မဖစ္ ႏွင့္ ကိုဖစ္ သို႔

၁။  ေနမေကာင္းဖစ္ပီ ေသြးမဟုတ္ပဲ ႏွာေခါင္းထဲက ျပည္ လိုမ်ဳိးအနံ႔ထြက္ေနတာ ဘာဖစ္တာလဲဟင္ဆရာ

၂။ ဟုတ္တယ္ဆရာ က်ေနာ့္မွာဆုိ နႈတ္ခမ္းမွာပဲ ဖစ္တာ အပူနာလုိပဲ သုံးနွစ္ရွိပီ ေဆာင္းတြင္းေရာက္တုိင္း ဖစ္ေနတယ္ဆရာ

ဖစ္ ဆိုတာ ျမန္မာစာမွာ မရွိပါ။ ဘာသာျခားစာလံုးကို အသံထြက္ယူတာမွာသာ သံုးပါတယ္။ ဖစ္လမ္း။ ဖစ္သခင္။ ဖစ္ရွားလမ္း။ ဝါဖစ္ေလး။ ဦးဖစ္။

ျဖစ္
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း မလုပ္နဲ႔။
ျဖစ္ပ်က္ရႈမွတ္ပါ။
ျဖစ္လြယ္ရင္ ပ်က္လြယ္တတ္တယ္။
မိုးေရျဖစ္ေပၚလာပံုကိုေျဖဆိုပါ။
ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေျပာျပပါ။
စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းသည္။
အျဖစ္ရွိတဲ့ သမီးေလး။ အမွား ျဖစ္မသြားေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၇-၁၁-၂ဝ၁၆
၂၆-၁-၂ဝ၁၈

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏