ကုန္းေဘာင္ေခတ္က သတင္းစာ

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္းစာ (၁၂၃၈ ခု = ၁၈၇၆ ခု)
သတင္းစာကို လဆန္း ၇ ရက္၊ လဆန္း ၁၃ ရက္၊ လဆုတ္ ၇ ရက္၊ လဆုတ္ ၁၃ ရက္၊ တလ ၄ ၾကိမ္ထုတ္ေဝပါသည္။

ဟံသာဝတီသတင္းစာ (၁၂၆၁ ခု = ၁၉ဝ၉ ခု)
တႏွစ္တြက္ ၆ က်ပ္။ ၆ လတြက္ ၃ က်ပ္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္က သတင္းစာေတြမွာ တလ၊ တႏွစ္လို႔ေရးတာကို တင္ျပပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၆-၁-၂ဝ၁၈

အခုပဲ ေတြ႔တယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးသို႔ အသင္းသားတိုင္းတက္ေရာက္စို႔

စာၾကည့္တိုက္ဆိုရင္ အားေပးတယ္။ စာဖတ္တာကို အားေပးတယ္။

စာေရး စာဖတ္ စာတတ္သူမ်ားအားလံုး သတ္ပံုသဒၵါမွန္ေအာင္ ေရးၾကစို႔

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၆-၁-၂ဝ၁၈

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏