ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလ

(ေျခေထာက္ပံုအတြက္ ကန္ေတာ့)

ျဖစ္လို႔ေရးရမွာကို ဖစ္လို႔ေရးေနသူေတြ အေတာ္မ်ားတယ္။ ျမန္မာစာကို အဲလို သင္ေပးေနသလားမသိ။ ဖစ္ဆိုတာ ဦးဖစ္၊ ေဒၚဖစ္၊ ကိုဖစ္၊ မဖစ္၊ ဖစ္လမ္းနဲ႔ ဖစ္သခင္လို႔သာရွိတယ္။ သတ္ပံုအမွားက ကူးစက္တယ္။

ျဖစ္
ကေလးေတြကို တခုခုကိုသင္ေပးတဲ့အခါ မိဘေတြက ျဖစ္ေပ့ ျဖစ္ေပ့လို႔ဆိုျပီး အားေပးၾကတယ္။
ခဏျဖစ္ျဖစ္
တေယာက္ျဖစ္ျဖစ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
မသြားျဖစ္
ျဖစ္ကတတ္ဆန္း
ျဖစ္ခဲ
ျဖစ္စဥ္
ျဖစ္စဥ္ျပန္တမ္း
ျဖစ္ဆန္းကာ
ျဖစ္ထက်င္သ = ျဖစ္ထက်င္ေသာ
ျဖစ္ထြန္း
ျဖစ္ပံု ပ်က္ပံု
ျဖစ္မွ ျဖစ္ရပေလ
ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေသး
ျဖစ္ျမဲ
ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္
ျဖစ္လြယ္
ျဖစ္လွ်င္ေကာင့္ = ျဖစ္လွ်င္မူကား
ျဖစ္ေထြ
ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္
လူေသလူျဖစ္ဝါဒ
သြားလာျဖစ္ေအာင္
အျဖစ္အပ်က္
ေနထိုင္မျဖစ္
ေယာက္်ားေလးျဖစ္ျဖစ္ မိန္းကေလးျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္သားသမီးကို ခ်စ္ၾကတယ္။
ေရွ႕ျဖစ္ ေနာက္ျဖစ္

ဂူဂယ္ မွာလိုက္ရွာေတာ့ ျဖစ္ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔တယ္။
ကြ်ႏ္ုပ္၏ျဖစ္ျခင္း
ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံ
က်ီးလန္႔အစာစားမျဖစ္လိုပါ
ငါသာ ေစာ္ဘြားျဖစ္ခ်င္တယ္၊
ငါသာဘုရင္ျဖစ္ခ်င္တယ္၊
တရားခံျဖစ္သြားေသာေရွ႕ေန
နတ္ျဖစ္၊ ေခြးျဖစ္၊ နတ္ကေတာ္ျဖစ္၊ တရားခံျဖစ္၊
ဖလန္းဖလန္းျဖစ္တဲ့အခ်စ္
ဘဝမွာျဖစ္ခဲ့ၾကတာေတြ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင့္က်က္ပါ
ဘာျဖစ္ျဖစ္ခ်စ္တယ္
ဘုရင္ျဖစ္မယ့္လက္ညွိဳး
မကြာရွင္းျဖစ္ခဲ့ရင္
မယ္လိုဒီသမားျဖစ္ခ်င္ရင္ သင္တန္းတက္ပါ
မေတြ႔ျဖစ္ၾကေပမယ့္
မေန႔ကျဖစ္သည္
ျပည္တြင္းျဖစ္
ျပိတၲာျဖစ္ပံု အေၾကာင္း ၁၂ မ်ိဳး
လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လိုေသာ္
သီခ်င္းပဲျဖစ္ခ်င္တယ္
အပူနာျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း
အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ပလင္ ဆြဲနည္း
ေရွ႕ျဖစ္ေဟာျခင္း

ေခတ္ဆန္ခ်င္သူေတြ ဘုရားအဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္လို႔ ေရးသင့္ၾကျပီလား။

ျမန္မာစာကူးစက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ပါေစသတည္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၇-၁၂-၂၀၁၉

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏