Monday, May 30, 2016

Government Policy အစိုးရေပၚလစီ (သို႔) ပညာရွင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳပါသလား

သတင္း (၁) = အစိုးရသစ္တြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးမူဝါဒမေတြ႔ရဟု ရန္ကုန္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးေရးဖိုရမ္တြင္ တက္ေရာက္သည့္ ပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္
သတင္း (၂) စင္ကာပူတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖိုရမ္တြင္လည္း အစိုးရသစ္မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ပင္ အခ်ိန္ကုန္ေနသည္ဟု ျမန္မာပညာရွင္အခ်ဳိ႕မွ ေဝဖန္

အစိုးရသစ္မွာ ဘာေပၚလစီမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာသံေတြၾကားရတယ္။ ေျပာၾကသူေတြရဲ႕ေဝါဟာရ အတိအက်ေတာ့ မသိပါ။ လူေတြဘာေျပာတယ္ဆိုတာ စကားလံုးအတိအက်သိဘို႔မလိုပဲ သေဘာေပါက္တာမ်ိဳးရွိတယ္။ ၾကားေကာင္းေအာင္ ေရြးေျပာမွန္းလည္းသိႏိုင္တယ္။ မ်က္ႏွာအမူအယာနဲ႔လည္းသိတယ္။ တခါတခါ မ်က္ႏွာၾကည့္စရာမလိုပဲ ဘယ္သူကဆိုတာနဲ႔ ဘာလာမွာကိုသိေနတတ္တယ္။ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ေျပာတဲ့ သူမ်ိဳးေတြဆိုတာလည္း ဘယ္အစိုးရတက္တက္ရွိတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေဘးထိုင္ဘုေျပာဆိုသူေတြ။ အခုေတာ့ ႕႕႕႕႕

ေပၚလစီဆိုတာဘာလည္း။ အစိုးရေပၚလစီဆိုတာဘာလည္း။ အခုေဝဖန္ျပစ္တင္ေနသူေတြက ပညာရွိပေရာဟိတ္ေတြဆိုေတာ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါမွရမယ္။ အဲေတာ့ စာအုပ္ေတြလွန္ရတယ္။ ဘိုလိုစာလံုးေလးေတြလည္းပါရမယ္။ ေပၚလစီဆိုတာ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုရဲ႕ ခ်မွတ္ (သို႔) ကိုင္စြဲတဲ့ မူ၊ လမ္းစဥ္ (သို႔) ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြ၊ ဥပေဒေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာေတြကို အသံုးျပဳျပီး ေပၚလစီခ်ရတယ္။ အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာကို အေျချပဳရေပမယ့္ အဓိကလႊမ္းမိုးတာကေတာ့ သမိုင္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တယ္။ ဘိုလိုေရးတဲ့ စာအုပ္ၾကီးေတြ မဟုတ္ပါ။

ေပၚလစီဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရာမွာ လမ္းညႊန္ျဖစ္တယ္။ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေစမယ္။ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေစမယ္။ သည္ဟာကို သည္လိုလုပ္မယ္။ ဘယ္ေတာ့မွာ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရတယ္ဆိုတာျဖစ္တယ္။ အဆင့္ဆင့္လုပ္ရတဲ့ (ပရိုစီဂ်ာ) ေတြနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ က်င့္ဝတ္ (ပရိုတိုေကာလ္) ေတြရွိမယ္။

အေျပာင္းအလဲတခုကို ဘယ္ကေနစမလည္းျဖစ္တယ္။ အခြန္ႏွဳန္းထား၊ လစာ-လုပ္ခႏွဳန္းထား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊ ပင္စင္၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ၾကိဳးနီစနစ္၊ စတာေတြပါမယ္။ ေပၚလစီဆိုတာ ဥပေဒမဟုတ္ပါ။ အေျခအေနအရျပင္ရတယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းက သူ႔အတြက္ ၁ဝဝ% ရခ်င္ၾကတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနတီမွာ ပါေနသူေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးပါတယ္။ ေဝဖန္ေရး၊ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေရး၊ တိုင္းတာေတာတာေတြ ကိုသာ ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ အျပဳသေဘာအၾကံျပဳတာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာလည္းပါရတယ္။

(အိုင္ဒီယာ) ေတြကို လက္ေတြ႔အျဖစ္ေျပာင္းေစတာ ေပၚလစီျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကေန အမ်ားစုဆီက (မင္းဒိတ္) ေခၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာမက၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ လူေတြဆီက (အိုင္ဒီယာ) ေတြရတယ္။ NLD အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ (ကင့္ပိန္း) ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ခဲ့တာ ေျပာဘို႔မလိုပါ။ အဲေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ားစုလိုအင္ဆႏၵကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။

(ပတ္ဘလစ္ ေပၚလစီ) အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တာမွာ ရႈတ္ေထြးတာသာမက အျမဲေျပာင္းလဲမႈ (ဒိုင္းနစမစ္) ျဖစ္ေနရတယ္။ အေသဆုပ္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လူေတြရဲ႕ျပႆနာေတြက အခ်ိန္တိုင္းမွာ မတူပါ။ အဆံုးလည္းမရွိပါ။

အစိုးရေပၚလစီအေပၚလႊမ္းမိုးလိုသူေတြက ခ်ဥ္းကပ္နည္း၊ (ေလာ္ဘီ) နည္း စတာေတြနဲ႔ၾကိဳးပမ္းၾကရတယ္။ စင္ေပၚတက္၊ ျပည္ပထြက္ အျပစ္ခ်ည္းေျပာနည္းကေတာ့ အက်ိဳးမျပဳွပါ။ လူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အခြင့္အေရးအသင္းအပင္းေတြ၊ (အင္းထရက္စ္) အစုေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈလုပ္တယ္ဆိုတာကလည္း တခါတည္းျပီးသြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ အဲေတာ့ အစိုးရတက္စမွာ မသိတာမျမင္တာကိုသာၾကည့္ျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်တာမွာ လြန္ေရာကြ်ံေရာ မျဖစ္သင့္ပါ။ (အကဲဒမစ္ ပရင္စပယ္) စည္းကမ္းဆိုတာရွိတယ္။ လူမႈေရးသိပၸံထဲက အယူအဆေတြပါ။ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သံုးသပ္နည္း၊ တိုင္တာနည္းစတာေတြပါရတယ္။ ဒါလည္း စာအုပ္ၾကီးထဲပါ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးက စာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္ကာစရွိေသးတာ။

တခ်ိဳ႕က (အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီ) ေခၚ ဝါဒေရးအယူအဆကို ေပၚလစီနဲ႔ ကြဲျမင္ဘူး။ တခ်ိဳ႕က (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းကိုသာ ေပၚလစီထင္တယ္။ ဦးႏုလက္ထက္က ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္ဇာတိရြာကေလးမွာ မူလတန္းေက်ာင္းရခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ႕ ႏွစ္ရွည္ႏွစ္တိုစီမံကိန္းေတြက သတင္းစာေတြမွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ စစ္အစိုးရေတြမွာေကာ ဘာေပၚလစီလည္းေမးရင္ ေျဖရမွာအားနာတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့အစိုးရေပၚလစီ ဆိုတာကို ေထာက္ျပဘို႔ စိတ္ကူးခဲ့ၾကဘူးပါသလား။ NLD အစိုးရကေန သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးမွာ မထည့္တာနဲ႔ေတာ့ ေပၚလစီမရွိဘူးလို႔ မေျပာသင့္ၾကပါ။

ပညာရွင္လူတန္းစား တိုင္းျပည္ကိုအက်ိဳးျပဳပါသလားလို႔ အေမးခံရတဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္မလာပါေစနဲ႔။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃ဝ-၅-၂ဝ၁၆

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ဖူးပြင့္ၾကတဲ့ ပန္းမာလာ သင္းရနံ႔ကျဖာ

ဆရာ ရနံ့ နဲ႔ အနံ့ကို ဘယ္လိုသုံးပါလဲ ရွင္းျပေပးပါ။ ရနံ႔ထံုသင္းလို႔ ကဝိဓဇသတ္ပံုက်မ္းမွာပါတယ္။ အနံ႔ကေတာ့ အ ထည့္လို႔ နာမ္စာလံုးျဖစ္လာတဲ့ အနံ...