ပုစြန္ သား ငါး စားမလားပို႔စ္တခု = ျမစ္ပုဇြန္ေလး ေၾကာ္လိုက္ျပီ

ဆရာတို႔အရပ္မွာ ေရခ်ိဳပုစြန္လုို႔ ေခၚၾကတယ္။ ပင္လယ္ငါးကို ေရငန္ငါးလို႔ေခၚတယ္။

အခု ပုစြန္လို႔သာေရးလာၾကတယ္။ အရင္ကသတ္ပံုမွာ ဗုဇြန္လို႔ေရးခဲ့ၾကတယ္။

ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးေနၾကတဲ့သတ္ပံုေတြကိုလည္း ဂရုစိုက္ေစခ်င္ပါတယ္။

ငက်ဲ၊ ငခူ၊ ငခုံးမ၊ ငၾကင္း၊ ငပတ္၊ ငဖယ္၊ ငေျပမ၊ ငႏုသန္း၊ ငရံ႕၊ ငရွင့္။

ငပိ။

ငါးသတၲဝါ၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္း၊ ငါးဟင္း၊ ငါးေၾကာ္၊ ငါးေသတၲာ၊ ငါးသည္၊ ငါးစိမ္းသည္၊ ငါးေစ်း၊ ငါးဂဏန္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၇-၁၁-၂ဝ၁၆

Comments

Popular posts from this blog

Laser Eye Operation ေလဆာနဲ႔ မ်က္မွန္မလိုေအာင္လုပ္ျခင္း

Exercise after Surgery ခြဲစိတ္ထားျပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း

Chances of having twins အျမြာကိုယ္ဝန္လိုခ်င္သလား