Monday, January 29, 2018

ဆန္း ဆမ္း စမ္း

၁။ ဆရာ ခုေတာ္ေတာ္မ်ား စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု အမွားေတြကို မီဒီယာေတြကိုယ္တိုင္ မွားလာလို႔ အမွားကိုအမွန္ထင္လာၾကၿပီလားမသိဘူးဆရာ။ အစမ္းမလုပ္ရကို အဆမ္းမလုပ္ရတို႔ဆိုတာ အေတြ႔မ်ားလာပါတယ္။

၂။ ဆရာ႐ွင့္ ကြၽန္မအသက္ ၅၁ပါ။ ရာသီလမမွန္ေတာ့ပါဘူး။ ႕႕႕႕႕ ဆီးစပ္ကခဏခဏကိုက္လိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္နဲ႔ ဗိုက္ထဲကလည္း နာလိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္နဲ႔ ထူးစမ္းေနပါတယ္။ (ထူးဆန္းလို႔ ေရးရတယ္။)

ဆန္း
ဆန္းက်မ္း
ဆန္းစစ္
ဆန္းထူး
ဆန္းၾကယ္
ဆန္းယဥ္ႏု
ဆန္းျပား
ဆန္းလိုက္ဆပ္ျပာ
ဆန္းအလကၤာ
ဆန္းေထြလာ
ဓါတ္ဆန္း
ပုစာၦန္း = နတ္ထိန္း နတ္ဝင္
မံု႔ဆန္း
ျပဳကတတ္ဆန္း
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း
ျဖစ္ရတတ္ဆန္း
လဆန္း
အဆင္ဆန္း
ေနရတက္ဆန္း
ႏွစ္ဆန္း

ဆမ္း
အရွတ္အဆမ္း
ဆီဆမ္း
ဟင္းေရဆမ္း
ရြဲရြဲဆမ္း

စမ္း
စံုစမ္းသည္
စမ္းစလုတ္
စမ္းတဝါးဝါး
စမ္းတိစမ္းတမ္း
စမ္းသပ္
စမ္းေခ်ာင္း
စိမ့္စမ္းေရ
လက္ႏွင့္စမ္းသည္
လာစမ္းပါ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၁-၂ဝ၁၈

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လက္ေရးနဲ႔ကဗ်ာ

၁။ ပံုပါလက္ေရးက ဆရာ့လက္ေရးလား ဆရာမေငြတာရီလက္ေရးလား ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ မေရးပါ။ ေငြတာရီလက္ေရး။ ၂။ ဆရာ့စာေလးေရာကဗ်ာေလးေရာ Share ထားပါတယ္ဆရာ ငယ...