Friday, September 22, 2017

သတ္ပံုမွား တရားျဖစ္

မည္သည့္ဘာသာစကား၌မဆို အကၡရာခြဲတား၊ သတ္ပံုသတ္ညႊန္း၊ ပါဒဝါက် မွန္ကန္က်နမွသာလွ်င္ စကားအနက္ အဓိပၸါယ္မွန္သည္။ စကားမွန္မွ တရားမွန္သည္။ တရားမွန္မွ လူတို႔ေဘးရန္ အႏၲရာယ္ကင္း၍ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေပေရးသားၾကရာ၌ သတ္ပံုသတ္ညႊန္းစသည္တို႔ကို အထူးပင္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ သတ္ပံုသတ္ညႊန္း စကားအသံုးအႏႈန္း စသည္တို႔ကို မ်ားစြာေလ့လာၾကေသာ္လည္း သတ္ပံုသတ္ညႊန္း အေရးအသား မွားယြင္းလွ်င္ အျပစ္တင္ဆိုအျငင္းအခံုျပဳလုပ္ၾကသည္မွတပါး၊ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးရျခင္းမရွိေခ်။ ေရွးကမူကား သတ္ပံုသတ္ညႊန္း အေရးအသား မွားယြင္းခြ်တ္ေခ်ာ္လွ်င္ အၾကီးအက်ယ္ အေရးယူျခင္းခံရတတ္ေလးသည္။ ဤသို႔ သတ္ပံုမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အမႈအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္းမ်ားအနက္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ျဖစ္ပြားေသာ အမႈတခုမွာ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေလသည္။
႕႕႕႕႕
တပ္မေတာ္ၾကီးခ်ီတက္ရာ ေတာင္ငူျမိဳ႕ေျမာက္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္နားသို႔ေရာက္၍ စခန္းခ်ရပ္ၾကစဥ္အတြင္း၊ မိုင္းလံုစားက မိုင္းလံုသခင္ အရွင္ေစာ္ဘြား အမိမ့္ေတာ္ရွိသည္ဟု အမိန္႔ကို အမိမ့္ ဟု နမသတ္ဘဲ မသတ္၍ေရးရာ စာေရး ငေလွး ဆိုသူက အမိန္႔ကို မသတ္၍မေရးရ၊ နငယ္သတ္၍ေရးရမည္ ေျပာဆိုရာမွ အျငင္းအခုံျဖစ္ၾကရာမွ ေထာင္းပုတ္ ရိုက္ႏွက္ ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ၾကေလသည္။

မိုးမိတ္မင္း၏ ဘၾကီးေတာ္စီရင္ခ်က္
႕႕႕႕႕
စတုဓမၼသာရ၌ -
ခ်ိဳေလးေသာအိန္႔၊ ဤသို႔မိန္႔၊ ထိန္ထိန္အံ့ဖြယ္ စသည္ျဖင့္ စပ္ဆိုသည္။

စိႏၲေက်ာ္သူသတ္ပံု၌ -
ခ်ိဳေလးသံအိန္႔၊ နႈတ္ေတာ္မိန္႔၊ ထိန္ထိန္႔ေက်ာ္သံေဝ။ နသတ္ တင္ျမစ္၊ ေရးနည္းစစ္၊ အသစ္ရတတ္ေစ။ ရင္းသည္အပ ထူး၍ရ၊ လူမ်ားေခါင္ခ်ဳပ္ေန။ အဂၤါမခ်ိဳ႕၊ စံုပ်ိဳ႕ပ်ိဳ႕၊ ငါတို႔ဆရာေပ။

ငေလွးက ငသာကို အသတ္မမွန္ဆိုသည္မွာ ဆိုသင့္သည္။ ငသာက ငဆနင္သင္ဆို၍ ေထာင္းသတ္သည္မွာ ထက္ေအာက္စာေရးႏွင့္ စာေရးၾကီး တပည့္လည္းမဟုတ္၊ လူရည္တူခ်င္းျဖစ္ၾကသည္။ ႏႈတ္လြန္ႏွင့္ လက္လြန္ကို လက္လြန္တရားရွံဳးေစမွာ ဆိုသည့္အတိုင္း အစုမဲ့ကြ်န္ ၁ဝ ေလ်ာ္ေစ၊ တရားကိုခံေစ စီရင္သင့္သည္တြင္ တပ္စခန္း လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ အျပစ္အေလ်ာ္တရားခံရန္မ်ားကို လပ္ေစ။ ေနာင္မဝံ့ေအာင္ ငေလွးကို ရာဇဒဏ္ ၁ဝ ခ်က္ ခတ္၍ လႊတ္ေစဟူ၍ ၁၈၆ဝ ျပည့္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၂ ရက္ေန႔ မိုးမိတ္မင္း ဘၾကီးေတာ္ စီရင္သည္။ လက္ဖက္မေပး လပ္ေစ။

ကြ်န္ေတာ့္ျဖည့္စြက္ခ်က္ -
ေရးနည္းမစစ္၊ တ ကို တစ္ အသစ္ရတတ္ေစ။ ရင္းသည္အပ ထူး၍ရ၊ ထိုလူမ်ားက ေခါင္ခ်ဳပ္ေန။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၃-၉-၂ဝ၁၆
၂၃-၉-၂ဝ၁၇

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Celebrity in Green ဆယ္လီ သို႔မဟုတ္ လီဆယ္

လူမႈေရးစည္းကမ္းအရ လူတဦး ကြယ္လြန္သြားရင္ မေကာင္းတာ ထုတ္မေျပာအပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးစည္းကမ္းအရေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ ပို႔စ္တခု ေတြ႔တယ္။ ၈၈ ၿပီးေတာ့ ...