ထီဖြင့္ပြဲ

လူတေယာက္ မွန္၏။
သိန္းတစ္ေသာင္း မွား၏။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁-၇-၂ဝ၁၇
ည ဝဝ နာရီ၊ ၅၆ မိနစ္။

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏