Sunday, June 19, 2016

Pro-Life and Pro-Choice အသက္ နဲ႔ အဖ်က္

ကိုယ္ဝန္ကို တရားဝင္ဖ်က္သင့္-မသင့္ အသံေတြၾကားလာရျပီ။ လႊတ္ေတာ္အထိေရာက္ျပီး ဆရာဝန္ေတြကေန အေမလို႔ေခၚၾကတဲ့ ပါေမာကၡတဦးကလည္း သူ႔အျမင္ကိုတင္လာျပီ။ အသက္ဆံုးရံႈးမႈနည္းႏိုင္တယ္လို႔ေျပာတာဟာ ဖ်က္သာဖ်က္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္တာ မသင့္ေသးလို႔ထင္ပါတယ္။

ဒီ (အစ္ရွဴး) ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျငင္းေနၾကတာ အေမရိကားမွာေတာင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသးပါ။ ႏွစ္ဖက္လံုးမွာ အားသာတာေတြေရာ အားနည္းတာေတြပါရွိတယ္။ အေမရိကားမွာလည္း (ဒီမိုကရက္) ေတြက Pro-choice ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေရး အားေပးျပီး၊ ဘာသာေရးကို ပိုေလးစားတဲ့ (ရီပတ္ဘလစ္ကန္) ေတြက Pro-life အသက္ရွင္ ရပ္တည္ခြင့္ဘက္ကေနတယ္။

ဘာသာေရးက အမ်ားၾကီးလႊမ္းမိုးတာေတြ႔ရတယ္။ (ရိုမင္ကက္သလစ္) အမ်ားစုေနတဲ့ (အိုင္ယာလန္ ရီပတ္ဘလစ္) မွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းဟာ တရားဝင္မဟုတ္ပါ။ မႏွစ္က အိုင္ယာလန္မွာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး သြားဆရာဝန္ (ဆာဗီတာ ဟာလက္ပါနာဗာ) ကို ေဆးရံုက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္မေပးလို႔ ေသဆံုးသြားေတာ့ ပြက္ေလာရိုက္သြားခဲ့တယ္။ ဆရာဝန္ေတြက ဥပေဒကိုသာ လိုက္နာၾကရတယ္။ အျဖစ္အပ်က္တခုေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဥပေဒေျပာင္းဘို႔တြန္းအားက မလံုေလာက္ေသးျပန္ပါ။

Pro-Life (ပရို-လိုက္ဖ္) အသက္ရွင္ေရး အေလးေပးသူမ်ား
လူ႔အသက္ကို ကာကြယ္ေပးဘို႔ အစိုးရကေန တားျမစ္ေပးရမယ္။ Intent ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနေန၊ Viability ရွင္ႏိုင္ေသးတယ္-မရွင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး နဲ႔ Quality-of-life ေနရလို႔လည္း အရည္အေသြးျပည့္-မျပည့္ ဆိုတာေတြကို တြက္မေနဘဲ လူ႔အသက္ဆိုရင္ အကာကြယ္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။ သူတို႔က ဒါေတြကို တားခ်င္ၾကတယ္။
• Abortion ကိုယ္ဝန္ဖ်က္တာ၊
• Euthanasia and assisted suicide ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္ေသတာနဲ႔ အဲလိုမ်ိဳးကိုအကူအညီေပးတာ၊
• The death penalty တရားခံကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္တာ၊
• War, with very few exceptions (ခြ်င္းခ်က္နည္းနည္းကလြဲရင္) စစ္ပြဲေတြ။

Pro-Choice (ပရို-ခြ်ိဳက္စ္) အဖ်က္အားေပးသူမ်ား
သူတို႔ဘက္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကေတာ့ လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္မ်ိဳးပြါးစနစ္ကို ကိုယ့္ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသင့္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ သူမ်ားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးသ၍ ဒီအခြင့္အေရးရွိရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔က ဒါမ်ိဳးေတြကို လိုခ်င္ၾကတယ္။
• Celibacy and abstinence လက္မထပ္ဘဲ အတူေနခြင့္၊
• Contraception use ကိုယ္ဝန္တားေဆး-တားနည္းေတြ နဲ႔ Emergency contraception use အေရးေပၚတာေဆး-တားနည္းေတြ တရားဝင္ ေရာင္းခ်၊ ဝယ္ယူခြင့္၊
• Abortion, for the first two trimesters of pregnancy (၆ လအထိ) ကိုယ္ဝန္ကို တရားဝင္ ဖ်က္ခ်ခြင့္၊
• Childbirth ကိုယ့္ကိုယ္ဝန္က ဘယ္လိုကေနရလာလာ ကေလးေမြးခြင့္ဆိုတာေတြကို လိုျခင္ၾကတယ္။

အယူအဆပဋိပကၡ
လိုလားတာေတြတခုမကေပမဲ့ အဓိကျဖစ္တာက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေရးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္သမားေတြဆိုတာက မရွင္ႏိုင္ေလာက္ဘူးဆိုေပမဲ့လည္း လူအသက္ဟာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အကာကြယ္ေပးထိုက္တယ္။ သူတို႔က ကိုယ္ဝန္ဖ်က္တာမွာ ဥပေဒအရသာလုပ္ရမယ္။ အဖ်က္သမားေတြဆိုတာက ကိုယ္ဝန္အဆင့္ေတြမွာ ရွင္သန္ႏိုင္ျပီဆိုတဲ့အဆင့္ကို သက္ေသျပလို႔မရေသးရင္ လူပုဂၢိဳလ္လို႔ မေခၚႏိုင္ေသးဘူး။ အစိုးရဟာ အမ်ိဳးသမီး တဦးခ်င္းရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ကို ဖ်က္-မဖ်က္ဆိုတာေပၚမွာ စြက္ဖက္ခြင့္မရွိရဘူး။

ဘာသာေရးနဲ႔ အသက္ရ့ဲ မြန္ျမတ္ျခင္း
ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ဘာသာေရးရဲ႕ အေရးပါမႈကို သိရတယ္။ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ျမင္ရမယ္။ Immortal soul မေသႏိုင္တဲ့ဝိဥာဥ္ဟာ က်ား-မ မ်ိဳးေစ့ေတြ ေပါင္းစပ္လိုက္တာနဲ႔ ျဖစ္ျပီလို႔ယံုၾကည္သူနဲ႔ Personhood လူပုဂၢိဳလ္ရယ္လို႔ ျဖစ္လာျခင္းဟာ မေသႏိုင္တဲ့ဝိဥာဥ္ကေနစတယ္လို႔ ယံုၾကည္သူအၾကား နည္းနည္းသာ ျခားနားပါတယ္။ ရက္သတၲ ၁ ပါတ္ ကိုယ္ဝန္ကိုဖ်က္ျပစ္တာ (သတ္ျပစ္တာ) နဲ႔ အသက္ရွဴဘူးသူကို သတ္ျပစ္တာကြာသလို ေနပါမယ္။ အသက္ဘက္မွာ ေနသူေတြက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မတူႏိုင္တာကို သတိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တမင္တကာသတ္သတ္၊ မတတ္သာလို႔သတ္သတ္ ရလဒ္နဲ႔ အက်ိဳးဆက္ဟာ အတူတူပါဘဲ။

တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ဘာသာေရးတမ်ိဳးမက ယံုၾကည္တာကို လက္ခံျခင္းနဲ႔ ဘာသာေရးမခြဲျခားတဲ့ အစိုးရရဲ႕တာဝန္
အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ က်ား-မ မ်ိဳးေစ့ႏွစ္ခု ေပါင္းလိုက္တာနဲ႔ မေသႏိုင္တဲ့ဝိဥာဥ္ျဖစ္ျပီ ဆိုတဲ့အခ်က္၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းကို ဘာသာေရးအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မပါေသးဘဲ လက္ခံလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တခ်ိဳ႕ဘာသာေရးအစဥ္အလာကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ (ကေလး) လႈတ္လာျပီဆိုတာ အသက္ရွိလာျပီလို႔ ယူဆၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ဘာသာေရးအယူအဆက ေမြးလာလာျခင္းလို႔ ဆိုတယ္။ တခ်ိဳ႕ဘာသာ (ဗုဒၡဘာသာ) မွာ မေသႏိုင္တဲ့ဝိဥာဥ္ဆိုတာ မရွိဘူး။

သိပၸံပညာကေကာ အေျဖေပးႏိုင္သလား
မေသႏိုင္တဲ့ဝိဥာဥ္ဆိုတာကို သိပၸံပညာက သက္ေသမျပႏိုင္ပါ။ အလားတူ ျမင့္ျမတ္သန္႔စင္မႈဆိုတာအတြက္လည္း သက္ေသမျပႏိုင္ပါ။ လြန္လြန္ၾကြံၾကြံေျပာေသးတာက “ရူပေဗဒအရ လူ႔အသက္နဲ႔ ေက်ာက္ခဲ ဘယ္ဟာကသာသလဲ ဆိုတာကို သက္ေသမျပႏိုင္ပါ” တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ သိပၸံကမေျပာႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ လူမႈေရး၊ စိတ္လႈတ္ရွားမႈ အေၾကာင္းတရားေတြကိုလည္း အေလးထားၾက၊ တန္ဘိုးထားၾကတယ္ မဟုတ္ပါလား။

သိပၸံကမျပႏိုင္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းကို ဦးေႏွာက္ဘက္ကေန စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ Development of the Neocortex ဦးေႏွာက္-အာရံုေၾကာ ျဖစ္ေပၚ၊ ဖြံ႔ထြားလာျခင္း ျဖစ္စဥ္မွာ ေဆးပညာရွင္ေတြ လက္ခံထားၾကတာက ကိုယ္ဝန္ (သေႏၶသား) ဒုတိယသံုးလရဲ႕ေနာက္ပိုင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ တတိယသံုးလအေစာပိုင္းမတိုင္မီမွာ Emotion and Cognition စိတ္လႈတ္ရွားမႈနဲ႔ မွတ္သားမႈအသိဥာဏ္ေတြက ျဖစ္မလာႏိုင္ေသးဘူး။

အသက္ဘက္ရပ္တည္ေနသူ တခ်ိဳ႕ေတြက ျငင္းဆိုတာတခုရွိပါေသးတယ္။ အသက္ျဖစ္တည္လာျခင္းဟာ DNA ျဖစ္လာျပီဆိုကတည္းက လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းဆိုတာစတယ္။ တဖက္က စဥ္းစားႏိုင္တာလည္း ရွိျပန္ပါေသးတယ္။ ကိုယ္ထဲက အူအတက္နဲ႔ အာသီးဆိုပါစို႔ ထုတ္ျပစ္လိုက္ေပမဲ့ လူကိုသတ္ျပစ္လိုက္တာလို႔ နီးနီးစပ္စပ္ေတာင္မွ ေျပာမရပါ။ DNA ဘက္ကေန ျငင္းဆိုခ်က္ရဲ႕ ေနာက္အားနည္းခ်က္ကေတာ့ Gene therapy မ်ိဳးဗီဇကုသနည္းေၾကာင့္ လူသသစ္တဦး ျဖစ္လာတာ ဟုတ္-မဟုတ္ ဘယ္လိုေျပာမလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္း ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။

တရားဥပေဒအရ လူသတ္မႈဆိုတာမွာ ေသသူရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာရွိရမယ္၊ တကိုယ္လံုးမဟုတ္ေတာင္မွ လံုေလာက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း (တစ္ရွဴး) ကို ျပႏိုင္ရမယ္။ ဒႆနအျမင္ နဲ႔ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ လူသတ္မႈဆိုျပီး တရားစြဲလို႔မရပါ။

၁၉၈ဝ တံုးက အေမရိကန္သမတ (ေရာ္နယ္-ရီဂင္) ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ “အစိုးရက မွားတယ္ဆိုရင္ အသက္ဘက္က ကာကြယ္လို႔သာ ျဖစ္ပါမယ္။” လက္ေတြ႔ဘဝမွာ အမွားဆိုတာက သက္ေသအေထာက္အထား မလံုေလာက္ဘဲ တရားစြဲျခင္း ျဖစ္ျပန္ပါတယ္။

ဒီလို အသက္နဲ႔ အဖ်က္အျငင္းပြါးမႈမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ၾကသူ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုၾကီးဟာ ေရြးခ်ယ္မႈဘက္ (ကိုယ္ဝန္ဖ်က္တဲ့ဘက္) ကေနျပီးသာ ကိုယ္ဝန္ေတြကို ဖ်က္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Guttmacher Institute ကေန သုေတသနလုပ္ေတာ့ -
• ၆၈% ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ကေလးအေမဘဝနဲ႔ေနရမွာ မတတ္ႏိုင္လို႔ ဖ်က္ၾကတယ္၊
• ၂၇% ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ကိုယ္ဝန္ကို ဖ်က္ခ်ခ်င္တာက အဓိကျဖစ္တယ္။
• ၂ဝ% ကေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ ဖ်က္လိုက္ရတာပါ။
• အဲလိုကိုယ္ဝန္ဖ်က္ၾကတဲ့ ၃၈% ဟာ ရလာတဲ့ကိုယ္ဝန္ကို သူမ်ား (မိဘ) ေတြမသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ မိဘေတြက ဖ်က္ေစခ်င္လို႔ လာဖ်က္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Roe v. Wade ဆိုတာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က သမိုင္းတြင္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ ဗဟိုတရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို အလြယ္ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျငင္းပြါးမႈဟာ ဆက္ျဖစ္ေနဆဲပါ။ လူေနမႈစနစ္ကလည္း ပြင့္လင္းမႈရွိ၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကလည္း လြတ္လပ္မႈရွိျပီး၊ ေခတ္မီ တိုးတက္သူေတြ ေနၾကတဲ့ တိုင္းျပည္ၾကီးမွာေတာင္မွ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေရးမွာ အေကာင္းဆံုး အေျဖရဘို႔ရာ အခ်ိန္ေတြ ယူရတဲ့သခၤန္းကို ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။

အနာဝတ္အလားအလာ
လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃ဝ ေလာက္ကဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္တားေဆး၊ တားနည္းေတြက အခုေလာက္ မထိေရာက္ေသးပါ။ အလြန္ဆံုး စနနစ္တက် သံုးရင္ေတာင္မွ ၉ဝ% သာ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ ရာႏွဳန္းျပည့္နီးကေန ၁ဝဝ% အထိ တားေပးႏိုင္တာသာမက အေရးေပၚတားေဆး-တားနည္းေတြကလည္း လက္တကမ္းမွာရွိေနျပီ။ ဗမာျပည္မွာ ကြမ္းယာဆိုင္မွာေတာင္မွ ရဆိုဘဲ။ ေနာက္ဆိုလည္း ဒိထက္ဒီ ထိေရာက္လြယ္ကူတာေတြ လာမွာပါ။

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္း (အေဘာရွင္း) မလိုေလာက္တဲ့ေခတ္ကို ေရာက္မလာဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ပါ။ အခုမဟုတ္ပါခင္ဗ်ား။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၃-၄-၂ဝ၁၃

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လက္ေရးနဲ႔ကဗ်ာ

၁။ ပံုပါလက္ေရးက ဆရာ့လက္ေရးလား ဆရာမေငြတာရီလက္ေရးလား ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ မေရးပါ။ ေငြတာရီလက္ေရး။ ၂။ ဆရာ့စာေလးေရာကဗ်ာေလးေရာ Share ထားပါတယ္ဆရာ ငယ...