Sunday, December 29, 2019

ဗါ ႏွင့္ ဘာ

ကြန္မင့္တခုက ဘာလေတြ မ်ားတယ္ဆရာ တဲ့။ ဗာလလို႔ ေရးရတယ္။

ဗါ
ဗါဂ်ာဆြဲသည္
ဗါဂ်ာမႈတ္သည္
ဗါရာဏသီျပည္
ဗါလည္ခံု
ဗါလလူမိုက္
ဗါလီေကြး (စစ္အက်ႌ)
ဗါလီေစ့
ဗါလီေမ်ာက္
ဗါဝရီေမာ္ကြန္း
ဗါဟိရအလုပ္
ဗါဟုလက္ရံုး
ရွင္ဗါကူ

ဘာ
ၾသဘာစာ
ဘာဂအဘို႔
ဘာဂိေနယ် = ႏွမ၏သား = တူ
ဘာဂ်ာ
ဘာဏုရာဇာရာေနမင္း
ဘာလီရည္
ဘာလုပ္
ဘာလုပ္သနည္း
ဘာဝနာပြါးသည္
ဘာဝရုပ္
ဘာသာဘာဝ
ဘာသာလဝါ
ဘာသာလဝါ = ၾကင္နာစြာျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုျခင္း
ဘာသာေရး
ဘာသိဘာသာ
ဘာသႏၲရ
ဘာေျပာ၊
မဟာဘာရတတိုင္း
သဘာပတိ
သဘာဝက်သည္
ဣတၳိဘာဝ

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၉-၁၂-၂၀၁၉

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Taxila တကၠသိုလ္

Taxila တကၠသိုလ္ ေခၚ တကၡသိုလ္ ေခၚ တကၠသိလာ ၁။ ဆရာခင္ဗ်ာ တကၠသိုလ္လား တကၠသိုလား ခင္ဗ်ာ ၁၉၆၂ ခု ဇူလိုင္လထုတ္ သတင္းစာပါ တကၠသို စာလံုးကို ေမး...