Monday, October 29, 2018

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္၏

ေဆးမန္းမွာ အတူစာသင္ခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကေရးတာလို႔ တျခားသူငယ္ခ်င္းကတင္ေပးထားတာေတြ႔တယ္။ ေက်းဇူး။

တစ္ခဏသာ၊ ေန႔တစ္ဒူဝလို႔ မေရးသူသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္၏။ မၾကာမီ တစ္ရားလို႔ ေရးၾကေတာ့လတၲံ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

တကယ္ၾကီးပြားလိုသူမ်ား

ဘူးတလံုးေဆာင္ အိုေအာင္မဆင္းရဲ ပီမိုးနင္း ဘဝတိုက္ပြဲ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၁၂-၇-၂၀၂၀