Friday, February 24, 2017

Civics ေပၚလက္တအစ စစ္ဗစ္က

အဂၤလိပ္စာလံုးေလးေတြ ထည့္ေရးပါတယ္။ ေဆာရီး။ ဒီစာေရးျဖစ္တာ ေလးႏွစ္ရွိျပီ။

အိႏၵိယမွာ ႏိုင္ငံေရးကို စာသင္ေက်ာင္းကေနစတယ္။ Politics ေပၚလက္တစ္လို႔ မေခၚေသးဘဲ၊ Civics စစ္ဗစ္ကို သင္ေပးတယ္။ စစ္ဗစ္ဆိုတာ ပညာရွင္ေတြက အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ထားတာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ပညာရွင္ေတြ၊ ပညာစကားေတြ ပါလာတိုင္းေတာ့ ေနရာတကာမွာ ေကာင္းတာမဟုတ္ပါ။ စာမတတ္လဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ရတယ္ မဟုတ္လား။ ပညာ မတတ္တတတ္ေတြလဲ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိတာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ပညာတန္ဘိုး မသိသူေတြက အာဏာယူထားစဥ္ကာလ ပညာဆိုတာကို ရစရာမရွိေအာင္ႏွိမ္တယ္။ လက္ဝျအယူအဆကို ကိုယ္လိုသလိုဘာသာျပန္ရာကေန လြတ္လပ္ေရးမရခင္က ပစၥည္းမဲ့ဆိုမွ ႏိုင္ငံေရးလို႔ ထင္မွတ္ေစခဲ့ရာကေန (မဆလ) ေခတ္ၾကေတာ့ ပညာမဲ့မွဆိုရွယ္လစ္ျဖစ္ခဲ့ရျပန္တယ္။ ဒိေနာက္မွာေတာ့ ပညာရပ္တခုတည္းသာ တတ္မွတဲ့။ စစ္ပညာတဲ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ပညာနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနခဲ့တာ ၾကာပါပေကာ။

စစ္ဗစ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ဝတၲရားေတြအေၾကာင္း သင္တဲ့ဘာသာရပ္ျဖစ္တယ္။ Rights and Duties လို႔လဲေရးပါတယ္။ ပိုသင့္ေတာ္တာက Privileges and Obligations ျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးမဟုတ္ပါ။ (ပရစ္ဗေလ့ခ်္) ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုဆိုလိုတယ္။ (ရိုက္) လို႔ဆိုလိုက္ရင္ ေခတ္ေရွ႕ သိပ္ေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြဆီက အခြင့္အေရးေတြေရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ ကူးခ်ခ်င္ေနၾကတာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရ့ဲ ၂ဝ၁၃ ကာလ အေနအထားနဲ႔ဆိုရင္ မအပ္စပ္တာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနေသးပါတယ္။ အျပင္ကေန ရတိုင္းမယူၾကဘို႔ သတိေပးပါရေစ။ ဂ်ဴတီ ဆိုတဲ့တာဝန္လဲမဟုတ္ဘဲ၊ (ေအာ္ဘလီေဂးရွင္း) ဝတၲရား ျဖစ္ပါတယ္။ (ဂ်ဴတီ) သေဘာက လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္လို႔ အမိန္႔စည္းမ်ဥ္းနဲ႔တူျပန္ေသးလို႔ မအပ္စပ္ပါ။

ဒီပညာရပ္သမိုင္းကို ျပန္လွန္သူေတြက ဂရိက ပေလတိုနဲ႔ တရုတ္က ကြန္ျဖဴးရွပ္စ္လို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ စစ္ဗစ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္တင္မကဘူး ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရအတြက္လဲ ပါတယ္။ တရားမဥပေဒနဲ႔ ကိုဓဥပေဒေတြလည္း မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ အစိုးရလို႔ဆိုတာမွာ အစိုးရနဲ႔ လူထုၾကားဆက္ဆံေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာပါျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအေရး မပါေသးဘူး။ အေသးစားႏိုင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ျမိဳ႕ျပစီးပြါးေရး၊ ေက်းလက္စီးပြါးေရး ဆိုတာေတြ၊ လူသူမေနတဲ့ ေဒသသဘာဝ၊ သက္ရွိသက္မဲ့ေလာကဆိုတာေတြလဲ ထည့္တြက္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစြန္းတဖက္ေရာက္ အာဏာျဖန္႔က်က္ျခင္းအထိေတာ့ ေထာက္ခံတဲ့သူ အင္မတန္နည္းတာ ေတြ႔ရတယ္။

အစိုးရပိုင္းကို သင္ေပးတဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ ေရြးခ်ယ္နည္းေတြပါမယ္။ မဲေပးစနစ္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈအျပင္ ဓနဥစၥာျဖန္႔ေဝမႈလဲပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ တရားဥပေဒအာဏာေတြကို ခြဲေဝသံုးစြဲနည္းလဲပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတာက လူမႈေရးၾကံဳလွီမႈ ျဖစ္မလာေစဘို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ လူထုကလုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ စြမ္းေတြ နည္းပါးျပီး၊ အစိုးရက ဒစ္ေတတာ နဲ႔ သီယိုကေရစီ ျဖစ္လာမွာကိုတားဘို႔ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ဗစ္ရ့ဲအခ်ဳပ္က အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြါးေရးေတြကို ဘယ္လိုဘယ္ပံုစီမံမလဲဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာ သင္ထားသူေတြဟာ ၾကီမားျပီး တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳးနဲ႔ ခပ္ေသးေသးနဲ႔ ကန္႔သတ္မႈရွိတဲ့ အစိုးရမ်ိဳးမွာ ဘယ္ဟာနဲ႔ သင့္ေတာ္သလဲဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းအကဲျဖတ္ႏိုင္ၾကပါမယ္။ ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံကိုထူေထာင္ခဲ့သူ တိုင္းျပည္ဖခင္လို ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပါ မေမ့ေစဘူး။ ေပၚေပါက္လာမဲ့ (အစ္ရွဴး) တိုင္းမွာလည္း အေကာင္းဆံုးကို ေရြးခ်ယ္တတ္ေစမယ္။

သတိမူဘို႔ေကာင္းတဲ့တခ်က္က ဒီလိုစနစ္တက်လုပ္ျခင္းဟာ ပဋိညာဥ္နဲ႔အညီ၊ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔အညီ၊ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရမင္းအတြက္ အာဏာပါဝါအာဏာဆိုတာ ရလာေစဘို႔ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံု ေရြးခ်ယ္မႈျပဳသလဲ၊ ဘာေတြကိုလိုက္နာရမလဲ၊ ဘယ္လိုက်င့္သံုးရမလဲဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ အာဏာရတိုင္း လက္မ မေထာင္ရသလို မရေသးသူကလဲ ဝမ္းနည္းပက္လက္မျဖစ္ရပါ။ အဲလို ျဖစ္ေနရေသးရင္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဘူး။ ကေန႔ကာလက ဒီအဆင့္မွာသာရွိပါေသးတယ္။

အိႏၵိယစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အလယ္တန္းကတည္းက စစ္ဗစ္သင္ရျပီ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုကို ဘယ္လိုေထာင္မလဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ (ကင့္ပိန္း) ဘယ္လိုလုပ္မလည္းစတာေတြဟာ ကိုးတန္း၊ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ (အဆိုင္းမင့္) ေခၚတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အိမ္စာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁ ရာစုထဲမွာ အယူအဆတခု တင္လာတာရွိတယ္။ တကမာၻလံုးအတြက္ စစ္ဗစ္တဲ့။ ဘယ္အရာမွာမဆို အျမင္မတူတာ ရွိစျမဲပါ။ စစ္ဗစ္ကို သင္စရာမလိုဆိုသူေတြလဲ ရွိတာဘဲ။ အရစၥတိုတယ္ကလည္း ဘာမဆိုလုပ္ၾကည့္ျပီးမွ သခၤန္းစာယူရမယ္တဲ့။

ဒါေပမဲ့ဗ်ာ ျမန္မာျပည္မွာ တပါတီစနစ္လုပ္ၾကည့္တာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ နာခဲ့ျပီးျပီ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ခဲ့တာလဲ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ၾကာေတာ့ အေတာ္ကိုနာခဲ့တယ္။ အခုလဲ တဝက္တပ်က္ ဒီမိုကေရစီ စမ္းေနျပန္ျပီ။ ကြ်န္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ စစ္ဗစ္ကိုသင္ပါ။ ဖတ္ပါ။ လုပ္ပါ။ ဒါမွ လူတိုင္း ေပၚလက္တလုပ္တတ္လာၾကမယ္။ သမိုင္းကို မအေအာင္သင္ရတယ္ ဆိုသလို၊ စစ္ဗစ္မတတ္ရင္ လည္မ်ိဳညႇစ္ခံရမယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။ စစ္ကြ်န္ျဖစ္ေနၾကရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

အရြက္ ႏွင့္ အပြင့္

အရြက္ေတြသာ ရွိစဥ္က အတူတူ အစိမ္းေရာင္သာ။ ပြင့္လာေတာ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး။ အဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ၊ ကိုယ္စာသင္ေပးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင...