ခြံ - ခြင္ - ခြန္

ခြံ
ခြံနီစပါး။
စပါးခြံ၊
ၾကက္အေရခြံ။
မ်က္ခြံ၊
မ်က္ခြံ။
လက္သည္းခြံ၊
သံပရာခြံဦးထုပ္၊
အခြံခၽြတ္၊
အခြံခြာ၊
အခြံအကာ။
အုန္းခြံေရာင္။
အေပၚခြံ။
အေရခြံ၊
အေရခြံ။
ဦးေခါင္းခြံ။
ေျမြအေရခြံလဲ။
ေရႊဘိုခြံနီဆန္။

ခြင္
ခြင္ (ကြင္း) လံုးကၽြတ္။
ခြင္က်သည္။
ခြင္ဖန္ေနသည္။
ခြင္ေပ်ာက္ေနသည္။
ခ်ိန္ခြင္၊
တရားခြင္၊
အလုပ္ခြင္။
ေျခခြင္ေနသည္၊

ခြန္
သိမ္းခြန္မင္း။
အခြန္ဝန္။
အခြန္ေကာက္။
အခြန္ေတာ္ဆက္။
အျမတ္ေတာ္ခြန္။
တန္းခြန္တိုင္ (တန္ခြန္တိုင္)၊ (တခြန္တိုင္)။
ေယာက္်ားတန္ခြန္ (ယခင္သတ္ပံု = ေယာက္်ားတန္းခြန္)၊ (ေနာက္သတ္ပံု = ေယာက္်ားတံခြန္)။

ေယာက္်ားတန္ခြန္၊ လူရည္ခြ်န္က၊ ေကာင္းကင္တမြတ္၊ ၾကယ္ကိုဆြတ္လည္း၊ မလြတ္စတမ္း ရျမဲတမ္းတည့္။

ဘေလာ့တခုမွာ ေယာက်္ားတံခြန္ လူရည္ခြၽန္ ေကာင္းကင္တမြတ္ ၾကယ္ကုိစြတ္ မလြတ္စတမ္း ရျမဲတမ္းတည္းလို႔ ေရးထားတာေတြ႔ရတယ္။ စြတ္လို႔ေရးတာ မွားတယ္။

ဒီေခတ္မွာ ထူးခြ်န္ၾကတာ ေယာက္်ားမွမဟုတ္ပါ။ စြမ္းရည္တန္ခြန္၊ လူရည္ခြ်န္က၊ ေကာင္းကင္တမြတ္၊ ၾကယ္ကိုဆြတ္လည္း၊ မလြတ္စတမ္း ရျမဲတမ္းတည့္လို႔ ေရးခ်င္ပါတယ္။

မႏွစ္ကေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ့တာရွိတယ္။ ေဆာင္းအဝင္ ေဒါင္းၾကယ္စင္၊ ေကာင္းကင္တမြတ္ ေအာင္ပန္းဆြတ္။

Dr. တင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Laser Eye Operation ေလဆာနဲ႔ မ်က္မွန္မလိုေအာင္လုပ္ျခင္း

Exercise after Surgery ခြဲစိတ္ထားျပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း

Chances of having twins အျမြာကိုယ္ဝန္လိုခ်င္သလား