Wednesday, June 21, 2017

မဲဇာေတာင္ေျခ

ကြ်န္ေတာ့္ပို႔စ္တခု = Old Books ျခစားေနတဲ့စာအုပ္မ်ား

ကြန္မင့္တခု = သတ္ပုံလိုက္ျပင္တာေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာပဲ။ ဆရာေျပာေျပာေနတဲ့ တဆိုတာၾကီးကို က်ေနာ္လည္း ေတာ္ေတာ္မုန္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ေဟာင္းကဗ်ာေတြမွာ တလုပ္လိုက္တာေတြလိုမ်ဳိးေပါ့။ ဥပမာ မဲဇာေတာင္ေျခမွာ - ေရရွင္ပတ္ဝန္း၊ ေပ်ာ္ဖြယ္ထြန္းလိမ့္၊ တကၽြန္းေလာက္ပင္၊ ေဝးမည္ထင္ခဲ့။ မိုးျမင့္သီေခါင္၊ မဲဇာေခ်ာင္က တေတာင္လံုးမႈိင္း၊ စ၍ဆိုင္းေသာ္ ႕႕႕ စသျဖင့္၊ ဖတ္ေနရင္းက တ-တ သြားတာပါပဲ။

ဟုတ္ ႕႕႕ မဲဇာေတာင္ေျခရတုကို လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ၾကီး (ဦးျမတ္စံ၊ မန္က်ည္းတံုရြာ၊ ေရႊဘိုနယ္) ကေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ကြန္မင့္ထဲက တေတြကို လက္ယားလို႔ ကြ်န္ေတာ္ကပဲ ျဖဳတ္လိုက္ပါတယ္။ မူရင္းစာကိုပံုရိုက္တင္ထားတာ ေမာင္ပါလမွာ ေတြ႔တယ္။ ျမန္မာအဲရင္းအဖြဲ႔နဲ႔ Yesagyo News တို႔မွာ စာရိုက္ထားတာေတြ႔တယ္။ ရွိပါဦးမယ္။ ကြဲလြဲခ်က္ေလးေတြကို ျပင္ခ်င္ပါတယ္။

(၁)
မဲ (မဲး) ဇာေတာင္ေျခ၊ စီးေတြေတြတည့္၊ ျမစ္ေရဝန္းလည္၊ ျမိဳင္ေတာစည္က၊ ေရႊျပည္ကိုသာ၊ တ ရွာေတာ့မိ၊ မိုးရွိရွိလွ်င္၊ သီရိၾကက္သေရ၊ တက္ျဖိဳးေဝသား၊ ေအာင္ေျမေၾကာ့ေၾကာ့၊ ကုန္းေမာ့ေမာ့ႏွင့္၊ ဘိုးေတာ့္ေကာင္းမႈ၊ တည္ထားျပဳသည္၊ ဇမၺဴ႕ဆီမီး၊ ေျခာက္ေရာင္ျငီးမွ်၊ ဂူၾကီးသခင္၊ ေရႊလင္းပင္ႏွင့္၊ ေရႊျခသၤ့ေမြ၊ စ ေရြ႕ေရေသာ္၊ ေရႊေစတီၾကီး၊ အသီးသီးတည့္၊ ပိတ္ဆီးခ်ယ္သန္း၊ လွ်ပ္ေရာင္တန္းမွ်၊ ေရႊနန္းေရႊဘံု၊ အလံုးစံုကို၊ အာရံုမ်က္ျမင္၊ ဖူးေမွ်ာ္ျခင္၍႕၊ သည္တြင္ေရႊျမိဳ႕၊ သည္သို႔ေစတီ၊ သည္ဆီေရႊနန္း၊ ေျဖာင့္တန္းေတာ့မည္၊ စိတ္ကရည္သည္။ ။ ေရႊျပည္ဌာနေဝးေသာေၾကာင့္။

(၂)
သဲ (သဲး) သာေသာင္ေျမ၊ ျမစ္ကမ္းေျခလည္း၊ အေၾကတျပင္၊ တို႔ေအာင္ခြင္၀ယ္၊ ေရရွင္ပတ္၀န္း၊ ေပ်ာ္ဖြယ္ထြန္းလိမ့္၊ တကၽြန္းေလာက္ပင္၊ ေ၀းမည္ထင္ခဲ့၊ စီးသြင္ညိဳရစ္၊ မဲဇာျမစ္လည္း၊ ထစ္ထစ္ထြန္းဘိ၊ ခ်ံဳအတိႏွင့္၊ ေတာႀကီးဆိတ္ညံ၊ ဆီးက်ံက်ံ၀ယ္၊ ဓူ၀ံမေပၚ၊ မေျမာ္ပါရ၊ ေနကိုတ လည္း၊ ဘယ္ကေရွ႕ေနာက္၊ ဘယ္ေတာင္ေျမာက္ဟု၊ ေတြးေထာက္မမွန္၊ ဖန္ဖန္အံ့ၾသ၊ ႀကံတိုင္းေမာစြ၊ ဘယ္ေတာဘယ္ၿမိဳင္၊ မသိႏိုင္ခဲ့၊ မခုိင္စိတ္၀မ္း၊ ေန႔တိုင္းလြမ္းရွင့္၊ ကင္းစမ္းေတာင္က၊ ေလဦးစ၍၊ ေနာက္မွေလရွည္၊ အတည္တည္သည္။ ။ ေလျပည္လာက ေအး (ဧ) ေသာေၾကာင့္။

(၃)
ပြဲ (ပြဲး) ခါေညာင္ေရ၊ သြန္းၿမဲေပတည့္၊ ႐ိုေသသဒၶါ၊ ထံုးစဥ္လာျဖင့္၊ မဲ (မဲး) ဇာရပ္သူ၊ ေတာင္းဆုယူသည္၊ ေရႊဂူေတာ္ႏွင့္၊ ႐ႈတိုင္းတင့္သား၊ မိုးျမင့္သီေခါင္၊ မဲ (မဲး) ဇာေခ်ာင္က၊ တေတာင္လံုးမိႈင္း၊ စ ၍ (ေရြ႕) ဆိုင္းေသာ္၊ ေတာင္ (ေထာင့္) တိုင္းယွက္၍ (ေရြ႕)၊ ဝန္းကာေဝွ႔သည္၊ ေတာင္ေငြ႔ေဝေဝ၊ အေထြေထြႏွင့္၊ ေလလည္းေရာေရာ၊ မိုး (မိုဃ္း) မပါဘဲ (ဘဲး)၊ သံဝါေျဖာက္ေျဖာက္၊ ဆီးႏွင္းေပါက္လည္း၊ မိုး (မိုဃ္း) ေလာက္ျပင္းထန္၊ သြန္းခ်ျပန္ေသာ္၊ ယုဂန္ထင္ရွား၊ ေတာင္ေတာ္ဖ်ားက၊ ရထားယာဥ္ (ယဥ္) သာ၊ ေနစၾကာလည္း၊ ေရာင္ဝန္ (ဝါ) မထြန္း၊ ခ်မ္းရွာလြန္း၍ (၍႕)၊ တည့္မြန္းခ်ိန္ေန၊ ေရာက္လြယ္ေစဟု၊ ေစ့ေရလွည့္လည္၊ တ လ်က္မည္သည္။ ။ ေနျခည္ျဖာမွ ေႏြးေသာေၾကာင့္။

(၁)
ေဝ႐ႊန္းစႏၵာ၊ ခ်ိမ္းရိပ္သာက၊ မ်က္ႏွာတူ႐ူ၊ တ,သည္သူလွ်င္၊ ဇမၺဴေအာင္ခန္း၊ ျပည္ၾကငွန္းသို႔၊ ေရာက္ပန္းႀကီးအင္၊ ေနမ႐ႊင္ခဲ့၊ လြင္လည္းတဆိုင္၊ ၿမိဳင္လည္းတေထြ၊ ေျမလည္းတထူး၊ ေဝးေခါင္ၾကဴးသို႔၊ ေရာက္ဘူးမည္ထား၊ ေ႐ႊညာဖ်ားဟု၊ ေ႐ွးကားမဆြ၊ ၾကားရသည္သာ၊ ဘယ္ရပ္မွာဟု၊ ျခင္းရာတစိ၊ တပ္မသိခဲ့၊ ကြ်န္းႀကီးခ်က္ခ်ာ၊ တို႔ေနရာႏွင့္၊ ဘာသာကြဲလွမ္း၊ ၿမိဳင္ေတာဝွမ္းဝယ္၊ အခ်မ္းမတူ၊ အပူမမွ်၊ ႀကံဳဘိရရွင့္၊ သိဃၤေအာင္ေျမ၊ လက္ခ်က္ေဗြဝယ္၊ ေနလည္းတဆန္း၊ နန္းလည္းတျခား၊ မေထြျပားတည့္၊ ကိုးပါးနဝရတ္၊ ေ႐ႊျပ (ျပာ) သာဒ္ႏွင့္၊ မ်က္ျမတ္လွ်ံရည္၊ ထြန္းလည့္ (လွည့္) လည္သည္။ ။ ေနျခည္ထဲ (ထဲး) တြင္ပါလိမ့္မည္။

(၂)
ေနဝန္းဖန္ဝါ၊ ထိန္စၾကာလည္း၊ အာကာဖိတ္စီး၊ ကြ်န္းလုံးညီးမွ်၊ ထိနီးမိုးလယ္၊ ၿဖိဳးၿဖိဳးကယ္၍႕၊ အံ့ဘြယ္ရွက္သန္း၊ ႐ႈမခန္းတည့္၊ ေ႐ႊနန္းမွန္စီ၊ ရွိရာဆီသုိ႔၊ ေျမွာက္ခ်ီဦးတင္၊ စက္ရာဝင္လည္း၊ ၾကည္လင္ရွိခိုး၊ စက္ရာႏိုးလည္း၊ လက္မိုးလွည့္လည္၊ ေျမွာ္မိသည္ရွင့္၊ ေ႐ႊျပည္ေတာ္မွ (မွာ)၊ ခုခ်ိန္ခါကို၊ သူဇာသာစံ၊ မိတ္နံမျပား၊ ဓာတ္တံခါး၏့၊ ယြန္းစားေရွ႕မွာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္သာရွင့္၊ သီတာပတ္ကုံး၊ ျမစ္ႏွင့္က်ဳံးလည္း၊ တလုံးတည္းေရ၊ စီးေတြေတြတည့္၊ မိုးေႏြမေခါင္၊ လယ္ယာေျမွာင္၍၊ နတ္ေဆာင္ယူပို႔၊ ေလ၏သုိ႔လွ်င္၊ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေ႐ႊျပည္၊ ဝန္းပတ္လည္သည္။ ။ ေရၾကည္- သဲ (သဲး) ျပင္ သာလိမ့္မည္။

(၃)
ေႏြကြ်န္းသန္ကာ၊ ခုခ်ိန္ခါကို၊ ေက်ာင္းသာရာမ္ခင္း၊ ေစတီတြင္းဝယ္၊ သီးတင္းအလွဴ၊ ေ႐ႊျပည္သူတုိ႔၊ ဆုယူစည္းေဝး၊ ျဖဴျဖဴေဖြးလိမ့္၊ စက္ေမွးခိုက္တြင္၊ အိမ္မက္ျမင္သုိ႔၊ မ႐ႊင္႐ူတ၊ လြမ္းလိုက္လွရွင့္၊ ၫႊန္းျပက်ဳိးဆက္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္က၊ ၾကင္ဘက္အတူ၊ ေတာင္းဆုယူသည္၊ အိမ္သူေခ်ာသြယ္၊ သုံးေယာက္မယ္ႏွင့္၊ ပင္လယ္ျခားရာ၊ ခရီးကြာသုိ႔၊ မွာလည္းမၾကား၊ သြားလည္းမသင့္၊ ျဖစ္သျဖင့္လွ်င္၊ ပူခြင့္ရွည္ေရး၊ ရွိေခ်ေသး၏၊ ရင္ေသြးေ႐ႊေတာင္၊ သားေမာင္ႏွမ၊ ဆင္းသိဂၤတုိ႔၊ ေမြးဘရင္ခြင္၊ ေ႐ႊလက္တင္၍၊ ယူငင္ပုိက္ျဖား၊ ေဖ်ာ္မည္မ်ားႏွင့္၊ ႏွစ္ပါးမ်က္ျခည္၊ သားႏွင္းရည္သူ (သည္)။ ေ႐ႊလည္- ဆြဲခ်င္ ရွာလိမ့္မည္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၁-၆-၂ဝ၁၆
၂၁-၆-၂ဝ၁၇
ပံုကို Yesagyo News ကေနယူထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လည္းေကာင္း နဲ႔ ၎

၁။ ဆရာ ၎ရဲ့ စာလံုးဟာ  ငသတ္ေရွ့က အကၡရာကို ဘယ္လိုေခၚရပါသလဲခင္ဗ်ာ။ ၎ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ရာ ျပပုဒ္ေတြဟာ ဝါက်အထားအသို မတူျကဘူးဆရာ။ သတင္းစာေတြမွာေ...