Thursday, June 22, 2017

Spelling Comments (1) သတ္ပံုမွား ကြန္မင့္မ်ား (၁)

ေမးခြန္းေတြကို အႏိုင္ယူျပီး သူမ်ားတင္တဲ့ပို႔ေတြကို အထက္ကေနေအာက္ ေလွ်ာက္ဖတ္တယ္။ ကရုဏာသတ္ပံုမွား ႏွစ္ခု ေတြ႔တယ္။

မမွားေစလို သတ္ပံုကို ရြတ္ဆိုမွတ္သားလိုက္နာမည္
• ဂ ငယ္သံပါ ကရုဏာ ကႀကီးနဲ႔သာ ေရးရသည္။
• ေစာင္ျခံဳေကြးတယ္၊ ျခယ္မႈန္းတယ္၊ ျခယ္လွယ္ကိုလည္း ရစ္ရသည္။
• င ရရစ္မွာ ဟထိုးမပါ၊ မွီခိုမွာေတာ့ ေရးရသည္။
• မၾကာမီမွာ ဟထိုးမပါ၊ မွီခိုမွာေတာ့ ေရးရသည္။
• မ ရရစ္မွာ ဟထိုးမပါ၊ ေလးျမားလို႔သာ ေရးရသည္။
• ေလျပည္ညင္းမွာ ညည္းတြား၊ အေရးအသား ညမ်ားနဲ႔ပဲ ေရးရသည္။
• ေယာက္်ားေရးရာ ငသတ္မပါ ကႀကီးမွာပဲ အသတ္တင္သည္။
• ပစ္လႊတ္၊ ပစ္ခြာ၊ အမိႈက္ပစ္ရာ၊ ရရစ္မပါဘဲ ေရးရသည္။
• ဟထိုးဘယ္မွာ တေခ်ာင္းငင္ညာ လွည့္ကာဆြဲလို႔ ေရးရသည္။
• လူအခ်င္းခ်င္း၊ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ခ်င္းႏွင့္ ျခင္း တို႔ကြဲျပားသည္။
• ေတာေတာင္စိမ္းလန္း၊ စိတ္စြဲလမ္း၊ စိမ္းလန္း စြဲလမ္း ကြဲျပားသည္။
• တသတ္ ကသတ္ ထိုႏွစ္ရပ္၊ ပညာတတ္မွာ ေရာတတ္သည္။
• အေပၚကို တက္၊ တတ္ေျမာက္လ်က္၊ တက္ ႏွင့္ တတ္ တို႔ကြဲပါသည္။
• ေဒါသသိမ္းဆည္း၊ အမ်က္မႀကီး၊ သည္းခံကိုလည္း ညသတ္သည္။
• အသားမည္းမည္း၊ အသည္းထဲ၊ တဦးတည္းလည္း ညသတ္သည္။
• င ရရစ္မွာ ေၾကာျငာလာ၊ ညနဲ႔ေရးေတာ့ သတင္းေၾကညာ၊
• ေက်းငွက္တြန္က်ဴး၊ ယပင့္က်ဴး၊ လြန္ၾကဴးကိုေတာ့ ရရစ္သည္။
• အက်ိဳးရလာဒ္ ဒေဒြးသတ္၊ ဆုလာဘ္ကိုေတာ့ ဘသတ္သည္။

• ေပးတဲ့စုနဲ႔ျပည့္ပါေစလို႔ မွားၾကတယ္၊ ဆုလို႔သာေရးရပါမယ္။
စု = စုစည္း၊ စုေတ၊ စုပံု၊ စုၿပံဳ၊ စုဘူး၊ စုရံုး၊ စုလစ္မြမ္းခၽြန္၊ စုလ်ားရစ္ပတ္။
ဆု = ဆုေတာင္း၊ ဆုထူးပန္၊ ဆုလာဘ္။

• သားေဆးလို႔ မွားေရးၾကတယ္။ တားေဆးလို႔ ေရးရတယ္။
သား = ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၊ သားပုပ္ေလလြင့္၊ သားျမတ္၊ သားေရနယ္လုပ္ငန္း၊ သားရဲတိရစာၦန္၊ သားသည္အေမ။
တား = တားဆီး၊ တားျမစ္။

• မဲ့အစား မယ့္လို႔ သံုးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလို႔ ေလ့လာၾကည့္ပါတယ္။
မဲ့ရ့ဲအသံုးဟာ မဲ့ရြဲ႕၊ မဲ့ျပံဳး၊ မရွိေသာလို႔သာ ေတြ႔ရပါတယ္။ မယ့္ကို မယ္ေနာက္မွာ သတ္ပံုက်မ္းထဲ မေတြ႔ေတာ့ပါ။ မည့္မွာလည္း ေဆြးျမည့္၊ ဓါးျမည့္လို႔သာ ေတြ႔ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲ့လို႔ေရးတာက မမွန္ဘူးဆိုႏိုင္ေပမဲ့ မမွားဘူးထင္ပါတယ္။

• အစင္ေျပတာေပါ့လို႔ မွားေရးၾကတယ္။ အဆင္ေျပာသာျဖစ္ရပါမယ္။
စင္ = စင္ၾကယ္၊ စင္ျမင့္၊ စင္ေရာ္ငွက္၊ စႀကႍေလွ်ာက္။
စဥ္ = လြင့္စဥ္၊ ေျပာစဥ္၊ စဥ္တုိက္။
ဆင္ = ဆင္ႀကံႀကံ၊ ဆင္ေခ်းတံုးဆပ္ျပာ၊ ဆင္ေျခဆင္လက္၊ ဆင္ေျခဖံုး၊ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ ဆင္တူယုိးမွား၊ ဆင္တံုးမႏြယ္ပင္၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း၊ ဆင္ျမန္း၊ ဆင္ယင္၊ ဆင္အံငွက္ေပ်ာ။

လဲနဲ႔ လည္းကို မွားေရးတာ ကြ်န္ေတာ္လည္းပါတယ္။
လဲ = လဲက်၊ အက်ႌလဲ၊ လဲေလ်ာင္း၊ လဲလွယ္၊ လဲဝါ။
လည္း = စားလည္းစားေသာက္လည္းေသာက္၊ ထိုနည္းလည္းေကာင္း။

• တေပါင္းလသာ၊ လတကာထက္၊ ႏႈိင္းရာဖက္ေရွာင္ လမ်ားေနာင္ကား၊ ေတာင္လည္းသာေမာ၊ ေတာလည္းသာေထြ၊ ေရလည္းသာလွ၊ ျဖဴလြေသာင္ျပင္၊ ငွက္ေပါင္းရႊင္လ်က္၊
• ပုရစ္ေျဖခင္၊ ေတာဝန္းက်င္လည္း၊ မင္းလြင္ေရွး႐ႈ၊ ဦးရ႐ုတည့္၊ မၪ္ၨဴသင္းကြဲ၊ ေပါက္လဲကင္းငံု၊ ရစ္ဆံုလည္ယွက္၊ ေက်းငွက္ျပင္ယံ၊ စံုစံုစံလ်က္၊ ေရႊလွ်ံေတာလံုး၊ အိုင္ထံုးျပစ္ခြင္၊ ၾကည္စင္ျပျပ တေပါင္းလသည္၊
• ပီပီမစိမ္း၊ ေတာခပ္သိမ္းလည္း၊ ရွိန္းရွိန္းလတ္လတ္၊ ပင္လံုးကၽြတ္လွ်င္၊ ဖက္ဆြတ္ပိေတာက္၊ လဲႏွင့္ေပါက္တို႔၊ ခါေရာက္ညီဘိ၊
• ေရႊႏိႈင္းပိေတာက္၊ လဲႏွင့္ေပါက္လည္း၊ ေတာက္သည့္မီးေရာင္၊ ေျပာင္ေျပာင္ညီးညီး၊ ပန္းေတာင္ႀကီးသို႔၊ ခရီးေတာဝယ္၊ ၿမိဳင္အလယ္၌။

သူမ်ားအမွားေတြလိုက္ရွာကာ မခက္လွပါ။ ကြ်န္ေတာ္မွားလည္း ျပင္ေပးၾကပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

သစၥာေဆာင္

တျမန္ႏွစ္က ဒီလိုေန႔မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ကသိမ္းထားခဲ့တဲ့ သံေသတၲာေလးကို ဖြင့္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးအတြက္ မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးတာမခံရပဲ ခ်န္ထားတာေလးေ...