမ္းေရာဂါ၊
- tubal ligation ေနာက္ထပ္ကေလးမရေစရန္ သားအိမ္ျပြန္ကို ျခည္ေပးျခင္း၊
- tubal pregnancy သားအိမ္ျပြန္ထဲ သေႏၶတည္ျခင္း၊
- tubal rupture သားအိမ္ျပြန္ ေပါက္ထြက္ျခင္း (သားအိမ္ျပြန္ထဲ သေႏၶတည္ရာမွျဖစ္)
- tuberculin test က်ဴဘာကူလင္ စမ္းသပ္နည္း (တီဘီ ရွိ-မရွိ)
- Tuberculosis (က်ဴဗာကူလိုးဆစ္) တီ၊ ဘီ၊ေရာဂါ၊
- tuberculosis က်ဴဘာကူလိုးဆစ္ = တီဘီ၊
- Tucks ဒူးေကြး၊ ေပါင္ေကြး၊ ရင္ပတ္ႏွင့္ထိထားျခင္း၊
- tumor အလံုး-အက်ိတ္၊ (ကင္တာ ႏွင့္ ကင္ဆာ မဟုတ္)၊
- tunnel vision မ်က္စိက လိႈင္းေခါင္းကေနျမင္ရသလိုသာ ျမင္ရျခင္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးသာ ျမင္ရျခင္း၊
- type-II diabetes ဆီးခ်ိဳးအမ်ိဳးအစား ၂၊
- typhoid fever တိုက္ဖြိဳက္၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား၊
- ulcer အာလ္ဆာ = အနာ၊
- ultrasound (အာလ္ထြာေဆာင္း)၊
- umbilical cord ခ်က္ၾကိဳး၊
- umbilical hernia ခ်က္စူ၊ ခ်က္မွ အူကြ်ံျခင္း၊
- undernourished အာဟာဓါတ္ မျပည့္ဝေသာ၊
- Uremia (ယူရီးမီးယား) ေက်ာက္ကပ္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ေရာဂါ၊
- uremia ဆီးထဲေသြးပါ၊
- ureter (ယူရီတာ) ဆီးျပြန္ (ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးအိမ္ၾကား)
- urethra (ယူရီသရာ) ဆီးထြက္ျပြန္၊
- urethra testicles ဆီးထြက္ျပြန္၊ က်ားအစိ၊
- urethritis (ယူရီသရိုက္တစ္) ဆီးထြက္ျပြန္ေရာင္ျခင္း၊
- uric acid ယူရစ္-အက္စစ္၊ (ေဂါက္ရာဂါရွိသူမွာ မ်ားေနသည္)၊
- urinalysis ဆီးကိုစစ္ေဆးျခင္း၊
- urinary urgency ဆီးလမ္းအေရးေပၚ၊ ဆီးအတင္းသြားခ်င္ေနျခင္း၊
- urologist ဆီးေရာဂါအတူးကု၊
- urology ဆီးေရာဂါပညာ၊
- Urticaria (အာတီေကးရီးယား)(အလာဂ်ီ) ျဖစ္၍အေရျပားယားယံသည့္ေရာဂါ၊
- urticaria အာတီေကးရီးယား၊ ယားသည့္အနီျပင္ထြက္ျခင္း၊
- uterine cramps သားအိမ္ကနာျခင္း၊
- uterine rupture သားအိမ္ကြဲသြားျခင္း၊
- uterus သားအိမ္၊
- UTI--urinary tract infection ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း၊
- UVA--ultraviolet treatment ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္း၊
- uvula ယူျဗဴလာ၊ ပါးစပ္ဟလ်င္ ျမင္ရသည္ အထက္မွက်ေနေသာ ပန္းနီေရာင္ အသားစ၊
- Vaccination (ဘက္ဆီေနးရွင္း) ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊
- vaccine ကာကြယ္ေဆး၊
- vagina ဗဂ်ိဳင္းနား၊
- vaginal discharge ဗဂ်ိဳင္းနားမွ တခုခုဆင္းျခင္း၊
- vaginal dryness ဗဂ်ိဳင္းနား ေျခာက္ေသြ႔ေနျခင္း၊
- vaginal lubricant ဗဂ်ိဳင္းနားသံုး ေခ်ာဆီ၊
- varicose veins ေသြးျပန္ေၾကာထံုးျခင္း၊
- vasectomy ေယာက္်ား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊
- vein ေသြးျပန္ေၾကာ၊
- veneer crown သြားျပဳျပင္ျခင္း၊
- venereal disease ကာလသားေရာဂါ၊
- ventricle ႏွလံုးေအာက္ခန္း ၂ ခု၊
- vertebra ခါးရိုး၊
- virus ဗိုင္းရပ္စ္၊
- vision အျမင္၊
- visiting nurse တျခားေနရာမွာ လာသည့္သူနာျပဳ၊
- visual fields exam မ်က္စိျမင္အားစမ္းသပ္ျခင္း၊
- vital signs (pulse, blood pressure, temperature, heart rate) အေရးအၾကီးဆံုးလကၡဏာမ်ား၊ လက္ေကာက္ဝတ္ေသြးခုန္ျခင္း၊ ေသြးဖိအား၊ အပူခ်ိန္၊ ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္း)၊
- vitamin ဗီတာမင္၊
- vocal cord အသံျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာ၂ ခု၊
- volvulus အူတခုႏွင့္ တခုလိမ္ပိတ္ေနျခင္း၊
- vomit အန္၊
- wart ၾကြက္ႏို႔၊
- Warts (ဝတ္) ၾကြက္ႏို႔ေရာဂါ၊
- watery eyes မ်က္ရည္က်ေနသည့္မ်က္စိ၊
- WBC--white blood count ေသြးျဖဴဥအေရအတြက္၊
- wean ႏို႔ျဖတ္၊ ေဆးျဖတ္၊
- weight loss ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊
- welfare သာေရး-နာေရး၊
- wheals အလာဂ်ီရသျဖင့္ အေရျပားအဝိုင္းျဖစ္လာျဖင္း၊
- wheelchair ဘီးတပ္ကုလားထိုင္၊
- wheezing ၾကပ္ေနသည့္ အသက္ရွဴသံ၊ ဥပမာ ပန္းနာ၊
- whistling noise ေလခြ်န္သံ၊
- white blood cells ေသြးျဖဴဥ၊
- whooping cough ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး၊
- windpipe ေလျပြန္၊
- wisdom tooth အံဆံုး၊
- withdrawal ျပန္ႏုတ္သည္၊ ဆြဲႏုတ္သည္၊ ရုပ္သိမ္းသည္၊
- womb သားအိမ္၊
- work-related injury အလုပ္လုပ္ရင္းရသည့္ ဒဏ္ရာ၊
- wound အနာ-ဒဏ္ရာ၊
- wrist လက္ေကာက္ဝတ္၊
- x-rays ဓါတ္မွန္၊
- yeast infection (ရိစ္) မိႈပိုးဝင္ျခင္း၊

Medical abbreviations ေဆးပညာသံုး အတိုေကာက္စာလံုးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medical-abbreviations.html
Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medical-vocabulary.html
ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား Medical vocabulary http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/medical-vocabulary.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Celebrity in Green ဆယ္လီ သို႔မဟုတ္ လီဆယ္

လူမႈေရးစည္းကမ္းအရ လူတဦး ကြယ္လြန္သြားရင္ မေကာင္းတာ ထုတ္မေျပာအပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးစည္းကမ္းအရေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ ပို႔စ္တခု ေတြ႔တယ္။ ၈၈ ၿပီးေတာ့ ...