ရ နဲ႔ ယ

သတိရလို႔ေရးရမွာကို သတိယလို႔ မွားေနၾကလို႔ တင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကြန္႔ၾကတယ္ ရ္ တဲ့။


ကပိယ၊ (ကပၸိယ)
ဒါယကာ၊
ဒုတိယ၊
ပင္းတယျမိဳ႕၊

ဘယေဆး (ယခင္သံုး၊ ယခုသံုး = ပရေဆး)၊
မစၧရိယစိတ္၊
ယခုခ်က္ခ်င္း၊ ယခုအခါ၊
ယဇုေဗဒင္ (ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း)၊
ယတိျပတ္
ယထာဘူတက်၊
ယၾတာေခ်၊
ယမကာအေဖ်ာ္ရည္။
ယမင္းရုပ္၊
ယမန္ေန႔၊
ယမမင္း၊
ယမုန္နာျမစ္၊
ယမုိက္ျပာဋိဟာျပေတာ္မူသည္၊
ယမေနသားပန္းပု၊
ယသ (အေျခြအရံ)၊
ယုယုယယ၊
ယေသာ အယေသာ၊
ယေသာ္ဓယာမိဘုရား၊ (ယေသာဓရာ) (ယေသာ္ဓယာမိဖုရား)
ဝပ္တြားခယ၊
သဟာယမိတ္ေဆြ၊
သူရိယေနမင္း၊
အထိန္းအယ၊
ေစတီယမင္း၊


ကုမာရမင္းသား၊
ဂါဝရတရား၊
ငရမန္၊
ဆုရသည္၊
ဒြါရေျခာက္ပါး၊
ပဋိသၶရစကား၊ (ပဋိသႏၶာရ)
ပရမတ္၊
မရဏ၊
မရမေနၾကိဳးစား၊
မိမိရရ၊
ရကန္စပ္နည္း၊
ရကြင္း (အတီးအမႈတ္)၊
ရခုိင္ျပည္နယ္၊
ရဂံုျမိဳင္တြင္း ေတာလံုးလင္းသား၊
ရတက္ေပြ ေျဖမရ၊
ရတက္ေပြ၊
ရတနာ၊
ရတနာေရႊခ်ဳိင့္၊
ရတာနာပံုေနျပည္၊
ရတီ (စိန္ေက်ာက္)
ရတုပုိဒ္စံု၊
ရထား၊
ရနံ႔ထံုသင္း၊
ရနယ္အျခင္၊
ရမည္းသင္းျမိဳရ၊
ရမထာေရႊႀကိမ္လံုး၊
ရမၼက္ၾကီး၊
ရမယ္ရွာ၊
ရလဒ္အေျဖ၊
ရသစာေပ၊
ရဟတ္စီး၊
ရဟန္းသံဃာ၊
ရဟုိင္းေစ်း၊
ရဟႏာၱအရွင္ျမတ္၊
ရေဝ (နန္းအိမ္တိုက္ေနရာ)၊
ရေသ့၊
လက္ခံရရွိသည္၊
ဝမ္းသာအားရ၊ ႏွစ္ေထာင္းအားရ၊
ဝိဟာရ၊
သတိရ၊
အစာအာဟာရ၊
အစိုးရ၊
အမွတ္တရ၊
အသုရကာယ္။
ဥပကာရေက်းဇူး၊
ေနာင္တရ၊
ေျပာရဆိုရ၊
ေဝါဟာရ၊

ယ ယမင္း ပပဝင္း
ရ ရထား စီးလို႔သြား

သတိရေနတယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ ႕႕႕ တို႔မ်ားငယ္ငယ္တုန္းက ရြာအဝင္လမ္းဆီကေန ႕႕႕

https://www.youtube.com/watch?v=NzcJDyktBbY&list=PLFc7LfRKZFstp8gpU4YrqE9ZtT4CX2pC7

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏