Monday, January 29, 2018

Azoospermia သုက္ပိုးမရွိျခင္း

(ကန္ေတာ့ပါ)

၁။ မဂၤလာပါဆရာ ဟိုတခါဆရာနဲ႔တိုင္ဖူးပါတယ္။ သမီးတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး ogနဲ႔သြားျပခဲ႔ပါတယ္ဆရာ။ အဲ႔ဒါသမီးကို omigea 3 နဲ႔ ေဖာလစ္အက္စစ္ ေသာက္ဖို႔ညႊန္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားကိုေတာ့ စစ္ခိုင္းတာရွိပါတယ္ဆရာ။ အဲ႔အေျဖရပါတယ္ဆရာ။ အဲ႔ဒါဘယ္လိုအေျဖဆိုတာေျပာျပေပးပါေနာ္ဆရာ။ ေနာက္လမွ ျပန္ျပရမွာမို႔ သမီးတို႔ သိခ်င္ေနလို႔ပါဆရာ။

၂။ ဆရာကြ်န္မအကူညီေတာင္းပါရေစ။ ကြ်န္မ ကေလးအရမ္းလိုခ်င္ေနတာပါ။ ကြ်န္မအိမ္ေထာင္သက္တမ္းငါးႏွစ္ရွိပါျပီ။ ဆရာေပါင္းလည္း စုံေနပါျပီ။ ဒါေပမဲ႔ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဆရာေတြကေျပာတာေတာ့ က်မေယာက္က်ားရဲ႕ သုက္ရည္ထဲမွာ သုက္ေကာင္တေကာင္မွမပါဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။ အဲဒါနည္းလမ္းေလးရွိရင္။ ကူညီပါအုန္း။ 

သုက္ရည္စစ္ေဆးျခင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္မ်ား
- Astenospermia = သုက္ပိုးေတြလႈပ္ရွားမႈမေကာင္းတာ။ အဲတာေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥဆီေရာက္ေအာက္မသြားႏို္င္လို႔ ကိုယ္ဝန္မရေစႏိုင္ဘူး။ 
- Necrospermia (Necrozoospermia) = သုက္ပို္းေတြက မလႈပ္ရွားႏိုင္တာ ဒါမွမဟုတ္ မရွင္သန္တာ။
- Oligozoospermia = သုက္ပိုးသိပ္သည္းမႈနည္းတာ။ 
- Azoospermia = သုက္ရည္ထဲမွာ သုက္ပိုးကစမ္းေတြေလာက္ေအာင္အထိ မမ်ားတာ။ 

Azoospermia သုက္ပိုးမရွိျခင္း
• ကေလးမရႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြထဲက ေယာက္်ားရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တခုျဖစ္တယ္။ ကေလးမရတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြထဲမွာ ၅% ရွိတယ္။ 
• သုက္ပိုးထုတ္လုပ္မႈ ခ်ို႕ယြင္းခ်က္နဲ႔ လမ္းပိတ္ဆို႔ေနတာ တခုခုျဖစ္မယ္။ 
• စစ္ေဆးတဲ့အခါ ထုတ္လႊတ္လိုက္တာထဲမွာ သုက္ပိုးမေတြ႔ေပမဲ့ က်ားစိထဲမွာေတာ့ သုက္ပိုးရွိေနတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာမွ သုက္ပိုးမေတြ႔တာလဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ 
• မိသားစုလိုက္တာ၊ တခ်ိဳ႕ေဆးဝါးေပးထားတာ၊ ဓါတ္ကင္တာ စတဲ့အေၾကာင္းခံေတြကို ေမးမယ္။ လူကို စစ္ေဆးမယ္။ 
• ေသြးစစ္မယ္။ testosterone (တက္စတိုစတီရုန္း) ေဟာ္မုန္းနဲ႔  FSH (ေဖၚလီကူလာ) ေဟာ္မုန္းေတြစစိမယ္။
• Semen samples သုက္ရည္ ၂ ခါယူမယ္။ Standard semen analysis စစ္ေဆးမႈလုပ္မယ္။ ပဌမအၾကိမ္မွာ သုက္ပိုးမေတြ႔ေသရင္ Centrifuge ဗဟိုခြါအားစက္နဲ႔အနယ္ထိုင္ေအာင္လုပ္ျပီး ထပ္စစ္မယ္။
• နည္းနည္းေလးေတြ႔ရင္ လမ္းလံုးဝပိတ္ဆို႔ေနတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သုက္ပိုးကိုအဲလိုရယူျပီး ကေလးရေစေအာင္ နည္းလမ္းကို သံုးႏိုင္မယ္။ 
• ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးမႈ က်ားအစိကိုစစ္ေဆးမယ္။ Testis Biopsy ေခၚတယ္။ FNA mapping လဲလုပ္ႏိုင္တယ္။

ဘာလို႔ သုက္ရည္ထဲမွာ သုက္ပိုးမပါသလဲ
1. Primary testicular failure, Klinefelter syndrome မူလက်ားအစိအလုပ္မလုပ္ျခင္း၊
2. Y chromosome microdeletions ဝိုင္ခရိုမဇုန္း၊
3. Genetic infertility due to abnormal chromosomes (karyotype) မ်ိဳးဗီဇခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊
4. Secondary testicular failure, Kallman syndrome ထပ္ဆင့္ က်ားအစိအလုပ္မလုပ္ျခင္း၊
5. Hypothalamic/pituitary tumor ဦးေႏွာက္အက်ိတ္၊
6. Hyperprolactinemia ပရိုလက္တင္ေဟာ္မုန္း မ်ားေနျခင္း၊
7. Cancer treatment ကင္ဆာကုသမႈခံယူေနျခင္း၊
8. Varicocele effect အေၾကာထံုးေရာဂါ၊ 
9. Pituitary suppression, drug induced (anabolic steroids, alcohol, glucocorticoids) ဦးေႏွာက္ထဲက ေဟာ္မုန္းေတြထုတ္ေပးတဲ့ေဆးေတြေပးေနျခင္း၊ 
10. Testosterone supplements တက္စတိုစတီရုန္းေဆးရယူေနျခင္း၊
11. Congenital adrenal hyperplasia ေမြးရာပါ အဒရီနယ္ဂလင္းေရာဂါ၊
12. Cancer, kidney or liver failure ကင္ဆာ၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသဲ နာတာရွည္ေရာဂါရွိျခင္း၊
13. Diabetes mellitus ဆီးခ်ိဳ၊
14. Sickle cell anemia ေသြးအားနည္းေရာဂါတမ်ိဳး၊
15. Sperm autoimmunity သုက္ပိုး ေအာ္တိုအင္ျမဴနတီျဖစ္ျခင္း၊
16. Pesticide/toxin exposure ေရေႏြးခ်ိဳးျခင္းအပါအဝင္ အဆိပ္အေတာက္နဲ႔ထိေတြ႔မိထားျခင္း၊
17. Undescended testicles at birth က်ားအစိေအာက္မက်ျခင္း၊
18. Congenital absence of the vas deferens ေမြးရာပါ အေၾကာမပါျခင္း၊
19. Ejaculatory duct obstruction သုက္ထုတ္ျပြန္ပိတ္ေနျခင္း၊
20. Epididymitis အေၾကာေရာင္ျခင္း၊
21. Scrotal trauma or surgery ထိခိုက္မႈနဲ႔ ခြဲစိတ္မႈ၊
22. Young syndrome ယန္းဆင္ဒရုမ္း၊
23. Vasectomy သားေၾကာျဖတ္ထားျခင္း။

Azoospermia due to Blockage လမ္းပိတ္ေနလို႔ သုက္ပိုးမပါျခင္း
• Epididymis (အပီဒီဒါးမစ္စ္) အစိအထက္ေနရာမွာ ပိတ္ေနသူ ၆၅% ရွိတယ္။ 
• Vas deferens (ဗတ္စ္ဒက္ဖရင္) အေၾကာမွာ ပိတ္ေနသူ ၃ဝ% ရွိတယ္။
• Ejaculatory duct ထုတ္ျပြန္မွာပိတ္ေနသူ ၄% ရွိတယ္။

အႏုစိတ္ခြဲစိတ္မႈ နဲ႔ ပိတ္ေနတဲ့ေနရာကို တိတိက်က်သိႏိုင္ျပီး အႏုစိတ္ခြဲစိတ္မႈ နဲ႔ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္တယ္။ 

ပိတ္ဆို႔ျခင္းမရွိသူကို Kallman syndrome နဲ႔ hyperprolactinemia ေတြဆိုရင္ ကုသေပးလို႔ရတယ္။ သုက္ပိုးကို က်ားအစိကေန ထုတ္ယူမယ္။ IVF နဲ႔ ICSI နည္းေတြနဲ႔ ကေလးရေအာင္ၾကိဳးစားႏိုင္တယ္။ ခက္ခဲတာက ၅ဝ% သာ သုက္ပိုးထုတ္ယူလို႔ရတယ္။ က်ားအစိအရြယ္အစား၊ serum FSH level နဲ႔ biopsy reading ေတြၾကည့္ျပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈကို မွန္းဘို႔ခက္တာျဖစ္တယ္။ 

Azoospermia သုက္ပိုးမရွိျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/azoospermia.htmlhttp://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/azoospermia.html
Anejaculation သုက္မထြက္ျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/anejaculation.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၁-၂ဝ၁၈

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Djenkol bean တညင္းသီးက်န္းမာေရး

၁။ တညင္းသီးက ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ဆရာ ၂။ ဆရာကခင္ဗ်ာ၊ တညင္းသီးက လူခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိုးျပုပါသလားခင္ဗ်ာ က်န...