နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္

(ေပတရာဆီေလွ်ာက္ပါလို႔) ကို (ေပတစ္ရာဆီေလွ်ာက္ပါလို႔) မေရးပါ။

(အလြန္တရာေက်းဇူးတင္ပါသည္) ကို (အလြန္တစ္ရာေက်းဇူးတင္ပါသည္) မေရးပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Laser Eye Operation ေလဆာနဲ႔ မ်က္မွန္မလိုေအာင္လုပ္ျခင္း

Exercise after Surgery ခြဲစိတ္ထားျပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း

Chances of having twins အျမြာကိုယ္ဝန္လိုခ်င္သလား