Friday, June 17, 2016

Thai-Burma ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ယွဥ္ၾကည့္တာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာခင္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေနာက္တေခါက္ထပ္သြားပါမယ္။ ေဒၚစုခရီးစဥ္မွာ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသလည္း တေယာက္တမ်ိဳးေတာ့ ထင္ေၾကးေပးေနၾကတယ္။ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကေန ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္မွာ အတိုင္းအတာတခုထိ ဝင္ပါစရာအေၾကာင္းရွိတယ္ ထင္ပါတယ္။

ထိုင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရးကိုယွဥ္ေလ့လာရင္ စိတ္ဝင္စားရာေကာင္းတာေတြရွိတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၁၉၄၁ မွာ ဂ်ပန္ကသိမ္းတယ္။ ၁၉၆၅-၁၉၇၁ ဗီယက္နမ္စစ္အတြင္းမွာ အေမရိကန္ကိုကူညီခဲ့တယ္။ ၁၉၆၄-၁၉၇၂ လာအိုနဲ႔ စစ္ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၇ မွာ ပဌမဆံုးလက္ခံႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ထြက္လာတယ္။ တပ္ဆင္အစိုးရ ၂ဝဝ၁ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တက္လာတယ္။ ၁၉-၉-၂ဝဝ၆ မွာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းတယ္။ တပ္ဆင္ ထြက္ေျပးရတယ္။ ၃-၇-၂ဝဝ၈ မွာ သူ႔ႏွမယင္းလတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္တယ္။ ၂ဝ၁၃-၁၄ အတြင္းဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္တယ္။ ၇-၅-၂ဝ၁၄ မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးကေန ယင္းလတ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားလိုက္ျပီး ၾကားျဖတ္အစိုးရနဲ႔ အခုစစ္အစိုးရတက္လာတယ္။ (တပ္ဆင္) ဟာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတယ္။ သူဟာတိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြေတြကိုတလြဲသံုးျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာသူျဖစ္တယ္။

သူတို႔ဆီမွာ မီဒီယာကလြတ္လပ္မႈ ရွိေနတာၾကာျပီ။ တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မွာေတာ့ သူတို႔ကအမ်ားၾကီး ကံေကာင္းတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ မြတ္ဆလင္ခြဲထြက္ေရးတခုသာရွိတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာ ထိုင္းပါ အေတာ္ကံဆိုးၾကတယ္။ ပညာတတ္နဲ႔ ေတာသူေတာင္သားေတြေရာရွိတာေတြက ဆင္တူတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ သာတာတခုက ေတာေနလူထုဟာ ထိုင္းမွာလို မဲကိုေငြနဲ႔ေရာင္းစားသူ နည္းတယ္။ (တပ္ဆင္) ျပန္အေရြးခံလည္း ႏိုင္အံုးမွာပဲ။ ထိုင္းေတာသားေတြက ျမန္မာျပည္ေတာနယ္ကလူေတြေလာက္ ႏိုင္ငံေရးအသိမရွိၾကဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆိုက္ကားဆရာေတြလို ထိုင္း (တုပ္တုပ္) ေခၚသံုးဘီးသမားေတြက အားမကိုးရဘူး။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဘုရင္စနစ္ ခုထိရွင္သန္ဆဲျဖစ္လို႔ အေရးအေၾကာင္းဆို ဘုရင္ကိုအားကိုးႏိုင္တာမ်ိဳးရွိတယ္။ ထိုင္းမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔လိုပဲ စစ္တပ္ကေန အာဏာဝင္ယူတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ကေနအာဏာသိမ္းတာ ခုထိ အၾကိမ္ (၂ဝ) တိတိရွိျပီ။
1. June 24, 1932 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
2. June 20, 1933 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
3. October 11–23, 1933 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
4. August 23, 1935 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
5. January 29, 1939 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
6. November 7, 1947 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
7. 1949 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
8. June 29, 1951 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
9. November 29, 1951 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
10. September 21, 1957 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
11. October 20, 1958 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
12. November 18, 1971 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
13. February 1976 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
14. October 6, 1976 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
15. October 20, 1977 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
16. 1981 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
17. 1985 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
18. February 24, 1991 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
19. September 19, 2006 ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း။
20. May 22, 2014 လက္ရွိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လုပ္ေနသူ။

ထိုင္းမွာစစ္အာဏာသိမ္းတာ ကာလေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာလို မၾကာပါ။ ခဏခဏဆိုေတာ့ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါလိုပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာက ကာလဝမ္းေလွ်ာသလိုပဲ။ ေသတဲ့သူေသ မေသယံုတမယ္က်န္သူကက်န္။ အခု ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာျပည္က စစ္တပ္ေတြ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနၾကသလည္း။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြညံ့လို႔ စစ္တပ္ကအာဏာယူတာလို႔ ေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီက မမွန္ေတာ့ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ လူထုညံ့ရင္လည္း စစ္တပ္ကအာဏာရတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လူထုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေတာ္မွတတ္မွသာ စစ္တပ္လည္း ဂုဏ္သိကၡာျပန္တက္ပါလိမ့္မယ္။ အဲေတာ့ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ေတာ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၇-၆-၂ဝ၁၆

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

အရြက္ ႏွင့္ အပြင့္

အရြက္ေတြသာ ရွိစဥ္က အတူတူ အစိမ္းေရာင္သာ။ ပြင့္လာေတာ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး။ အဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ၊ ကိုယ္စာသင္ေပးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင...