Sunday, September 24, 2017

Culture and Belief ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ

ဆရာ ယဥ္ေက်းမူ နဲ႔ ကုိးကြယ္မူ မရွင္းမရွင္းျဖစ္ေနတယ္ ရွင္းျပေပးပါ။

ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ တခါတေလမွသာ ခြဲေျပာတယ္။ လိင္မေမးနဲ႔ ဘာသာေရးမေမးနဲ႔ အယူအဆလည္းရွိလို႔ပါ။ ေနရာတိုင္းမွာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ ဘာသာေရးက အမ်ားၾကီးလႊမ္းမိုးထားလို႔ ယဥ္ေက်းမႈလို႔ေျပာလိုက္ရင္ ဘာသာေရးပါတြဲေနတာမို႔ တခါတေလမွာ ယဥ္ေက်းမႈလို႔သာ တလံုးတည္းသံုးတာလည္း ရွိတယ္။ ကာလ္ခ်ာလို႔ေျပာရင္ ေယဘုယ်သိပ္က်တဲ့ အတန္းအစားသတ္မွတ္ျပီး ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ျမန္မာျပည္ကဆိုတာနဲ႔ ျမန္မာျပည္က အဓိကက်တဲ့ လူမ်ိဳး + ဘာသာစကား + ကိုးကြယ္မႈ + ယဥ္ေက်းမႈ စတာေတြ အကုန္ကို ျခံဳေျပာလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္မွသာ ဘယ္အမ်ိဳးအစားမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ားတယ္ နည္းတယ္ ထည့္ေျပာပါတယ္။

Faith ယံုၾကည္မႈ
ဘာသာေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆိုလိုတယ္။ Religion ကိုးကြယ္ရာဘာသာနဲ႔ အတူေရာသံုးေလ့ရွိတယ္။ ဘုရား၊ ဘုရားသခင္၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ စတာေတြကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ျပီး ကိုးကြယ္မႈေတြလုပ္တယ္။ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို လိုက္နာ က်င့္ၾကံၾကတယ္။ ၂ဝ၁၂ စစ္တမ္းတခုအရ ကမာၻမွာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာရွိသူက ၅၉% ရွိတယ္။ ၂၃% က ဘယ္ဘာသာကိုမွ မယူၾကဘူး။ အဲတာထဲမွာ ၁၃% က Atheists လို႔ တိတိက်က်ေျပာျပီး၊ က်န္ ၉% က ယံုၾကည္မႈ ေလွ်ာ့လာတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ၂ဝ၁၅ ထဲမွာ ဆန္းစစ္မႈတခုလုပ္ေတာ့ ၂၂% က ဘယ္ဘာသာတရားကိုမွ မယူၾကပဲ၊ ၁၁% ကသာ Atheists လို႔ တိတိက်က်ေျပာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက ဘာသာတခုမကကို လိုက္တာလည္းရွိေသးတယ္။

Culture ယဥ္ေက်းမႈ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ထဲမွာေတာ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တခုထဲမွာရွိတဲ့ ဗဟုသုတ + ယံုၾကည္မႈ + အႏုပညာ + စံထားမႈမ်ား + ဥပေဒ + အစဥ္အလာ + အေလ့အထအရ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို စုေပါင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဘိဓာန္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တခုကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတခုမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အတြင္းမွာရွိတဲ့ အမ်ားဆံုး လက္ခံၾကတဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အေလ့အထမ်ားနဲ႔အညီေနထိုင္တဲ့ လူေနမႈဘဝလို႔ဆိုပါတယ္။

မႏုႆေဗဒအလိုအရ လူဆိုတာ ယဥ္ေက်းမႈရွိျခင္းလို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ကေန႔လို ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ျဖစ္လာဘို႔ရာ ၅ ေသာင္းေလာက္ၾကာခဲ့တယ္လို႔လည္း မွန္းဆထားတယ္။ ကမာၻေပၚက သက္ရွိသတၲဝါ အားလံုးထဲမွာ လူသာလွ်င္ အဲလိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သုတနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကတယ္။ တမ်ိဳးတည္း တခုတည္းသေဘာမေဆာင္ အမ်ားအျပားသေဘာ ေဆာင္ပါတယ္။

ေျပာစကား၊ လူမႈေရးက်င့္ဝတ္၊ လိင္ခြဲျခားထားမႈ၊ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ အႏုပညာ၊ ေတးဂီတ၊ ကခုန္ျခင္း၊ ရိုးရာမႈ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအျပင္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ အိုးအိမ္နဲ႔ေနထိုင္ျခင္း၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းစတဲ့ နည္းနာေတြလည္း ပါဝင္တယ္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈထဲမွာ နည္းပညာ၊ ဗိသုကာပညာ၊ အႏုပညာေတြပါျပီး၊ ရုပ္ပိုင္းမဟုတ္တာမွာ လူမႈေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြပါဝင္တယ္။ ဒ႑ာရီေတြ၊ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ၊ စာေပ၊ သိပၸံစတဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ရိုးရွင္းေနေသးရင္ သက္တမ္းႏုေသးလို႔ပဲ။ အဆင့္အတန္းခြဲလို႔လည္းရတယ္။ သိမ္ေမြ႔ ရႈတ္ေထြးေလေလ အဆင့္ျမင့္ေလေလ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၉-၂ဝ၁၅
၂၅-၉-၂ဝ၁၇

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Cleaning အမိႈက္ ႏွင့္ အိမ္ဦးခန္းပိုစတာ

Hi ကူးစက္ေရာဂါေအာက္မွာ ဥေပကၡာေရွ့ထားမွ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ဆရာ တဲ့။ ဥေပကၡာစကားလံုးက အဓိပၸါယ္ေလးနက္တယ္။ လြယ္လြယ္ေလးသာ ေျပာပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္က ကိ...