ဝိေသသဝုတၲိ အလကၤာ

မ်က္ျငိဳးမာန္ေခ်ာင္း၊ ရိပ္မေစာင္းလည္း၊ ေသာင္းထိုက္လက္်ာ၊ ေျမမ်က္ႏွာထက္၊ တရာျပည္ေထာင္၊ နန္းေဆာင္ေဆာင္ႏွင့္၊ ကုန္ေအာင္မ်ားစြာ၊ မင္းတကာတို႔၊ စၾကာေတာ္ဦး၊ မဖူးထိုက္လို၊ မခိုလိုႏိုး၊ ရြံ႔မစိုးဟု၊ အဲခိုးသံယံ၊ ဝမ္းထဲၾကံမွ်၊ တရံတဖန္၊ မလြန္ဆန္တည့္။ (မာဃ ၁၁၈)

မွတ္ခ်က္
ေသာင္းထိုက္လက္ယာ မဟုတ္။
တစ္ရာျပည္ေထာင္ မဟုတ္။
မင္းတစ္ကာတို႔ မဟုတ္။
တစ္ရံတစ္ဖန္ မဟုတ္။

ေဒါက္တာတင္႔ေဆြ
၂၂-၆-၂ဝ၁၇

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏