ကြ်န္႔စာဖတ္၍

ငါ့စာဖတ္၍၊ မျမတ္တိုင္ေစ
မရႈံးေစသား၊ ပ်င္းေျပႏွစ္ျခိဳက္
ေတြးဖြယ္ထိုက္ရာ၊ တပိုဒ္တေလ
ေတြ႔ျငားေပမူ၊ စာေပေက်းကြ်န္
ငါဝတ္ပြန္ျပီ၊ ငါမြန္အျမတ္
ငါအတတ္ဟု၊ စာဖတ္သူေပၚ
ေခါင္းကိုေက်ာ္၍၊ ငါေသာ္ဆရာ
မလုပ္ပါတည္း။ (တကၠသိုလ္ဘုန္းနိုင္)

ကြ်န္႔စာဖတ္၍၊
သတ္ပံုသိျမင္၊ ေရာဂါစင္လ်က္၊
ၾကည္လင္ စိတ္ျဖဴ၊ စိတ္ျမဴ ပယ္ရွား၊
ဝါၾကြား ကင္းပ၊ ကိုယ္စိတ္လွ၍၊
ခ်မ္းသာၾကပါေစေသာဝ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၆-၂၀၁၇
ည (မနက္) ဝဝ နာရီ၊ ၅၄ မိနစ္။

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏