Sunday, May 26, 2019

ထံုးနည္းကို တလြဲသံုးျခင္း

ဖတ္ေတာ့ အသံ ေရးေတာ့ အမွန္တဲ့ ဆရာ အသံက ေဒသရဲ႕ စကားသံ ေပါက္ေနပါေစ ေရးတဲ့အခါမွာေတာ့ မွန္တာကိုပဲ ေရးေစခ်င္တာပဲ ႐ွင့္

ေရးေတာ့ အမွန္ ဖတ္ေတာ့ အသံ ထံုးကို တလြဲသံုးေနၾကတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံလို႔ေရးတာကို ဘယ္လိုမွ တခါတရံသံနဲ႔ ဖတ္မရ။ တစ္တစ္ခြခြ ထြက္ရတယ္။ ေခါင္းကိုက္ကို ေဂါင္းကိုယ္လို႔ ထြက္တာမ်ိဳးကသာ ထံုးနည္းနဲ႔ညီတယ္။

ေနေကာင္းလားေမးတာကို ေကာင္းဒယ္လို႔ ေျဖတယ္။ ေကာင္းတယ္လို႔ ေရးရတယ္။

က်န္းမာပါေစလို႔ေရးျပီး က်န္းမာဘာေဇသံထြက္ၾကတယ္။ ကစားမလားလို႔ေရးျပီး ဂဇားမလားလို႔ ေျပာၾကတယ္။

စာေရးသလို စကားေျပာသူမ်ိဳးကရွိေသးတယ္။ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားလိုလို။ မိမိကေတာ့ မၾကိဳက္ပါတဲ့။ ေျပာတဲ့သူက မိမိ ေခၚ မိန္းကေလးလည္း မဟုတ္။ သူမၾကိဳက္တာကို ေျပာေနတာ။

စာနဲ႔ စကား ကြဲျပားပါေစ။ အေရးနဲ႔ အဖတ္ တတ္ေျမာက္ပါေစ။ သတ္ပံုျပင္အဖြဲ႔ၾကီး (ဂ်ီး) အဓြန္႔ရွည္ (ေရွ) ပါေစ (ေဇ)။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၅-၂၀၁၉

အမွားေတြကို မူၾကိဳကတည္းက မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးေနသူေတြ ပုရြက္ဆိတ္ေဘးက ေဝးပါေစ

ေနာက္တခုေတြ႔ျပန္ၿပီဆရာ ကြၽန္မ မူႀကိဳအတြက္စာအုပ္ဝယ္မလို႔လုပ္ေတာ့ အဲ့လိုေလးပါလာတယ္။ ဖိတ္စင္ စင္မိ မဟုတ္လားဆရာ

ပံုအတြက္ ေက်းဇူး။

၁။ ဘဝဆိုတာ အစဥ္ေျပသလို ေလွာ္ခတ္သြားလာေနၾကရတာပါ

အဆင္ေျပသလိုလို႔ ေရးရတယ္။ အစဥ္ေျပလို႔ေျပာရင္ စကားမပီရာက်တယ္။ ေဆာရီး။

၂။ ျမန္မာစားစရာေလးေတြရေတာ့ အစဥ္ေျပတာေပါ့

အဆင္ေျပလို႔ ေရးရတယ္။ အစဥ္ဆိုတာ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ အစဥ္သျဖင့္မွာသာ သံုးရတယ္။ အစဥ္ေျပလို႔ေျပာရင္ စကားမပီရာက်တယ္။ ေဆာရီး။

စဥ္ = ၾကိယာ = စီတန္းသည္၊
စဥ္ = သမၺႏၶ = ျပဳဆဲ ျဖစ္ဆဲကိုျပေသာစကားလံုး၊

စဥ္
ကြန္းစဥ္တိုင္
စဥ္တိုက္
စဥ္တိုက္ ဆက္တိုက္
စဥ္နကၡတ္
စီစဥ္သည္
တံစဥ္ (တစဥ္)
ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ
ဖိတ္စဥ္သည္
မင္းစဥ္မင္းဆက္
လြင့္စဥ္
သြားစဥ္ လာစဥ္
အစဥ္မျပတ္
အစဥ္မသင့္ (အစီအစဥ္ မသင့္၊ အဆင္မသင့္ မဟုတ္)
အစဥ္အလာ
အစီအစဥ္
ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း

စင္
ကင္းစင္
စင္စစ္
စင္ၾကယ္
စင္ျပိဳင္
စင္ေရာ္ငွက္
စၾကၤံေလွ်ာက္
စာအုပ္စင္
ထမ္းစင္
ပစၥင္ရင္တား
ဗူးစင္
မစင္က်င္ၾကီး
ယက္ကန္းစင္
ျဖဴစင္ေသာ
အပ်ိဳစင္
ေရအိုးစင္

ဆင္
ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္
ဆင္ကမွာ ေက်ာက္ဆည္ နာမည္ၾကီးတယ္
ဆင္က်ီစားရာ ဆိတ္မခံသာ
ဆင္စြယ္မွန္ ပိုးမစား
ဆင္ဆာျဖတ္သည္
ဆင္တံုးမႏြယ္
ဆင္တူယိုးမွား
ဆင္တူဝတ္ထားၾကသည္
ဆင္ဒီကိတ္
ဆင္နားရြက္တံခါး
ဆင္ပိန္ေတာ့ ကြၽဲ
ဆင္ဖိုးထက္ ခၽြန္းဖိုးကႀကီး
ဆင္ၾကံၾကံ
ဆင္ျခင္စူးစမ္းသည္
ဆင္ျခင္တံုတရား
ဆင္ျဖဴမ်က္ႏွာ ဆင္မည္း မၾကည့္ဝံ့
ဆင္ျဖဴေတာ္မွီၿပီး ႀကံစုပ္
ဆင္ျမန္း
ဆင္ရာတိမ္မုိး
ဆင္လိမ္ (ငါးဖမ္းျမွံဳး)
ဆင္ဝင္
ဆင္ဝန္မင္း
ဆင္သတၲဝါ
ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္
ဆင္အံငွက္ေပ်ာ
ဆင္ဦးစီး
ဆင္ေခ်းတံုးဆပ္ျပာ
ဆင္ေျခကန္
ဆင္ေျခဆင္လက္
ဆင္ေျခဖံုး
ဆင္ေျခလဲ
ဆင္ေျခေထာက္
ဆင္ေျခေလွ်ာ
ဆင္ေျပာင္ႀကီး အၿမီးက်မွတစ္
ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္
ဆင္ေသကို ဆိတ္သားေရနဲ႔မဖံုးနဲ႔
ဆင္ႏႊဲသည္
တန္းဆာဆင္သည္
ျငမ္းဆင္သည္
လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို
အဆင္သင့္
အဆင္ေျပ
အမႈဆင္သည္

နာဠာဂီရိဆင္ၾကီးနဲ႔ ဆႏၵန္ဆင္မင္းတို႔ကိုေတာ့ စင္မင္းလို႔ မေရးၾကေကာင္းပါရဲ႕။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ဘယ္မွာေနေန အစဥ္သျဖင့္ အဆင္ေျပၾကပါေစ။

အမွားေတြကို မူၾကိဳကတည္းက မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးေနသူေတြ ပုရြက္ဆိတ္ေဘးက ေဝးပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္၏ ေကာင္းကြက္ကိုရွာျခင္း

လုပ္သားျပည္သူႏွင့္ ဦးၾကီးဟု အေခၚခံရသူမ်ား၏ စကားဝိုင္းမွာ ေျပာၾကတယ္။ လုပ္သားျပည္သူ- အဲဒါ ငစိန္နဲ႔ မီးဒုန္းေခတ္ ဦးၾကီး - ဆန္တျပည္ ၆၅ ျပ...