Wednesday, December 26, 2018

Isolated Island တကြ်န္းပို႔သင့္တယ္

ေရဒီယိုတခုကေမးလို႔ အခုပဲေျဖရပါတယ္။ ဇီးပင္ၾကီးအေၾကာင္း။ ရုကၡေဗဒေတာ့ မသိပါ။ ဗရုသုကၡျဖစ္ေနခဲ့တာေတာ့ သိတယ္။

ေဖါင္ၾကီးမွာ ေဇယ် ၁၉ တက္ခဲ့ရစဥ္က ၾကက္ေျခနီေအာင္လက္မွတ္ရခဲ့တာ ေရးထားျပီးျပီ။ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ရဲ႕ လက္သံုး ေမးခြန္းလည္း ေရးထားတယ္။ ရံုးေပၚတက္လာခဲ့တဲ့ေလွကားမွာ ဘယ္ႏွစ္ထစ္ရွိသလဲ တဲ့။ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြက အလြန္ကို ေတာ္ၾကတာ။ လစာအျမင့္ဆံုးရၾကသူေတြ။ ဟိုတုန္းက ရံုးကလည္း ျမန္မာျပည္မွာအျမင့္ဆံုး။ ေျခာက္ထပ္ရံုးလို႔ ေခၚတယ္။ နတ္ျပည္ကလည္း ေျခာက္ထပ္ရွိလို႔ စာထဲမွာဖတ္ရတယ္။

ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမွာ ဘာႏိုင္ငံေရးေတြ သင္ေပးေနသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တုန္ကေတာ့ အညမည။ သူ႔အစိုးရေပၚလစီ ျဖစ္ေတာ့ သိပ္မေျပာခ်င္။ အခုဘယ္အစိုးရရဲ႕ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီကို သင္ေနသလဲ။ အင္နယ္လ္ဒီမွာ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီလို႔ ေျပာႏိုင္တာ အခုထိ မရွိပါ။

ႏိုင္ငံေရးအိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာ။ ႏိုငံေရးသိပၸံကိုေလ့လာသူေတြအတြက္သာ အေသးစိတ္လိုမယ္။ အခုလိုစာမွာ နည္းနည္းဆိုငံုမိမယ္။ အကၡရာစဥ္လိုက္သာ ေရးပါမယ္။

Absolutism သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္။

Aristocracy မင္းစိုးရာဇာမူးၾကီးမတ္ၾကီးအုပ္စိုးတဲ့စနစ္။

Autocracy တဦးတည္းလက္မွာ စစ္ေဆးျခင္းမခံရတဲ့ အာဏာေတြ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့စနစ္။

Capitalism လက္ယာစီးပြားေရး ပုဂၢလိကဦးစားေပး။

Communism ကြန္ျမဴနစ္စနစ္။ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္၊ စီမံကိန္းခ်စီးပြါးေရးစနစ္။ လိုသေလာက္ စြမ္းသေလာက္လုပ္ကိုင္ေရး။

Conservatism ရွိရင္းစြဲအတိုင္း ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္။ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး။ အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းေရး။

Democracy လူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရစနစ္။

Dictatorship တဦးတည္း အာဏာရွင္စနစ္။

Egalitarianism ႏိုင္ငံသားတိုင္း တူညီေရးစနစ္။

Fascism လက္ယာစြန္း။ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။

Imperialism နယ္နိမိတ္ေက်ာ္ အရင္းရွင္စနစ္။

Liberalism လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို စုေဝးခြင့္ရွိ။ လူအတန္းအစား ခြဲျခားျခင္းမရွိ။

Marxism ကားလ္မတ္စ္နဲ႔ အိမ္ဂ်ဲလ္တို႔ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ။

Maoism ေမာ္စီတုန္းဝါဒ။ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျချပဳစနစ္။

Monarchy ဘုရင္-ဘုရင္မစနစ္။

Nationalism အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ။

Oligarchy ခ်မ္းသာသူလူတစုလက္ထဲမွာ အာဏာရွိတဲ့စနစ္။

Populism ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြါးေရးအခြင့္အာဏာေတြကို လူအမ်ားစုလက္ထဲမွာထားေရးစနစ္။

Socialism လက္ဝဲဆိုရွယ္လစ္အယူအဆ။ အမ်ားအတြက္ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ေရး။

Theocracy ဘာသာေရးဘုရားေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။

အစိုးရဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး။ ဘုရင္စနစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘုရင္စနစ္က ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္တယ္။ အာဏာရွင္စနစ္က ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္တယ္။ အေရာအေႏွာပါေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီက ၈ ႏွစ္သာ။ စီးပြားေရးက လက္ဝဲေတာ့ မဟုတ္။ လက္ယာလုပ္လာတာ ဦးေနဝင္းထြက္ကာနီးကတည္းက။

အခုဆရာေတြက ဘာေတြသင္ေပးေနၾကလဲ။ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးေတြပါေနဆိုလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တုန္းကေတာ့ အဲလိုစကားမ်ိဳးေျပာတာကို သူပုန္လို႔ေခၚတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ေျမာက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အရင္ကေတာ့ တကြ်န္း ပို႔တယ္။ ဇီးပင္ေတြ ေဖာင္ၾကီးေပၚတင္ျပီး ကိုကိုကြ်န္းေျပာင္းစိုက္သင့္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၆-၁၂-၂၀၁၈

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လည္းေကာင္း နဲ႔ ၎

၁။ ဆရာ ၎ရဲ့ စာလံုးဟာ  ငသတ္ေရွ့က အကၡရာကို ဘယ္လိုေခၚရပါသလဲခင္ဗ်ာ။ ၎ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ရာ ျပပုဒ္ေတြဟာ ဝါက်အထားအသို မတူျကဘူးဆရာ။ သတင္းစာေတြမွာေ...