နင္ နင့္ နက္ နဲ႔

၁။ နဲ႔ ကို နက္ လို႔လဲေရးေနၾကတယ္ဆရာ

၂။ နဲ႔ ကို နက္ ဆိုၿပီး ေရးၾကတာကိုလည္း ေထာက္ျပေပးပါအံုးဆရာ။ မလုပ္ပါနဲ႔ကို မလုပ္ပါနက္၊ ဟိုလူနဲ႔တြဲ သည္လူနဲ႔တြဲ ကို ဟိုလူနက္ သည္လူနက္ လို႔ ေရးၾကတာ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေနၾကၿပီဆရာ။

နက္
အနက္ေရာင္။
နက္ေက်ာ။
နက္ၾကဳတ္။
နက္ခ်ိပ္။
အသားနက္သည္။
နက္ျဖန္ခါ။
နက္ရႈိင္း။
နက္ဝွမ္း။
နက္နဲခက္ခဲလွသည္။
အဓိပၸါယ္အတိမ္အနက္။
နကၡတ္တာရာ။

နဲ႔
ႏုန္႔နဲ႔သည္။
သြားနဲ႔သည္။
သည္အဝတ္အစားနဲ႔ လွသည္။
လႈပ္တိုင္းနဲ႔သည္။
ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ သြားေနသည္။
ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔သာ က်န္ေတာ့သည္။
ႏွဲ႔၍ နဲ႔။
နင့္နင့္သီးသီး။

နင္
နင္နဲ႔ငါနဲ႔။
နင္ပဲငဆ မေျပာရ။
အစာနင္သည္။

နင့္
စားပို႔နင့္တတ္သည္။
နင့္ေနေအာင္ မစားရ။
နင့္နင့္သီးသီး မေျပာအပ္။

ဟိုလူနက္ သည္လူနက္တြဲလို႔ေရးရင္ေတာ့ အသားမည္းသူနဲ႔တြဲလိုက္ အသားနက္သူနဲ႔တြဲလိုက္ျဖစ္မွာေပါ့။ Smile!

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏